Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Sujuvien kokousten fasilitointi

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 47 Ad

Sujuvien kokousten fasilitointi

Download to read offline

Kokousfasilitoinnin perusteiden valmennus
- ongelmien analysointi, vaihtoehtojen luominen, eri tapoja valita vaihtoehto
- pieniin projekteihin toimenpiteiden suunnittelu, aikataulutus ja vastuunjako
- asioiden esittely ja parannusehdotusten kerääminen
- yhteisymmärryksen testaamiseen ja yhteisen päätöksen tekemiseen
- vinkit sujuvaan aloitukseen ja lopetukseen
- haastavien tilanteiden hoitaminen
- yhteistyötä edistävät roolit
- tilan asettelu vuorovaikutuksen tukemisessa
- käsimerkit

Valmennus toteutettiin 9.92015 yhteistyössä Turun lähimmäispalveluyhdistyksen kanssa.

Kokousfasilitoinnin perusteiden valmennus
- ongelmien analysointi, vaihtoehtojen luominen, eri tapoja valita vaihtoehto
- pieniin projekteihin toimenpiteiden suunnittelu, aikataulutus ja vastuunjako
- asioiden esittely ja parannusehdotusten kerääminen
- yhteisymmärryksen testaamiseen ja yhteisen päätöksen tekemiseen
- vinkit sujuvaan aloitukseen ja lopetukseen
- haastavien tilanteiden hoitaminen
- yhteistyötä edistävät roolit
- tilan asettelu vuorovaikutuksen tukemisessa
- käsimerkit

Valmennus toteutettiin 9.92015 yhteistyössä Turun lähimmäispalveluyhdistyksen kanssa.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Similar to Sujuvien kokousten fasilitointi (20)

More from Lari Karreinen (20)

