Eindverslag stage Wellness Center Maassluis

4,860 views

Published on

Het eindrapport voor Wellness Center Maassluis waarin staat beschreven op welke wijze zij haar doelgroep voor de slender-apparatuur moet bereiken.

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eindverslag stage Wellness Center Maassluis

 1. 1. Eindverslag StageLeerjaar 2Wellness Center Maassluis30 augustus - 24 septemberLars Bergwerff(0823552)SMM2A
 2. 2. 2Voorwoord:Voor u ligt het eindrapport van de stage die ik heb gelopen aan het begin van het2eleerjaar van de opleiding Sport, Marketing en Management. In de eersteperiode van het leerjaar heb ik 4 weken stage gelopen en daarbij verschillendeaspecten van het werkveld ervaren. De stage had als bedoeling om de theorie,kennis en ervaring van leerjaar 1 in de praktijk te brengen. Het stagelopen isgedaan bij Wellness Center te Maassluis. Het is een sport/gezondheidscentrumwaar op een gezonde manier en verantwoorde wijze kunt sporten. Deopdrachten van school zijn in dit rapport verwerkt. Ook heb ik een opdrachtgedaan namens de stagementor; een plan schrijven om het slenderen tepromoten bij de gewenste doelgroep. Dat rapport vindt u in de bijlagen. Ik hoopmet het stage-eindrapport te laten zien wat ik geleerd heb de afgelopen 4stageweken.24 september 2010, MaassluisLars Bergwerff (0823552)SMM2A
 3. 3. 3Inhoudsopgave1. Inleiding............................................................. blz. 042. Tijdens de stage................................................2.1 Vakinhoudelijke opdrachten.....................2.1.1 Opdracht 1: Marketing..................... blz. 042.1.1.1 Missie en doelstellingen...... blz. 042.1.1.2 Product/markcombinaties.... blz. 052.1.1.3 Interne en Externe Analyse. blz. 052.1.1.4 Strategisch Marketingbeleid blz. 082.1.1.5 Operationele Aspecten........ blz. 092.1.2 Opdracht 2: Communicatie............. blz. 102.1.2.1 A) Verschil agenda............. blz. 102.1.2.2 B) Rol voorzitter correct?.... blz. 102.1.2.3 C) Besluiten- en actielijst... blz. 102.1.3 Opdracht 4: Visie op het werkveld.. blz. 112.1.3.1: Visie beroep manager....... blz. 112.1.3.2: Visie eigen kwaliteiten....... blz. 112.1.3.3: Conclusie geschiktheid...... blz. 123. Conclusie m.b.t. de stage.................................. blz. 124. Bijlage 1: Voor de stage: SLB-opdrachten.........4.1 Stageplek......................................... blz. 134.2 Motivatie.......................................... blz. 135. Bijlage 2: Tijdens de stage: Weekverslagen......5.1 Weekverslag 1................................. blz. 145.2 Weekverslag 2................................. blz. 155.3 Weekverslag 3................................. blz. 165.4 Weekverslag 4................................. blz. 176. Bijlage 3: Reflectieverslag.................................. blz. 187. Bijlage 4: Rapport: Slenderen............................. blz. 198. Bijlage 5: Stagebeoordeling................................. blz. 35
 4. 4. 41. Inleiding:Tegen het einde van de deadline waarop de stages goedgekeurd moesten worden is er contactgelegd met een bedrijf dat aangeraden werd door iemand die daar eerder stage had gelopen. Nagemaild te hebben moest er teruggebeld worden op dezelfde dag en een half uur was er al eenmogelijkheid voor een gesprek. In dit gesprek kwam naar voren dat het mogelijk was, maar datze wel wilden dat ik een opdracht voor hen maakte. Dit hield in dat er informatiekrant namens deorganisatie richting de buitenwereld gemaakt en geproduceerd moest worden. Hiermee isakkoord gegaan en daarna is het stagecontract ondertekend.De vrijdag voor het ingaan van de stageperiode is er een vervolggesprek geweest omduidelijkheid te creëren over de gang van zaken en de gegeven opdracht. Deze was gewijzigdom de reden dat de organisatie eerst alle lopende zaken wilde afhandelen. Om die reden werd deopdracht veranderd van “Project: informatiekrant” naar “Project: Slenderen”. Wellness Center is inhet bezit van 6 Slender bewegingsbanken, maar is van mening dat deze niet optimaal of naarkunnen benut worden. De doelgroep moet bereikt worden in de regio Maassluis, Maasland,Maasdijk en Vlaardingen en het leek de organisatie een goed plan om de stagiair daar op tezetten. Beide partijen gingen akkoord en vanaf 30 augustus zal de gegeven opdracht en deopdrachten van school de 4 weken opvullen. De maandag erop kon de stage beginnen....2. Tijdens de stage:Hoofdstuk 2.1: Vakinhoudelijke opdrachtenHoofdstuk 2.1.1: Marketing2.1.1.1: Missie en doelstellingen De visie van Wellness Center Maassluis is dat zij een innoverend en vooruitstrevendgezondheidscentrum wilt zijn dat de klant centraal stelt. De missie van Wellness Center Maassluis is om de leden op een gezonde enverantwoorde wijze te laten sporten binnen hun centrum. Dat betekent dat nieuwe ledeneerst een gedegen intake krijgen waarna met de betrokken instructeur een doelstellingwordt bepaald, een sportschema wordt samengesteld en vervolgafspraken wordengemaakt om de voortgang te bespreken. De marktafbakening die Wellness Center Maassluis volgens de 3 punten van het Abell-Model. (afnemers, technologieën, en behoeften)o Afnemers: Van jong tot oud Sportief aangelegd Met de juiste financiële middelen. Regio Maassluis (Vlaardingen, Maasland, Maasdijk etc.)o Technologieën: Individueel sporten Onder begeleiding sporten Groepslessen Voedingsadvies Fysiotherapie Zonnebank Slenderstudio
 5. 5. 5o Behoeften Verantwoorde begeleiding tijdens het sporten Actief bezig zijn Op een verantwoorde manier bezig zijn Verschillende dingen kunnen doen Medische begeleiding/hulp De ondernemingsdoelstelling en ambities die het bedrijf zichzelf stelt zijn met demarkt meegroeien en de klanten tevreden houden door middel van het blijven meedoenmet het nieuwste en beste op de markt.2.1.1.2: Product- en martkcombinatie De product/martkcombinaties die het bedrijf gebruikt om afnemers van zijn productente bereiken zijn eigenlijk alle diensten die zij aanbieden voor het marktsegment: iedereendie graag wilt sporten, van jong tot oud, die niet gehinderd wordt door het prijskaartje dataan de diensten hangt. Iedereen kan met de juiste instelling en behoefte alles doen. Ditwordt bepaald aan de hand van een intake-gesprek. Hieruit wordt bekeken welk producthet best bij de klant past. De marketingmix die het bedrijf hanteert bestaat uit de 4 P’s:o Product: Wellness Center Maassluis biedt individueel sporten, onder begeleidingsporten, groepslessen, voedingsadvies, fysiotherapie, zonnebank en eenslenterstudio aan. Een algemene term is dat zij een plek aanbieden waarje op een gezonde en verantwoorde wijze aan je lichaam kan werken. Ditwordt gedaan in een modern ingericht gebouw met moderne apparatuuronder begeleiding, al dan niet gewenst.o Prijs: De prijs die Wellness Center Maassluis hanteert is gebaseerd op het feitdat zij niet de goedkoopste willen zijn. Zij bieden producten aan voor eenprijs waarvan zij denken dat het de juiste prijs/kwaliteitsverhouding is.o Plaats De plaats waar alles gebeurd is in het gebouw aan de Maasweg inMaassluis. Hier staat het sportcentrum en worden de diensten enproducten verleend aan de consument. Het gebouw heeft meerderezalen en ruimtes waar gesport kan worden of waar lessen gevolgdkunnen worden.o Promotie Wellness Center Maassluis promoot zichzelf en haar diensten opverschillende wijzen. De regionale krant ‘De Schakel’ wordt veelvuldiggebruikt om nieuwe diensten of acties in beeld te brengen. Ook wordener flyers gedrukt om uit te delen en mee te geven. De marktpositionering van het bedrijf is dat zijn consumentgericht te werk gaan, maarook innoverend bezig zijn. Ze willen het nieuwste en het beste van het moment. Zevoelen niks bij de situatie waarbij ze het moeten hebben van de goedkoopste prijs.2.1.1.3: Interne en externe analyse De marketingafdeling is op er in principe niet. Marketingbeslissingen worden genomendoor iedereen die aanwezig is bij een vergadering. Het idee wordt door de eigenaren(meestal Coen en Arnaud) besproken en daarna in de tijdsplanning ingepast. Zebeginnen elk jaar met een jaarplan met activiteiten. Daarna wordt er elke maand gekekenhoe ze dit aan gaan pakken om het doel te bereiken.
