Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mates rectes en el pla

1,447 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mates rectes en el pla

 1. 1. RECTES EN EL PLA Victor Emilio Hernández David Saldes Areste 1CT1
 2. 2. 5.1 Diferents formes d'expressió de la recta <ul><li>Equació vectorial </li></ul><ul><li>Equacions paramètriques </li></ul><ul><li>Equació contínua </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Equació general o implícita: </li></ul><ul><li>Equació explícita: </li></ul>
 4. 4. 5.2 Determinació de rectes <ul><li>Podem determinar una recta a partir de </li></ul><ul><ul><li>Dos punts, quan tens dos punts has de convertir-los en un vector ( que serà el vector director) i així tindràs tots els components </li></ul></ul><ul><ul><li>Un punt y el seu pendent, substituím les cordenades dels punts i el pendent per trobar l’ordenada a l’origen y així tenir l’equació completa </li></ul></ul>
 5. 5. 5.3 Incidència i paral·lelisme de rectes <ul><li>r: Ax+By+C = 0 </li></ul><ul><li>r': A'x+B'y+C' = 0 </li></ul><ul><li>Secants: </li></ul><ul><li>Paralel·les: r // r' </li></ul><ul><li>La mateixa: r=r' </li></ul><ul><li>Perpendiculars: r r' </li></ul>
 6. 6. Projecció ortogonal d'un punt sobre una recta Punt mig de la recta A partir del punt mig i la pendent podem trobar l’euació de la recta ortogonal a la recta La pendent serà perpendicular a la recta
 7. 7. 5.5 Angle de dues rectes <ul><li>El cosinus de l’angle format per dos rectes és igual al producte dels vectors partit pel producte dels móduls (on W i V són el vectors directors) </li></ul>
 8. 8. 5.6 Distàncies <ul><li>Ente dos punts: </li></ul><ul><li>d(A-B) = = </li></ul><ul><li>A: (x,y) i B: </li></ul><ul><li>Punt i recta: </li></ul><ul><li>d(P-r) = </li></ul><ul><li>r: Ax+By+C i </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Recta i recta: </li></ul><ul><li>r=s d(r-r') = 0 </li></ul><ul><li>secants d(r-r') = 0 </li></ul><ul><li>r//s d(r-r') = 0 </li></ul>

×