Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovalan Inklusioa, prentsa oharra

328 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innovalan Inklusioa, prentsa oharra

  1. 1. Ekimena gaur goizean aurkeztu da Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkean INNOVALANEK BURUKO GAIXOTASUNAK DITUZTENAK LANEAN TXERTATZEN LAGUNTZEN DU · INNOVALAN negozio-aukera berriak bilatzen dituen proiektua da, burukogaixotasuna duten pertsonentzat enplegua sortzen duena, erantzun berritzaileenbitartez. ·Sustatzaileak: INNOVALAN Argia Fundazioa, Asociación Vizcaína de Familiares yEnfermos Psiquiátricos (AVIFES), Hogar Izarra eta Osakidetzaren Bizkaiko BurukoOsasunaren Sarea, Emaus eta Bizitegi Elkartea, Lantegi Batuak, Eragintza Fundazioa,Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea eta Innobasque, Berrikuntzako EuskalAgentzia. · 23.000 pertsonak dute Bizkaian buruko gaixotasunen bat, lan-munduan sartzeaeragozten diena.Zamudio, irailaren 30. Gaur aurkeztu da Bizkaiko Zientzia eta Teknologiako ParkeanInnovalan, buruko gaixotasuna duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko lanean aridiren eta haiek lan-munduan sartzea sustatzen duten elkarteen eta erakundeenbaterako ekimen bat. Innovalanen helburu bikoitz hori lortzeko enpresen lankidetzafuntsezko faktore bezala ageri da.Proiektu honen erakunde sustatzaileak alor desberdinetatik datoz. Esaterako, burukogaixotasuna duten pertsonak artatzeko sektoretik Argia Fundazioa dago, AsociaciónVizcaína de Familiares y Enfermos Psiquiátricos (AVIFES), Hogar Izarra, OsakidetzarenBizkaiko Buruko Osasunaren Sarea. Emaus eta Bizitegi Elkartea lanaren barrutikoakdira esklusio-egoeran dauden pertsonekin. Ahalmen urritasun mota desberdinakdituzten pertsonentzako enpleguaren barrutitik Lantegi Batuak eta EragintzaFundazioak parte hartzen dute. Enpresa-mundutik Bizkaiko Zientzia eta TeknologiakoParkea dator eta berrikuntzatik, Innobasque, Berrikuntzako Euskal Agentzia.Munduko biztanleriaren %25ek buruko gaixotasunen bat du bizitzan zehar,Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) agertu duenez. Bizkaian bizi diren pertsonen%2k, 23.000 bat pertsonak dute gaur egun mota horretako gaixotasunen bat. Pertsona
  2. 2. horiek estigmatizaturik bizi dira eta horrek oraindik zailagotu egiten die lan-merkaturako sarbidea, halako moldez non %5 eta 10 bitartean bakarrik baitute lana,eta haietatik %5ek bakarrik era erregularrean. Gainera, %44k baieztatzen dunolabaiteko lan-bereizkeriaren bat izan duela, eta horrek nabarmen zailtzen dieOsasuna berreskuratzea, zenbait txostenetan jasotzen denez.Innovalanen parte hartzen duten enpresek aukera dute beren lan-beharrak asetzekoeta kolektibo horren enplegagarritasun baxua murrizten aktiboki lankide izateko, bizi-kalitatea hobetzenlagunduz, ikuspegi berritzaile batetik eta Enpresa ErantzukizunSozialaren (EES)gakoan. EESekiko sintonian, enpresek beren borondatez erabakitzendute gizarte hobe bat lortzen laguntzea. Hartara, enpres-eredu berri bat sortzen aridira, non ez duen soilik mozkinak haztearen printzipioak balio, baizik eta beste baliobatzuk ere txertatzen diren, ingurumenarenak edo sozialak esaterako. Horregatik,proiektu hau sozialki berritzailea da enpleguaren helburua pertsona horien bizi-kalitatea hobetzeko bitarteko bezala planteatznen duten unetik.Hartara, Innovalanek proiektu erkide bezala eratzen du bere burua, horrela burukogaixotasuna duten pertsonentzako enplegua sortuko duten negozio-aukera berriakbilatuz, erantzun berritzaileen bitartez. Halaber, pertsona horien kontratazioasustatzen du, enpresa-sektorea sentsibilizatuz eta hari laguntza emanez.Innovalanek honako kontratazio-alorrak ditu: lorezaintza, dokumentuen kudeaketa,arropa-garbiketa, aldaira eta garraio-sektorea, hondakin-kudeaketa, birziklaia,zuzeneko salmenta, eraikin-garbiketa, banaketa, nekazaritza ekologikoa,mugikortasun-zerbitzuak, aparkalekuen kontrola eta haietarako sarrera.Hemen: www.innovalan.eu daude eskura argibide gehiago proiektu honi buruz etazer egin langileak kontratatzeko. Argibide gehiago: Blanca Pardo Ruano, Innobasqueko Sustapen eta Komunikazio Saila T. 944 209 488 bpardo@innobasque.com

×