Sådant som människan nyttjar och harSådant som människan nyttjar och har
nytta av.nytta av.
Naturresurser är sådant viNatu...
Sådant som människan gör för attSådant som människan gör för att
överleva.överleva.
Basnäringarna i Norden har enligtBasnä...
Ändliga resurser är t.ex.
1. Olja, gas och kol
2. Malmer, sten och sand
3. Metaller
Ändliga resurser är sådant som vi männ...
Luft, vatten och mark går att nyttja samtidigt som vi
kan förnya det som finns där.
De naturliga kretsloppen är resurser s...
Luften är livsviktig för oss.
Syret (21%) måste vi ha för att överleva.
Luften har inga gränser, den rör sig fritt över he...
Vattnet finns i många olika former.
Havet har varit viktigt för människan.
Handelsvägar, fiske, mineraler.
Sötvatten i vat...
Marken föder oss och ger oss möjlighet att bygga och
utveckla samhället.
Skogen ger oss bl.a. skydd och byggmaterial.
Jord...
För att allt människan gör ska fungera så behövs energi.
Människan behöver energi för att kunna leva.
Samhällets alla funk...
•VattenkraftVattenkraft
•OljaOlja
•GasGas
•KärnkraftKärnkraft
•BiobränsleBiobränsle
•VindVind
•JordvärmeJordvärme
•SolenSo...
•Jordbruk
•Skogsbruk
•Fiske
Tre basnäringar som bidragit till rikedomarna i Norden
…men det har tillkommit fler…
Beroende av klimatet
Både för- och nackdelar. Svårare att odla i
kallare klimat men skadeinsekter och
sjukdomar har svårt ...
1. Danmark
Nordens främsta jordbruksland med en stor andel
uppodlad mark. En liten del av danskarna jobbar
numera i jordbr...
Förnyelsebar resurs över ett
sekel (100 år)
Skogsbruket i Sverige har under de senaste
århundradena varit uthålligt, där n...
Hälften av alla Europas barrskogar
finns i Norden
Skog i Norden
Goda jordar för skogsbruk i Sverige och Finland,
jordbruke...
Lång kuststräcka
De nordiska länderna har långa kuststräckor och har
en lång tradition av fiske. Främst fiskar vi i Nord- ...
Malmfyndigheter
Bergrunden i bl.a. Sverige är rik på mineraler. Malmen
som bryts innehåller t.ex. järn, koppar, bly, zink,...
•RåvarorRåvaror
•MaskinerMaskiner
•ArbetskraftArbetskraft
•EnergiEnergi
•InvesteringarInvesteringar
•BasindustriBasindustr...
•Den Nordiska industrin har vuxit sig stark och gåttDen Nordiska industrin har vuxit sig stark och gått
från råvaruprodukt...
Din kunskap blir allt
viktigare!
Den viktigaste resursen av
dem alla…
Resurser och näringar år 8
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resurser och näringar år 8

1,673 views

Published on

Genomgång av resurser och näringar i allmänhet och i Norden i synnerhet.
Bra att titta på om man läser geografi och ska nå målen i läroplanen som handlar om
• Känna till de viktigaste näringarna och hur människan nyttjar dessa samt hur detta påverkar vår miljö (G)
• Kunna sammanställa olika kunskapskällor (G)
• Känna till hur samhälleliga omvälvningar påverkat Sveriges utveckling mot ett demokratiskt och ekonomiskt starkt välfärdssamhälle (G)

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
120
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Resurser och näringar år 8