Advertisement

Sujuvien kokousten fasilitointi

 1. 1. SUJUVIEN KOKOUSTEN FASILITOINTI 9.9.2015 Lari Karreinen www.karreinen.org
 2. 2. TUTUSTUMINEN COCTAILS 1. Ota pari jota et tunne 2. Minuutti aikaa tutustua pariisi 3. Kellon soidessa vaihtakaa vuoroa
 3. 3. TUTUSTUMINEN COCTAILS ● Käydään seisten lyhyitä parikeskusteluja kuten coctail-kutsuilla ● Keskustelun pituus 1 - 5 minuuttia, useampia kierroksia ● Liike energisoi osallistujia ● Sopii aloitukseen, tutustumiseen, ideointiin, mielipiteiden vaihtoon ta ryhmän ajatusten kartoittamiseen ● Vertaa pikatreffeihin
 4. 4. ALOITUS JA TUTUSTUMINEN ● turvallisuus: tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen, hyvän työskentelyilmapiirin rakentaminen, oma esittely ● läsnäolo: virittäytyminen tilaisuuteen ● fokusointi aiheeseen: miksi olemme täällä, mitä minulta odotetaan? Tavoitteet, roolit ja työskentelytavat, dokumentointi ja miten tuloksia hyödynnetään. ● ohjelman läpikäynti
 5. 5. TUTUSTUMINEN VIRITTÄYTYMINEN AIHEESEEN 1. Ota pari jota et tunne 2. Kysy mikä olisi parasta, mitä tässä valmennuksessa voisi tapahtua? 3. Kysy mitä hän voisi tehdä itse, jotta näin tapahtuisi?
 6. 6. AIKATAULUSTA SOPIMINEN 9 - 9.30 Aloitus ja tutustuminen 9.30 - 10 Fasilitaattorin tehtävät 10.00 -11.345 Ideoiva ja ymmärtävä keskustelut 11.45 - 12.45 lounas 12.45 - 13.30 Päätöksentekokeskustelu 13.30 - 14 Suunnittelu ja pienryhmät 14 -14.30 Kahvit 14.30 – 15.30 Konkretisointi, asioiden esittely ja kommentointi seurantapalaveri 15.30 - 16 päivän lopetus
 7. 7. MIKSI PARIKESKUSTELUJA? ● parikeskustelu rohkaisee hiljaisempia osallistumaan ● tasaa ulospäinsuuntautuneiden ja pohdiskelijoiden vuorovaikutustyylejä ● turvallisempaa kun ei tarvitse sanoa kaikille omaa mielipidettä vaan parin näkemys ● tasaa vuorovaikutusta ja aktivoi koko ryhmän
 8. 8. PARIKESKUSTELUN LUONNE ● haetaan kompromissia, turvallisia molemmille sopivia ratkaisuja ● vältetään kritiikkiä ● isommissa ryhmissä kritiikki nousee esiin
 9. 9. AJANKÄYTTÖ PARIKESKUSTELUJA? ● Tutustuminen, ekat ideat 1 - 5 min ● Lyhyt reflektointi 5 - 10 min ● Varaa arviointiin, jäsentämiseen, ideointiin 10 - 20 min
 10. 10. RYHMÄMUISTI ON FASILITAATTORIN APURI ● Vahvistaa kuulluksi tulemista ● Pitää ryhmän aiheessa ● Helppo palata aiemmin puhuttuun
 11. 11. PARKKIPAIKKA MUILLE ASIOILLE ● Kirjataan muistiin ne asiat, jotka eivät kuulu aiheeseen, mutta on hyvä muistaa
 12. 12. FASILITAATTORI NEUTRAALI PROSESSIN OHJAAJA Tieto Prosessin ohjaus Puheen- johtaja Fasili- taattori
 13. 13. FASILITAATTORIN ROOLI ● Vastaa keskustelun tavoitteen saavuttamisesta ● Osallistumista rohkaisevan vuorovaikutuksen luominen ● Ryhmän pitäminen tietoisena ajankäytöstä ja omasta tilastaan ● Energiatason tarkkailu ja ylläpito
 14. 14. MITÄ FASILITAATTORI TEKEE? ● Vahvistaa avointa ja kuuntelevaa ilmapiiriä ryhmässä: tutustuminen, kuulluksi tulemisen vahvistaminen ● Valitsee tarkoituksenmukaiset menetelmät keskusteluihin ● Huolehtii ryhmän energiatasosta
 15. 15. MITEN ISTUMAJÄRJESTYS VAIKUTTAA KESKUSTELUUN?
 16. 16. MITEN ISTUMAJÄRJESTYS VAIKUTTAA KESKUSTELUUN?
 17. 17. MITEN ISTUMAJÄRJESTYS VAIKUTTAA KESKUSTELUUN?