 6. 6. 6 Wellness Center Maassluis vind haar sterke punten dat ze van zichzelf weten wat zenog moeten verbeteren doordat ze nog niet relatief lang bezig zijn, dat iedereengemotiveerd is om een stapje harder te doen en dat ze het vooral moeten hebben vanhetgeen dat ze aanbieden qua sport en gezondheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeldFitline die gratis drankjes, zonnebank en sauna heeft om klanten te lokken en WellnessCenter Maassluis bieden het nieuwste van het nieuwste aan (LAPT, kinderfitness etc.). Ik ben van mening dat de zwakke punten zijn dat ze met veel dingen tegelijk bezig zijn.Ik kwam zelf binnen met de opdracht om een informatiekrant te produceren, maar datkwam later pas aan de orde omdat ze eerst alle lopende project wilden afronden. Ik zoualles eerst apart afronden, voordat ik met iets nieuws zou beginnen. Ook hebben ze geenaparte afdelingen; het is een platte organisatiestructuur. De concurrenten van Wellness Center Maassluis in dezelfde stad zijno Fit-line Health-Club. De keuze voor Fitline of Wellness Center zal uiteindelijk gemaakt wordenop basis van de sfeer die er in het bedrijf hangt en de prijs. Qua aanbodzijn ze bijna gelijk; alleen heeft Fit-line een uitgebreid drankenbuffet,gratis zonnebank en sauna, maar geen fysiotherapie. De keuze om bijFit-line te sporten zal dus voornamelijk gebaseerd zijn op gevoel, prijs,het iets andere aanbod en misschien door mensen die je kent die daarook sporten.o Mahorokan Sports Club Mahorokan staat bekend in Maassluis om hun zelfverdedigingsporten.Qua aanbod zijn Wellness en Mahorokan zo goed als gelijk en de keuzezal gebaseerd zijn op het feit dat de prijzen verschillen, andereabonnementen en/of het feit dat bekenden het aanraden of er zelfsporten. Het afnemersgedrag van de consumenten is dat men voorafgaand aan de aankoop vaneen abonnement er eerst informatie wordt gewonnen over de meest relevantesportcentra in de buurt. Vaak betreft dit centra in de stad waar diegene woonachtig is.Dan wordt er gekeken naar wat diegene graag wilt bereiken met het sporten: bezig zijnmet je lichaam, gewichtsafname, figuurcorrigering of spieropbouw bijvoorbeeld. Aan dehand van een intakegesprek bij Wellness wordt gekeken welk abonnement er het bestepast bij de klant. Hierna ben je nog aan niks gebonden en zou de afnemer hetzelfdekunnen doen bij bijvoorbeeld Mahorokan Maassluis of Fitline. Aan de hand van deverkregen resultaten kan hij de prijzen en ideeën vergelijken en op basis van wat diegenegraag wilt zien in een sportschool en wat hij ervoor wilt betalen maakt hij een beslissing.Als de periode van het abonnement verstreken is kan hij bekijken of hij het eengeslaagde periode heeft gevonden en het abonnement verlengd of hij kiest ervoor omergens anders te fitnessen of te stoppen en het ergens anders aan uit te geven. De trends in de fitnessbranche zijn:o Seniorenfitnesso TRX (Suspension training)o Personal Trainingo Medische fitnesso Fitness for kidso Bedrijfsfitnesso Wellnesso All-inclusive fitness
 7. 7. 7 De kansen van het Wellness Center Maassluis zijn:o Er is nog veel animo voor gezondheid, overgewicht en gezonde voeding.o Door vergrijzing neemt het aantal senioren fitnessers toe.o Behoefte aan persoonlijke begeleiding neemt steeds meer toe (10 tot 30% heeftinteresse) De bedreigingen die Wellness Center Maassluis tegen kan komen zijno Aantal vestigingen in Nederland neemt flink toe elk jaar. Hierdoor ontstaat eenverdringingsmarkt.o Thuisfitness is in opkomst, dit kan betekenen dat minder mensen naar eenfitnesscentrum zullen komen. Het kwaliteitsbeleid van Wellness Center Maassluis bestaat uit het nagaan wat deklanten vinden en vonden van het sporten en de faciliteiten. Ze zijn van mening dat eentevredenheidsonderzoek niet van toepassing op dit moment omdat zij van zichzelf alweten wat ze nog moeten verbeteren. In een later stadium willen ze dit wel gaan doen. SWOT-Analyse van Wellness Center Maassluis:Sterke punten Zwakke puntenIntern STERKTES Kennis van zaken Kennis van verbeterpunten Gemotiveerd Personeel Goede producten in vergelijkingmet concurrenten. InnovatiefZWAKTES Met teveel dingen tegelijkbezig Geen afdelingen; platteorganisatieExtern KANSEN Veel animo voor gezondheid,overgewicht, gezonde voeding. Aantal senioren fitnessersneemt toe. Persoonlijke begeleiding steedsmeer in trekBEDREIGINGEN Aantal vestigingen inNederland neemt flink toeelk jaar >verdringingsmarkt Thuisfitness is in opkomst> mogelijk mindermensen richtingsportschool
 8. 8. 8 Confrontatiematrix van Wellness Center Maassluis:Kansen BedreigingenSterktes OFFENSIEF Blijven innoveren, dat is eenkracht die mensen veelaanspreekt. Doorzetten van LAPT, mensenwillen steeds vaker persoonlijkebegeleiding en niet veel centrahebben dit.DEFENSIEF Door de kennis vanzaken, innovaties, goedeproducten, en zelfkenniskan je uitbreiden tot eensterk sportcentrum envoorkom je dat jeverdrongen wordt op demarkt.Zwaktes VERSTERKEN Zet bepaalde mensen(afdelingen) op bepaaldedoelgroepen (senioren,kinderen). Maak een bepaaldestructuur in de organisatie enzet mensen op bepaalde taken.TERUGTREKKEN Zorg dat waar je meebegint ook degelijk wordtgeëindigd en niet met ietsanders al wordtbegonnen voordat heteinde in zicht is. Hierdoorvergroot je de kans opafraffelen wat slechtoverkomt, als je iets doetmoet het goed gebeuren.2.1.1.4: Strategisch marketingbeleid De strategische opties van Wellness Center Maassluis aan de hand van deconfrontatiematrix zijn:o Offensief: Blijven innoveren en nieuwe dingen proberen. Als je vaak hetnieuwste van het nieuwste hanteert wordt dat je toegeschreven als een bepaaldekracht. Het lef om nieuwe dingen te proberen. Dit geldt bijvoorbeeld voor LosAngeles Personal Training. In Maassluis is Wellness de enige die dit principehanteert en aanbiedt aan haar klanten. Daar komt bij dat persoonlijke training ergin trek is; 10 tot 35 procent van de fitnessers geeft aan persoonlijke begeleidingte willen. Het is dus van belang om de markt in de gaten te houden voor nieuween innovatieve dingen.o Defensief: Omdat de fitnessmarkt enorm gegroeid is en nog steeds groeitontstaat er een verdringingsmarkt. Door te zorgen dat hetgeen wat je doet vanhoge kwaliteit is (service, producten, begeleiding, gebouw, kennis) zorg je vooreen bepaalde stabiliteit die nieuwe fitnesscentra nog moeten zien te bereiken.o Versterken: Zet bepaalde mensen (afdelingen) op bepaaldedoelgroepen/markten (kinderen/senioren) op marketinggebied. Deze kunnen zichvolledig focussen op hetgeen waaraan zij verbonden zijn. Zo kun je gerichter ensneller te werk gaan.o Terugtrekken: Zorg dat hetgeen waaraan je als organisatie begint (marketing)ook daadwerkelijk afgemaakt wordt en dat er niet alvast begonnen wordt aan ietsanders wat op dat moment relevanter zijn. Daardoor vergroot je de kans opafraffelen waar je al tijd in hebt gestoken; als je iets doet moet je iets goed doen.
