Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SYNAS          HÖRASdecember 08           GÖRA        INTRYCK       Kompendium till Fri...
kompendiet finns en rad handfasta tips för denKonsten att lyckas                    som vill lyckas som...
Kort sagt, en bra talare väcker sympati. Det är i   Dålig klang i Sverige…                       ...
lätt att stå så för att det känns bra. Men det ser    Försök artikulera så att talet blir tydligt.inte kul ut. Nej, på ...
hjälpmedel för att förmedla ett budskap är din       föredraget. Du får chansen att spela påpersonliga    humor ...
Förbered argumentationen               dold i det de säger. Låt oss leka med ett              ...
De små orden som (för)leder                Dessa  motsatser  används    för  att   styrka   ...
eller säljarens tes, de ska få lyssnaren eller      Dessutom behövs din personlighet, det villkunden att fatta det ”...
Visst fungerar det? Jämförelser har alltid            om gymnasieklassen är ditkommenderad? Huranvänts. Från B...
Erkänn då att du känner likadant. Men fortsättgenast med att du först har någonting viktigt att     Hur du disponerar...
miljömedvetet   och   attraktivt   alternativ  tillAvslutning:                       konkur...
Eller tag chansen att ännu en gång repetera       Idag vet vi att hjärnan har två halvor. Vänsteroch inpränta dina ...
läsa och tråkigt. Hjärnan stänger av          och vänstermarginaler. Med liggande formatomedelbart.       ...
det du talar om? När på dagen är det? Är de                 Nervositettrötta och vill gå hem?      ...
Två olika        ”fusklappar”                      A4 – modellenBästa början på förberedelser...
Frågar de frivilligt? Grattis!            Var fanns presentationens toppar, var kom              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Talarskola kompendium

1,157 views

Published on

Kompendium till Talarskola
Copyright Lasse Frid 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talarskola kompendium

 1. 1. SYNAS HÖRASdecember 08 GÖRA INTRYCK Kompendium till Frid & Freuds talarskola
 2. 2. kompendiet finns en rad handfasta tips för denKonsten att lyckas som vill lyckas som talare.som talare Teknik & träningSju av tio svenskar fasar för att resa sig uppoch tala. Och undra på det. Den retoriskaförmågan i vårt land är kanske inte direkt Tekniken är något som till stor del går att läsastorslagen med amerikanska eller sig till men träning får du bara genom att ta allasydeuropeiska mått mätt. Alla har vi säkert möjligheter som ges att stiga upp framför engenomlevt lärares och chefers muntiga publik. Det är där, i publikens ögon, ett bra talpresentationer där det mest positiva varit startar och det långt innan det förstaoverheadapparaten. Den går i alla fall att argumentet lagts fram. Ett bra tal är ingenstänga av. Nej, konsten att lyckas som talare litterär produkt, ingen text åhörarna lika gärnabörjar inte med att prata. Den börjar med att se kan få som flygblad i handen. Nej, ett bra tal ärvilka man har framför sig. Våga möta en levande handling som talaren skapar iåhörarnas blickar och förstå deras längtan samspel med publiken.efter en talare som engagerar. Och konsten attvara sådan, den går att lära. Med hjälp av Historikteknik och genom träning. Den teknik vi framförallt refererar till här är dels retorik. Men också Inte bara vetenskapmodet att göra som skådespelaren: ta plats på Den som slår upp ”retorik” i en ordlista kanscenen, komma ihåg sina repliker och tjusa läsa följande:publiken. Det är mycket detta talekonstenhandlar om, höras, synas och fånga åhörarnas Retorik/ –en. Vältalighet(-slära);intresse. talarkonst Vässa argumenten En lära eller konst. Men retorik är som vi konstaterat även en handfast kunskap. Konsten att påverka med det talade ordetDetta kompendium gör inte anspråk på att vara utvecklades och förfinades i Antikens Greklanden heltäckande handledning i retorik, utan är på trehundratalet f.Kr. Då fanns ingaett komplement till kursen i konsten att tala. tryckpressar, radio eller mobiltelefoner.Inledningsvis ges i detta kompendium enhistorisk bakgrund till talekonstens utveckling. Den tidens politiker, advokater ochDärefter kommer en kort beskrivning av de högtidstalare hade bara sin stämma att lita till.vanligaste fallgroparna. Sedan följer ett avsnitt Så de talade för att påverka en publik eller enom hur talaren redan vid skrivbordet kan finna jury. De framträdde för att få åhörarna dit deoch vässa sina argument. Därpå följer en kort ville. Retorik är alltså någonting vi gör i syfte attbeskrivning av retoriskt vanliga sätt att inleda, nå ett mål.bygga upp samt avsluta ett tal. Sist i Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 2
