Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manus System Center Virtual Machine Manager 2008 (R2)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manus System Center Virtual Machine Manager 2008 (R2)

 1. 1.   www.steria.no Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt
 2. 2.  www.steria.no  Lars Jostein Silihagen Microsoft ® System Center Virtual Machine Manager 2008 © Steria
 3. 3.  Agenda  IT drift med Microsoft System Center  Hva er Virtual Machine Manager 2008  VMM 2008 Arkitektur  VMM 2008 Administrasjon  VMM 2008 og VMware VI3.5  Funksjonalitet i VMM 2008  Virtualiserinsnyheter i WS2008 R2 (beta) og VMM 2008 R2 (beta)  Q og A  Ressurser  www.steria.no
 4. 4.  IT drift med Microsoft System Center • Backup av Windows Infrastruktur • Administrasjon av virtuelle maskiner Hardware Backup Provisioning • Bra på • Server konsolidering og Exchange, Filservere, SQL, SharePo optimalisering av ressursutnyttelse • int Konvertering: P2V og V2V • Bare Metal Restore Disaster Workload Recovery Provisioning • Kunnskap basert overvåking av • Distribuering av applikasjoner og OS • Patch Management klienter, servere, server roller og distribuerte applikasjoner. • Asset management og software Monitoring Patching meetring  www.steria.no
 5. 5.  Agenda  IT drift med Microsoft System Center er Virtual Machine Manager 2008 Hva  VMM 2008 Arkitektur  VMM 2008 Administrasjon  VMM 2008 og VMware VI3.5  Funksjonalitet i VMM 2008  Virtualiserinsnyheter i WS2008 R2 (beta) og VMM 2008 R2 (beta)  Q og A  Ressurser  www.steria.no
 6. 6.  Hva er Virtual Machine Manager 2008 Sentralisert og heterogent administrasjonsverktøy for det virtuelle  datasenter Kan overvåke og administrere MS Hyper-V, VMware VI3, MS  Virtual Server 2005 Integrasjon mot Operations Manager 2007 og Configuration  Manager 2007 P2V og V2V konvertering  Kan med Operations Manager finne virtualiseringskandidater  Gir tips og anbefalinger for hvordan man kan ta ut mer av  ”kraften” i de ”virtualiseringsjernene”.  www.steria.no
 7. 7.  Agenda  IT drift med Microsoft System Center Hva er Virtual Machine Manager 2008  VMM 2008 Arkitektur  VMM 2008 Administrasjon  VMM 2008 og VMware VI3.5  Funksjonalitet i VMM 2008  Virtualiserinsnyheter i WS2008 R2 (beta) og VMM 2008 R2 (beta)  Q og A  Ressurser  www.steria.no
 8. 8.  VMM 2008 Arkitetkur  Serveren hvor VMM 2008 skal installeres må være WS2008 x64 (kan kjøre som VM)  PowerShell  Internet Information Services 7.0 og .Net  MS SQL 2008 eller MS SQL 2005 (express følger med VMM media)  Active Directory  www.steria.no
 9. 9.  VMM 2008 Arkitektur Administrator’s Self Service Operator’s Web Windows Console Web Portal Console Console PowerShell Windows® PowerShell Connector Virtual Machine Manager Operations Manager Server Server Management Interfaces VMM Library VMware VI3.5 Server vCenter Server ESX Host VM VM VM VM VM Template VM VM VM VM VM VM ISO VHD Script VM VM VM VM VM VM  www.steria.no SAN Storage
 10. 10.  Agenda  IT drift med Microsoft System Center Hva er Virtual Machine Manager 2008  VMM 2008 Arkitektur  VMM 2008 Administrasjon  VMM 2008 og VMware VI3.5  Funksjonalitet i VMM 2008  Virtualiserinsnyheter i WS2008 R2 (beta) og VMM 2008 R2 (beta)  Q og A  Ressurser  www.steria.no
 11. 11.  Virtual Machine Manager 2008 administrasjon VMware Virtuelle Cluster maskiner Hyper-V Cluster Actions Virtual Panel Server Filters Konsoll VM Info “Wonderbar” www.steria.no 
 12. 12.  Virtual Machine Manager 2008 administrasjon PS C:> Get-VMMServer Server1  VMM scripting gjennom PowerShell PS C:> Get-help Get-VM –Examples EXAMPLE 1: Get all virtual machines and display ▬ Legger til egen VMM each one. complete information about snap-in 170+ forskjellige ”kommandoer” ▬ C:PS> Get-VM -VMMServer VMMServer1.Contoso.com ▬ Alt som gjøres fra PowerShell blir logget på lik linje som ved Gets all objects that represent virtual machines. This command bruk av GUI retrieves virtual machine objects from the Virtual Machine Manager database on VMMServer1, which is located in the Contoso.com domain, and displays information about these virtual machines to the user. PS C:> Get-VM –VMMServer server1 | select name, processortype, memory Name ProcessorType Memory ---- ------------- ------ Print Server 1-processor 1.00 GHz Pe... 512 LOB Server 1 1-processor 1.00 GHz Pe... 512 Dev Server 1-processor 1.00 GHz Pe... 1024 Test Server 1-processor 1.00 GHz Pe... 512  www.steria.no