 9. 9. 9 Het marketingbeleid dat Wellness Center Maassluis zou moeten hanteren naar mijnmening bestaat uit:o Het vergroten van het marktaandeel door middel van de innovatieveontwikkelingen.o Het handhaven en uitbreiden van de hoge kwaliteit van service, producten,diensten, begeleiding, gebouw en kennis, om concurrentie ‘uit te schakelen’. Enom een bepaalde uitdaging in je eigen werk te behouden. Door steeds kwalitatiefbeter te willen worden zet je jezelf en de organisatie op scherp.o Goed op papier zetten wat de plannen voor de komende maanden, jaren is enper plan een groep mensen er op zetten die zich verdiept hebben in de beoogdedoelgroep.o Een goede sfeer heerst er al, voor zover ik daar inzicht in gekregen kan worden,maar deze zou ook gehandhaafd moeten worden. Dit om het werk leuk tehouden. Welness Center is het hier mee eens, omdat ze van mening zijn dat het er inderdaadeffectief uit ziet om te hanteren. Zwakke punten worden aangepakt en sterke puntenverbeterd.2.1.1.5: Operationele aspecten De verkooporganisatie is op de volgende manier vormgegeven:o Het product dat ze verkopen is feitelijk ‘gezondheid’o Dit brengen ze aan de man aan de hand van een abonnement.o Dit verschilt per persoon.o Er wordt bekeken aan de hand van een intakegesprek en de wensen van deklant welk product (individueel, begeleiding, groepslessen etc.) het beste past bijde klant.o Dan kan je nog voor een bepaalde duur (maand, kwartaal, jaar) en hoeveelheid(1x per week of abonnement) kiezen van het abonnement. De verkooporganisatie is dus wel afgestemd op de product/marktcombinaties, wantiedereen kan in principe alles doen, maar dit wordt bekeken door de intakegesprekken. De mate waarin voldaan is aan randvoorwaarden om het product optimaal in demarkt te zetten is:o Huisvesting: Wellness Center Maassuis is gehuisvest aan de Maasweg 8-10 inMaassluis op een bedrijventerrein.o Receptie: De receptie is gevestigd bij de ingang van het gebouw. Als jebinnenloopt komt je binnen. Bij de receptie kan je terecht voor hetbewaren van sleutels, administratie, eten en drinken, vragen,rondleidingen en hulp.o Inrichting: De inrichting begint bij de receptie/ingang. Deze is naar mijn meningingericht op een manier waardoor het een huiselijke maar tochprofessionele inrichting heeft. Het geeft het idee alsof je in de achtertuinzit, met veel houten accenten. Verder is de inrichting in het gebouwgewoon strak zonder poespas; een ruimte waar je normaal kunt sporten.o Beveiliging: Een fitnessorganisatie heeft veel dure spullen binnen staan, te wetenfitnessapparatuur, zonnebanken, etc. Om dit te beveiligen is erinbraakbeveiliging en brandbeveiliging aangebracht.o Inkoop: Wellness Center Maassluis koopt verschillende dingen in. Bij degroothandel halen ze de spullen voor de catering (sportdrank, frisdrank)
 10. 10. 10en sommige shakes bij een aparte winkel. De fitnessapparatuur komtvan Technogym, de schoonmaakspullen halen ze bij Horecaland.o Catering; Bij de receptie verkopen ze eten en drinken; voornamelijk gericht op hetsporten. AA, Aquarius, sportdrank, sportwater, vruchtensapjes, maar ookkoolzuurhoudende frisdranken als Coca-Cola en Ice-Tea. Verderverkopen ze ook energiebars zoals Snickers en Mars.o Bereikbaarheid: De organisatie is gevestigd op een bedrijventerrein dat net voorbij eentreinspoor ligt. Het ligt ongeveer centraal tussen Station MaassluisCentrum en Maassluis West. Er is genoeg plek om te parkeren met deauto en de fiets.o Hygiëne: Omdat het een sportcentrum is moet het voldoen aan hygiënischevoorwaarden; mogelijkheid tot douchen etc. omdat er met het sportennatuurlijk zweet vrijkomt. Elke ochtend wordt het gebouw gestofzuigd ende apparaten worden aan het eind van de dag schoongemaakt.Hoofdstuk 2.1.2: Communicatie2.1.3.1: A) Verschil agendaWat mij opvalt aan de agenda is dat het er niet heel formeel uitziet; dit komt omdat er geen groteaanwezigheid is. Er zijn vaak maar 3 tot 5 mensen die even willen bespreken wat er moet gaangebeuren. Vaak gebeurd het ook informeel. Wat me opvalt is dat ze een lijstje maken aan hetbegin van de vergadering met de dingen die ze willen bespreken in plaats van dit van te voren tedoen. Er is van te voren ook geen tijdindicatie aangegeven.2.1.3.2: B) Rol voorzitter correct?De rol van de voorzitter bij vergaderingen van Wellness Center is geen formele functie en wordtniet punctueel uitgevoerd zoals wij dat aangeleerd krijgen op de HRO. De functie omvat eigenlijkhet zorgen dat de punten besproken worden en dat iedereen zijn zegje mag en kan doen. Het isniet zo dat alles formeel gebeurd. Als er zaken besproken moeten worden wordt dat gedaan,maar het gebeurd niet zoals wij het aangeleerd krijgen.2.1.3.3: C) Besluiten- en actielijstAd. 1: Er zijn 2 takenlijsten opgesteld om het schoonhouden van WCM te verbeteren. 1 takenlijstvoor het schoonmaken en 1 takenlijst voor achter de receptie. Deze moeten aan het begin en aanhet eind van de dag nagelopen en gedaan worden.Ad. 2: Er moet een sluitend protocol opgesteld worden voor de medewerkers van WCM waar:receptie, schoonmaken, intake, doelstelling, personeel algemeen en kledingvoorschriften inmoeten komen te staan.Ad. 3: Bij het bespreken van de visie voor komend jaar kwam naar voren dat alles wat ze doenverbeterd moet worden en geoptimaliseerd word.Ad. 4: Onderlinge communicatie moet verbeterd worden; sommigen hebben het idee soms nietoveral bij betrokken te worden.Ad. 5: De airco in de kleedkamers moet gemaakt/vervangen worden.Ad. 6: Er moet een vervanger komen voor achter de receptie op zondag.
 11. 11. 11Hoofdstuk 2.1.3: Visie op het Werkveld2.1.3.1: Visie op het beroep manager Beschrijving van het beroep manager:o Managers werken bij alle instellingen en ondernemingen waar uitvoerendenwerken die leiding nodig hebben.o De manager geeft leiding aan 1, een bepaalde groep of meerdere mensen, plant,organiseert, controleert en evalueert. Hij maakt een plan om de doelstellingen tebehalen, organiseert de werkwijze, controleert of dit goed gaat, evalueert of ditde juiste manier is geweest om het doel te bereiken en geeft leiding daar nodigo Managers: Werven, selecteren en nemen medewerkers aan. Werken en begeleiden nieuwe medewerkers Zorgen voor de ziekteverzuimbegeleiding Trainen en leiden op Beoordelen Ontslaan Doen werkoverleg Beschrijving van de benodigde kwaliteiten van een managero Een manager moet kunnen plannen, organiseren, communiceren, sturen enbeslissen, delegeren, overtuigen, ondersteunen, analyseren en stressbestendigzijn. Verder moet hij het beste uit zijn medewerkers halen door ze teenthousiasmeren en door je te verdiepen in de persoon. Zo kan je je beterinleven in inspelen op wat hij zegt en doet. Ook moet een manager weten dathijzelf ook nog in bepaalde aspecten moet groeien; niemand is ooit uitgeleerd.2.1.3.2: Visie eigen kwaliteiten Persoonlijke SWOT-analyse Sterk: Snel leren/oppikken Jong Sociaal vaardig Goede inzet Overnemen van werk Aansporen van teamgenoten Hulpvaardig Zwak: Nog niet genoeg een leider Niet goed in eentonig werk Een opdracht moet interessant zijn Perfectionistisch Teveel tegelijk willen Kans: Bedrijven zijn op zoek naargetalenteerde mensen Resultaatgericht aannemenvan nieuwe werknemers Bedreiging: Economische recessie Veel mensen met dezelfde opleiding
 12. 12. 122.1.3.3: Conclusie geschiktheid Ben ik geschikt voor de Sportmarketing-markt?o Ik ben van menig dat ik wel thuis hoor op deze opleiding en geschikt ben voor demarkt. Dit omdat ik een jong en gretig iemand ben die bereid is te leren, omdat ikhet een leuk onderwerp vind om me in te verdiepen. Ik kan mensen aansporen,help daar nodig is, heb een goede inzet, geef niet snel op bij tegenslag en leersnel. Daarom zou voor mij een baan gecombineerd met een opleiding ideaal zijn.Omdat ik dan en nieuwe theorie binnen krijg, maar ook gelijk de praktijk onderogen zie. Ik moet me verder ontwikkelen in:o Het focussen op een eentonige taak, het beter plannen en afmaken van werk,soms wil ik nog wel eens teveel tegelijk doen. Ik moet accepteren dat sommigeopdracht niet de leukste zijn om te doen, maar dat ze toch met dezelfde instellinggedaan moeten worden. Verder moet ik me ontwikkelen in de punten die horenbij een leider. Vorig jaar heb ik dit niet goed geprofileerd omdat ik me niet zovoelde omdat ik een van de jongste van de klas was.3. Conclusie m.b.t. de stage
 13. 13. 134. Bijlage 1: Voor de stage: SLB-opdrachtenHoofdstuk 4.1: StageplekIk ga stage lopen bij Wellness Center Maassluis. Het is een fitness/gezondheidscentrum inMaassluis. De stage is mij aangeraden door een oud-teamgenote van mij die dezelfde opleidingdoet als ik. Het leuke aan een fitnesscentrum lijkt me het feit dat ik er niet of nauwelijks iets vanweet, maar het wel een interessante plek vind. Zelf kom ik er niet in verband met mijn eigenteamsport. Ik ben nieuwsgierig naar in welke mate in de geleerde theorie van leerjaar in nu in depraktijk kan brengen.Hoofdstuk 4.2: MotivatieDe motivatie die ik heb om bij dit bedrijf stage te lopen is dat ik het erg interessant vind om iets tedoen waar ik niet veel van afweet. De opdracht die ik heb gekregen vanuit de organisatie lijkt meleuk om te doen, omdat het van alles wat is. Ik hoop dat ik veel geleerde theorie uit het eersteleerjaar goed in de praktijk kan brengen, door middel van de opdracht die ik gekregen. Dit omdathet dan pas echt nuttig is gebleken. De theorie snap ik, maar of ik het ook goed in de praktijk kanbrengen is afwachten.
