Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SIÊU ÂM TRONG ĐA THAI BS Nguyễn Đình Vũ
Khoa CDHA-bv Hùng Vương
MỤC TIÊU
Hiểu về tầm quan trọng của song thai
Biết cách định số nhau, ối trong song thai
Biết cách tính tuổi thai trong...
TẦM QUAN TRỌNG CỦA
SONG THAI
GIỚI THIỆU
Ảnh hưởng của đa thai đối với thai kì:
 14-25% là thai chậm tăng trưởng
 25% phải nhập NCIU
 X4 tỉ lệ bại n...
TỈ LỆ SONG THAI
Song thai cùng trứng 3.5/1000 (1/3)
Song thai khác trứng 6.7/1000 – 40/1000 (ảnh hưởng bởi
tuổi mẹ, và v...
NGUỒN GỐC CỦA SONG THAI
Ngày thứ 0-3 (1/3)
Ngày thứ 4-8 (2/3)
Ngày thứ 9-12 (1%)
NGUỒN GỐC SONG THAI
Giới tính
Số nhau
TTTS
Song thai 1 ối,
acardiac, dính
80%
65%
CHẨN ĐOÁN SONG THAI
Trước khi có siêu âm 50% song thai được chẩn đoán trong khi
sanh, chẩn đoán chu yếu trước sanh dựa và...
ĐA THAI SIÊU ÂM 2D – 3D
ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI SONG TRÊN
THAI KÌ
Đơn thai Song thai 2 nhau Song thai 1 nhau
Chết chu sinh 1/5 so với song thai 2% 5%
S...
ĐỊNH SỐ NHAU, ỐI
XÁC ĐỊNH SỐ NHAU, ỐI
Trước 10 tuần:
Số phôi  số thai
Số túi thai  số nhau
Số túi ối
Số yolk sac
Từ 10-14 tuần:
• Dấu...
TRƯỚC 10 TUẦN
SỐ TÚI THAI ~ SỐ NHAU
4 túi thai ~ 4 nhau
3 túi thai ~ 3 nhau
2 túi thai ~ 2 nhau
SỐ TÚI ỐI
2 túi ối ~ 1 nhau 2 ối
2 túi 2 túi thai ~ tam
thai 2 nhau 2 ối
2 túi thai 3 túi ối ~
2 nhau 3 ối
SỐ YOLK SAC ~ SỐ TÚI ỐI*
Số yolk ở đầu thai kì giúp dự
đoán số túi ối
Tuy nhiên theo nhiều báo cáo
gần đây điều này chỉ ...
SAU 10 TUẦN
DẤU LAMDA (TWIN PEAK SIGN - Λ)
Là nơi hợp của hai túi thai trong
song thai 2 nhau
Tạo thành bởi 2 lớp màng ối bọc
giữa 2...
T SIGN
Là nơi hợp giữa 2 màng ối
Không chứa phần nhau ở giữa
Có thể mô tả “ không thấy dấu
lamda” trong trường hợp này
TÍNH CHẤT MÀNG ỐI
Song thai 2 nhau
 Được tạo thành bởi 4 lớp: 2 lớp màng
ối, 2 lớp màng đệm
 Dày > 2 mm
Song thai 1 nhau...
Màng ối của song thai 2 nhauMàng ối của song thai 1 nhau
DẤU TÁCH MÀNG ỐI
TÓM TẮT
Hai bánh nhau Một bánh nhau
Màng ối Dày >2mm
> 2 lớp màng
Dấu tách màng ối
Mỏng ≤ 2mm
≤ 2 lớp màng
Dấu lamda Có Kh...
TÍNH TUỔI THAI TRONG SONG THAI
Trong song thai thường có
sự chênh lệch về số đo của
2 phôi/thai
Tốt nhất tính theo ngày
...
SIÊU ÂM ỐI TRONG SONG THAI
Phải ước tính lượng nước ối của hai thai nếu có 2 ối
Những phương pháp đo được chấp nhận:
 X...
CÁC BIẾN CHỨNG CỦA
SONG THAI
CÁC BIẾN CHỨNG CỦA SONG THAI
Song thai 2 nhau Song thai 1 nhau 2 ối Song thai 1 nhau 1 ối
Chậm tăng trưởng Có Có Có
Truyền...
SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA THAI TRONG
THAI KÌ ĐA THAI
Giống như tốc độ phát triển
của đơn thai cho đến 30-32
tuần
Sau 32 tuần, t...