 1. 1. Sådant som människan nyttjar och harSådant som människan nyttjar och har nytta av.nytta av. Naturresurser är sådant viNaturresurser är sådant vi brukarbrukar ellereller förbrukarförbrukar från naturen.från naturen. Skogen, havet och marken.Skogen, havet och marken.
 2. 2. Sådant som människan gör för attSådant som människan gör för att överleva.överleva. Basnäringarna i Norden har enligtBasnäringarna i Norden har enligt tradition varit jordbruket, skogen ochtradition varit jordbruket, skogen och fisket.fisket.
 3. 3. Ändliga resurser är t.ex. 1. Olja, gas och kol 2. Malmer, sten och sand 3. Metaller Ändliga resurser är sådant som vi människor inte kan återskapa inom en överskådlig tid. När t.ex. oljan är slut så kan vi inte göra ny.
 4. 4. Luft, vatten och mark går att nyttja samtidigt som vi kan förnya det som finns där. De naturliga kretsloppen är resurser som inte tar slut. Kallas också för hållbara resurser. Solens energi är näst intill oändlig…
 5. 5. Luften är livsviktig för oss. Syret (21%) måste vi ha för att överleva. Luften har inga gränser, den rör sig fritt över hela jorden. Luftföroreningar är alltså ett hot mot oss alla. Atmosfären är dessutom ett skydd mot solens strålar och att vi får en temperatur och ett klimat som är beboeligt.
 6. 6. Vattnet finns i många olika former. Havet har varit viktigt för människan. Handelsvägar, fiske, mineraler. Sötvatten i vattendrag och sjöar ger oss även dricksvatten och möjlighet till att tvätta och laga mat. Vattnet är också gränslöst och påverkas av oss alla.
 7. 7. Marken föder oss och ger oss möjlighet att bygga och utveckla samhället. Skogen ger oss bl.a. skydd och byggmaterial. Jorden ger oss möjlighet att odla Växterna, solfångarna som via fotosyntesen ger oss vårt livsviktiga syre.
 8. 8. För att allt människan gör ska fungera så behövs energi. Människan behöver energi för att kunna leva. Samhällets alla funktioner behöver energi för att fungera.
 9. 9. •VattenkraftVattenkraft •OljaOlja •GasGas •KärnkraftKärnkraft •BiobränsleBiobränsle •VindVind •JordvärmeJordvärme •SolenSolen
 10. 10. •Jordbruk •Skogsbruk •Fiske Tre basnäringar som bidragit till rikedomarna i Norden …men det har tillkommit fler…
 11. 11. Beroende av klimatet Både för- och nackdelar. Svårare att odla i kallare klimat men skadeinsekter och sjukdomar har svårt att överleva frostperioden i kalla Norden. Förändring över tid Från många småbruk till ett fåtal storjordbruk som producerar mycket. Teknikintensivt Jordbruket i Norden bedrivs med mycket teknik och maskiner. Gödsel och ogräsbekämpning används också. Växt- och köttproduktion Beroende av klimatet så sker mer växtodling i t.ex. södra Sverige än i norra där man odlar foderväxter till djurhållningen.
 12. 12. 1. Danmark Nordens främsta jordbruksland med en stor andel uppodlad mark. En liten del av danskarna jobbar numera i jordbruket (mekanisering). Storproducenter av fläskkött. 2. Finland Mindre jordbruk men fler jordbrukare än i övriga Norden. Ofta jordbruk i kombination med skogsbruk. 3. Norge Det norska klimatet gynnar inte jordbruk. Lantbruket är oftare en bisyssla till fisket. Marken används oftare till bete (säterdrift). Jordbruket kan inte försörja den norska befolkningen – kräver import av jordbruksvaror. 4. Island Ytterst liten areal uppodlad mark på Island. Klimatets växlingar gör det svårt att odla. Djurfoder odlas mest – för mjölkproduktion och fårskötsel.
 13. 13. Förnyelsebar resurs över ett sekel (100 år) Skogsbruket i Sverige har under de senaste århundradena varit uthålligt, där nyplantering sker när skog avverkats. Hela Sverige är skog Sverige är täckt av skog. I söder växer lövskog samt att det i mellan- och norra Sverige växer barrskog. Naturresurs Sverige tillsammans med Finland är känt som ”Europas vedbod”. Andelen avverkningsbar skog växer då mer skog planteras än vad som avverkas.
 14. 14. Hälften av alla Europas barrskogar finns i Norden Skog i Norden Goda jordar för skogsbruk i Sverige och Finland, jordbruket trivs inte lika bra. Sverige och Finland har stora exportinkomster från skogen och dess träprodukter (ex. massa och pappersvaror)
 15. 15. Lång kuststräcka De nordiska länderna har långa kuststräckor och har en lång tradition av fiske. Främst fiskar vi i Nord- och Östersjön samt Nordatlanten. Främst i världen Norge, Danmark och Island hör till de 15 främsta fiskenationerna i världen och har stor del av sina inkomster från fisket. Island är mest beroende av fiskenäringen. Sill och torsk Sillen och senare även torsk, har varit de främsta fiskesorterna inom det nordiska fisket Moderna fiskeredskap Fisket idag är högteknologiskt och effektivt. Allt större fångster tas upp men samtidigt ökar risken för utfiskning och att fisken ”tar slut”…
 16. 16. Malmfyndigheter Bergrunden i bl.a. Sverige är rik på mineraler. Malmen som bryts innehåller t.ex. järn, koppar, bly, zink, guld och silver. LKAB Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. Drivs av svenska staten och förädlar främst järnmalm till olika stålprodukter. Dessa exporteras till hela världen. Svenskt stål Säljer på hög kvalité och att det kan fås i många olika varianter.
 17. 17. •RåvarorRåvaror •MaskinerMaskiner •ArbetskraftArbetskraft •EnergiEnergi •InvesteringarInvesteringar •BasindustriBasindustri •FörädlingsindustriFörädlingsindustri •Nära råvaror ellerNära råvaror eller konsument?konsument?
 18. 18. •Den Nordiska industrin har vuxit sig stark och gåttDen Nordiska industrin har vuxit sig stark och gått från råvaruproduktion till förädlade varorfrån råvaruproduktion till förädlade varor (tillverkningsindustri).(tillverkningsindustri). •Industrin sysselsätter flest människor i de nordiskaIndustrin sysselsätter flest människor i de nordiska länderna men är på nedgångländerna men är på nedgång •Istället växer service- och tjänstesektorn där viIstället växer service- och tjänstesektorn där vi handlar med aktiviteter och kunskap istället för varor.handlar med aktiviteter och kunskap istället för varor.
 19. 19. Din kunskap blir allt viktigare! Den viktigaste resursen av dem alla…

×