 14. 14. 145. Bijlage 2: WeekverslagenHoofdstuk 5.1: Weekverslag 1 (30 augustus – 3 september)De eerste dag, de 30evan augustus, begon mijn stage bij Wellness Center Maassluis. Na megemeld te hebben bij mijn begeleider kreeg ik een verdere uitleg van de opdracht die ik vanuit deorganisatie gekregen heb. Ik mocht zelf proberen wat het slenderen inhoudt en kreeg daarna hetbeoogde doel te horen en de opdracht gespecificeerd. De oorspronkelijke opdracht hield in dat ikde senioren in de regio in kaart moest brengen en een plan moest schrijven hoe ik die wildebereiken. Daar ben ik de eerste dagen aan begonnen. De gehele dag ben ik bezig geweest metinformatie zoeken op internet over seniorentehuizen, complexen of gemeenschappen. Opmaandag had ik al een redelijke hoeveelheid informatie over Maassluis en een klein stukje.’s Dinsdags ging ik verder waar ik gebleven was en heb ik Vlaardingen in kaart proberen tebrengen en een aantal mailtjes verstuurd om over verdere informatie (capaciteit, hoeveelheid) teweten te komen die niet on-line te vinden was. Tot ik die informatie gekregen had ben ikbegonnen aan het rapport zelf en aan de schoolopdrachten. Na 2 rapportbeginnetjes in elkaargezet te hebben keek ik de mail terug en zag ik nog geen reactie. Dus ben ik al gedeeltelijkbegonnen aan de opdrachten van school. Toen ik daar mee klaar was, was er wel mail. Deinformatie die ik verkregen had leek mij voldoende voor Vlaardingen. Nog een begin gemaakt aanMaasland en Maasdijk (twee relatief kleinere dorpen), maar daar stuitte ik op hetzelfde probleem,dus na 2 e-mails richting de gemeenten verstuurd te hebben sloot ik de pc af en was de dagvoorbij. Elke dag heb ik opgestuurd naar Coen (stagebegeleider) en Arnaud wat ik tot dusverreop papier had zodat zij dit konden beoordelen.Op woensdag eigenlijk hetzelfde verhaal, de mails waren om 9 uur nog niet binnen, dus ben ikverder gegaan aan de schoolopdrachten en gekeken hoever ik kon komen zonder informatie ofeen gesprek. Na 1,5 uur verschenen de verwachte mails in de inbox en kon ik verder met deopdracht. Dit bleek zo klaar te zijn omdat het relatief kleine dorpen zijn en de zorgtehuizen etc. inde nabijgelegen dorpen/steden liggen. Toen ik de informatie allemaal op een rijtje had heb ik hetin verhaalvorm opgeschreven met een korte beschrijving per complex. Hier ging aardig wat tijd inzitten, omdat ik alle websites en mails weer terug moest kijken. Rond 2 uur kwam Arnaud envroeg of ik sportspullen bij me had en dat ik gewoon gebruik mocht maken van de faciliteiten alsik dit wilde of even afleiding wilde. Ik had genoeg werk gedaan voor vandaag vond hij; ik hadalles verwerkt en had het concept ingeleverd bij Arnaud en ik mocht lekker gaan sporten endaarna naar huis.De dag erop, de donderdag, had ik afgesproken met Arnaud om even een paar dingen helder tekrijgen over de organisatie van het bedrijf en een korte feedback op wat ik had ingeleverd. Overhet laatste waren ze erg tevreden en ze waren van mening dat ik in korte tijd aardig wat werkverzet had. Later die dag ben ik begonnen aan het plan om deze mensen te bereiken, via eenflyer en welke tekst mij daar het meest geschikt voor leek. Maar dit gebeurde pas nadat ik devragen had gesteld die voor school beantwoord moesten worden. In korte steekwoorden heb ikalles genoteerd en later verwerkt op de computer. Daarna had ik nog een lange periode om aande ‘flyer’ zoals ik hem graag zou willen zien te werken. Daarvoor heb ik een conceptjegeschreven en wat geproduceerd met Paint en dit ingeleverd. De dag erop kreeg ik de feedback.Vrijdag ben ik een uur eerder begonnen, om 8 uur, en heb ik de fitnesszaal en de judozaalgestofzuigd en daarna met een bak koffie besproken wat hij van het plan vond. Hij was ergtevreden en kon van mijn plan aardig wat dingen gebruiken bovenop de ideeën die ze zelf alhadden ontwikkeld. Verder heb ik die dag geïnventariseerd wat ik tot dusverre op papier had,voor Wellness en voor school zelf, en gekeken wat er nog ontbrak wat ik in kon vullen. Dit heb ikgedaan tot een uur of half 3. Tussendoor heb ik 1,5 uur gesport, omdat het toch niet heel drukwas en ik alles had ingevuld wat ik tot dusverre had. Om half 3 mocht ik vertrekken om weekendte vieren omdat het toch rustig bleef en kon ik terugkijken op een productieve eerste week.
 15. 15. 15Hoofdstuk 5.2: Weekverslag 2 (6 september - 10 september)Maandag de 6e september, was de dag dat ik een dag mee mocht lopen met Arnaud en mee kondoen met de lessen om te zien hoe hij te werk gaat. Om half 10 kon ik aanschuiven bij deSpinning-les van een uur en daarna kon ik me thuis even ontspannen om daarna om 15.45 weerte melden om te helpen bij de jeugdjudo en daarna om om 18.00 voor het Body Pumpen. Dezedag was om te kijken wat er komt kijken bij een dag sportcentrum. Ik heb gezien dat Arnaud, diemij nu begeleid omdat Coen op vakantie is, een hele dag bezig is met verschillende dingen.Opstarten van de zaak, administratieve bezigheden; nieuwe leden, uitschrijvingen etc., achter debar mensen helpen met vragen, scholen bezoeken om uitleg te geven over jeugdfitness, zelflessen geven, schoonmaken, taken verdelen, afsluiten, bespreken. Het is dus een variërende job,want je moet van alles kunnen en je moet ondertussen ook een zaak proberen te runnen, maarook lessen geven etc.Dinsdag de zevende, had ik om 10 uur een afspraak met Arnaud om de opdracht te evalueren.Ze waren van mening dat die goed uitgevoerd was, maar dat er wat gedaan moest worden aanhet feit, zoals ik zelf al aangegeven had, dat je ze wel kunt bereiken met een flyer, maar ze ookmoet zien te overtuigen om daadwerkelijk te komen. Daar mocht ik mijn creativiteit op los laten. Ikhad meteen een paar scenario’s in gedachten en mogelijke oplossingen en daar heb ik de restvan de dag tot 4 uur aan gezeten; om rustig tot een beslissing te komen hoe deze dingenopgelost konden worden en wat er gebeuren moest om die mensen te triggeren daadwerkelijkover te gaan op slenderen. Ondertussen heb ik mijn weekverslag bijgewerkt, de stageopdrachtenvan school verder uitgewerkt en daarna kon ik naar huis, om er de dag erna weer aan tebeginnen. Verder heb ik deze dag nog aangegeven een marktonderzoek te kunnen doen als detijd dit toelaat met een derdejaars student van de opleiding die daar werkt. Dit in het kader vanmarktonderzoek en het feit dat het gewoon een nuttig middel is om er achter te komen wat deklanten willen en zoeken in een sportcentrum.De 3edag van de tweede week was aangebroken, alleen voelde ik me niet goed na de trainingvan de dag ervoor, een koudje of iets dergelijk opgelopen. Na getelefoneerd te hebben kreeg ikte horen dat ik thuis mocht blijven, omdat ik hetgeen dat ik daar deed ook thuis op de PC kondoen. Daar ben ik daarna maar aan begonnen. Ik heb om de zoveel uur doorgestuurd wat ik totdusverre gedaan had, zodat ze wel konden zien dat ik bezig was. Ik ben deze dag begonnen metde SWOT-analyses en de Confrontatiematrix en het invullen en verbeteren van de overigeopdrachten. Hier ging aardig wat werk in zitten, omdat sommige begrippen en vaardighedenaardig weggezakt waren in de vakantie, maar al met al heb ik iets op papier weten te krijgenMisschien dat er nog naar gekeken moet worden in de loop van de komende weken, om te kijkenof ik dan een andere mening heb of meer punten heb gezien ter verbetering.Op de donderdag ben ik begonnen aan de strategische opties aan de hand van deconfrontatiematrix die ik op woensdag heb gemaakt. Ik ben er niet zeker van of ik dit juist hebgedaan. Verder heb ik het marketingbeleid, de verkooporganisatie, de product/marktcombinatiesen de operationele aspecten op papier proberen te zetten. Dit heeft aardig wat tijd gekost, omdatik veel weer op moest zoeken en veel niet goed leek. Na veel wikken en wegen heb ik toch ietsop papier weten te zetten. Na de lunch ben ik begonnen aan de marketingmix en derandvoorwaarden en het afnemersgedrag. Dit laatste zal ik in de loop van de tijd nog evenaanpassen en met de begrippen nakijken, wat ik tot dusverre heb was uit het hoofd. De tijd vliegtals je druk bezig bent en het was een snelle dag waarin ik eigenlijk puur bezig ben geweest metde schoolopdrachten.Vrijdag ben ik verder gegaan met de aanvullende opdracht voor de slender studio. Hier is veel tijdin gaan zitten, omdat ik eerst scenario’s moest bedenken en daarna nog uitwerken en eenoplossing bij verzinnen. Hier ben ik tot half 3 aan gaan zitten en daarna mocht ik weekend vieren.Deze week is wat minder productief geweest dan de voorgaande, maar alsnog heb ik aardig watop papier weten te zetten. Ik moet aan alles nog de laatste hand leggen. Voor de rest ben iktevreden over de tweede stageweek.