CHẬM TĂNG TRƯỞNG
Chậm tăng trưởng ở hai
thai ~ giống đơn thai
Thai có chu vi vòng bụng
(AC) hoặc cân nặng ước
(EFW) tính ...
CHẬM TĂNG TRƯỞNG
Bất cân xứng về kích thước thai
Trong 3 tháng đầu thai kì được định nghĩa là chênh lệch 10%
chiều dài đầ...
TRUYỀN MÁU SONG THAI
TWIN OLIGOHYDRAMNIOS-
POLYHYDRAMNIOS SQUENCE
Xảy ra trong khoảng 15% song
thai 1 nhau 2 ối ( hiếm tr...
TRUYỀN MÁU SONG THAI
TWIN OLIGOHYDRAMNIOS-
POLYHYDRAMNIOS SQUENCE
Đặc điểm chẩn đoán:
 Một bánh nhau
 Cùng giới tính
 T...
TRUYỀN MÁU SONG THAI
TWIN OLIGOHYDRAMNIOS-
POLYHYDRAMNIOS SQUENCE
Phân loại truyền máu song thai: (theo Quitero)
 Giai đo...
TRUYỀN MÁU ĐẢO NGƯỢC
TWIN REVERSED ATERIAL PERFUSION
Còn gọi là song thai không tim
Một thai phát triển bình thường,
một...
QUẤN DÂY RỐN
Gần như chỉ xảy ra ở song
thai 1 ối
Quấn dây rốn xảy ra rất
thường xuyên ở song thai 1
ối.
Là nguyên nhân ...
QUẤN DÂY RỐN
Tiêu chuẩn chẩn đoán:
 Chỗ cắm 2 dây rốn nằm gần
nhau
 Thấy hình ảnh “V shape”
Doppler màu và siêu âm 3D
gi...
SONG THAI DÍNH
Chỉ xải ra trên song thai 1 ối
Do sự tách trễ của phôi từ
ngày 13-15
Có nhiều dạng dính nhau, tùy
theo v...
SONG THAI DÍNH
Chẩn đoán trên siêu âm thường
dễ dàng trong 3 tháng đầu/giữa
Khi đã chẩn đoán, phải khảo sát
hình thái th...
MỘT THAI LƯU TRONG SONG THAI
Khi thai lưu sớm, tiên lượng rất tốt
Thai lưu ở một thai xảy ra 2-5% song thai 3 tháng
giữa...
KẾT LUẬN
Thai kì đa thai là một thai kì nguy cơ
Và việc xác định số nhau/ối là rất cần thiết cho tiên lượng
và xử trí về...
Bai 13 siêu âm trong đa thai
Bai 13 siêu âm trong đa thai
Bai 13 siêu âm trong đa thai
Bai 13 siêu âm trong đa thai
Bai 13 siêu âm trong đa thai
Bai 13 siêu âm trong đa thai
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 13 siêu âm trong đa thai

Bai 13 siêu âm trong đa thai

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Bai 13 siêu âm trong đa thai

 1. 1. SIÊU ÂM TRONG ĐA THAI BS Nguyễn Đình Vũ Khoa CDHA-bv Hùng Vương
 2. 2. MỤC TIÊU Hiểu về tầm quan trọng của song thai Biết cách định số nhau, ối trong song thai Biết cách tính tuổi thai trong song thai Kể được các tiêu chuẩn chẩn đoán 3 biến chứng của song thai: truyền máu song thai (TTTS), truyền máu đảo ngược (TRAP), chậm tang trưởng.
