Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SCVMM SCOM 181198

En presentasjon jeg holdt rundt SCVMM og SCOM på Microsoft frokostseminar, administrering og overvåkning av virtuelle miljøer.

 • Be the first to comment

SCVMM SCOM 181198

 1. 1. Microsoft ® System Center Virtual Machine Manager 2008 Operations Manager 2007 Lars Jostein Silihagen ljs@steria.no © Steria
 2. 2. Agenda Administrasjon og overvåking av virtuelle miljøet > Hva tilbyr System Center Virtual Machine Manager? > Hvorfor overvåke og administerer VMware VI > System Center Operations Manager > Bindingen mellom OpsMgr og VMM > Demo > PowerShell > Veien videre p2 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 3. 3. Hvorfor overvåke datasenter og virtuelle miljø? IT–systemene er drivkraften i organisasjoner og bedrifter Proaktive overvåkning gjør det mulig å utføre endringer før et eventuelt problem oppstår Er virtualiseringsteknologi så stabilt og trygt at man kan glemme overvåkning? p3 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 4. 4. Hva tilbyr System Center Virtual Machine Manager 2008?  En sentralisert løsning for administrasjon og overvåkning av hetrogene virtualiseringsplattformer samtidig (Hyper-V, Virtual Server og VMware ESX (VI)  P2V og V2V konvertering  Overvåkning gjennom Operations Manager  Performance and Resource Optmization (PRO) for flytting av virtuelle maskiner  Utrulling av nye VMer ved hjelp av templates (library)  Rollebassert administrasjon  Kan med OpsMgr Reporting finne virtualiseringskandidater  Enkelt å scripte med PowerShell p4 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 5. 5. SC VMM arkitektur Administrator’s Self Service Console Web Portal Operator’s Web Windows Console Console PowerShell Windows® PowerShell Connector Virtual Machine Manager Operations Manager Server Server Management Interfaces VMM Library VMware VI3 Server Virtual Center VM Template VM VM VM VM ESX Host VM VM VM VM VM VM VM VM ISO VHD Script VM VM VM VM p5 | 18/11/2008 Presentation title SAN Storage © Steria
 6. 6. Hvorfor overvåke og administere VMware VI  VMM kan administrere flere VMware VirtualCenter instanser samtidig.  VMM kan flytte en VM på tvers av virtualisersingsplattform (intelligent placement)  Reporting:  Bedre utnyttelse av ESX hostene gjennom rapportering (utilization)  Lett å finne nye kandidater for virtualisering (Virtualization candidates)  Integrasjonen mot Operations Manager gir en god overvåkning av VMware VI  VMM må ikke være ”sjefen”, men man må ta en avgjørelse om hvem som skal administrer DRS / PRO  Sikkerheten ivaretas gjennom sertifikat og AD bruker. p6 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 7. 7. Hvorfor overvåke og administere VMware VI Følgende VI versjoner støttes i VMM:  VMware VirtualCenter  VMware VirtualCenter 2,5  VMware VIrtualCenter 2.0.1  VMware ESX Host  VMware ESX host  VMware ESX 3.5  VMware ESX 3.0.2  VMware 3 ESXi VMM 2008 administrerer VirtualCenter ved hjelp av VMware SDK Web Services  Benytter SFTP for filopperasjoner på ESX 3.0 og 3.5  Benytter HTTPS for filopperasjoner på ESXi p7 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 8. 8. System Center Operations Manager SCOM (MOM) er et verktøy for overvåkning både av fysiske og virtuelle maskiner.  Forholder seg til managemet packs for å finne hva som skal alarmeres  Samler data gjennom agent, men kan også brukes agentløst  Klient overvåkning  Management Packs fra andre leverandører en Microsoft. Kan også lage selv.  Gode rapporteringsmuligheter  Rollebassert administrasjon og tett integrasjon mot Active Directory  Audit Collection – samler logger fra serverer og klienter og kan analysere disse i etterkant eller lage rapporter  Spesielt bra på overvåkning av: IIS, Exchange, MS SQL, AD, SharePoint p8 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 9. 9. Bindingen mellom OpsMgr og VMM Først og fremst er det rapporteringsmulighetene som blir implementert ved integrasjon mellom OpsMgr og VMM.  Virtualiseringskandidater  Overvåkning  Hurtigknapp fra VMM konsoll til SCOM konsoll  Kan styre virtuelle maskiner fra SCOM konsoll p9 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 10. 10. System Center VMM og OpsMgr DEMO p10 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 11. 11. System Center og PowerShell  PowerShell er tett knyttet opp til System Center.  Spesielt bra i VMM 2008.  Automatisering av oppgaver  PowerShell vil bli integrert i alle Microsoft server produkter p11 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 12. 12. SC VMM og OpsMgr – Veien videre Gode linker til mer informasjon om System Center - TechNet - System Center VMM Library - Microsoft SC VMM - Infrastructure Planning and Design - System Center Forum - Operations Manager Product Team Blog - System Center Product Timeline (Directions on Microsoft) - http://blog.silihagen.net/ p12 | 18/11/2008 Presentation title © Steria
 13. 13. Takk for meg. SPØRSMÅL? p13 | 18/11/2008 Presentation title © Steria

×