Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduktion till karismatik, Törestorp, 2017-10-22

87 views

Published on

Vad är Andens gåvor och vilken roll spelar de i det kristna livet? Hur söker vi dem? Vad är det att "ha" en gåva?

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Introduktion till karismatik, Törestorp, 2017-10-22

 1. 1. Karismatik Andens gåvor
 2. 2. Jag brinner för att göra karismatiker inte mindre karismatiska, men mer sunda, och att göra icke- karismatiker mer karismatiska.
 3. 3. så som ni här ser och hör
 4. 4. såg
 5. 5. häpnade hörde
 6. 6. frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro
 7. 7. vet vi av Anden
 8. 8. Urkyrkan It would never have occurred to them [the early Christians] that the one who chose to be present with them in the Incarnation and now by his Spirit would do otherwise than graciously intervene in their lives. (Gordon Fee)
 9. 9. Urkyrkan (2) At no time does Paul conceive of two kinds of Christians – those who minister to others and those who are ministered to, those who manifest the charisma and those who do not. To be Christian is to be charismatic; one cannot be a member of the body without sharing the charismatic Spirit. (James Dunn)
 10. 10. Sund karismatik är Guds rike här och nu Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp. (Rom 8:22f)
 11. 11. får kan får får får kan kan åstadkommer
 12. 12. Vem ”har” gåvorna? Ingen  ur en aspekt. Anden har dem! Alla  de ges i ögonblicket. Alla kan göra allt! Några  betoningar finns.

×