 3. 3. Kort sagt, en bra talare väcker sympati. Det är i Dålig klang i Sverige… relationen till publiken som ett bra tal börjar.Retoriken ligger med andra ord nära både Gillar de dig så köper de vad du säger.reklam och propaganda. Kanske är det inte såkonstigt att retorik fram till helt nyligen sågssom något negativt i vårt land. ”Retoriker” var Som huggen i marmorför många svenskar synonymt medordvrängare. Men på senare tid har intresset Under antiken fanns speciella talarskolor förför blivande statsmän, advokater och festtalare.retoriken ökat. Och efter hundra års frånvaro Det gick så långt att de retorikstuderande fickhar nu retoriken återkommit som lära sig stå på ett särskilt värdigt sätt iuniversitetsämne i Sverige. talarskolorna. Rak rygg och nacke. Dokumenten i vänster hand. Men det påstås att någon en gång i det klassiska Grekland …men inte utomlands frågade den kände retorikern Demostenes vad som var viktigast i ett tal. Han svarade:När vi svenskar möter italienare elleramerikaner märker vi att retoriken aldrig lades ”Framförandet.” Och sedan?ner som skolämne i andra länder. Tvärt om ”Framförandet. Följt av framförandet”innebar 1800-talets demokratirörelser ochrevolutioner i Europa ett uppsving för denklassiska talekonsten. I England och USA har Historien är säkert påhittad. Men sann. Detdomstolarnas jurysystem där advokaten och räcker inte med ett sant och bra innehåll ochåklagare vänder sig till juryn medfört att retorik ordentliga anteckningar i ena handen. Nej,hela tiden varit en viktig del i utbildningen. retorik handlar om hur du går hem hosSkolämnet ”speech” är något alla amerikanska publiken.elever grillas i från barnsben. Vad har visvenskar att luta oss mot? Föredraget vi höll i Teknik: Använd händernasjätte klass? Mindre erfarna talare brukar lägga en hel delKonsten att tala börjar med uppmärksamhet på just de egna händerna. Vad ska man göra av dem? Visst, att se kroppsspråket är viktigt. Privat använder de flesta av oss händer, miner, ja hela kroppen förMöjligen är det upplevelser från mellanstadiet att förstärka det vi säger. Men framför ensom gör att många får tunghäfta senare i livet. publik låser det sig. Vi blir ofta lika uttrycksfullaMen konsten att tala börjar inte med att prata. som parkeringsvakter.Den börjar med att se. Se publiken. Att försöka En del av oss väljer att imitera andraglömma sig själv och istället bekräfta åhörarna. yrkesgrupper med vårt kroppsspråk. MångaPå så vis känner sig publiken sedd. Och då politiska talare påminner om filmpoliser frångillar den dig. Även om du stakar dig i början. femtiotalet med armarna bakom ryggen. Det är Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 3
 4. 4. lätt att stå så för att det känns bra. Men det ser Försök artikulera så att talet blir tydligt.inte kul ut. Nej, på det sättet låser man Demostenes i det Antika Grekland övadehänderna så att de aldrig kommer loss, inte genom att tala med kiselstenar i munnen, ellerens när vi talar om ett ämne vi kan eller älskar. deklamera poesi på stranden för att överröstaRådet blir alltså att låta armarna hänga, även havet.om de känns som påkar. För publiken ser detbra ut. Och, får du bara upp farten kommer Pausen – talarens bästa vänhänder och kropp att förstärka det du sägeroch göra budskapet personligt. För att smälta det du säger behöver publiken även pauser. Tänk efter själv, klassisk musik, Men inga pekpinnar poesi eller actionfilm är inte full fart hela tiden. Vi behöver små öar av lägre tempo, ja tystnad,Var personlig, men inte privat. Det är en god för att låta det vi har sett och hört sjunka in. Geregel. För alla har vi privata gester som våra dig själv i uppgift att ta en paus, låt säga varnärmaste får stå ut med men som en publik fjärde mening när du repeterar. Det kommer attbör slippa. De som är storasyskon kanske kännas märkligt. Men omvärlden uppfattar detviftar med pekfingret för att understryka fakta. som något bra.Några har tics, rörelser som återkommerspeciellt då de blir nervösa. Så är det för alla.Men du kan ta reda på vilka favoritgester eller Tala till alla sinnenovanor du har. Fråga din livskamrat eller envän som vill dig väl. Och skulle din stressgest När en publik lyssnar ser den också på dig.nu vara att klicka med kulspetspennan eller Kom dessutom ihåg att det samlade intrycketrassla med växelmynten – töm fickorna innan av ett talat budskap inte bara består av dessdu äntrar scenen. faktainnehåll. Minst lika stor del är det visuella intrycket. Vill du befästa något extra mycket, ska du alltså rikta dig till både öga och öra. Tydligt, tack! Rita. Du behöver inte vara en Picasso. Tala iStandup-artister brukar tala om första intrycket, liknelser och bilder. Tala till lyssnarensde avgörande sex sekunderna i början. Där samtliga sinnen. Men undvik för Guds skull, attkänner publiken om de ska intressera sig för slentrianmässigt använda overheadapparatenkomikern eller ej. Du som talare och retoriker eller Powerpoint. Alltför många av oss harhar kanske lite mer tid. Några minuter. Vänta vaggats till sömns av föredragshållare meddärför med att inleda tills det blivit hemsnickrade diagram.någorlunda lugnt i lokalen. Börja inte ditt talförrän du har haft ögonkontakt med publiken. Väck publiken – föreDärefter tar du den inledning du har förberett.Men du måste tala starkare än normal fikapausensamtalston, något som Kasta ut det förväntade och ta inär lättare om du står upp. Minns att nervositet överraskningen för att väcka intresse! Ett bralätt medför att vi talar alldeles för fort och tyst. Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 4