 16. 16. 16Hoofdstuk 5.3: Weekverslag 3 (13 september - 17 september)Maandag de 13eben ik verder gegaan aan de stageopdrachten en de opdracht van deslenderstudio tot ongeveer 1 uur. Ik was in principe klaar tot en met de vragen die ik nogbeantwoord moest krijgen en vroeg wat ik kon gaan doen. Daar hadden ze niet zo gauw eenantwoord op. Ze zouden een lijstje maken met dingen waar ik de volgende vanaf 8 uur aan kongaan beginnen. De rest van de dag kon ik thuis kijken wat ik verder zou doen aan de stage, maarzonder opdrachten en antwoorden kon ik niet zoveel. Verder hadden ze het die dag nogal drukmet lessen etc. Dus was ik vroeg klaar op maandag.Dinsdag kreeg ik een lijst met een aantal opdrachten buiten de verplichte opdrachten om. Ikbegon met stofzuigen om 8 uur, de judozaal, de cardiozaal en de fitnesszaal waren binnen 1,5uur gedaan. Waarna ik rustig aan met een bakje koffie bij kon komen. Daarna kon ik beginnenaan het verwerken van nieuwe leden in de administratie. Toen dat klaar was moest ik websitesopzoeken en nakijken welke bedrijven deurmatten met logo en was/wisselservice aanboden. Nadit gedaan te hebben kon ik thuis lunchen tot 1 uur en daarna verder met andere opdrachten.Daarna heb ik een brief geschreven voor mensen die al geslenderd hadden maar niet naarWellness komen en 122 namen en adressen ingevoerd. Dat duurde tot half 4 en daarna mocht ikgaan.Woensdag begon ik om 8.30 uur; allereerst met stofzuigen van de cardioruimte en debovenverdieping. Na een half uurtje mocht ik alle judomatten schoonspuiten tot de lunchpauzemet een hogedrukspuit. Toen kon ik lunchen en daarna mocht ik onderzoeken waar ze het bestenieuwe spinfietsen konden bestellen; 25 stuks. Na een paar onderzoekjes op het internet had ikgeschikte sites gevonden, een aanvraag opgesteld en verstuurd. Toen kreeg ik uitleg over hoealles achter de receptie/bar werkte en heb ik daar de rest van de dag achter gestaan. Dit bestaatuit; eten en drinken verzorgen, kassa bediening, telefoon opnemen, klachten verhelpen etc. Hetis erg leuk om te doen; alleen soms erg druk. 5 uur zat mijn dag er weer op en konden Lindsayen Arnaud het achter de bar weer overnemen.Donderdag om 8 uur begon de dag weer bij Wellness Center Maassluis, en wederom kon ikstarten met stofzuigen en het schoonmaken van het meubilair. Daarna heb ik achter de receptiegestaan en antwoord gegeven op de offertebevestigingen van de 2 sites daarvoor. Tot 12 uurstond ik hierachter en daarna kon ik een bestelling ophalen bij Bang & Olufsen. Die was wederomnog niet geleverd. Op de terugweg kwam ik Arnaud tegen die kort uitlegde wat ik nog moest doentot vier uur, dit bestond uit verschillende dingen. Ik moest de Caiway bellen in verband metdigitalisering van fitnessapparaten en voor de slechte ontvangst van sommige kanalen; dit wasverholpen door de smartcard om te draaien. Verder moest ik nog een deurmatofferte aanvragenom te zien of ik er een lagere prijs uit wist te halen, statiegeld ophalen bij de Albert Heijn, pasjesaan vragen bij de Sligro, Makro, Zegro en Office Center voor business-2-business gebruikt.Verder nog even achter de bar gestaan en de kluisjes geleegd. Toen was het alweer tijd.Vrijdag wederom om 8 uur begonnen en vooral achter de receptie bezig geweest. De laatstedingetjes van donderdag even bekeken en op een rijtje gezet, zodat ik kon zien wat er nog moestgebeuren. Ik kreeg te horen dat Coen maandag weer terug was en er sinds die tijd niet veel meerte doen was, omdat hij misschien nog wel een paar punten had, maar dit kon dan pas maandag.Ik heb eigenlijk tot in de vroege namiddag de telefoon aangenomen, mensen geholpen etc.Maandag zouden we sowieso even kort bespreken wat we verder gingen doen met deSlenderstudio-odpracht. Ik heb nog de laatste puntjes bijgewerkt in de verslagen. En toen washet tijd om weer naar huis te gaan. Het lijkt lang, maar als je constant bezig bent gaat het snel.
 17. 17. 17Hoofdstuk 5.4: Weekverslag 4 (20 september - 24 september)Coen was vandaag terug van vakantie en moest zelf eigenlijk heel de dag opstarten met het weerinkomen van zijn fysiotherapeut-bezigheden. Arnaud vroeg of ik even alles wilde stofzuigen, geenpunt. Daarna mijn mail gecheckt om te zien of de offerte binnen was voor de fietsen. Dezehebben we even kort besproken, want hij was binnen. De prijs lag in een te hoge klasse en viaeen Nederlands bedrijf hadden ze een stuk goedkopere aanbieding gekregen. Daarna tot half 12achter de receptie gestaan en aansluitend kon ik pauze houden thuis tot half 4 en ’s avonds deuren nuttig besteden bij WCM, want maandagmiddag gebeurd er niet veel in de zaak. Na depauze heb ik eigenlijk tot het tijd was achter de bar gestaan en de receptietaken vervuld.Op dinsdag had Coen nog geen tijd om de slenderopdrachten te bespreken en daarom kon ikgewoon de normale taken bij de receptie vervullen. Ik heb opdracht 2 nagevraagd, communicatie,of dat mogelijk was. Alles zou opgestuurd worden en ik kon vragen wat ik te vragen had. Verderheb ik net als de dag ervoor een lange dag gemaakt achter de receptie, wat best leuk werk is,omdat je van alles moet doen. Schoonmaken, opnemen van de telefoon, afrekenen. Verder vroegLindsay of ik research kon doen naar StreetDance Cd’s voor kinderen. Hier heb ik nog een uuraan gezeten en ik heb een lijst met ongeveer 10 cd’s op een lijst kunnen zetten. De dag er opmoest ik bellen voor een afspraak met Coen om de opdrachten te bespreken en te kijken wat ikde woensdag/donderdag en vrijdag nog kan betekenen voor WCM. Misschien dat er na de stagenog gekeken kan worden naar de uitvoering van de Slenderopdrachten en misschien andereopdrachten.Op woensdag had ik een afspraak bij de tandarts ’s ochtends en daarna kon ik bellen voor deafspraak met Coen. Dit kon pas om 1 uur in verband met de fysiotherapeutische afspraken. Ditwas geen probleem, want ze vonden het gedane werk voldoende de afgelopen weken. Tegeneen uur kwam ik aan en konden we gelijk beginnen met evalueren en kijken wat er verder noggebeuren kon. Het bleek dat hij nog niet in het bezit was van het juiste document en nadat dit welhet geval was bleek dat hij erg tevreden was en het daadwerkelijk ten uitvoering zou gebrachtworden. De opdracht was naar behoren uitgevoerd en het plan kan in principe zo gevolgdworden. Dit gaat binnen 2 weken gebeuren, want ze willen het een ‘schop onder de kont geven’.Daarna heb ik tot 5 uur achter de bar geholpen, omdat er verder niks te doen was. Dit is op zichbest leuk werk om te doen, mits er verschillende dingen te doen zijn, en niet constant hetzelfdewerk omvat. Ik weet dat ik daar ongelukkig van word. Tussendoor heb ik nog een uur geholpenmet het helpen van Arnaud bij de judoles.Op donderdag heb ik eigenlijk alleen maar achter de bar/receptie gestaan tot 5 uur, ik hoefde pasom 11 uur te beginnen, omdat er een invalkracht was die ’s ochtends achter de bar zou werken.Voor mijn gevoel was de stage al voorbij, omdat alles besproken was wat er gedaan is en hetnaar behoren uitgevoerd is. Net voor ik klaar was, kwam Coen en vertelde me dat omdat ik goedgewerkt had ik morgen 2 uurtjes maar hoefde in te vallen omdat er iemand ziek was, en daarnamocht genieten van het weekend. De vrijdag was dan ook inderdaad een erg korte dag van 9 tot11. Ik zou de week erop op vrijdag langs komen om te kijken wat er gebeurd gaat worden met‘mijn’ opdracht en de formulieren laten ondertekenen. De laatste week had ik dus een ‘voldaan’gevoel over het gedane werk en dat ik hoorde dat mijn werk gewaardeerd vond ik prettig om totmij te nemen. Ik vond het zelf een leerzame stage, maar vooral de individuele opdracht die ikgedaan had vond ik leuk om te doen, omdat je van alles wat deed. Creatief denken, researchdoen. Al met al een geslaagde stage naar mijn mening!