 3. 3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA SONG THAI
 4. 4. GIỚI THIỆU Ảnh hưởng của đa thai đối với thai kì:  14-25% là thai chậm tăng trưởng  25% phải nhập NCIU  X4 tỉ lệ bại não  X4 tỉ lệ chết chu sinh  X7 tỉ lệ chết trong năm đầu Nguyên nhân: sanh non, chậm tăng trưởng, tăng nguy cơ bất thường cấu trúc và bất thường NST. Tăng nguy cơ biến chứng mẹ (TSG, ĐTĐ thai kì)
 5. 5. TỈ LỆ SONG THAI Song thai cùng trứng 3.5/1000 (1/3) Song thai khác trứng 6.7/1000 – 40/1000 (ảnh hưởng bởi tuổi mẹ, và việc áp dụng các pp hỗ trợ sinh sản) (2/3)
 6. 6. NGUỒN GỐC CỦA SONG THAI Ngày thứ 0-3 (1/3) Ngày thứ 4-8 (2/3) Ngày thứ 9-12 (1%)
 7. 7. NGUỒN GỐC SONG THAI Giới tính Số nhau TTTS Song thai 1 ối, acardiac, dính 80% 65%
 8. 8. CHẨN ĐOÁN SONG THAI Trước khi có siêu âm 50% song thai được chẩn đoán trong khi sanh, chẩn đoán chu yếu trước sanh dựa vào kích thước tử cung lớn Siêu âm đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán song thai. Thường bác sĩ siêu âm sẽ quét đầu dò từ vùng dưới xương mu đến đáy tử cung và đếm số thai. Việc này nên được thực hiện thường quy mỗi lần siêu âm để không bị sót chẩn đoán song thai Thường chẩn đoán song thai/ siêu âm thường sót trong trường hợp siêu âm sớm. Chẩn đoán sẽ dễ dàng hơn khi thai > 8 tuần Siêu âm 3D có khả năng chẩn đoán số thai chính xác hơn nhất trong những trường hợp đa thai ở 3 tháng đầu
 9. 9. ĐA THAI SIÊU ÂM 2D – 3D
 10. 10. ẢNH HƯỞNG CỦA LOẠI SONG TRÊN THAI KÌ Đơn thai Song thai 2 nhau Song thai 1 nhau Chết chu sinh 1/5 so với song thai 2% 5% Sanh non 24-32w 1% 5% 10% Chậm tăng trưởng 5% 20% 30% TSG 1/4 so với song thai # # Bất thường cấu trúc Giống đơn thai X2-3 Truyền máu song thai Không Không Có Truyền máu đảo ngược (TRAP) Không Không Có Chết ở 1 thai Không Có (~5% ảnh hưởng thai còn lại) Có (~30% ảnh hưởng thai còn lại) Số nhau có ý nghĩa trong tiên lượng kết cục hoặc biến chứng thai kì song thai
 11. 11. ĐỊNH SỐ NHAU, ỐI
 12. 12. XÁC ĐỊNH SỐ NHAU, ỐI Trước 10 tuần: Số phôi  số thai Số túi thai  số nhau Số túi ối Số yolk sac Từ 10-14 tuần: • Dấu lamda (twin peak sign) • T sign • Tính chất màng ối • Sự tách biệt của bánh nhau • Khác biệt giới tính Sau 14 tuần: • Số nhau xác định khó khăn ( dựa trên các dh kể trên) • Số ối vẫn còn dễ dàng xác định Số túi ối Số nhau MỤC TIÊU: XÁC ĐỊNH PHÔI, SỐ NHAU TRONG 3 THÁNG ĐẦU
 13. 13. TRƯỚC 10 TUẦN
 14. 14. SỐ TÚI THAI ~ SỐ NHAU 4 túi thai ~ 4 nhau 3 túi thai ~ 3 nhau 2 túi thai ~ 2 nhau
 15. 15. SỐ TÚI ỐI 2 túi ối ~ 1 nhau 2 ối 2 túi 2 túi thai ~ tam thai 2 nhau 2 ối 2 túi thai 3 túi ối ~ 2 nhau 3 ối
 16. 16. SỐ YOLK SAC ~ SỐ TÚI ỐI* Số yolk ở đầu thai kì giúp dự đoán số túi ối Tuy nhiên theo nhiều báo cáo gần đây điều này chỉ đúng trong 85% trường hợp 15% trường hợp song thai 1 nhau 2 ối có 1 yolk sac hoặc song thai 1 nhau 1 ối có 2 yolk sac  Nên kiểm tra lại số ối trong những lần SA sau (sau 10 tuần) Song thai 1 nhau 2 ối
 17. 17. SAU 10 TUẦN