 5. 5. hjälpmedel för att förmedla ett budskap är din föredraget. Du får chansen att spela påpersonliga humor och ditt sinne för ”hemmaplan”.improvisation. Nyser någon i publiken? Säg”Prosit”. Svensk standardOm humorn används på rätt sätt är den etthjälpmedel, men det är klart, används den fel Sverige vimlar av sammanträdeslokaler,kan det i stället bli katastrof. Undvik vitsen du Folkets hus och aulor i vårt land är kanske intehörde på senaste partyt. Publiken var några under av arkitektonisk fantasi. Men rättförmodligen på samma fest. använda kan de bli platser där du når ut med ditt budskap. Som talare kommer du Spela på hemmaplan förmodligen att hänvisas till tre olika talarpositioner:I Antikens Grekland och i Rom jämfördes oftatalaren med fältherren, strategen. Var fanns 1. Bakom ett bord. Här finns fördelen i attmotståndarens svaga punkter, var gynnade kunna sitta och därigenom känna sig tryggt. Duterrängen den egna saken? Idag bör vi kanske har papperen framför dig. Men nackdelen är atttänka i mer fredliga bilder och likna talaren vid du sitter där du sitter, utan tillgång till vitafotbollstränaren eller artisten. Var når du bäst tavlan eller projektor. Och rösten är inte såfram med ditt budskap? Var syns du bäst, var stark när du sitter. Och – risken finns attstår du i ljus och inte i skugga? Var hörs du? många i publiken omedvetet påminns om hurKort sagt, var spelar du på hemmaplan? För de en gång satt framför sin lärare idig handlar det om att vara säker i rummet. klassrummet. Inte särskilt bra, eller hur?Skillnaden är stor mellan att tala i fikarummetoch i en aula. Blir du inbjuden till en okänd 2. I talarstolen. Om det finns en sådan i aulanlokal, åk dit dagen innan eller i mycket god tid. ska du då istället använda den? Du kommer attGör dig hemmastadd. Kolla var du hörs. Hur är synas. Men du ser ut som en kommunpolitiker.ekot i rummet? Du får förmodligen tala Det vill säga, du syns inte mer än till 20%.långsammare i en kyrka med efterklang än Huvud och axlar. Hur spännande är det?över frukostbordet. 3. Det tredje alternativet är att stiga ut på scenen. Det ger ett betydligt mer personligt Stå i rampljuset intryck. Utan skydd. Utan möjlighet att lägga eventuella anteckningar framför dig. Men duBelysningen sedan är viktig, var i rummet faller blir rörlig, du får tillgång till tavla, ljusbilder, dittljuskäglan från spotlighten? Stå där, så att du kroppsspråk.syns. Ja, har du hunnit besöka lokalen före Men manuset, din lapp med stödorden var harpresentationen har du hunnit ta reda på annan du den? Memorera talet eller läggviktig information: var toaletter och kafferum stolpmanuset på ett sidobord. Ta chansen attfinns. Du har haft tid att ersätta skapa kontakt med publiken. Scenen är din.projektorlampan som går sönder precis innan Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 5
 6. 6. Förbered argumentationen dold i det de säger. Låt oss leka med ett exempel ur vardagen. Du jobbar som dietistSom vi såg i föregående avsnitt så uppstår ett och håller ett föredrag på en gymnasieskolabra tal i kontakt med publiken. Men talet måste med många militanta veganer. Uttalar du dinäven bygga på omsorgsfulla förberedelser. tes att ”ungdomar behöver animaliskt protein”Och det är förberedelser som du har gjort kommer 50% av åhörarna att höra dig sägahemma. Att inte förbereda sig inför ett tal är att ”Mamma Scan är snäll”.förbereda ett misslyckande. Hur blir du då en Kanske är det då bättre att öppna med någottalare med förberedda argument som som vinner samtliga åhörare, djurrättsaktivisterövertygar? Ja, först bör vi göra skillnad mellan så väl som övriga sjuttonåringar. Tala omtvå olika sätt att tala. Berätta och argumentera. rättvisemärkning. Men definiera vad du menarBerättar gör farbror Frans när han drar med rättvisa, så att ingen kan missuppfattaminnena från semestern i Greklands övärld. det. För några åhörare kan rättvisa vara attGlöm hans berättelse. Och det har du säkert Makten får rätt. För andra att de Styrda får det.redan gjort. Nej, du ska argumentera. Kom ihåg att de flesta konflikter uppstår genomArgumentera är latin och betyder göra något missförstånd i kommunikationen. Och attklart, glänsande. Du ska väcka publiken. Du definiera betyder begränsa, avgränsa.ska få dem tycka som du eller göra det som duanser viktigt. Retorik är att styra Den viktiga tesen Du förenklar alltså den fråga du belyser genom att definiera den. Du får inte med helaGrundläggande är att du verkligen vet vad det verkligheten, med alla hundratals sätt att se.är du vill förklara för publiken. Formulera detta Nej, du börjar avgränsa i den riktning du vill. Taenkelt och kort i en mening du kan sätta orden exemplet hamburgare. Denna maträtt kan”Jag anser/hävdar/tycker att” framför: definieras på hundratals sätt. Men du vill styra åhörarna och väljer en. En positiv definition”Privatiseringen av sjukvården måste stoppas”. kunde vara:eller ”Människan föds god.” ”högvärdiga proteiner som mycket enkelt ochDet du nu har skrivit ned på ett papper framför till ett överkomligt pris kan serveras till alla”.dig kallas inom retoriken för en tes. Din uppgift En negativ definition:som retoriker är nu att argumentera för din tes. ”Skräpmat!” Men du kan ju styra lyssnarnas uppfattning Kommunikation är förtroende ännu mer genom att lägga in värderiktande småord., exempelvis: ” … ju, som alla vet,När och var, presenterar man sin tes? Måste givetvis, som bekant , egentligen ” och sådu alls uttala den? Historien visar på talare vidare.som tydligt visar var de står. Men den visarockså på motsatsen, dvs. talare vars tes ligger Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 6
