Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oceanerna ge år 7

Världshaven och vattnets rörelser

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oceanerna ge år 7

 1. 1. Det finns mer vatten än land!Det finns mer vatten än land! Haven täcker ca 70% av jordens yta (30% land)Haven täcker ca 70% av jordens yta (30% land) Mest vatten finns på södra halvklotet och på denMest vatten finns på södra halvklotet och på den delen av jorden där Stilla havet ligger.delen av jorden där Stilla havet ligger.
 2. 2. De största oceanerna är 1. Stilla havet 2. Atlanten 3. Indiska oceanen Dessutom är de arktiska- och antarktiska oceanerna stora…
 3. 3. Saltvatten; 95% Sötvatten; 5% Av allt vatten i världen så är hela 95% saltvatten och bara 5% är sötvatten. …men allt går inte att använda till dricksvatten.
 4. 4. 95,0% 3,0% 1,5% 0,5% Saltvatten Is & snö Bundet eller i atmosfären Kvar att använda Om allt vatten på jorden var en liter så skulle det vatten vi kan dricka bara bestå av en tesked…
 5. 5. Kontinentalsockel Kontinentalbrant Bergskedjor Djuphavsslätt Djuphavsgrav Vulkanöar 80% av all havsbotten Medeldjup: 4000 m. (ex. Mittatlantiska ryggen. Världens längsta bergskedja) (ex. Marianergraven, världens största djup som är ca. 11.000 meter under havet)
 6. 6. …och nu lite enklare!
 7. 7. - Det är mer vatten i en gurka än i havet! - Så kan man väl inte säga? - Jo, om man räknar i procent så är det faktiskt så att en gurka innehåller 98% vatten medan havet bara innehåller 96,5% vatten. - Havet innehåller 3,5% salter och andra mineraler.
 8. 8. Salthalten i promille runt Sveriges kust Salthalten i haven varierar kraftigt. •Regn späder ut havsvattnet och sänker salthalten •Stora flöden från floder späder ut havsvattnet och sänker salthalten •Stor avdunstning höjer salthalten i havsvattnet
 9. 9. Vinden sätter havets ytvatten i rörelse - Vågor bildas beroende av hur stark vinden är
 10. 10. Solen värmer upp vattnet och sätter det i rörelse. Vattnet värms upp vid ekvatorn och kyls ner vid polerna – skapar cirkulation, havsströmmar.
 11. 11. Varmt vatten vid ytan och kallt efter botten Solen värmer upp ytvattnet som strömmar mot polerna där det kyls ner och sjunker. Det kalla vattnet färdas därefter på djupet tillbaka mot ekvatorn igen (kretslopp)
 12. 12. Viktig för oss i Skandinavien. Förflyttar varmt vatten från ekvatorn upp till Nordatlanten. Ger ett behagligt klimat långt norrut.
 13. 13. Månens och solens dragningskraft påverkar vattnet
 14. 14. Månens dragningskraft är större än solens eftersom den är mycket närmare

×