 13. 13.  Agenda  IT drift med Microsoft System Center Hva er Virtual Machine Manager 2008  VMM 2008 Arkitektur  VMM 2008 Administrasjon  VMM 2008 og VMware VI3.5  Funksjonalitet i VMM 2008  Virtualiserinsnyheter i WS2008 R2 (beta) og VMM 2008 R2 (beta)  Q og A  Ressurser  www.steria.no
 14. 14.  VMM 2008 og VMware VI3.5  Hvorfor administrere VMware med VMM 2008? ▬ VMM kan administrere flere VMware VirtualCenter instanser samtidig ▬ VMM kan flytte en VM på tvers av virtualisersingsplattform (intelligent placement) ▬ Reporting: ▬ Bedre utnyttelse av ESX hostene gjennom rapportering (utilization) ▬ Lett å finne nye kandidater for virtualisering (Virtualization candidates) ▬ Integrasjonen mot Operations Manager gir en god overvåkning av VMware VI ▬ Sikkerheten ivaretas gjennom sertifikat og AD bruker.  www.steria.no
 15. 15.  VMM 2008 og VMware VI3.5  Følgende VMware VI versjoner søttes i VMM 2008 ▬VMware VirtualCenter ▬ VMware VirtualCenter 2,5 ▬ VMware VIrtualCenter 2.0.1 ▬ VMware ESX Host ▬VMware ESX host ▬ VMware ESX 3.5 ▬ VMware ESX 3.0.2 ▬ VMware 3 ESXi  VMM 2008 administrere vCenter ved hjelp av VMware SDK Web Services ▬ Benytter SFTP for filopperasjoner på ESX 3.0 og 3.5 ▬ Benytter HTTPS for filopperasjoner på ESXi  www.steria.no
 16. 16.  Agenda  IT drift med Microsoft System Center Hva er Virtual Machine Manager 2008  VMM 2008 Arkitektur  VMM 2008 Administrasjon  VMM 2008 og VMware VI3.5  Funksjonalitet i VMM 2008  Virtualiserinsnyheter i WS2008 R2 (beta) og VMM 2008 R2 (beta)  Q og A  Ressurser  www.steria.no
 17. 17.  Funksjonalitet i VMM 2008  Performance and Resource Optimization (PRO) og SCOM ▬ PRO også for VMware (DRS og HA) VMM må ikke være ”sjefen”, men man må ta en avgjørelse om ▬ hvem som skal administrer DRS / PRO  Delegert / rollebasert administrasjon  SelfService portal  Library ▬ Et share med ISO, VHD, template og hardware  PowerShell  www.steria.no
 18. 18.  Funksjonalitet i VMM 2008  Kapasitetsmåling sikrer bedre ressursutnyttelse  Justerbar algoritme for kapasitetsmålingen  Fungerer både på Microsft og VMware hoster  www.steria.no
 19. 19.  Agenda  IT drift med Microsoft System Center Hva er Virtual Machine Manager 2008  VMM 2008 Arkitektur  VMM 2008 Administrasjon  VMM 2008 og VMware VI3.5  Funksjonalitet i VMM 2008  i WS2008 R2 Virtualiserinsnyheter (beta) og VMM 2008 R2 (beta)  Q og A  Ressurser  www.steria.no
 20. 20.  Live Migration (WS2008 R2 Hyper-V)  Live Migration via Cluster Manager ▬ In box UI  Live Migration via Virtual Machine Manager ▬ Orchestrate migrations via policy  Moving from Quick to Live Migration: ▬ Guest OS limitations?: No ▬ Changes to VMs needed?: No ▬ Changes to Storage infrastructure: No ▬ Changes to Network Infrastructure: No ▬ Update to Windows Server 2008 R2 Hyper-V: Yes  www.steria.no
 21. 21. Quick Migration Live Migration  (Windows Server 2008 R2 Hyper-V) (Windows Server 2008 Hyper-V) VM State/Memory Transfer 1. Save state 1. Create VM on the target a) Create VM on the target a) Copy memory pages from the source b) Write VM memory to shared b) to the target via Ethernet storage Final state transfer 2. Move virtual machine 2. Pause virtual machine a) Move storage connectivity from a) source host to target host via Move storage connectivity from b) Ethernet source host to target host via Ethernet Restore state & Run 3. Un-pause & Run ; Delete VM on 3. Take VM memory from shared a) target storage and restore on Target Run b) Host 2 Host 2 Host 1 Host 1  www.steria.no
 22. 22.  Live Migration Configuration State  www.steria.no
 23. 23.  Hva er nytt i VMM 2008 R2 (beta)  Støtte for Live Migration  Mulighet for å sette hoster i maintenance mode  Endringer i lagringsoppsett (SAN) Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt  www.steria.no
 24. 24. Q&A  Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt  www.steria.no
 25. 25.  Ressurser  TechNet - System Center VMM Library  Microsoft SC VMM  Infrastructure Planning and Design  System Center Forum  Operations Manager Product Team Blog  System Center Product Timeline (Directions on Microsoft)  http://blog.silihagen.net/ Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt  www.steria.no

×