 18. 18. DẤU LAMDA (TWIN PEAK SIGN - Λ) Là nơi hợp của hai túi thai trong song thai 2 nhau Tạo thành bởi 2 lớp màng ối bọc giữa 2 phần bánh nhau hợp nhất Trong 3 tháng đầu ở song thai 2 nhau 97% sẽ thấy được dấu hiệu này Mất đi trong những tam cá nguyệt sau 85% ở tam cá nguyệt 2, 60% đầu tam cá nguyệt 3  không thấy dấu lamda ở T2,3 không kết luận đc là song thai 1 nhau
 19. 19. T SIGN Là nơi hợp giữa 2 màng ối Không chứa phần nhau ở giữa Có thể mô tả “ không thấy dấu lamda” trong trường hợp này
 20. 20. TÍNH CHẤT MÀNG ỐI Song thai 2 nhau  Được tạo thành bởi 4 lớp: 2 lớp màng ối, 2 lớp màng đệm  Dày > 2 mm Song thai 1 nhau  Được tạo thành bởi 2 lớp màng ối  Dày ≤ 2mm  Nếu không thấy màng ối  song thai 1 ối
 21. 21. Màng ối của song thai 2 nhauMàng ối của song thai 1 nhau
 22. 22. DẤU TÁCH MÀNG ỐI
 23. 23. TÓM TẮT Hai bánh nhau Một bánh nhau Màng ối Dày >2mm > 2 lớp màng Dấu tách màng ối Mỏng ≤ 2mm ≤ 2 lớp màng Dấu lamda Có Không Bánh nhau Hai bánh nhau: - Tách rời - Hợp nhất Một bánh nhau Giới tính Có thể giống hoặc khác nhau Luôn giống nhau Dưới 14 tuần : khả năng chẩn đoán số nhau, ối của song thai chính xác ~ 99% Trên 14 tuần : dựa trên các dấu hiệu trên khả năng chẩn đoán ~ 91%
 24. 24. TÍNH TUỔI THAI TRONG SONG THAI Trong song thai thường có sự chênh lệch về số đo của 2 phôi/thai Tốt nhất tính theo ngày chuyển phôi (IVF) Tính tuổi thai tốt nhất trong 3 tháng đầu (3 tháng giữa nếu ≤ 20 tuần) Tính theo thai có số đo lớn
 25. 25. SIÊU ÂM ỐI TRONG SONG THAI Phải ước tính lượng nước ối của hai thai nếu có 2 ối Những phương pháp đo được chấp nhận:  Xoang ối lớn nhất  Diện tích xoang ối  Chủ quan (tuy nhiên khi ối có vẻ nhiều hoặc ít  chuyển qua đo xoang ối lớn nhất) Đa ối được định nghĩa xoang ối lớn nhất >8cm, thiểu ối khi <2cm (tiêu chuẩn của Mỹ)
 26. 26. CÁC BIẾN CHỨNG CỦA SONG THAI
 27. 27. CÁC BIẾN CHỨNG CỦA SONG THAI Song thai 2 nhau Song thai 1 nhau 2 ối Song thai 1 nhau 1 ối Chậm tăng trưởng Có Có Có Truyền máu song thai (TTTS-TOPS) Không Có Hiếm Truyền máu đảo ngược (TRAP) Không Có Có Quấn dây rốn Không (có khi vỡ màng ối) Không (Có khi vỡ màng ối) Có (thường xảy ra) Song thai dinh Không Không Có * Chưa bao gồm TAPS (Twin anemia polycythemia sequence)
 28. 28. SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA THAI TRONG THAI KÌ ĐA THAI Giống như tốc độ phát triển của đơn thai cho đến 30-32 tuần Sau 32 tuần, tốc độ sẽ chậm lại so với đơn thai Nên sử dụng bảng ước tính cân nặng cho song thai
 29. 29. CHẬM TĂNG TRƯỞNG Chậm tăng trưởng ở hai thai ~ giống đơn thai Thai có chu vi vòng bụng (AC) hoặc cân nặng ước (EFW) tính nhỏ hơn bách vị thứ 10 Tốc độ tăng trưởng chiều hướng đi xuống
 30. 30. CHẬM TĂNG TRƯỞNG Bất cân xứng về kích thước thai Trong 3 tháng đầu thai kì được định nghĩa là chênh lệch 10% chiều dài đầu mông  có ý nghĩa tiên lượng kết cục xấu (sanh non, Apgar xấu, nhập nhi, cân nặng) Trong 3 tháng sau, được định nghĩa:  Chênh lệch > 20% cân nặng ước tính (Chênh lệch = (CN1-CN2)/CN1x100%)  Chênh lệch vòng bụng (AC) >20mm  Thai nhi có thể chậm tăng trưởng mà không bất cân xứng và ngược lại. Tuy nhiên 1 khi 1 trong 2 tình trạng xảy ra đều cần theo dõi sát