 18. 18. 186. Bijlage 3: ReflectieverslagWat heb ik geleerd?:Ik heb gedurende de stage vooral individueel gewerkt aan de opdrachten die ik gekregen heb vanschool uit en vanuit Wellness Center Maassluis. Ik denk dat ik geleerd heb om te kijken hoe je hetbeste de geleerde stof uit leerjaar 1 toe kan passen op een non-fictieve opdracht, maar echt in depraktijk.Wat is mij opgevallen?:Het managen in een fitnessgerelateerde organisatie omvat niet alleen het managen van demensen. Je geeft ook lessen in de zaak zelf, houd een praatje met klanten, helpt achter de balie,maakt plannen voor de toekomst en moet ook nog je personeel tevreden houden en organiseren.Het is een heel breed takenpakket; en dat maakt het denk ik ook interessant. Ik weet van mezelfdat ik dingen moet doen en dan vooral verschillende dingen om iets leuk te houden.Wat kan ik goed?:Ik ben voornamelijk beziggewest met de opdrachten van school en van de organisatie zelf. Ik benvan mening dat ik goed en snel een gewenst resultaat op papier kan zetten. Ik kan voor mijzelfinplannen wat ik op een dag wil bereiken en dit dan ook daadwerkelijk behalen. Maar omdat deopdracht die ik gekregen nogal breed gezien kon worden heb ik hier best lang aan gezeten en ditals mijn hoofddoel gesteld. Het leek mij namelijk een leuke opdracht om te doen en ik denk dat ikdie naar behoren heb gemaakt. Ik heb me niet echt bezig gehouden met het dagelijkseprogramma, maar als het nodig was kon ik mensen aanspreken om wat te vragen over deorganisatie etc. Verder kan ik zeggen dat ik veel zelfstandig heb gedaan,; ik stuurde elke keer alsik wat verbeterd of toegevoegd had hetgeen op wat ik gedaan had, zodat ze konden zien wat ikelke keer gedaan had. Dit stelde ze op prijs, want op die manier konden we allemaal onze eigengang gaan.Wat vind ik moeilijk?:Wat ik moeilijk vind is dat ik bij een opdracht waar je je eigen invulling aan kan geven bezig benten op een moment denkt dat je niet verder komt omdat je alles op papier hebt wat je wilt. Op zo’nmoment is de mening van een ander of een ander idee een graag geziene verwelkoming. Demomenten dat je vastzit en dat je niet verder komt, vind ik het lastigst. Ik weet van mezelf dat iksnel en gauw iets op papier kan zetten, maar dan moet ik wel de inspiratie of de juiste ideeënhebben.Wat ga ik verbeteren?:Bij de volgende stage zal ik proberen een meer algemene rol te vervullen en meer betrokken tezijn bij de organisatie. Ik ben nu constant eigenlijk met de opdrachten bezig geweest. Dit is nietecht verbetering; meer een verandering. Of het beter is kan ik dus bij voorbaat niet zeggen.Verder zou ik niet iets concreets kunnen noemen, omdat ik de opdrachten heb gedaan en daaraardig wat tijd in is gaan zitten.De concrete acties die ik daarvoor ga ondernemen?:Bij het komende stagegesprek aangeven dat ik een algemene rol wil vervullen inclusief eenzelfstandige opdracht. Hier kon ik niet ‘echt’ meelopen, omdat de oorspronkelijke stagebegeleiderop vakantie ging. En degene die het overgenomen heeft heb ik wel gevolgd, alleen was er nietveel op marketing gebied. Hetgeen dat deze maand gedaan moest worden volgens de planningheb ik gedaan in de vorm van het schrijven van het plan voor de Slender studio. Aan de hand vandeze stage heb ik voor mezelf geen concrete punten van verbetering voor mijzelf gevonden enzou ik dus niet kunnen omschrijven wat ik ga doen om dit te verbeteren.
 19. 19. 197. Bijlage 4: Rapport: Slenderen
 20. 20. 20StageopdrachtSlender Studio Wellness Center Maassluisdoor Lars BergwerffIn opdracht van dhr. C. BackelandtProcesbegeleider: mevr. A.H. LeerdamOpleiding Sportmarketing en ManagementInstituut Commerciële EconomieHogeschool Rotterdam2eleerjaarMaassluis, Augustus 2010
 21. 21. 21Voorwoord:Voor u ligt het uitgewerkte plan dat ik geschreven heb naar aanleiding van degegeven opdracht die ik moest doen voor de stage. De leerlingen van deHogeschool Rotterdam die de studie Sport, Marketing en Management volgenzijn verplicht in het tweede leerjaar een sport/marketinggeoriënteerde stage tevolgen bij een bedrijf naar keuze. De opdracht die ik oorspronkelijk gekregen hadbleek later uitgevoerd te worden en er is een nieuwe opdracht uitgekozen. Het isde bedoeling dat de Slender Studio die aanwezig is in het gebouw meerbezoekers uit de doelgroep krijgt en daar moet ik voor gaan zorgen. Tot heteinde van de stage, 24 september, had ik de tijd om een plan te schrijven om dedoelstelling te verwezenlijken. Ik hoop dat dit plan de gewenste resultaten biedtmet betrekking tot de opdracht.24 september 2010 , MaassluisLars Bergwerff
 22. 22. 22Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding................................................... blz. 05 Hoofdstuk 2: Het probleem........................................... blz. 05 Hoofdstuk 3: Plan van Aanpak..................................... blz. 06 Hoofdstuk 4: Senioren in kaart gebracht per stad........o Hoofdstuk 4.1: Maassluis...................................... blz. 07o Hoofdstuk 4.2: Vlaardingen................................... blz. 08o Hoofdstuk 4.3: Maasland...................................... blz. 10o Hoofdstuk 4.4: Maasdijk........................................ blz. 11 Hoofdstuk 5: Onderbouwing flyer..................................o Hoofdstuk 5.1: Stijl................................................. blz. 12o Hoofdstuk 5.2: Grootte.......................................... blz. 12o Hoofdstuk 5.3: Inhoud voorkant............................. blz. 12o Hoofdstuk 5.4: Inhoud achterkant.......................... blz. 13 Hoofdstuk 6: Uitbreiding opdracht................................o Hoofdstuk 6.1: Evaluatie en uitbreiding................ blz. 14o Hoofdstuk 6.2: Situatie.......................................... blz. 14o Hoofdstuk 6.3: Scenario’s..................................... blz. 14
 23. 23. 23Hoofdstuk 1: Inleiding:Na een vervolggesprek is er besloten om de oorspronkelijke opdracht (eeninformatiekrant uitbrengen) ‘in te vriezen’ en pas weer naar boven te halen als detijd daar rijp voor is. Er was wel een ander project waaraan gewerkt kon wordenen deze werd daarna gekozen als opdracht.Wellness Center Maassluis is in het bezit van een Slender Studio met 6bewegingsbanken van Slender You. Het zijn banken waar mensen die mindergoed ter been zijn op kunnen liggen waarbij lichaamsdelen bewogen wordenterwijl spieren en gewrichten worden ontlast. Dit komt omdat je zelf niet deenergie hoeft te leveren en je je eigen gewicht niet hoeft te dragen omdat je opeen bank ligt. De 6 banken met verschillende bewegingen dienen allemaalgebruikt te worden. Dit kan door ze allemaal af te gaan en 10 minuten lang teliggen of door ze allemaal tweemaal af te gaan en 5 minuten lang te liggen.Slenderen heeft een therapeutisch effect op gewrichten en spieren. De meestevormen van artritis, rugklachten, COPD, cellulitis en spataderen blijken eengunstig effect te verkrijgen van het slenderen. Ook biedt het algemeneontspanning, is het ideaal voor ouderen die moeite hebben zelf te bewegen,maar het wel zouden willen en het werkt figuurcorrigerend en kan zelfs leiden totgewichtsafname. De beste effecten worden behaald met 2 tot 3 keer in de weekslenderen, maar een goede voeding staat mede aan de basis van goederesultaten.Nu constateren ze bij Wellness dat er niet optimaal gebruikt van wordt gemaakten zouden ze willen zien dat meer mensen uit de doelgroep gebruikt komenmaken van de Slender Studio.Hoofdstuk 2: Het probleem:Wellness Center Maassluis is in bezit van een Slender Studio, maar is vanmening dat deze niet optimaal gebruikt wordt. De doelgroep voor dit project diezij hebben vastgesteld voor dit product bestaat uit senioren van 55 tot 75 jaar dieniet meer optimaal zelf kunnen bewegen, maar wel actief bezig willen zijn, mobielgenoeg zijn om naar Wellness te komen, de benodigde financiële middelenhebben en graag wat gezelligheid na het sporten hebben in de steden:Maassluis, Maasland, Maasdijk en Vlaardingen. Er moeten dus meer mensen uitde doelgroep naar de Slender Studio komen. De opdrachtgever is van meningdat mensen buiten de aangegeven steden het niet rendabel vinden om naarMaassluis te komen en bakent daarmee de doelgroep af tot de vier aangewezensteden.De gegeven opdracht bestaat uit:- lokaliseren waar de doelgroep exact zit- in kaart brengen hoeveel mensen dit zijn- een flyer onderbouwen en concretiseren- de flyer ontwerpen en laten drukken
 24. 24. 24Hoofdstuk 3: Plan van Aanpak:De doelgroep die bereikt moet worden bestaat uit senioren van 55 tot 75 jaar dieniet meer optimaal zelf kunnen bewegen, maar wel actief bezig willen zijn, mobielgenoeg zijn om naar Wellness te komen, de benodigde financiële middelenhebben en graag wat gezelligheid na het sporten hebben in de steden Maassluis,Maasland, Vlaardingen en Maasdijk. Allereerst moeten de plekken waar dezemensen zich bevinden in kaart worden gebracht; dit wordt systematisch per stadgedaan worden. Via de computer wordt er gezocht naar bejaarden- enseniorentehuizen en ontmoetingscentra waar zij bijeenkomen. Als dezegevonden zijn worden de gegevens en de capaciteit en genoteerd en desnoodsnagevraagd indien informatie ontbreekt. Als dit gebeurd is moet er een goedbeeld ontstaan zijn van de hoeveelheid mensen en waar deze zich bevinden.Wanneer dit klaar is kan er begonnen worden aan het ontwerpen van eengeschikte flyer die de positieve punten van het Slenderen het beste overbrengtop de doelgroep. Dit zal gebeuren door eerst een algemeen beeld te creëren endan de tekst er in te passen. Dit moet op een manier gebeuren waardoor er eenstijging van het gebruik van de apparaten gezien kan worden, wat inhoudt dat deflyer aan moet slaan bij de mensen. Als de flyer klaar is moet deze wordengedrukt en bezorgd worden op de gevonden en genoteerde adressen. Het inkaart brengen en zoeken van de gegevens, alsmede het ontwerpen van de flyerzal binnen de aangewezen 4 weken klaar zijn.