 18. 18. 1. Keskustelua tyky-päivästä ESITYSLISTASTA KYSYMYSLISTAKSI
 19. 19. 1. Millainen olisi paras mahdollinen tyky-päivä tälle porukalle? Ketkä haluavat vuorostaan ilahduttaa työyhteisöämme järjestämällä ikimuistoisimman tyky-päivän? Ideoimme tyky-päivän ja sovimme aikataulusta ja työnjaosta. ESITYSLISTASTA KYSYMYSLISTAKSI
 20. 20. TEHTÄVÄNANTO ● Kerro ohjeet ensin ● Ja sitten vasta kehotus lähteä liikkeelle ● ”Seuraavaksi teemme...” ● ”Nyt ottakaa pari”
 21. 21. 1. Käännä kysymys kielteiseksi. 2. Kirjoita kysymys fläpille ja jaa se kahteen palstaan 3. Kirjaa ajatukset vasemmalle. 4. Käännä kielteiset ideat myönteisiksi ja kirjoita ne oikeaan sarakkeeseen. Voit myös ensin valita pahimmat tavat ja kääntää vain ne. NEGATIIVINEN AIVORIIHI IDEOINTIIN
 22. 22. SUORAVIIVAINEN PÄÄTÖKSENTEKO ideointiymmärtäminen ideointi valinta konkretisointi
 23. 23. 1. kirjoita ratkaistava ongelma kalanruodon päähän 2. kirjoita ongelman syyt selkäruodosta lähteville poikittaisruodoille 3. Valitkaa lopuksi tärkein tai tärkeimmät ongelmat ja ideoikaa ratkaisut niihin. KALANRUOTO ILMIÖNYMMÄRTÄMISEEN
 24. 24. 1. kirjoita ratkaistava ongelma tai tavoite kalanruodon päähän 2. kirjoita ongelman syyt tai vaikuttavat asiat selkäruodosta lähteville poikittaisruodoille 3. Valitkaa lopuksi tärkein tai tärkeimmät ongelmat ja ideoikaa ratkaisut niihin. MIKÄ TEKEE VIRKISTYSPÄIVÄSTÄ ONNISTUNEEN?
 25. 25. ME -WE - US SYVEMPIIN KESKUSTELUIHIN Menetelmä tasaa hiljaisten ja äänekkäiden osallistumista ja aktivoi koko porukan 1. Oma pohdinta - hiljaisemmat pääsevät mukaan 2. Parikeskustelu - turvallinen tila ajatuksille kehittyä 3. Yhteiskeskustelu - yhteinen ymmärrys aiheesta
 26. 26. ME -WE - US AJANKÄYTTÖ Menetelmä tasaa hiljaisten ja äänekkäiden osallistumista ja aktivoi koko porukan 1. Oma pohdinta - 1 - 5 minuuttia 2. Parikeskustelu - 5 - 20 minuuttia 3. Yhteiskeskustelu - Yhteiskeskustelu 10 - 45 minuuttia
 27. 27. ME -WE - US 1. Oma pohdinta - 1 - 5 minuuttia 2. Parikeskustelu - 5 - 20 minuuttia 3. Yhteiskeskustelu - Yhteiskeskustelu 10 - 45 minuuttia Millainen olisi tämän porukan unelmien virkistyspäivä?
 28. 28. KESKUSTELUN KAKSI VAIHETTA KANNATTAA EROTTAA KOKOUKSISSA Avaavat: lisää ymmärrystä, vaihtoehtoja, ei kritiikkiä Sulkevat: valinta, arviointi, kritiikki
 29. 29. Viisi keinoa: ● Hiljainen ryhmittely: Ryhmitellä laput puhumatta mitään! ● Ryhmittely kriteerikenttään: harvoin - usein tarvittu, käytettävissä paljon aikaa - vähän aikaa ● Pisteytys: jokainen merkitsee kolme tärkeimmäksi kokemaansa aihetta. ● Parit valitsevat tärkeimmän. (5 min) Sitten ryhmä yhdessä valitsee parien esitysten pohjalta keskustellen tärkeimmät. ● Kahvikuppianalyysi: :), mukiinmenevä, :| NOPEA VALINTA
 30. 30. KRITEERIKENTTÄ HAHMOTTAMINEN Helppo toteuttaa Vaikea toteuttaa Jotkut tykkää Monet tykkää
 31. 31. AIKAA MONIMUTKAISTEN ASIOIDEN PÄÄTTÄMISEEN ideointi ymmärtäminen ideointi valinta konkretisointi kysymykset huolet
 32. 32. 1 2 3 4 5 6 7 8 Täydel listä! 90 % samaa mieltä Voin elää tämän kanssa Ei kosketa minua Avoimia kysymyk -siä, pitää keskus- tella vielä En pidä mutta voin sopeutu a En ole mukana Vastus- tan! RYHMÄN YHTEISYMMÄRRYS
