Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smartarkivering på Aarhus Stadsarkiv

379 views

Published on

Smartarkivering – indsamling via web/ Søren Bitsch Christensen, stadsarkivar, Aarhus Stadsarkiv
http://smartarkivering.dk/stadsarkiv/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Smartarkivering på Aarhus Stadsarkiv

 1. 1. SMARTARKIVERING.DK
 2. 2.  En selvbetjeningsløsning baseret på NemID
 3. 3. Aarhus Stadsarkivs vision  Aarhus Stadsarkiv er en organisation, der på grundlag af anerkendte arkivpraksisser og innovative digitale teknikker bevarer og formidler historien som en moderne, inkluderende informationsvirksomhed.
 4. 4. Aarhus Stadsarkiv  Vores mission er at give borgerne i Aarhus faciliteter til refleksion over fortiden og fortidens rolle for nutiden og på kritisk grundlag skabe medejerskab til byen og understøtte byens brand.
 5. 5. Aarhus Stadsarkivs videnstrategi  Vi arbejder efter en målsætning om, at information er vores mest dyrebare ressource.  Vi mener, at informationer så vidt muligt skal være frie.  Viden fastholdes i offentligt tilgængelige systemer og formidles efter målgruppe og genbruges gerne  Vi mener, at det, vi ved, skal borgerne også vide. Derfor arbejder vi gerne med åbne data, frie licenser, wikier og digital formidling.
 6. 6. Baggrunden i den offentlige administration  Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi  Kanalstrategier  Åbne data – den demokratiske adgang til offentligt skabte og tilvejebragte data // medskabelse
 7. 7. Arkivudfordringer
 8. 8. Arkiv-dagsordener  Digitalisering som community-building, bevaring og formidling  Den geografiske komponent // stedets betydning som spejling af individualisering eller regrupperinger // nye rammer for fællesskaber  Åbne data og mash-ups
 9. 9. Digitaliseringens tre typer 1. Født digitalt materiale 2. Genfødt digitalt materiale 3. Retrodigitaliseret materiale (Niels Brügger) Ønske: større andel af 1, mindre andel af 3
 10. 10. Digitalisering ved kilden  Som arkivet kan vi forsøge at retrodigitalisere ved hjælp af frivillige, men vi kan også nyttiggøre, at folk retrodigitaliserer deres egen historie.
 11. 11. // LØSNINGEN // Fil-upload  Fil-upload // WAYF  Fakta om WAYF  WAYF er et Single Sign-On-system, der gør det muligt at     bruge ét log-in som adgang til en lang række tjenester. WAYF skaber forbindelse mellem webtjenester og log-insystemer på fx uddannelsesinstitutioner. WAYF sikrer at brugerne giver samtykke til at data om dem må leveres til webtjenesterne. WAYF lagrer ingen personfølsomme data. WAYF står for Where Are You From – hvor kommer du fra? Det skal man svare på når man logger ind på en webtjeneste som bruger WAYF-log-in.  Udviklet af Statsbiblioteket
 12. 12. // LØSNINGEN // NemID  Sikker identificering har betydning for ophavsrettigheder og bevaring/kassation  borgerperspektiv, ikke virksomhedsperspektiv
 13. 13. // LØSNINGEN // brugerkrav  Frie filformater  Åbne licenser – creative commons  Georeferering  Intet loft
 14. 14. // UDVIKLINGSFASE 2 // workflow  Indkomstfasen, hvor de indkomne arkivalier oplistes og al relevant meta-information indsamles og struktureres.  Bevaring/kassationsfasen, hvor man logisk nok foretager bevaringsvurderingerne af hvert enkelt arkivalie.  Registreringsfasen, hvor man tilføjer og standardiserer metadata + anvender autorisationslister,  Storage
 15. 15. // UDVIKLINGSFASE 2 // Datahotel  Kan Stadsarkivet som ’offentligt arkiv’ (dataansvarlig) anvende Smartarkivering til at løse problemet med, at lokale arkiver ikke må indsamle digitale registre eller digitale arkiver med personhenførbare oplysninger?
 16. 16. // UDVIKLINGSFASE 2 // indarbejde autorisationslister fra digitaliseringsprojekter i metadata
 17. 17. // ERFARINGER // brugerkrav  Modtaget ca. 700 billeder / 1 dokument.  Ingen tekniske krav giver billeder i dårlig opløsning.  For frie licenser afskrækker nogle.  Kun personlige afleveringer, hvad gør virksomheder, organisationer og foreninger?
 18. 18. // ERFARINGER // Kampagneværktøj  Foreninger  Tematisk  Befolkningsgrupper
 19. 19. // ERFARINGER // Kampagneværktøj
 20. 20. // ERFARINGER // Kampagneværktøj
 21. 21. // ERFARINGER // Kulturbarrierer
 22. 22. // ERFARINGER // Kulturbarrierer  NemID generer modstand  Brugerne tænker intuitivt på billeder, ikke dokumenter  Ingen offentlig deling // privatiseret  Dedikerede brugere – men har vi fat i de rigtige?
 23. 23. // FORMIDLING // Geo-komponent og åbne data muliggør brugerskabte løsninger

×