Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CV LinkedIn

1,449 views

Published on

Published in: Career
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

CV LinkedIn

  1. 1. Lars Christian Andersen, Kirsebærhegnet 13, 8700 Horsens, Tlf.: 24880363, Mail: Gitte.Lars@Andersen.mail.dkCV Personlige data Navn: Lars Christian Andersen Adresse: Kirsebærhegnet 13 By: 8700 Horsens Tlf.: 24 88 03 63 / 86 20 95 09 E-mail: Gitte.Lars@Andersen.mail.dk Født: 6. oktober 1970 Civilstand: Gift med Gitte Ege Andersen Børn: Josephine (9 år) og Gustav (6 år) Kørekort/bil: Ja/jaKapacitet inden for detailhandel med Cand.merc. SOLDet meste af min karriere er foregået i detailbranchen, hvor jeg har arbejdet både på butiksniveau og istabsfunktioner. Jeg har derfor stor erfaring med kædedrift og konceptstyring. Jeg har bevidst veksletmellem uddannelse og erhvervsarbejde, og kan derfor betegnes som både en teoretisk praktiker og enpraktisk teoretiker. Min største styrke er min evne til at sætte mig ind i ny viden, og omsætte den til hand-linger via formidling eller deltagelse i udviklingsprojekter. Jeg har sans for operationelle løsninger, der tagerhensyn til implikationer i hele værdikæden. Jeg kan bidrage særligt inden for områderne implementering,kommunikation, og forankring. Min motivation beror på en grundlæggende skabertrang. Jeg brænder for atlede, instruere og inspirere, og ikke mindst at skabe resultater gennem andre mennesker.SpidskompetencerViden om detailhandel Projektledelse Kædedrift, konceptstyring. Udviklingsprojekter og IT-værktøjer. Erfaring fra både butik og stabsfunktion. Deltaget i kurser omkring projektstyring Ekspert i egenkontrol. og projektledelse.Ledelse Erfaring med MS Project. Direkte ledererfaring fra job som BC. Kommunikation Arbejdet tæt på den øverste ledelse i Redaktør på ugentligt nyhedsbrev om- Fakta i 8 år. kring ledelsestiltag, salgsinspiration og Teoretisk viden om ledelse fra Cand.merc. marketingskampagner. i strategi og ledelse. Undervisning Arbejdet tæt sammen med HR-afdelingen Undervist i organisation, IT-værktøjer og i Fakta ved flere lejligheder. egenkontrol.Erhvervserfaring01.2012-04.2012 Personlig assistent – for Visual Merchandising Director (barselsvikariat – tidsbegrænset) Jack & Jones (BESTSELLER A/S)Opgaver: Udarbejdelse af præsentationsmateriale og sparring med Direktør. Kalenderstyring, rejse- og hotelbookninger. Opfølgning på indsatsen blandt 14 Visual Merchandising Managers. Diverse administrative opgaver, såsom faktureringer og udlægsbilag. Planlægning og arrangering af møder/workshops. Involvering i rekrutteringsprocessen i afdelingen. Ad hoc-opgaver og deltagelse i diverse projekter: Get Ready online (Værktøj til målrettet købmandsskab) Funktionsbeskrivelser 12 x 1 (Synkronisering af instrukser fra forskellige afdelinger til butikkerne)Udbytte: Jeg har i løbet af de første par måneder haft lejlighed til at sætte mig godt ind i virksomheden og bran- chen. Derfor har jeg fået et godt indblik i Jack & Jones’ organisation, kultur og arbejdsgange. Jeg har fået erfaring med at arbejde i en international virksomhed, hvilket har indebåret korrespondance og opfølgning på engelsk med de mange udenlandske managers. Side 1 af 3
  2. 2. Lars Christian Andersen, Kirsebærhegnet 13, 8700 Horsens, Tlf.: 24880363, Mail: Gitte.Lars@Andersen.mail.dkErhvervserfaring01.2004-09.2011 PA for Salgsdirektør – Salgsdirektørens ”højre hånd” Fakta A/SOpgaver: Faglig sparring, samt udarbejdelse af analyser, beslutningsgrundlag og præsentationsmateriale. Koordinering af indsatsen blandt 26 distriktschefer. Ansvarlig for kommunikationen mellem hovedkontor og butikkerne omkring nye produkter, marketingskampagner og salgstiltag i butik. Problemknusning for butikker og distriktschefer, andre ad hoc-opgaver og deltagelse i diverse projekter. Arrangering af introforløb for nye distriktschefer. Administration af polsk opfylderhold. Udvikling af IT-værktøjer. Projektansvarlig for implementering af ny intranetportal. Overordnet ansvarlig for egenkontrollen i Fakta. Afholdelse af kurser i egenkontrol og IT-værktøjer. Udarbejdelse af beskrivelser af nye procedurer, og arbejde med optimering og rationaliseringer af rutiner