 7. 7. De små orden som (för)leder Dessa motsatser används för att styrka argumentationen. På detta sätt får talarenJa, med ett medvetet ordval kan du leda lyssnaren dit han eller hon vill. Klassiska kneplyssnaren i önskad riktning. Låt oss återgå till är att argumenten talar till Ethos: moralen,dietisten som förbereder sitt gymnasietal om Logos: förnuftet och Pathos: känslan. Eller ommatvanor. Först gäller det att definiera man så vill, argumenten riktas mot bådegrundbegrepp i talet, vad är bra matvanor? Gör plånbok och hjärta.din definition positiv. Styr sedan lyssnaren med Moral kan vara att retorikern slår an på vårtde små omärkliga värdeorden: ansvar mot kommande generationer, ansvar mot Moder jord, eller appellerar till heder, ära,”Som vi alla vet växer vi oerhört i tonåren. Och samvete och god smak Nyttoargument inomen kropp som utvecklas behöver ju näring. reklam och politik är ofta synonyma med: vadSkräpmat är kanske inte vad vi tänker på när vi som förenklar livet, vad som skapar ökadvill ge vår kropp bästa möjliga säkerhet, vad som är effektivt och vad som ärförutsättningarna att utvecklas, eller hur? Som nödvändigt.. Pathos slutligen handlar om denalla vet känner många avsmak mot eller de känslor talaren lyckas väcka för sin sakmassproducerad skräpmat, mot den hos oss som lyssnar.multinationella köttindustrin.Men som tur är finns det nu alternativ, för alla, Rostburk blev investeringinte bara för dem som föredrar en vegetariskdiet. Efter en lång tids arbete har vi etablerat Reklamtexter för de nya modellerna av detett samarbete med små, traditionellt arbetande gamla tjeckiska bilmärket Skoda togjordbruk. Det är gotländska och småländska framgångsrikt fasta på både plånbok och hjärtasmåbönder som nu får en möjlighet att komma i mitten av 90-talet. Som vi minns tillhördeut på marknaden med sina produkter. Skoda tidigare b-laget. En rostburk som baraEkologiska produkter. Och det är, som alla vet, var obetydligt bättre än östtyska Trabant. Mennäring av en helt annan kvalitet än så köptes fabriken av Volkswagen. Plötsligtindustrijordbrukets. Det är näring som en stod Skoda för kvalitet. Volkswagen hade gettväxande kropp kan tillgodogöra sig…” Skoda körglädjen hos en Golf men till nästan halva priset. För att inte tala om Plånbok och hjärta andrahandsvärdet, nu var det en ren vinst att köpa Skoda. Ekonomi och körglädje. PlånbokFör att övertyga lyssnaren är det vanligt att och hjärta. På samma sätt fungerar de flestaman inom retoriken använder ett språk byggt varumärken. Jämför bara med Volvo.på motsatser, plus- och minusord. Skingra tvekanDet kan vara tydliga och värdeladdade bildersom rättvisa – orättvisa., fet – mager, närande Argumenten hämtade från Logos och Ethos,– tärande. Så arbetar talskrivarna till våra nytta och moral fyller olika funktion. De skapolitiska partier, så skrivs reklamtexter. självklart skingra alla tvivel vad gäller talarens Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 7
 8. 8. eller säljarens tes, de ska få lyssnaren eller Dessutom behövs din personlighet, det villkunden att fatta det ”rätta beslutet”. Men säga dina visioner och personliga färger, dinaargumenten ska kryddas med Pathos: känsla tankar och upplevelser av ämnet.för att hjälpa åhöraren att försvara sitt val införfamilj, arbetskamrater eller Rotarykollegor i Bra byggen börjar med faktaframtiden.Om du nu vill få lyssnarna att äta hamburgare Vi lever i en värld som värdesätter exaktaeller köpa Skoda ska de kunna säga med uppgifter. Matematiken anses ju vara merstolthet eller glädje att: ”Men vilken känsla det exakt som vetenskap än, låt säga, sociologi.är att köra nu sedan Volkswagen höjt kvalitén i Experter i tv och tidningar strör diagram, faktafabriken…” Välj därför tre argument som och sifferuppgifter, ner till sista decimal,kommer från både nytta, moral och gör det omkring sig. Och vi tror dem. Gör likadant. Semed känsla nästa gång du förbereder ett dock till att du vet varifrån du hämtatanförande. Fler än tre argument kommer uppgifterna. Det är bra att veta om någon envislyssnaren inte ihåg. motsägare skulle fråga. Argumenten som övertygar Bibelns exempelMen för att argumenten ska bli så övertygande För att inte framstå som kyligt resonerandesom möjligt måste de vara byggda på följande eller verka alltför intellektuell mår dinhelt olika grundstenar: argumentation bra av att då och då späckasFakta som kan göra talet intressant. En bra med exempel och jämförelser. Det är verkligaretoriker börjar sina förberedelser med att händelser, upplevelser som åskådaren kännersamla fakta. Internet, uppslagsverk, igen från sin vardag. Jämför bara:facklitteratur, intervjuer, enkäter. Till och med i ”38 % av svenskarna upplever ökad oro överpressen finns fakta. Smyg gärna in småbrottsligheten, som inte bara