 31. 31. TRUYỀN MÁU SONG THAI TWIN OLIGOHYDRAMNIOS- POLYHYDRAMNIOS SQUENCE Xảy ra trong khoảng 15% song thai 1 nhau 2 ối ( hiếm trong song thai 1 ối) Đặc điểm: 1 thai đa ối kích thước lớn (thai nhận), 1 thai thiểu ối nằm sát ở góc tử cung (thai cho) Nguyên nhân: do sự không cân bằng giữa máu nuôi ở hai thai Thường xảy ra từ 16-24 tuần Tử vong có thể xảy ra ở thai cho/nhận
 32. 32. TRUYỀN MÁU SONG THAI TWIN OLIGOHYDRAMNIOS- POLYHYDRAMNIOS SQUENCE Đặc điểm chẩn đoán:  Một bánh nhau  Cùng giới tính  Thiểu ối/vô ối ở 1 thai, đa ối ở thai còn lại  Bàng quang lớn ở thai nhận (đa ối) và bàng quang nhỏ/không thấy bang quang ở thai cho (thiểu ối)  Chênh lệch kích thước giữa 2 thai đáng kể (không phải điều kiện quan trọng)
 33. 33. TRUYỀN MÁU SONG THAI TWIN OLIGOHYDRAMNIOS- POLYHYDRAMNIOS SQUENCE Phân loại truyền máu song thai: (theo Quitero)  Giai đoạn I: Đa ối-thiểu ối  Giai đoạn II: Không có bàng quang ở thai cho  Giai đoạn III: Bất thường trên Doppler mạch máu  Giai đoạn IV: Phù ở 1 thai  Giai đoạn V: Chết ở 1 thai Tiến triển 50% sẽ gia tăng giai đoạn 30% sẽ giữ nguyên và 20% sẽ cải thiện
 34. 34. TRUYỀN MÁU ĐẢO NGƯỢC TWIN REVERSED ATERIAL PERFUSION Còn gọi là song thai không tim Một thai phát triển bình thường, một thai không tạo thành được tim. Máu nuôi dưỡng thai này được lấy từ thai bình thường. Tỉ lệ hiếm (1:35000) Thai bệnh chỉ phát triển được 1 phần cơ thể và tiếp tục lớn lên nếu còn máu nuôi Thai bình thường có nguy cơ suy tim do tăng gánh tim Thai kì có 90% nguy sanh non
 35. 35. QUẤN DÂY RỐN Gần như chỉ xảy ra ở song thai 1 ối Quấn dây rốn xảy ra rất thường xuyên ở song thai 1 ối. Là nguyên nhân tử vong quan trọng khi thai >32 tuần
 36. 36. QUẤN DÂY RỐN Tiêu chuẩn chẩn đoán:  Chỗ cắm 2 dây rốn nằm gần nhau  Thấy hình ảnh “V shape” Doppler màu và siêu âm 3D giúp dễ nhận diện ra Doppler ĐMR tăng trở kháng, biểu đồ tim thai bất thường khi dây rốn thắt chặt
 37. 37. SONG THAI DÍNH Chỉ xải ra trên song thai 1 ối Do sự tách trễ của phôi từ ngày 13-15 Có nhiều dạng dính nhau, tùy theo vị trí dính mà người ta gọi tên (vd: thoracopagus – dính phần ngực) Thường gặp nhất là dính phần ngực hoặc phần bụng. Tiên lượng tốt nhất cho dính vùng bụng
 38. 38. SONG THAI DÍNH Chẩn đoán trên siêu âm thường dễ dàng trong 3 tháng đầu/giữa Khi đã chẩn đoán, phải khảo sát hình thái thai  tìm những bộ phận chính phần nào là riêng biệt, phần nào dính, mạch máu nuôi Chụp MRI hỗ trợ
 39. 39. MỘT THAI LƯU TRONG SONG THAI Khi thai lưu sớm, tiên lượng rất tốt Thai lưu ở một thai xảy ra 2-5% song thai 3 tháng giữa/cuối. Ở tam thai thậm chí còn cao hơn nữa (14-17%) Song thai 1 nhau tỉ lệ một thai lưu cao gấp 3-4 lần song thai 2 nhau Nguy cơ cho thai sống:  50-80% sanh non ở cả song thai 1 nhau/2 nhau  Tổn thương đa cơ quan do thiếu máu (thận, lách, da, tiêu hóa và não)  20-30% có xảy ra tổn thương não trên thai sống (thường là tổn thương nhũn não)
 40. 40. KẾT LUẬN Thai kì đa thai là một thai kì nguy cơ Và việc xác định số nhau/ối là rất cần thiết cho tiên lượng và xử trí về sau Ba tháng đầu thai kì là thời điểm xác định số nhau/ối tốt nhất Luôn đo xoang ối của hai thai Siêu âm trong song thai cần biết được loại song thai nhằm đánh giá đúng về những nguy cơ cho thai kì

×