Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpc Nieuwegein 27112009

717 views

Published on

Praktijkschool à la Carte

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kpc Nieuwegein 27112009

 1. 2. Werken in de Keuken afgerond ... Hoe nu verder? NBC, Nieuwegein, 27 november 2009
 2. 3. Op het menu … <ul><li>Even voorstellen </li></ul><ul><li>Anders dan niveau 1 </li></ul><ul><li>Niveau 1 Horeca-assistent </li></ul><ul><li>Branche-erkende diploma’s </li></ul><ul><li>Praktijkschool à la Carte (PalC) </li></ul><ul><li>Passie voor Horeca </li></ul><ul><li>Andere bruikbare SVH-zaken </li></ul>
 3. 4. Even voorstellen <ul><li>Johan Lapidaire Accountmanager afdeling Informatie, Productontwikkeling, Voorlichting, en Marketing SVH e-mail: J.Lapidaire@horeca.nl telefoon: +3179 320 36 40 mobiel: +316 539 77 265 </li></ul><ul><li>Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer internet: www.horeca.nl fax: 079-3212327 telefoon: 0900-1402 ( € 0,15p/m ) </li></ul>
 4. 5. SVH staat voor ……… <ul><li>Werkgevers en werknemers in bestuur SVH </li></ul><ul><li>Missie: competente medewerkers en ondernemers kwalitatief en kwantitatief </li></ul><ul><li>Eén horecaloket  0900-1402 (€ 0,15 p/m) </li></ul><ul><li>Voorlichtingscampagnes </li></ul><ul><li>Papieren en digitale leermiddelen </li></ul><ul><li>Examens en branche-erkende diploma’s </li></ul>
 5. 6. Onderlinge verhoudingen KOK FASTSERVICE GASTHEER BARTENDER RECEPTIONIST vmbo Horeca-assistent Anders dan niveau 1 WiK KPC
 6. 7. Anders dan niveau 1 Anders dan niveau 1 Keukenvaardigheden restaurant Bedienings-vaardigheden fastservice Keuken- vaardigheden fastservice Keuken- én Bedienings- vaardigheden fastservice
 7. 8. Papieren materialen ‘anders dan niveau 1’ <ul><li>Lesmaterialen voor de leerling </li></ul><ul><ul><ul><li>SVH Leermethode vmbo Consumptief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>€ 145,- </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Leerwijzer leermethode Praktijkonderwijs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gericht op cluster 4 € 31 </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Materialen voor de docent </li></ul><ul><ul><ul><li>Eindtermen met toelichting en productenlijst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Docentenhandleiding per praktijkkaart leermethode </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lesstofafbakening </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaders voor het examen </li></ul></ul></ul><ul><li>Branche-erkende examens en diploma’s </li></ul>
 8. 9. Papieren materialen niveau 1 Horeca-assistent <ul><li>SVH Leermethode vmbo consumptief </li></ul><ul><ul><li>2 mappen en een cd-rom </li></ul></ul><ul><ul><li>€ 145,- </li></ul></ul><ul><li>Praktijk is uitgangspunt </li></ul><ul><ul><li>1 praktijkkaart per handeling </li></ul></ul><ul><ul><li>stap-voor-stap foto’s </li></ul></ul><ul><li>Theorie is ondersteunend </li></ul><ul><ul><li>theoriekaart per onderwerp </li></ul></ul><ul><ul><li>4 tot 12 pagina’s inclusief vragen en opdrachten </li></ul></ul>
 9. 10. Papieren materialen niveau 1 Horeca-assistent <ul><li>Leermiddelen: </li></ul><ul><ul><li>Leerboek Horeca-assistent € 36.50 </li></ul></ul><ul><ul><li>Moduulboek Horeca-assistent € 56 </li></ul></ul><ul><li>Hulpmiddelen voor de theorie </li></ul><ul><ul><li>Lesbrieven Horeca-assistent (PGO) € 19 </li></ul></ul><ul><ul><li>Themaboeken Horeca-assistent € 39 </li></ul></ul><ul><li>Hulpmiddelen voor de praktijk </li></ul><ul><ul><li>BPV-werkboek Horeca-assistent € 11 </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktijkset Horeca-assistent € 5,50 </li></ul></ul>
 10. 11. Van eindterm … Naar competentie Eindterm Accent op Papier Competentie Accent op Digitaal
 11. 12. Digitaal ????
 12. 13. Digitaal !!!! <ul><li>Anders dan niveau 1 Praktijkschool à la Carte (PalC) i.c.m. SVH Leermethode VMBO Consumptief </li></ul><ul><li>€ 135,-; verlening € 45,-; docentenlicentie € 25,- </li></ul><ul><ul><li>Electronische LeerOmgeving (ELO) </li></ul></ul><ul><li>Niveau 1, VMBO en hoger Passie voor Horeca Printing-on-Demand (PoD) </li></ul><ul><li>€ …… . </li></ul><ul><ul><li>Digitale Horeca-Kennisbank (databases) </li></ul></ul>
 13. 14. Praktijkschool à la Carte www.palc.nl
