Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download Now Download

Download to read offline

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 17

Download Now Download

Download to read offline

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 17
Tải nhanh các bài toán, bài giảng hay tại Thiviolympic.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 17

 1. 1. Lớp 2 – Vòng 17 – Năm học 2013 – 2014 Bài làm của học sinh ………………………Lớp 2A1 – Trường Tiểu học Kiền Bái – TN - HP ________________________________________________________________________ ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Đi tìm kho báu ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 1
 2. 2. Câu hỏi 1: 8 Câu hỏi 2: 50 Câu hỏi 3: 47 Câu hỏi 4: 39 Câu hỏi 5: 10 Câu hỏi 6: 96 Câu hỏi 7: 32 Câu hỏi 8: ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 2
 3. 3. 11 Câu hỏi 9: 910 Câu hỏi 10: 16 Câu hỏi 11: 8 Câu hỏi 12: 100 Câu hỏi 13: 27 Câu hỏi 14: 39 Câu hỏi 15: 64 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 3
 4. 4. ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: 73 Câu hỏi 2: 48 Câu hỏi 3: 105 Câu hỏi 4: 10 Câu hỏi 5: 34 Câu hỏi 6: 18 Câu hỏi 7: 50 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 4
 5. 5. BÀI THI SỐ 3 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Câu 1: Chiến nghĩ ra một số, nếu lấy số đó nhân với 9 rồi cộng với 18 thì được kết quả là 63. Em hãy tìm số đó giúp Chiến nhé! Trả lời: Số đó là 5 Câu 2: Năm nay Hoa 6 tuổi, Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi Mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai Mẹ con Hoa là bao nhiêu? Trả lời: Tổng số tuổi của hai Mẹ con Hoa khi đó là tuổi. 90 Câu 3: Tìm số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 2. Trả lời: Số đó là 97 Câu 4: Sau khi An tặng Bình 15 cái nhãn vở, rồi Bình lại tặng An 4 cái nhãn vở thì mỗi bạn đều có 24 cái nhãn vở. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời: Ban đầu An có cái nhãn vở. 35 Câu 5: Tìm số lớn nhất có hai chữ số biết thương hai chữ số của số đó bằng hiệu hai chữ số của số đó và bằng 2. Trả lời: Số đó là 42 Câu 6: Số bé nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 15 là số 159 Câu 7: Cho biết, thứ hai tuần trước là ngày 8. Vậy thứ sáu tuần sau là ngày 26 Câu 8: Tìm số biết: . Trả lời: 45 Câu 9: Số bé nhất có 3 chữ số mà tích 3 chữ số của số đó bằng 18 là số 129 Câu 10: Có tất cả bao nhiêu số có ba chữ số mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 4? Trả lời: Số số thỏa mãn đề bài là 10 ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 5
 6. 6. Thầy cô có thể vào trang http://thiviolympic.com để có tất cả bộ đề thi này ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 6
 7. 7. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tieuhocinfo@gmail.com _________________the end__________________ ________________________________________________________________ ________BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC – TIẾNG ANH TRÊN MẠNG – I.O.E – có tại http://thiviolympic.com 7

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Thiviolympic giai toan tren mang lop 2- 2013 - vong 17 Tải nhanh các bài toán, bài giảng hay tại Thiviolympic.com

Views

Total views

2,729

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

190

Actions

Downloads

55

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×