ökar utanverkligheten med ett citat: ”Jag såg en heller aldrig klaras upp.”intressant artikel i Expressen igår.” Det ger Torrt, eller hur? Smäll till med en jämförelse.högre trovärdighet än om du själv bara tycker i Alla har eller har haft en mamma. Dra in hennestörsta allmänhet. som jämförelse och alla tänker på sin egen mor. Då blir det en argumentation det är svårt Samariter eller kornbröd att värja sig mot. ”Vem är vårt samhälle till för? Min mamma ärVidare behövs det liknelser som gör ämnet 70 år. Hon är ensamstående. Och hon älskarpåtagligt. Se på Bibelns liknelser. Utan dessa en sak, att gå till biblioteket. Men det vågar honexempel på barmhärtiga Samariter eller korgar inte längre. Det har ju blivit något av en sportmed kornbröd och fiskar skulle boken varit en att rycka väskan från ensamma äldre damer såknastertorr regelsamling full av förbud. Denna numer sitter hon ensam hemma…”del av argumentationen bör koppla till nuet,dvs. till åhörarnas liv och vardag. Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 8
 9. 9. Visst fungerar det? Jämförelser har alltid om gymnasieklassen är ditkommenderad? Huranvänts. Från Bibeln till politiska kampanjer för väcker du åhörarnas lust att lyssna? Frånfler poliser. Eller för att sälja kvällstidningarnas Antikens Grekland vet vi att retoriker använtlösnummer, där reportaget om din mamma olika stilar till att inleda.kallas ”human touch”. Blygsam inledning Dina drömmar Du väcker lyssnarnas sympati genom att framstå som lite mjuk, oerfaren och förvirrad.Nu är publiken mogen att höra dina Cicero blev med tiden den störste talaren iönskningar, förhoppningar och visioner. Rom. Men när han som ung advokat skulleÅhörarna är så att säga känslomässigt försvara en person inledde han nervöst. Varförberedda för dina drömmar. Du ger han verkligen osäker eller var det ett smartargumentationen ett personligt intryck genom drag som väckte de äldres sympati? Så häratt våga ta med vad du hoppas genomföra. öppnade han enligt en nedteckning:Dessa drömmar bekräftar din tidigare tes. Omvi tar hamburgartalet igen: Tesen var att det ”Ledamöter av domstolen! Ni undrar kanskebehövs mer än morötter för en växande kropp. varför jag står här framme medan så mångaDin vision kan sägas vara ”…att få erbjuda framstående advokater och lysande män blirrättvis mat. Bra mat. Mat från småproducenter sittande, jag kan ju inte mäta mig med dem,som tidigare helt stod i skuggan av vare sig i fråga om ålder eller begåvning ellerindustrijordbruket och amerikanska inflytande…”hamburgerclowner”. Man kan gissa att motpartens senioradvokater Sammanfattning slappnade av och kände att ”Den här oerfarne spolingen, hette han Cicero? Honom behöverDu formulerar vad du vill med talet. Du har en vi inte frukta…”tes. Den vilar på en argumentation byggd av: Historien visade att verkligheten blev en-Definition av grundbegreppen. annan. För Cicero vände sig till juryn, fortsatte-Nyttan och moralens argument. sitt försvarstal och vann medkännande, juryns-Fakta, statistik. sympati och sin klients sak.-Jämförelser och exempel.-Egna tankar, visioner, minnen och känslor. Konsten att inleda Tiden och rummets inledningAllt detta om hur argumenten paketeras låter Finns det då fler inledningar än den Ciceronog bra. Men hur lyckas en talare komma visade på? Ja, är det en härlig vecka med blågenom inledningen när publiken där framme himmel och snart semester kanske du kangäspar efter att redan ha genomlidit fyra använda det. Sannolikheten att åhörarna hellreglädjedödande anföranden? Eller vad gör man skulle vilja vara där ute i sommarsolen är stor. Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 9
 10. 10. Erkänn då att du känner likadant. Men fortsättgenast med att du först har någonting viktigt att Hur du disponerar talets mittberätta. Hur disponerar en bra talare sina argument, liknelser, fakta och drömmar efter den Grisslehamn och Gorazde framgångsrika inledningen? Ett misstag många gör, vi nämnde farbror Frans förut, är att deKanske har det just idag hänt något dramatiskt bubblar på utan struktur. Kanske för att dei politiken, i världen? Då kan du anspela på älskar sitt ämne och känner det väldigt väl.det, på samma sätt som Carl Bildt gjorde när Men publiken upplever bara att de får en våghan kom hem från inbördeskrigets Jugoslavien av osorterad kunskap över sig. Och stängerför att hålla tal i Grisslehamn. Han inledde då öronen.på ett sätt som skapar stark känsla, anspelar Vad Frans borde pröva är att inte bara snackapå tiden och rummet. semester nästa gång. Han kunde inleda lite vänligt. Skapa sympati. Och inte bara”Grisslehamn och Gorazde har inte mycket informera utan argumentera, inordna singemensamt. Fridfull idyll här hemma berättelse under tre huvudpunkter: Miljön.kontrasterar med en liten stad som nu fylls upp Människorna. Maten. Det blir en klassiskmed c:a 60.000 människor på flykt…” disposition. Klassisk disposition Lättsam eller allvarlig inledning: vem talade nyss? Tänk bara, åhöraren känner att ämnet för dagens föreläsning verkar oöverskådligt. DåSjälvklart finns det oräkneliga sätt att inleda. kommer du, den skicklige talaren in och delarDu kan börja med ett citat. Ställa en fråga du