 25. 25. 25Hoofdstuk 4: Senioren in kaart gebracht per stadHoofdstuk 4.1: MaassluisWoningen in Maassluis: In Zorgcentrum de Tweemaster bevinden zich 116 appartementen voorsenioren. Geschakeld aan de Tweemaster bevindt zich Zonneburcht, eenwooncomplex met 40 woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Debewoners hiervan kunnen gebruik maken van de activiteiten en dienstenvan de Tweemaster.Zorgcentrum de Tweemaster ZonneburchtVondelpark 2 Vondelpark 13141 CJ Maassluis 3141 CJ Maassluis In Verpleeg- & Reactiveringscentrum DrieMaasHave zijn er 4zorgafdelingen, verdeeld over 2 verdiepingen, met elk 30 bewoners. Ditkomt neer op 120 bewoners. Geschakeld aan DrieMaasHave bevindt zichHet Molenkwartier, een woonvoorziening waar 32 mensen kunnenverblijven.DrieMaasHave en MolenkwartierStadsmolen 1013146 CT Maassluis Woonservicezone De Vloot-De Drie Componisten is een recent uitgevoerdplan waarbij er 3 flatgebouwen (De Drie Componisten) uit de grond zijngerezen waar in totaal 149 appartementen zijn gebouwd. De Vloot biedtnog eens 90 woningen aan.De Drie Componisten De VlootRichard Hollaan De Vloot3144 Maassluis 3144 PA-K MaassluisOntmoetingscentra in Maassluis: Er zijn in Maassluis 2 bekende ontmoetingscentra; De Vloot en De Vliet.De ontmoetingscentra hebben een wijkgerichte functie en zijn een plaatsom deel te nemen aan activiteiten of gezamenlijk de maaltijd te nuttigen.In deze centra zijn er voor senioren vele activiteiten te doen en te volgenzoals biljart, dansen, tekenen, yoga en klaverjassen tegen een kleinebetaling.Ontmoetingscentrum De Vliet Ontmoetingscentrum De VlootArthur van Schendelstraat 25 De Vloot 723141 AS Maassluis 3144 PC Maassluis
 26. 26. 26Hoofdstuk 4.2: VlaardingenWoningen in Vlaardingen: Zorgcombinatie Nieuwe Maas is een overkoepelende naam voor 5zorgtehuizen in Vlaardingen. Op 1 locatie staan 3 tehuizen; te weten:o Het Zonnehuis is een tehuis met 3 verdiepingen met een parkje eneen dierenweide waarin ongeveer 300 bewoners zich huisvesten.o Woonhaven De Parkflat biedt huisvesting aan 30 dementerendeouderen. De mensen die zich hier huisvesten kunnen gebruikmaken van de faciliteiten in Het Zonnehuis.o De Laurenburg heeft 21 appartementen voor jongeren van 18-45jaar met een Niet Aangeboren Hersenletsel of een spierziekte. Demensen die zich hier huisvesten kunnen gebruik maken van defaciliteiten in Het Zonnehuis.Verder liggen er verspreid over Vlaardingen nog 3 tehuizen die bij dezeorganisatie horen; te weten:o Zorgcentrum Drieën-Huysen is een 6 verdiepingen tellendzorgcentrum met voornamelijk eenkamer-appartementen en eenaantal tweekamer-appartemenenten. In totaal kunnen er ongeveer125 bewoners in.o Woonhaven Adriaan Pauw is een complex waar ouderen metdementie in kleine woongroepen van 6 personen samenwonen. Intotaal kunnen zij ongeveer 36 bewoners huisvesten.Het Zonnehuis, Woonhaven de Parkflat en De LaurenburgDillenburgsingel 5 en 73136 EA VlaardingenZorgcentrum Drieën-Huysen Woonhaven Adriaan PauwWillem de Zwijgerlaan 470 Van Hogendorplaan 13833136 AZ Vlaardingen 3135 BK Vlaardingen In Zorgcentrum de Wetering wonen 76 ouderen in een wooncomplex metaanvullende medische hulp en kennis en andere faciliteiten.Zorgcentrum de WeteringClaudius Civilislaan 403132 JB Vlaardingen Zorgcentrum Soenda is een bijzonder open, dynamisch enmultifunctioneel zorgcentrum in het centrum van Vlaardingen en biedtruimte aan 93 bewoners.Zorgcentrum SoendaSoendalaan 23131 LV Vlaardingen
 27. 27. 27 Zorgcentrum de Meerpaal is een geheel gerenoveerde woonmogelijkheidmet onder andere bungalows waarvoor de Meerpaal landelijke prijzenheeft gewonnen. Hier wonen 117 senioren.Zorgcentrum de MeerpaalWillem de Zwijgerlaan 23136 AS MaassluisOntmoetingscentra in Vlaardingen: Er zijn Vlaardingen 4 bekende ontmoetingscentra; OntmoetingscentrumWest, Ontmoetingscentrum Soenda, Ontmoetings De Bijenkorf enOntmoetingscentrum Babberspolder. De ontmoetingscentra hebben eenwijkgerichte functie en zijn een plaats om deel te nemen aan activiteiten ofgezamenlijk de maaltijd te nuttigen. In deze centra zijn er voor seniorenvele activiteiten te doen en te volgen zoals computerlessen, rummikub,biljarten en rolstoelgym.Ontmoetingscentrum West Ontmoetingscentrum de BijenkorfFrank van Borselenstraat 95a Reigerlaan 1003132 JE Vlaardingen 3136 JK VlaardingenOntmoetingscentrum Soenda Ontmoetingscentrum BabberspolderSoendalaan 4 Rotterdamseweg 1743131 LV Vlaardingen 3135 PX Vlaardingen
 28. 28. 28Hoofdstuk 4.3: MaaslandWoningen in Maasland: In het dorp Maasland is geen verzorgingshuis. Het enige verzorgingshuisin de gemeente Midden-Delfland staat in Schipluiden. De naam luidt:Woonzorgcentrum Akkerleven.Er zijn 72 eenpersoonsappartementen en 1tweepersoonsappartement.Woonzorgcentrum AkkerlevenVeldvreugd 15-172636 JJ Schipluiden WoonCentrum Singelhof omvat 77 woningen voor zelfstandig wonendeouderen met verschillende faciliteiten zoals een restaurant,eenrecreatiezaal en een ontmoetingscentrum.WoonCentrum SingelhofHofsingel 183155 AL Maasland Verder blijkt dat ouderen in Maasland nog in hun eigen huis blijven of datze over allemaal gebieden verspreidt zijn en niet in een soortgemeenschap wonen.Ontmoetingscentra in Maasland: Het aangeschakelde ontmoetingscentrum bij WoonCentrum Singelhofbiedt informatieve bijeenkomsten, hulp, activiteiten als schilderen,geheugentraining en bewegen.Ontmoetingscentrum SingelhofHofsingel 263155 AL Maasland
 29. 29. 29Hoofdstuk 4.4: MaasdijkWoningen in Maasdijk: Seniorenwoningen in het Spektakelplein is een appartementencomplexvan Vestia Westland. Het biedt 18 woningen aan voor 65+ers.Seniorenwoningen in het SpektakelpleinSpektakelplein2676 Maasdijk Seniorenwoningen in Prinsenhof is ook eenappartementen/woningencomplex van Vestia Westland, alleen heeft heteen grotere capaciteit. Hier staan 43 woningen/appartementen.Seniorenwoningen in PrinsenhofCornelis Houtmanplein 62676 XE MaasdijkOntmoetingscentra in Maasdijk:Na enig onderzoek blijkt dat er in Maasdijk geen noemenswaardigeontmoetingscentra zijn. Wel zijn die er in ’s-Gravenzande, Naaldwijk,Monster, Wateringen, Poeldijk. Deze dorpen vallen allemaal onder degemeente Westland.
