Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SPrOokjes Aoc Terra 05042011

472 views

Published on

SVH laat zien wat ze in huis hebben aan AOC Terra

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SPrOokjes Aoc Terra 05042011

 1. 1. Gelooft u in s PrOokjes?AOC Terra, Winsum5 april 2011
 2. 2. Op het buffet…  Even voorstellen  Anders dan niveau 1  Niveau 1 Horeca-assistent  Branche-erkende diploma’s  Praktijkschool à la Carte (PalC)  Passie voor Horeca  Andere bruikbare SVH-zaken  De afpaktafel2
 3. 3. Even voorstellen  Johan Lapidaire Accountmanager afdeling Informatie, Productontwikkeling, Voorlichting, en Marketing SVH e-mail: J.Lapidaire@svh.nl telefoon: +3179 320 36 40 mobiel: +316 539 77 265  Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer internet: www.svh.nl fax: +31 79 32 123 27 telefoon: 0900-1402 (€ 0,15p/m) • Op Twitter onder de naam Lapidaire • Op LinkedIn als Johan Lapidaire3
 4. 4. SVH staat voor ………  Stichting Vakbekwaamheid Horeca  Werkgevers en werknemers in bestuur SVH  Missie: competente medewerkers en ondernemers kwalitatief en kwantitatief  Eén horecaloket 0900-1402 (€ 0,15 p/m)  Voorlichtingscampagnes  Papieren en digitale leermiddelen  Examens en branche-erkende diploma’s4
 5. 5. Er was eens …… opleidingen  Mbo Kok en Gastheer niveau 2  Mbo Horeca-assistent niveau 1  Vmbo Consumptief niveau 1½  Vmbo Leerwerktrajecten niveau 1  Vmbo AKA niveau 1  VSO/Cluster 4 Horeca-assistent niveau 1  VSO/PrO Anders dan niveau 1 ‘anders’5
 6. 6. Onderlinge verhoudingen KOK GASTHEER FASTSERVICE BARTENDER RECEPTIONIST vmbo Horeca-assistent WiK Anders dan niveau 1 KPC6
 7. 7. Anders dan niveau 1 Anders dan niveau 1 Keuken- Keuken- Bedienings- Vaardigheden vaardigheden vaardigheden restaurant fastservice fastservice Keuken- én Bedienings- vaardigheden fastservice7
 8. 8. Papieren materialen ‘anders dan niveau 1’  Lesmaterialen voor de leerling - SVH Leermethode vmbo Consumptief . € 149 - Leerwijzer leermethode Praktijkonderwijs . Gericht op cluster 4 € 31  Materialen voor de docent - Eindtermen met toelichting en productenlijst - Docentenhandleiding per praktijkkaart leermethode Docentenhandleiding bij leerwijzer . Gratis downloadbaar via svh.nl (Leermiddelwinkel; downloads) - Lesstofafbakening - Kaders voor het examen  Branche-erkende examens en diploma’s8
 9. 9. Papieren materialen niveau 1 Horeca-assistent  SVH Leermethode vmbo consumptief • 2 mappen en een cd-rom • € 149  Praktijk is uitgangspunt • 1 praktijkkaart per handeling • stap-voor-stap foto’s  Theorie is ondersteunend • theoriekaart per onderwerp • 4 tot 12 pagina’s inclusief vragen en opdrachten9
 10. 10. Papieren materialen niveau 1 Horeca-assistent  Leermiddelen: • Leerboek Horeca-assistent € 37,50 (*) • Moduulboek Horeca-assistent € 57,50  Hulpmiddelen voor de theorie • Lesbrieven Horeca-assistent (PGO) € 19,50 • Themaboeken Horeca-assistent € 40  Hulpmiddelen voor de praktijk • BPV-werkboek Horeca-assistent € 11,25 • Praktijkset Horeca-assistent € 5,75 (*) docentenhandleiding gratis downloadbaar via www.svh.nl (leermiddelwinkel en downloads)10
 11. 11. Van eindterm … Naar competentie Accent op Eindterm Papier Accent op Competentie Digitaal11
 12. 12. Digitaal ????12
 13. 13. Digitaal !!!!  Anders dan niveau 1 Praktijkschool à la Carte (PalC) i.c.m. SVH Leermethode VMBO Consumptief  € 135; verlenging € 45; docentenlicentie € 25 • Electronische LeerOmgeving (ELO)  Niveau 1, VMBO en hoger Passie voor Horeca Printing-on-Demand (PoD)  € ……. • Digitale Horeca-Kennisbank (databases)13
 14. 14. Praktijkschool à la Carte www.palc.nl14
 15. 15. Structuur PalC  Praktijkschool à la Carte • interactief theoretisch deel van opleiding voor het werken in de keuken volgens eindtermen keukenvaardigheden restaurant  De cursus is onderverdeeld in taken  Alle taken hebben dezelfde structuur • Oriëntatie • Informatie • Toets • Opdracht • Evaluatie15
 16. 16. Structuur van taken  Oriëntatie • korte probleemstelling als voorbereiding op de leersituatie  Informatie • uitleg in teksten, beelden, animaties  Toets • een korte kennistest  Opdracht • kleine praktijkopdracht in je eigen werkomgeving  Evaluatie • hier zie je hoeveel tijd je besteed hebt en wat je score op de toets was • basis voor Praktijkcoach; instrument voor docent16
 17. 17. Ontstaansgeschiedenis Passie voor Horeca  Uitgangspunten: • Van de horeca voor (werkenden in) de horeca • En ook: van horecaprofessional en docenten … voor studenten en docenten • Werkprocessen in de praktijk leading • Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding • Keuzevrijheid in didactiek: optimaal flexibel • Downloadbaar en toepasbaar in elke ELO (SCORM-compliant)17