upp allt i tre överskådliga punkter. Det görsedan själv besvarar eller använder i din åhöraren lugn och nöjd. Det finns någon somargumentation. Du kan roa, överraska eller förenklar och förklarar för lyssnaren allt enligtprovocera. Oavsett hur du väljer att inleda kan den klassiska retoriska modellen:det vara bra att tänka i motsatser. Speciellt omdu talar efter någon annan. Se till att höra om Början:denne är allvarstyngd, tråkig eller pretentiös. InledningDå kan du inleda lättare. Självklart kommer Bakgrunden med definition av begrepppubliken då att känna: ”Oj vad skönt. Nulyssnar jag…” Talets mitt: Uppdelning i punkterOm han eller hon före dig har vitsat till det lite Punkt Aväl mycket, kan du förklara att livet inte bara är Punkt Bskratt för alla. Punkt C Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 10
 11. 11. miljömedvetet och attraktivt alternativ tillAvslutning: konkurrenterna.Sammanfattning av punkterna och slutsats. Låt oss därför redan på måndag komma hit Exemplet ekologi 06.00 för att packa upp de trehundra lådor ekologiskt odlade bananer som är på väg från Mellanamerika. Min erfarenhet är att detLåt oss ta ett exempel. Du arbetar i en väcker stor respekt om man inte bara pratarmatvarubutik och ska entusiasmera dina utan också genomför sina visioner. Visst är detkollegor. Ämnet är ekologi. Precis som andra så?”paroller eller begrepp som demokrati, rättvisaeller frihet blir detta lätt abstrakt. Därför måstedet kläs i exempel, tillföras kött och blod. Avslutningen Vi sade inledningsvis att ett framgångsrikt tal”Ekologi. Är det bara ett ord? Nej för många är uppstår i samverkan med publiken. Och detdet en livsstil. Men jag är rädd att vi i vår butik gäller i synnerhet för talets avslutning. Texterinte riktigt hängt med i utvecklingen vad gäller som romanen eller tidningsartikeln ärekologiskt odlad frukt. Fast, en fördubbling av underkastade helt andra krav. Där är detutbudet på eko-frukt skulle öka våra inledningen som ska få läsaren att gå vidare inmöjligheter att vinna femhundra nya kunder, i berättelsen. Ja, kvällstidningen som säljes ifrämst ungdomar. De är en viktig kundgrupp lösnummer måste hugga krokarna i denför framtiden. Om vi inte tar hand om dem förbipasserande köparen så snabbt somkommer konkurrenten att göra det, inte sant? möjligt. Avslutningen på en artikel däremot, den ska kunna skäras om det fattas utrymmeLåt oss öka vårt utbud av eko-frukt och vinna på sidan. Men retorikern, när ska han eller honungdomarna. Det en bra idé eftersom satsa allt krut för att vinna publikenungdomar i sin tur påverkar sina föräldrar. En engagemang? I slutklämmen. Alltså ärutredning visar att barnen styr 47 % av avslutningen oerhört viktig för en retoriker. Såfamiljens inköp… sluta med flaggan i topp! Sluta med en uppmaning! Sluta med en skjuts som gerMen idén kan vara ännu bättre rent lyssnaren styrfart att göra det du vill.ekonomiskt därför att fakta från Frankrike visaratt barn och ungdomar som vi alla vet är Bergsäker!betydligt mer miljöintresserat än någon annanåldersgrupp. Och inom tio år står ungdomarna Se till att ha en väl förberedd avslutning. Eni begrepp att flytta hemifrån till egna hushåll. avslutning som följer den linje du har hållit i talet.Men bästa argumentet för mer ekofrukt är Ett sätt är att dra en slutsats:dock att vi därmed är konsekventa med den ”alltså ser jag som bästa lösning att vi…”bild vi vill förmedla av vår butik som ett Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 11
 12. 12. Eller tag chansen att ännu en gång repetera Idag vet vi att hjärnan har två halvor. Vänsteroch inpränta dina tre viktiga punkter. Ett annat sida behandlar ord, siffror, logik och görsätt att avsluta är att ta tillbaka åhöraren till din analys. Höger sida svarar för fantasi, färger,inledning och knyta ihop säcken. musik, rytm, dagdrömmar och liknande. I västvärlden har skolan uppmuntrat oss att lära Knyt ihop säcken främst läsning och räkning – vänster hjärnhalva. Den som i stället är skicklig i att teckna, fantisera eller arbeta med händerna”Trygghet, är det något bara armstarka busar anses ofta som mindre framgångsrik än deoch högröstade huliganer ska få känna? Nej. med akademisk läggning. Men modernLåt oss därför skriva under ett upprop för fler hjärnforskning visar att hjärnhalvorna båda ärlokalpoliser så att alla får känna trygghet, på lika skapande. Genom att kombinera dem kangator, på gångstigar, på tunnelbaneperrongen. vi nå inte bara 1 + 1 = 2. Utan 1 + 1 = 5.För vår stad är till för alla. Den är till för En framgångsrik talare använder därförsmåbarn. För handikappade. För 70-åriga hjälpmedel som riktar sig till publikens fantasi,mammor.” färgsinne och lust att skapa egna bilder samt till hennes logik.Uppmana hur som helst lyssnarna till handling! Genom att stimulera båda hjärnhalvorna till attDetta lyckas du med genom att vara förberedd. samarbeta kan du som talare uppmuntraDå blir du trygg under talet, från första mottagarens hjärna att minnas allt. För hjärnanbörjan och till din triumferande avslutning, den stänger av bara av en enda anledning: att detslutkläm som får lyssnarna att helt hålla med, börjar bli tråkigt.nicka och resa sig upp i