 30. 30. 30Hoofdstuk 5: Onderbouwing flyerHoofdstuk 5.1: StijlOm de continuïteit te waarborgen leek het mij verstandig om de ‘huisstijl’ aan tehouden. De flyer hoeft niet ‘catchy’ te zijn voor de jongeren, omdat de doelgroepde senioren is. De brochure over het slenderen (2 A4tjes) is een goeduitgangspunt om mee te beginnen qua lay-out. Het omvat alle punten diebelangrijk zijn (logo, informatie, naam) en leest op een goede en rustige manierweg. Het is niet te druk en nodigt daarom uit om te lezen. De punten die ik zouwillen behouden voor de flyer zijn: Het logo op de achtergrond, De witte achtergrond De zwarte tekst De informatiebalk (adres, telefoon, e-mail etc.) Het logo rechts bovenin, De informatie/tekstbalk (grijs met witte letters) er net onder.Hoofdstuk 5.2: GrootteEen flyer is vaak op A5-formaat. A5-formaat is in centimeters 14,8 bij 21 cm.Afhankelijk van de hoeveelheid noodzakelijk tekst die op de flyer gezet moetworden zou er ook tweezijdig bedrukt kunnen worden. Op de voorkant zouden eruitnodigende kreten met korte informatie met de positieve effecten van slenderenkunnen staan die de mensen aantrekt en verder laat kijken op de achterkant. Opde achterkant zelf staat dan verdere informatie (prijs van een proefles, hoe hetwerkt etc.) en contactgegevens.Hoofdstuk 5.3: Inhoud voorkantBeginkreten:- Bent u tussen de 55 en 75 jaar?- Wilt u graag actief bezig zijn, maar laat uw lichaam dit niet altijd meer toe?- Dan is slenderen de uitkomst voor u!Verdere tekst:- Bij Wellness Center Maassluis bent U aan het juiste adres. Onderbegeleiding gaat U 6 verschillende bewegingsbanken af waar U op ligt.Deze banken zullen U bewegen, waardoor U zelf de energie niet hoeft televeren en toch de positieve effecten van het bewegen krijgt. Spieren engewrichten worden zo relatief ontlast en krijgen toch beweging.- De positieve effecten van Slenderen:o Het biedt algemene ontspanningo Het heeft een therapeutisch effect op gewrichten en spieren.o Arthritis, rugklachten, COPD, cellulitis en spataderen blijken eengunstig effect te verkrijgen van het Slenderen.o Ideaal voor ouderen die moeite hebben met zelf bewegen.o Het werkt figuurcorrigerend en in sommige gevallen kan zelfsgewichtsafname geconstateerd worden.
 31. 31. 31Hoofdstuk 5.4: Inhoud achterkantVerdere informatie achterkant: (Gecentreerd met een ‘Enter’ tussen de tekst)- In ons Wellness Center hebben we een aparte Slenderstudio voorzien van6 originele Slender You bewegingsbanken. Deze studio kan afgeslotenworden om privacy te waarborgen.- Als U wilt beginnen met Slenderen dient U een intake-formulier in tevullen. Elk formulier wordt bekeken door onze fysiotherapeut CoenBackelandt die indien nodig nader onderzoek verricht.- Voor Uw eerste bezoek maken we een afspraak om U volledig teinformeren over de werking van de banken en waar U op moet letten. Bijuw eerste bezoek zult u geheel onder begeleiding staan.- Het slenderen duurt ongeveer een uur, wat neerkomt op 10 minuten perbank. Ook kunt U er voor kiezen elke bank tweemaal 5 minuten af tegaan. Bij problemen kunt U aan de bel trekken en wordt U gehoord bij dereceptie die U direct komen helpen.- De mogelijkheid om met meerdere mensen tegelijk te slenderen isaanwezig. Zo kunt U met een vast groepje gaan Slenderen.- Wij adviseren U om gemakkelijke kleding te dragen; omdat knellendekleding het effect zou kunnen belemmeren.- Een proefles kost 7,50 euro.- Voor meer informatie of tarieven kunt U bellen naar 010-5921900 of kijkt Uop www.w-c-m.nl.- Wij hopen U spoedig te zien in ons Wellness Center te Maassluis!
 32. 32. 32Hoofdstuk 6: Uitbreiding opdrachtHoofdstuk 6.1: Evaluatie en uitbreidingNadat dit rapport tot en met hoofdstuk 5 (de flyer) ingeleverd was, en daarmeede gegeven opdracht voltooid en goed afgeleverd was is er nagedacht over eenuitbreiding van de opdracht. De doelgroep bereiken via een flyer is niet hetallermoeilijkst, want je moet deze mensen ook zien te overtuigen waren deopdrachtgever en opdrachtnemer het eens. Mensen zouden best interessekunnen hebben om te komen slenderen, maar zijn zij niet in de gelegenheid omzelfstandig te komen of willen ze graag meer informatie. Dit kom je niet te wetenals zij niet handelen naar wat ze willen. In dat geval heb je dus een doelgroepmet mensen die bereid is te komen, maar niet kunnen komen of meer informatiewillen zonder dat je dit als organisatie weet. Nu is de opdracht uitgebreid met detaak om een plan te schrijven om de situatie na het uitdelen van de flyers aan tepakken.Hoofdstuk 6.2: SituatieOp het moment dat de doelgroep bereikt is door middel van de folder en zij dezegelezen hebben zijn er verschillende mogelijkheden wat betreft reageren ophetgeen dat ze gehad hebben. Om de reactie en de interesse te peilen is het nietrendabel en handig om iedereen die een folder heeft gehad persoonlijk te gaanbellen met de vraag of zij de flyer hebben gelezen. Dit kost erg veel tijd en maaktde flyer in principe nutteloos, want dan zou je ze ook op voorhand kunnen bellenmet de mededeling dat slenderen misschien wel een uitstekende uitkomst kanbieden. Toch is het van belang om te weten wat er in de hoofden omgaat van dedoelgroep op het moment dat zij voor het eerst kennis hebben gemaakt. Willenze wel of niet? Willen ze extra informatie, moeten ze overgehaald worden, willenze niet alleen of zijn ze niet in de gelegenheid om te komen? Dit zijn vragen diebeantwoord moeten worden om te weten wat de doelgroep wilt.Hoofdstuk 6.3: Mogelijke scenario’sOm de vragen die oprijzen op een gestructureerde manier te kunnenbeantwoorden zijn er een paar scenario’s opgesteld die het meest logisch leken.Hierin wordt bekeken wat de doelgroep zou kunnen denken en welke oplossingdaar het meest geschikt voor wordt geacht.1. Men vindt het een goed idee en belt/komt.2. Men vindt het een goed idee, maar is nog niet overtuigd.3. Men vindt het een goed idee, maar kan niet bellen/komen.4. Men vindt het een goed idee, maar wilt niet alleen.5. Men is niet overtuigd van het slenderen en wilt het niet.
 33. 33. 331. Bij het eerste scenario is de flyer dus erg effectief gebleken. De informatie isgoed overgekomen en de mensen zijn getriggerd om te bellen of komen.Hierna volgt een afspraak waarin een intakegesprek volgt en de situatiebekeken wordt. Hier na zou een, al dan niet gratis, proefles kunnen volgenom de mensen een beeld te geven bij hetgeen dat zij gelezen hebben. Zoweten ze of ze in het vervolg graag verder willen met het slenderen. Demensen zijn bereikt en zijn bereid en in staat geweest om (al dan niet zelf) tekomen, de flyer was afdoende in dit geval.2. Bij het tweede scenario is de rol van de flyer ook belangrijk; hierdoor krijgenze de interesse om te slenderen. Maar men is in dit geval nog niet overtuigdvan het slenderen. In zo’n geval kom je niet te weten wat de mensen vindenen/of willen, want ze laten dan niets van zich horen door de twijfel. Het is eenoptie om met de eigenaar/manager van een seniorencomplex een afspraak temaken om op een nader te bepalen dag een presentatie te houden over hetslenderen als er genoeg behoefte aan is. Dit kan onderzocht worden door demanager door na te vragen of men het gelezen heeft en of de doelgroep hetinteressant genoeg vond. Als die groep groot genoeg is kan de presentatiegegeven worden en hierdoor krijgt de doelgroep de gewenste informatiealsnog en kan er gekeken worden of men daadwerkelijk wilt komenslenderen.3. Het derde scenario is wat lastiger, maar zou net als bij scenario twee door demanager/eigenaar/contactpersoon binnen de organisatie opgelost kunnenworden. Bij het navragen of men het gelezen heeft komt naar voren of menhet wilt, de vraag of men in staat is om te bellen of langs te gaan is eenlogisch vervolg. Als dit niet het geval is zou de contactpersoon de gegevensdoor kunnen geven aan Wellness Center Maassluis die dan zelf contactopnemen met deze perso(o)n(en). In dat gesprek kan dan gelijk gesprokenworden over vervoer of hoe men het gemakkelijkst bij Wellness kan komen.Via de Regiotaxi Waterweg betalen ouderen tussen Vlaardingen enMaassluis 2 euro per rit en binnen Maassluis maar 1 euro, de overige zoudencontact op kunnen nemen met het IVO-ZH (Instelling voor Ouderenwerk Zuid-Holland). Via het openbaar vervoer is niet de allermakkelijkste oplossingomdat er geen bus in de buurt stopt en vanaf de trein is het tamelijk verlopen.4. Het vierde scenario kan ook van toepassing zijn op de doelgroep; ze gaanvaak samen of met een groep op stap, voor de gezelligheid of gewoon omdathet praktischer is. Door na te laten vragen door de contactpersoon of mengezamenlijk of met een groep wilt komen zou er misschien een busjegeregeld kunnen worden waardoor zij gemakkelijk aan kunnen komen op deplaats van bestemming. Voor het vervoer zie punt 3.
 34. 34. 345. Het laatste scenario zou kunnen bestreden worden door het feit dat demensen die daadwerkelijk over zijn gegaan op het slenderen positieveinformatie en ervaringen delen met hun medemens in hetzelfde gebouw of indezelfde stad, waardoor zij misschien van mening veranderen en het tochwillen proberen. Mond-tot-mondreclame is een van de meest effectievevormen van reclame, omdat de geloofwaardigheid zo groot is. Dit komtdoordat je het vaak hoort van iemand uit je naaste kring, waardoor je nietvanzelfsprekend zult denken dat het een leugen is. Het is een ervaring diepositief is bevallen en diegene wilt dat me je delen.
 35. 35. 358. Bijlage 5: Stagebeoordeling
 36. 36. 36
 37. 37. 37

×