og arbejdsgange.Udbytte: Jeg har fået stor rutine i at sætte mig ind i nye problemstillinger, der har kunnet hidrøre alle de forskellige afdelinger på hovedkontoret såvel som butiksleddet. Min viden om de enkelte afdelinger, har jeg brugt til effektivt at finde kilderne til problemer og finde de rette løsninger, og få dem implementeret. En målrettet indsats fik Smiley 1-andelen til at stige fra 89% til 99% over en årrække.08.2003-12.2003 Souschef - i Fakta-butik i Horsens Fakta A/SUdbytte: Formålet med denne ansættelse var at få foden indenfor i firmaet igen. Jeg fik gjort mig positivt bemærket på souschefniveau, og fik skabt de rigtige kontakter højere oppe i hierarkiet, for at være sikker på at blive taget i betragtning, når en stilling på hovedkontoret dukkede op.10.2000–07.2001 Telekonsulent - med primært IT-relaterede opgaver Valeur Marketing ApS - callcenter med speciale i telemarketing inden for B2B-markedet.Opgaver: Mødebookning for sælgere i diverse virksomheder. Jeg tog mig primært af kunder, der havde IT-relaterede produkter, men har også haft opgaver for managementfirmaer. Jeg har formuleret salgsbreve for kunder, og har taget på kundebesøg for Valeur Marketing selv.Udbytte: Jeg fik rutine i at booke møder, og i at vedligeholde CRM-systemet. Jeg var god til at sætte mig grundigt ind i nye produkter. Jeg tog også initiativ til at systematisere flere arbejdsgange. Bl.a. lavede jeg manuskripter til mine forskellige opgaver, som kunne genbruges af mig selv og de andre ansatte.09.1998–12.1999 Instructor - i faget organisation Handelshøjskolen i Århus under instituttet for organisation og ledelseOpgaver: Undervisning samt afholdelse af øvelser i faget organisation. Illustrere anvendelse af teori på udvalgte cases. Vejledning af de studerende under udarbejdelse af større skriftlig opgave.Udbytte: Jeg brugte en coachende spørgeteknik, og vænnede de studerende til at analysere problemstillingerne til bunds. Fik flere elever til at opdage værdien af deres egne erfaringer og sunde fornuft. De mere usikre elever fandt ud af, hvor mange skjulte ressourcer de indeholdt, og deres selvtillid og engagement steg. Både stærke og svage elever tog ansvar for egen læring.11.1994–08.1997 Butikschef - i to Fakta-butikker i Svendborg Fakta A/SOpgaver: Ansvar for ansættelse af medarbejdere, deres trivsel, uddannelse, udvikling og arbejdsmæssige effektivitet. Ansvar for drift af butikken.Udbytte: Jeg brugte bevidst mine butikker til at afprøve de forskellige ledelsesteorier, jeg kendte fra handelshøjskolen. Jeg fik lært at takle forskellige typer medarbejdere i forhold til at sikre motivation og engagement. Der blev skabt en kultur, hvor samarbejde og udvikling af rationelle rutiner blev sat i fokus, og hvor arbejdet blev opfattet som en form for sport.05.1992–06.1993 Svømmetræner Sønderborg svømmeklubUdbytte: Undervisningserfaring.Referencer: Kan eftersendes eller udleveres ved samtale, hvis ønsket. Side 2 af 3
  3. 3. Lars Christian Andersen, Kirsebærhegnet 13, 8700 Horsens, Tlf.: 24880363, Mail: Gitte.Lars@Andersen.mail.dkUddannelse1997 – 2001: Cand. merc. i strategi og ledelseHandelshøjskolen i Århus, 8210 Århus V Faglige fokusområder: Forandringsledelse TQM Organisation Strategisk ledelseskompetence Teambuilding, kreative og lærende organisationer1989 – 1993: HA-almenHandelshøjskole Syd, 6400 Sønderborg Faglige fokusområder: Organisation Makroøkonomi Økonomisk psykologi Strategi1986 – 1989: Student (samfundsmatematisk)Svendborg gymnasium, 5700 Svendborg Faglige fokusområder: Samfundsfag Historie Dansk Biologi1976 – 1986: Folkeskolens 9. kl. afgangseksamenHaahrs skole, 5700 SvendborgKurser2011: Projektstyring + Ny som projektlederSprogkundskaberDansk: ModersmålEngelsk: ForhandlingsniveauTysk: GodNorsk: GodSvensk: GodFransk: KendskabIT-kundskaberSuperbruger: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Coop DataWarehouseBrugerniveau: Access, Publisher, MS Project, QlickView, DSS (SAP)Kendskab: SuperOffice, InfowareFritidsinteresser Samvær med familie og venner Løbetræner jævnligt Film, musik, bøger og computer Læser bøger om: Historie, naturvidenskab, militærteknologi, ledelse og personlig udvikling + 100 andre emner Side 3 af 3

×