 18. 18. Passie voor Horeca www.passievoorhoreca.com  Anders dan niveau 1, Niveau 1, vmbo en hoger • Printing on Demand • Digitale Horeca-kennisbank  Inhoud Passie voor Horeca • Leermiddelenserie voor koks in opleiding • Gastheerschapserie • Leerboek Horeca-assistent (*) • Leermethode vmbo consumptief (*) • Leerboek fastservice (zonder illustraties) • Management-zaken18
 19. 19. Passie voor horeca  Digitaal leermateriaal • Video’s • Teksten • Pdf’s - Warenkennis - Theorie - Inspiratie - Bereidingen en Technieken  Zónder registratie: • Zoeken Vinden Resultaten  Mét registratie • Favorieten, arrangeren, publiceren: ‘Mijn Passie’ • Aanvullen met eigen digitaal materiaal • Vormgeving19
 20. 20. In schema Zoeken Vinden Resultaten Toevoegen aan favorieten Aangemeld Arrangeren Publiceren20
 21. 21. 21
 22. 22. Stap voor stap  Meld aan c.q. registreer  Selecteer favorieten  Benoem arrangement  Vul arrangement met favorieten  Vul arrangement aan met eigen materiaal  Verzorg de vormgeving / preview  Publiceer arrangement verwijder kopieer importeer etc. etc. etc.22
 23. 23. Een arrangement maken in 7 stappen 1 Inloggen 2 Tabblad ‘mijn passie’ 3 Nieuw arrangement 4 Structuur aanbrengen 5 Content toevoegen 6 Vormgeven 7 Openbaar maken23
 24. 24. 1. Inloggen24
 25. 25. 2. Mijn Passie25
 26. 26. 3. Nieuw arrangement26
 27. 27. 4. Structuur aanbrengen27
 28. 28. 5. Content toevoegen28
 29. 29. 6. Vormgeven29
 30. 30. 7. Openbaar maken30
 31. 31. Vermeldenswaardig  Helpfunctie  Documentatie  Registreren c.q. inloggen  Mijn Passie: favorieten, arrangementen, instellingen*  Beroepen en kerntaken  Importeren arrangement  www.cgoonderwijs.nl (ROC van Twente)31
 32. 32. Een beetje docent maakt een eigen arrangement……..  http://passie.horeca.nl/19091.html32
 33. 33. Gelukkig hebben we er een videootje over gemaakt33
 34. 34. Passie voor Horeca op de iPhone  Verkrijgbaar in de App Store • Lite versie 50 films • Complete versie € 2,3934
 35. 35. Pas nieuw: Warenkennis35
 36. 36. Pas nieuw: Warenkennis Quiz36
 37. 37. Handig: beroepen en kerntaken37
 38. 38. Laatste nieuws38
 39. 39. Opleidingsmaterialen: examens en diploma’s  SVH-diploma’s: erkend door de branche  SVH-examens: van massa tot maatwerk  voor theorie en praktijk  van ‘anders dan niveau 1’ tot ondernemer  Kostenindicatie examens ‘anders dan niveau 1’  € 350 administratie- en startkosten  € 100 per examenkandidaat per dagdeel op basis van 6 personen per dagdeel.39
 40. 40. Vmbo-roadshow ook voor PrO  Interactief spelprogramma  Kostenloos  Voor leerlingen vmbo klas 2  Stimuleert horeca-gericht kiezen van leerlingen  Ondersteund via svh.nl40
 41. 41. Welkom!  Zie www.svh.nl: blauwe blok41
 42. 42. Horecageschiktheidstest  Geschiktheidstests voor • Keuken • Bediening42
 43. 43. Samen Gastvrij  Test uw eigen gastvrijheidsgehalte  Praktische interactieve test  Online of off-line  Bruikbaar bij gastheerschapsopleidingen  Ook in het engels beschikbaar • Hospitality together43
 44. 44. Horeca Game …….Raising the bar, …….SVH Eventgame  Stressbestendigheid en flexibiliteit  Onbewust bekwaam  Omzet maken  Elke maand limousine-rit te winnen  Game gericht op café-/bargebeuren  Commercieel denken en handelen stimuleren • Verkopen en adviseren • Omzet én fooi verhogen………….rendement!  Organiseer een evenement in de café-/barsector  In de rol van kastelein  Leren plannen en organiseren  Film van planning  3 levels (Avond live muziek, Caféquiz, Kermis 3daagse)44
 45. 45. Eerste stappen social media  SVH HorecaPlaza45
 46. 46. Toolkit  Onderdeel van horecahelden (www.horecahelden.nl)  Vinden, binden en boeien van personeel  HRM bindmiddel: HRM-tools logisch geordend  Doorverwijzingen naar concrete hulpmiddelen en bruikbare SVH producten: vinden, binden en boeien van personeel  Online beschikbaar: offline starthulp  Bruikbaar bij managementlessen HRM en ondernemersplan  Januari: verkiezing HorecaHeld 2010 !!! Stem !!!46
 47. 47. Gewoon: www.svh.nl dus  Voor nóg veel en veel en vééééééél meer47
 48. 48. Nuttige horeca-onderwijs-links  www.kenwerk.nl  www.speh.nl  www.vsho.nl  www.horeca.org48
 49. 49. Geen sPrOokje dus!!!! Realiteit!!!!! Voor hén blijven we bezig!!!49
 50. 50. …o.a. in de HorecaHeldentas  Onderwijs-zaken • Prints van presentatie • Verschil WidK en adn1  Cd-rom’s en DVD’s • SVH Horecagame • VMBO Roadshow  Algemene SVH informatie • Welkom! magazine • Brochure Passie voor Horeca • Brochure Werken in de horeca • Poster Passie voor Horeca50
 51. 51. Einde

×