 14. 15. Structuur PalC <ul><li>Praktijkschool à la Carte </li></ul><ul><ul><li>interactief theoretisch deel van opleiding voor het werken in de keuken volgens eindtermen keukenvaardigheden restaurant </li></ul></ul><ul><li>De cursus is onderverdeeld in taken </li></ul><ul><li>Alle taken hebben dezelfde structuur </li></ul><ul><ul><li>Oriëntatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Toets </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluatie </li></ul></ul>
 15. 16. Ontstaansgeschiedenis Passie voor Horeca <ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><ul><li>Van de horeca voor (werkenden in) de horeca </li></ul></ul><ul><ul><li>En ook: van horecaprofessional en docenten … voor studenten en docenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkprocessen in de praktijk leading </li></ul></ul><ul><ul><li>Scherpe prijs-kwaliteitsverhouding </li></ul></ul><ul><ul><li>Keuzevrijheid in didactiek: optimaal flexibel </li></ul></ul><ul><ul><li>Downloadbaar en toepasbaar in elke ELO (SCORM-compliant) </li></ul></ul>
 16. 17. Passie voor Horeca http://passie.horeca.nl <ul><li>Anders dan niveau 1, Niveau 1, vmbo en hoger </li></ul><ul><ul><li>Printing on Demand </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitale Horeca-kennisbank </li></ul></ul><ul><li>Inhoud Passie voor Horeca </li></ul><ul><ul><li>Leermiddelenserie voor koks in opleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>Gastheerschapserie </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerboek Horeca-assistent </li></ul></ul><ul><ul><li>Leermethode vmbo consumptief </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerboek fastservice (zonder illustraties) </li></ul></ul>
 17. 18. Passie voor horeca <ul><li>Digitaal leermateriaal </li></ul><ul><ul><li>Video’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Teksten </li></ul></ul><ul><ul><li>Pdf’s </li></ul></ul><ul><li>Zónder registratie: </li></ul><ul><ul><li>Zoeken Vinden Resultaten </li></ul></ul><ul><li>Mét registratie </li></ul><ul><ul><li>Favorieten, arrangeren, publiceren: ‘Mijn Passie’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvullen met eigen digitaal materiaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Vormgeving </li></ul></ul>
 18. 19. In schema Zoeken Vinden Resultaten Toevoegen aan favorieten Arrangeren Publiceren Aangemeld
 19. 20. Stap voor stap <ul><li>Meld aan c.q. registreer </li></ul><ul><li>Selecteer favorieten </li></ul><ul><li>Benoem arrangement </li></ul><ul><li>Vul arrangement met favorieten </li></ul><ul><li>Vul arrangement aan met eigen materiaal </li></ul><ul><li>Verzorg de vormgeving / preview </li></ul><ul><li>Publiceer arrangement verwijder kopieer importeer etc. etc. etc. </li></ul>
 20. 21. Een paar nieuwe toppertjes <ul><li>Fastservice </li></ul><ul><ul><li>Bereiden van sorbetijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Bakken op een bakplaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkoverleg voeren en vergaderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijverkoop en meerverkoop realiseren </li></ul></ul><ul><li>Keuken </li></ul><ul><ul><li>Opmaken van een gerecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Het roken van zalm </li></ul></ul><ul><ul><li>Het bakken van een verse pizza </li></ul></ul>
 21. 22. Vermeldenswaardig <ul><li>Helpfunctie </li></ul><ul><li>Documentatie </li></ul><ul><li>Registreren c.q. inloggen </li></ul><ul><li>Mijn Passie: favorieten, arrangementen, instellingen* </li></ul><ul><li>Beroepen en kerntaken </li></ul><ul><li>Importeren arrangement </li></ul><ul><li>Ontwikkelplanning </li></ul><ul><li>www.cgoonderwijs.nl (ROC van Twente) </li></ul>
 22. 23. Een beetje docent maakt een eigen arrangement…….. <ul><li>http://passie.horeca.nl/16772.html </li></ul>
 23. 24. Bruikbaar in het onderwijs <ul><li>HorecaCompetentieRegister </li></ul><ul><li>HorecaGame </li></ul><ul><li>Horecageschiktheidstest Bediening </li></ul><ul><li>Horecageschiktheidstest Keuken </li></ul><ul><li>Hoe gastvrij ben jij? </li></ul><ul><li>HorecaHelden </li></ul>
 24. 26. Tot slot <ul><li>Heel hartelijk bedankt voor uw aandacht! </li></ul><ul><li>Tijd voor vragen </li></ul><ul><li>Geef s.v.p. uw naw-gegevens door </li></ul><ul><li>Neem gerust contact op voor … </li></ul><ul><ul><li>Meer informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitgebreidere demonstratie </li></ul></ul><ul><ul><li>Een inhoudelijk discussie </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanvullende tips </li></ul></ul>
 25. 27. Einde

×