Utmaningar och möjligheter Mjölby kommun

356 views

Published on

Lotta Gylling. Dokumentation från konferensen Forskning för bättre skola, 7 december 2011, Linköping.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Utmaningar och möjligheter Mjölby kommun

 1. 1. Utbildningen skall vila på 2010-06-22 1/X vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?•  Beprövad erfarenhet är en kunskapskälla som ofta används som komplement till vetenskap, till exempel inom sjukvården där den kompletterar evidensbaserad medicin. Begreppet beprövad erfarenhet saknar dock en bra definition. Innebörden i uttrycket varierar och det kan bli oklart vad som egentligen menas (Wikipedia)•  Beprövad erfarenhet används främst inom medicinen när man inte med strikt bevisföring kan klarlägga orsakssambanden ( Sven-Erik Liedman, Gbg universitet)
 2. 2. Utbildningen skall vila på 2010-06-22 2/X vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?•  De nationella styrdokumenten ger läraren utrymme att välja innehåll och metoder för att nå målen. Detta kräver ett vetenskapligt förhållningssätt i bemärkelsen att kritiskt granska, att pröva och att sätta enskilda faktorer i ett sammanhang. Arbetet i skolan med att välja innehåll och metod och att värdera resultat ska därför präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på relevant forskning och beprövad erfarenhet (ur propositionen till den nya skollagen)
 3. 3. Utbildningen skall vila på 2010-06-22 3/X vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?Kan man tänka att denna skrivning innebär ettförhållningssätt som handlar om….att bygga en mera professionell lärarpraktikistället för att betrakta lärarnas yrkeskunnandemest som tyst kunskap?……att tänka att skolans uppdrag tydligare börfokuseras på att skapa ny kunskap - i motsats tillatt förvalta kunskap
 4. 4. 2010-06-22 4/X Finns problem?•  Bengt-Åke Gustafsson, Linné-universitet: Skolor är för mycket institution och för lite organisation. Institutioner (kultur, tradition, vanor, myter etc) tenderar att bevara och hindra förändring, t ex att lära nytt (Culture always beats strategy – always…) rektorer har svårt att rå på institutionella mönster….skolan bör bli mera organisation !•  Peter Fredrikssons, Jonas Vlachos rapport till finanspolitiska rådet: Uppföljning och utvärdering av skolsektorn har stora brister. Dessa brister grundlades redan i samband med den så kallade kommunaliseringen… Skolreformer grundas sällan på någon form av evidens och det sätt de genomförs på grundar inte heller för effektutvärderingar i efterhand.•  Wennergren Åman, Vägar till en skola på vetenskaplig grund: Skolan saknar i hög grad kunskap, kompetens och erfarenhet vad gäller vetenskapligt förhållningssätt
 5. 5. 2010-06-22 5/X Finns problem?•  Lärare är den akademiskt utbildade yrkesgrupp som är minst intresserade av forskningsanknytning och inte heller forskar själva annat än i undantagsfall. Detta gör att andra grupper kan gå in och tycka vad som helst om skolan och lärarna blir ett offer i den mediala debatten. (Thomas Kroksmark)•  Lärarna har förhandlat bort makten till forskare på universiteten som kanske inte satt sin fot i en skola sedan de gick där själva. Och dessa forskare håller på med forskning som lärarna är ointresserade av. Dessutom misslyckas man på universiteten med att kommunicera de resultat som lärarna trots allt borde vara intresserade av. (Thomas Kroksmark)Jfr Hatties rapport: Effektpoäng för t ex Lärares ämneskunskap, nivågruppering, sommarskola, rektors roll för elevers resultat……
 6. 6. 2010-06-22 6/X Effektiva skolor (R Thornberg 2011)•  Effektiv skola = uppnår målen•  Professionellt ledarskap (Rektor är inte bara administratör, bärs av en mission/vision)•  Gemensamma visioner och mål•  En lärande miljö•  Fokus på undervisning och lärande•  Ändamålsenlig undervisning (måluppfyllande) och inte bara baserad på så har vi alltid gjort•  Höga förväntningar (ambitionsnivå, mästerskap )•  Positiv förstärkning, belöning, beröm•  Fortlöpande utvärdering och bedömning av elevers framsteg•  Elevers rättighet och ansvar•  Samarbete hem och skola
 7. 7. 2010-06-22 7/X Vad kan komma att ske i skolans lokala praktik då den akademiseras ?•  Förändras styrningen av forskningens innehåll då det gäller utbildningsvetenskap? Hur autonom och decentraliserad kan den här forskningen tillåtas vara? Ska lärarna själva ges möjligheten att aktivt delta då det gäller kunskapsutvecklingen inom det utbildningsvetenskapliga området?•  Ställer lärare andra frågor än vetenskapligt skolade forskare i pedagogik? Kommer det att ske någon förskjutning i forskningens tyngdpunkt – från till exempel teori och metodfokus till resultatfokus?•  Kommer den lokalt genererade forskningens resultat och tänkande till användning på ett annat sätt än den forskning som är producerad vid universitet och högskolor?
 8. 8. 2010-06-22 8/X Utmaningar!? Skillnaden mellan politik och vetenskap är att politiken har svar och söker problem medan forskningen har problem och söker svar (Ulf P Lundgren)•  Vad krävs för förändrat förhållningssätt som behöver genomsyra en hela kommunen? (Viktig fråga?)•  Hur förberedda är kommunernas organisationer? ( Finns strategisk plan?)•  Hur förberedda är olika nivåer i hela organisationen?•  Jfr reformtakten!?•  Ekonomi??!
 9. 9. 2010-06-22 9/X En strukturförändring som går hand i hand med en kulturförändring? Nytänkande Struktur Kultur Utvecklingsriktning•  Särskilda forskningsavdelningar på kommunerna m disputerade tjänstemän?•  Särskilt avsatta medel i budget….1% av den totala skolbudgeten i landet?•  Samarbetsforum lärosäte och regionens kommuner…. lärarnas egna forskningsinstitut ?•  Lärare formulerar själva forskningsfrågor med utgångspunkt i sin egen vardag….dvs genuina frågor som lärare ställer sig i en lokal skolpraktik bör fokuseras och bli det centrala…..ämnesintegrering, nivågruppering, IT- baserad pedagogik….etc
 10. 10. 2010-06-22 10/X Egentligen är det inte så konstigt….. Tillit Integritet Förtroende Utbyter kunskap och Respekt erfarenheter Reflekterar, Ger stöd analyserar ochDialogens innersta väsen värderar Utmanar Utvecklingsdialog Ärlighet Aktivt lyssnande Inspirerar Vågar samtala om svåra saker Förståelse Vidgar perspektiven Engagemang

×