Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1<br />FILM PÅ NETTET<br />Fra fars fede feriebilleder til YouTube<br />De rettighedsmæssige aspekter når man vil publicer...
2<br />Film på nettet<br />VoD definition: <br />”Transmission af audiovisuelt indhold på foranledning af en slutbruger (p...
3<br />Film på nettet<br />Hvorfor skal vi overhovedet forholde os til adgangen til at lægge film på nettet?<br />Ophavsre...
4<br />Film på nettet<br />4<br />4<br />
5<br />Film på nettet<br />5<br />5<br />5<br />5<br />
6<br />Film på nettet<br />Specialitetsgrundsætningen (§ 53, stk. 3)<br />Har ophavsmanden overdraget en ret til at udnytt...
 VHS/videodisc -> dvd
 Hardback/paperback ->E-bog
Magazine->E-zine</li></ul>6<br />6<br />6<br />
7<br />Film på nettet<br />Eksempel på ”fuldstændig” rettighedserhvervelse med henblik på brug som VoD:<br />”XX overdrage...
8<br />Film på nettet<br />Gyldighedstiden for beskyttelse af film (§§ 63 og 65)<br />70 år efter længstlevendes død<br />...
9<br />Film på nettet<br />Når museet/arkivet erhverver en film(kopi)<br />Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke ov...
10<br />Film på nettet<br />Huskeseddel<br />Klar skriftlig aftale om tilladelse til at anvende modtaget materiale/film<br...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Søren Henrik Jørgensen: Film på nettet

1,268 views

Published on

Oplæg ved Kursus 2011: Søren Henrik Jørgensen – jurist i Filmbranchens producentforening, specialist i
rettighedsspørgsmål, www.producentforeningen.dk. De rettighedsmæssige aspekter når man vil publicere sine arkivfilm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Søren Henrik Jørgensen: Film på nettet

 1. 1. 1<br />FILM PÅ NETTET<br />Fra fars fede feriebilleder til YouTube<br />De rettighedsmæssige aspekter når man vil publicere sine arkivfilm<br />LFF kursus 27. januar 2011 Historiens Hus i Odense<br />
 2. 2. 2<br />Film på nettet<br />VoD definition: <br />”Transmission af audiovisuelt indhold på foranledning af en slutbruger (på et af slutbruger valgt tidspunkt og sted)”<br />
 3. 3. 3<br />Film på nettet<br />Hvorfor skal vi overhovedet forholde os til adgangen til at lægge film på nettet?<br />Ophavsretslovens §§ 1 og 2 omskrevet:<br />Den, som frembringer et filmværk, har ophavsret til filmværket. Ophavsretten medfører eneret til at råde over værket ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.<br />Filmværket gøres tilgængeligt for almenheden, når filmværket fremføres offentligt. Som offentlig fremførelse anses også tilrådighedsstillelse af filmværket på en sådan måde, at almenheden får adgang til det på et individuelt valgt sted og tidspunkt.<br />Ophavsretten kan overdrages til andre (§ 53)<br />3<br />
 4. 4. 4<br />Film på nettet<br />4<br />4<br />
 5. 5. 5<br />Film på nettet<br />5<br />5<br />5<br />5<br />
 6. 6. 6<br />Film på nettet<br />Specialitetsgrundsætningen (§ 53, stk. 3)<br />Har ophavsmanden overdraget en ret til at udnytte filmværket på en bestemt måde eller ved bestemte midler, giver ophavsmanden ikke producenten (museet/arkivet) ret til at udnytte filmværket på andre måder eller ved andre midler. <br />Eksempler: <br /><ul><li> LP -> CD (cover)
 7. 7. VHS/videodisc -> dvd
 8. 8. Hardback/paperback ->E-bog
 9. 9. Magazine->E-zine</li></ul>6<br />6<br />6<br />
 10. 10. 7<br />Film på nettet<br />Eksempel på ”fuldstændig” rettighedserhvervelse med henblik på brug som VoD:<br />”XX overdrager hermed til Museet/Arkivet den eksklusive/ikke-eksklusive ret til<br />uden tidsmæssige, geografiske eller andre begrænsninger at fremstille <br />eksemplarer af Filmen og at gøre Filmen tilgængelig for almenheden med eller <br />uden undertekster og/eller eftersynkroniseret på ethvert sprog gennem offentlig <br />fremførelse herunder, men ikke begrænset til, telefoni, digitale og interaktive medier <br />samt internetudnyttelse (herunder men ikke begrænset til webcast, podcast, <br />streaming, upload, download), samt alle øvrige eksisterende og i fremtiden <br />opfundne metoder og teknologier til tilrådighedsstillelse af Filmen<br />på en sådan måde, at almenheden får adgang til den på et individuelt valgt sted <br />og tidspunkt, dels gennem kommerciel eller ikke-kommerciel udnyttelse<br />og/eller spredning i enhver form, herunder salg, udlejning og/eller udlån af Filmen.”.<br />Hvis også adgang til videodisc-distribution (fx dvd/Blu ray-disc) ønskes, <br />skal dette naturligvis tilføjes.<br />7<br />7<br />7<br />7<br />
 11. 11. 8<br />Film på nettet<br />Gyldighedstiden for beskyttelse af film (§§ 63 og 65)<br />70 år efter længstlevendes død<br />Instruktør<br />Forfattere (drejebog-/dialog-)<br />Komponist<br />Fx død i løbet af 1940 udløb 31.12.2010<br />Film uden kendt ophavsmand, fx rene reportager/filmoptagelser, 70 år efter udgangen af det år, da filmen blev offentliggjort/vist første gang<br />Skuespillere og producenter er beskyttet i 50 år<br />Orphanworks/forældreløseværker findes ikke (!)<br />8<br />8<br />8<br />8<br />
 12. 12. 9<br />Film på nettet<br />Når museet/arkivet erhverver en film(kopi)<br />Overdragelse af eksemplarer indbefatter ikke overdragelse af ophavsret (§53). <br />Ophavsretten skal sikres ved særskilt aftale.<br />9<br />9<br />9<br />9<br />
 13. 13. 10<br />Film på nettet<br />Huskeseddel<br />Klar skriftlig aftale om tilladelse til at anvende modtaget materiale/film<br />Husk at kreditere<br />Content provider/hjemmesideindehaverskal afregne med KODA for eventuel brug af beskyttet musik i filmen<br />10<br />10<br />10<br />10<br />10<br />
 14. 14. 11<br />Film på nettet<br />Ophavsretskrænkelser (§ 83)<br />Hvad sker der, hvis man uden tilladelse <br />lægger film ud på sin hjemmeside?<br /><ul><li>Rimeligt vederlag
 15. 15. Erstatning
 16. 16. Godtgørelse</li></ul>Se fx Spot-dommen U2010.60Ø<br />11<br />11<br />11<br />11<br />11<br />
 17. 17. 12<br />Film på nettet<br />YouTube<br />12<br />12<br />12<br />12<br />
 18. 18. 13<br />Film på nettet<br />Hvis man er i tvivl, skal man spørge. <br />Der er ingen dumme spørgsmål, <br />det er de dumme, der ikke spørger.<br />Søren Henrik Jørgensen<br />Juridisk konsulent Producentforeningen <br />sj@pro-f.dk<br />33 86 28 80 <br />13<br />13<br />13<br />13<br />13<br />

×