 33. 33. VIISISORMIÄÄNESTYS TESTAAYHTEISYMMÄRRYSTÄ Olemmeko valmiita? Nosta viisi sormea, jos olet samaa mieltä. Yksi sormi jos et ja kolme, siltä väliltä. Muut käsimerkit?
 34. 34. RATKAISUKESKEISET KYSYMYKSET Mikä auttaisi ratkaisun löytymiseen? Mikä voisi olla pieni askel kohti... Mistä huomaisit ongelman ratkenneen? Mikä neuvon antaisit/ X antaisi? Mitä et ole vielä kokeillut? Mitä kolmea asiaa voisit kokeilla? Mistä olemme samaa mieltä?
 35. 35. PIIRTELY AUTTAA HAHMOTTAMISEEN
 36. 36. GRAAFINEN FASILITOINTI ON ERI JUTTU... Tiina Hoskari/Kuvitellen
 37. 37. 4. KERRO MITÄ HAVAITSET, TARKISTA 6. EHDOTA TOIMINTAA, TARKISTA 2. POHDI MITÄ HAVAITSET VAIKEISSA TILANTEISSA MITEN PUUTTUA Lean for nonprofits-malli 1. TARKKAILE 5. JAA PÄÄTELMÄ, TARKISTA 3. PÄÄTÄ TEETKÖ JOTAIN
 38. 38. Tunneilmasto Jaksaminen Kellokalle Lyhennevahti/selkokielisyys ROOLIT KOKOUSTILANTEISSA
 39. 39. Kesto 10 – 30 min Mahdollistaa syvällisemmän käsittelyn PIENRYHMÄT SYVÄLLISEMMÄT KESKUSTELUT
 40. 40. JANAHARJOITUS TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 1 Valmis Tehdään Rinki Frans fasi ohjeistaa Puhuvan kepin seremonia Fiona tuo kepin Kaikki kertovat tunnelmansa Tarvikkeet: paperia, teippiä, liimalappuja ja tussia
 41. 41. TAULUKKO TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2 Mitä tehdään Kuka tekee Milloin Muuta
 42. 42. EHDOTUSTEN ESITTELY JA KOMMENTOINTI Tiiviin (3 min)esittelyn jälkeen osallistujilta kysytään: Positiiviset seikat? Mahdollisuudet? Mikä mietityttää? (huolet, kritiikki) Parannusehdotukset
 43. 43. KOKOUKSEN FASILITOINNIN SUUNNITTELU Aika Asia Käsittelytapa Tarvikkeet 5 min Sisäänkirjautuminen coctails 15 min Virkistyspäivän sisällön ideointi Negatiivinen aivoriihi Fläppi, tussi, teippiä 5 min Valinta Kolme suosikkia 5 min 5 min Jaetaan suunnitteluvastuut Uloskirjautuminen Keskustelu Mitä minä teen? Fläpille
 44. 44. Jokainen kertoo minuutissa: Mitä tein eilen Mitä teen tänään? Mitä esteitä minulla on? Kesto 15 minuuttia seisten, kahvikuppi kädessä :) projektipäällikön tehtävänä on poistaa esteet parkkipaikka aihetta sivuaville huomioille PROJEKTITAPAAMINEN NOPEA KATSAUS
 45. 45. MIETI KOKOUS TAI TILAISUUS, JOKA SINULLA PARHAILLAAN TYÖN ALLA TAI TULOSSA. VALMISTAUDU KERTOMAAN SIITÄ 1 min: Mitä olen jo tehnyt sen valmisteluihin? Mitä teen seuravaksi? Mitä esteitä minulla on?
 46. 46. PUHUVAN KEPIN ● Se jolla on puhe-esine saa puhua, muiden tehtävä keskittyä kuuntelemaan ● Muotona piiri ● Tehtävänä voi olla oma esittely, mielipiteen kertominen, reflektointi, odotukset, tuntemukset, palaute ● Kierrokseen käytettävä kokonaisaika auttaa tiivistämään sanottavaa ● Puhe-esine auttaa keskittämään huomion puhujaan SEREMONIA
 47. 47. KIRJOJA ● Fasilitaattorin käsikirja, Pepe Nummi Kaikki perusmenetelmät lyhyesti ja kattavasti. ● Fasilitaattorin työkirja, Terhi Summa ja Kaisu Tuominen Monia kevyitä ja muutama raskaampi menetelmä sekä myös lämmittelyharjoitteita. Järjestöprojektien suunnittelijoille ja yhteisöjen rakentajille ● Lisää fasilitointioppaita FASILITOINNISTA

×