bänken. För att sedan Vilka hjälpmedel finns och hur använder duköpa gotländska hamburgare. Hurra för fler dem på ett stimulerande sätt?poliser. Eller förändra världen. Hjälpmedel BlädderblocketHur ska du få publiken att komma ihåg det du Fungerar när publiken är 30 och färre.presenterar? Ett sätt är att förstärka budskapet Rita eller skriv enkla stödord som förstärker dittdu förmedlar genom att använda olika resonemang.hjälpmedel. Greklands retoriker ritade kanske i Förbered eventuellt texten genom att drasanden. Dagens talare slår på persondatorn tunna, för publiken osynliga linjer med blyerts.med PowerPoint-programmet. Men det är lättatt presentationen får slagsida om hjälpmedlenanvänds utan tanke. För mycket bilder, text Overhead-projektornoch tabeller kan ta uppmärksamheten från dig Denna klassiker kan få publiken att somna.och budskapets kärna. Men genom att förstå Men rätt använd förstärker du informationenhur den mänskliga hjärnan tar emot och lagrar med väl valda bilder. Använd aldrig kopieradeinformation kan du välja hjälpmedel. textsidor direkt ur en bok, det är omöjligt att Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 12
 13. 13. läsa och tråkigt. Hjärnan stänger av och vänstermarginaler. Med liggande formatomedelbart. får du bättre plats att utnyttja 6x6 regeln. PlusFördelen med Overheaden är att den finns det att arket blir lättare att hålla på plats påöverallt – i föreläsningssalar och i klassrum. overhead-apparaten.Apparaten är inte så komplicerad som modernelektronik och den går nästan aldrig sönder. Checklista för talareSkulle det ske finns alltid en likadan i rummetintill. Synas, höras *Konsten att tala börjar inte med att prata. Den Bilder (gäller även börjar med att se publiken. PowerPoint) *Första minuterna känns kanske nervösa. Det syns sällan. *Krutet ska du lägga på slutet. Då uppmanarKom ihåg att en bild säger mer är tusen ord. retorikern lyssnarna att göra som han eller honAnvänd enkla symboler. vill: storma Bastiljen eller hurra förUtnyttja färger. födelsedagsbarnet.Massor av text tröttar ut publiken. *Variera volymen.Har du mer text eller tabeller, dela ut *Pausen är talarens bästa vän. Våga vara tystinformationsblad efteråt. ibland – lyssnaren vaknar till. *Le, då tror publiken att du tycker om dem. 6x6 *Stå bredbent med god balans. *Visar du upp något, en bok eller ett papper:6 x 6-regeln bra för overhead-bilder och håll det stilla, mot kroppen lite längre änPowerPoint. Högst 6 ord i rad och högst 6 nödvändigt så att folk hinner se.rader. *Skriv ned klockslaget då du började. Det(Högst sex kolumner i en tabell.) glömmer du bort annars.När det gäller diagram och illustrationer så *Håll tiden! Var beredd att sålla bort materialanvänd helst bara en illustration per bild, aldrig när tiden rinner iväg.mer än två. Vem talar du till?Text och bild ska vara av en sådan storlek attden läses med lätthet från den bakre raden. *Är det helt främmande människor ellerOm du skriver en overhead-bild i ett arbetskamrater, är det studiebesök medWindowsprogram kan det vara lämpligt att skolelever, skolföräldrar, politiker eller PRO?använda typsnittsstorlek 24–30 punkter Olika åhörare med varierande förutsättningar(normal text är 10–12 punkter). att lyssna och förstå vad du säger. SkolklassenTänk på att ett A4-papper är avlångt medan kanske är ditkommenderad. Är pensionärernaoverhead-rutan är fyrkantig. Om du själv gör kvällskursare eller professorer?en overhead-bild så vänd gärna arket till *Har de samma förkunskaper som du? Hurliggande. Skriv sedan med ordentliga höger insatta är de i ämnet? Vilket intresse har de av Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 13
 14. 14. det du talar om? När på dagen är det? Är de Nervositettrötta och vill gå hem? När du står inför en grupp innebär det:*Presentera dig! Stå redo vid dörren när de *Nervositet.kommer. Välkomna dem. Ta alla chanser att *Totalt tvivel.skapa en relation. *Tankar typ ”varför har jag gett mig in på det*Lystrandet är som bäst några minuter in i här?”föredraget och strax innan paus. Använd *Tvångsföreställningar som ”varför svettas jagdessa tillfällen till att repetera dina viktigaste om händerna?”argument. ”Om några minuter ska ni få fika. Men kom ihåg: Det syns inte!Men innan dess vill jag berätta att…” Gissa omde kommer att vakna till då! Förberedelser *Att inte förbereda sig är att förbereda sig för Det framgångsrika anförandet ett misslyckande. *Disposition är viktig.*Ha kul! Tyck att det är roligt. Då tycker *Stödord ger säkerhet.publiken om dig och föredraget. *Läs för Guds skull inte innantill ur ett*Repetera. ordagrant manus. Använd de sammanfattande*Använd ditt kroppsspråk. stödorden som ett minnesstöd, något att kasta*Tala så att också de längst bak hör. ett öga på om du drabbas av hjärnstopp.*Tala inte för snabbt.*Skapa en personlig stil*Tala utifrån ditt personliga engagemang. Våga Välj rätttyck till! manusform Med ett bra fungerande manus blir du tryggare. Ta plats Och bra form, det är en personlig fråga.*Glimten i ögat. Närvaro! Stå inte som en grå Huvudsaken med ett manus är att du är trygg,kostym i ett hörn. Inse att åhörarna hoppas på har struktur och kan ta hjälp om du glömmer aven sak: att du ska vara bättre än alla andra dig. Men bästa manuset är självklart det dutråkiga talare de hört tidigare. inte behöver använda. Målet är att du ska ha förberett dig så väl att du talar fritt och Kom ihåg: glömmer manus. Du låter det helt enkelt ligga*Du beskådas från det du reser dig upp eller på bänken eller talarstolen. För finns det någotkommer in i rummet. värre än talaren som håller i sitt A4 block som*Du har kunskap. vore det en livboj för en drunknande?*Du vill något, du har ett mål. Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 14
 15. 15. Två olika ”fusklappar” A4 – modellenBästa början på förberedelserna är att plugga Håll aldrig A4 block i handen! Möjligen kan duin materialet så väl att du kan det helt fritt. Läs ha det liggande på bordet. I blocket kan du dåin dig på ämnet vid ett antal tillfällen utspridda – om du riskerar total ”black out”, skriva neröver flera dagar, helst hela veckan innan hela inledningen. Som stöd att läsa innanframförandet. Alternativet att panikstudera publiken kommer. Läs aldrig ordagrant ur ettkvällen innan, är en katastrof för manus för en åhörare. På sidan spaltar dusjälvförtroendet, publiken och äkta makars sedan dina tre grundargument. Denattro. sammanfattas med några få stödord. Skriv i stora bokstäver, VERSALER, så du kan läsa A3, A5, A6 – från håll. Sist kan du skriva hela avslutningen ifall metoden hjärnstoppet slår till också där. Nu har du början och slutet helt klara. De är inget att oroaEfter en ordentlig inpluggning av ämnet sätter sig för. Anförandets mittendel, avhandlingen,du dig och spånar fram allt du vill berätta. har du uppdelad i tydliga kapitel, stolpar.Flöda på. ”Brainstorma”. Fyll ett A3-pappper Eftersom du pluggat in dina fakta ochmed idéer. argumenten för eller emot dessa kommer duTa en paus. att minnas allt när ångan väl är uppe. TidenFundera kring din tes. Vad är kärnan? Vad vill och energin kan du ägna åt att skapa kontaktdu med talet? och övertyga.Läs igenom idéerna och strukturera ett antalämnesområden eller grundpelare du vill tala Fem minuterom, låt säga att du ordnar in idéerna från A3 till Avslutningtio rubriker på ett halvt A4. Summera sist vad du sagt och försök locka Tag en paus. publiken att fråga. Har de inte förstått har du fortfarande möjlighet att reparera skadan. MenSätt dig nu med ett 1/4 A4, ett papper i en publik frågar sällan självmant. Du kan dåvykortsstorlek. Ordna rubrikerna under tre avsluta med ”Okey, satt ni bra?” Några igrundargument. Kanske bygger du en publiken kanske mumlar ”Ja…” Visst…” sägerargumentationstrappa likt det exempel vi du ”…då blir det snart kaffe, det blir väl gott?”talade om tidigare med ”bra, bättre och bäst”. ”Ja!” Instämmer flertalet. Då slänger duDessa grundpelare skriver du på kortet. Det är försåtligt in frågan; ”Och nu har säkert mångakapitlen du ska behandla. Sedan talar du mer av er frågor på det jag berättat om?”eller mindre fritt ur minnet. Kortet kan du ha i ”Öh…ja” kommer kanske några att erkänna.fickan. Det hjälper dig hålla tråden, strukturen. Och möjligen har du då en liten frågestund. Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 15
 16. 16. Frågar de frivilligt? Grattis! Var fanns presentationens toppar, var kom skratt och applåder?*Håll hela tiden ögonkontakt så att du märker Var somnade de?om något verkar oklart eller om frågor dykerupp. Ser de ut som döda fiskar har antingen Hur var det nu,syret tagit slut i rummet eller så har dina idéer AV-hjälpmedel eller ej?fallit platt till golvet. Utnyttja frågor frånpubliken – de tyder ett aktivt deltagande. Svara *AV-hjälpmedlen, de kan ju lätt bli stjälpmedel.på frågorna direkt utan att göra för stora Hur använde du dem? Men variation, ljud ochutsvävningar eller kan du inte besvara frågan bilder förtydligar de budskapet och lättar uppså be att få återkomma. framställningen. *Overhead och Powerpointbilder måste vara lättlästa och inte innehålla för mycket Håll vad du lovat information. Eller använde du bara en bild? Talade du utifrån den? Eller öste du på medOm du lovat att återkomma med svar på diagram, faktatabeller och text? Säg hur somfrågor, måste du göra det så snart som möjligt. helst aldrig samma sak som publiken kan läsaHar du lovat att sända annat material, t.ex. eller se!dokumentation, deltagarlistor ellerlitteraturförslag måste du hålla detta. Svaret finns hos publikenGenom att deltagarna snabbt får svar ellermaterial ökar deras förtroende för dig och din Ja, vem avgör hur du lyckas? Använd gärnapresentation. Det har du nytta av i framtiden. detta kompendium och de frågor det ställer tillGott rykte sprider sig. Eller så återkommer en att förbättra framtida presentatörer och ellerlyssnare som deltagare vid ett annat tillfälle. utvärdera det du just genomfört. Men kom ihåg, vi är oftast alldeles för kritiska mot oss Efter presentationen själva. Det är publikens reaktion som räknas. Svaret på hur du lyckas finns alltid - hosTa själv fem minuter. Utvärdera din insats. publiken.Fråga dig själv om det blev som du tänkt dig?Hann du med allt?Eller blev det tid över?Fattade de?Var din tes tydlig? Frid & Freud Tegelgårdsgatan 8 211 33 Malmö info@fridfreud.se www.fridfreud.se 16

×