Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kolonimix

133 views

Published on

Mette Kia Krabbe Meyer, Det kongelige Bibliotek, Rettighedsspørgsmål i forbindelse med Mixoscope.dk

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kolonimix

 1. 1. Kolonimix Rettighedsspørgsmål i forbindelse med Mixoscope.dk Mette Kia Krabbe Meyer Seniorforsker LFF seminar: Ophavsret, tilgængeliggørelse og Formidling Stadsbiblioteket, Lyngby 6. Juni 2017
 2. 2. juni 2017
 3. 3. juni 2017
 4. 4. juni 2017
 5. 5. juni 2017
 6. 6. juni 2017
 7. 7. http://theaquinian.net/repurposing-classical-art-memes/ juni 2017 Banksy
 8. 8. juni 2017
 9. 9. juni 2017
 10. 10. Ophavsretten Personlighedsretten De historiske fotografier, vi har i samlingen Brugernes remix juni 2017
 11. 11. juni 2017
 12. 12. juni 2017
 13. 13. Elfelts stereofotografier / Ophavsret Eksemplarfremstilling § 63. Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår eller for de i § 6 omhandlede værker efter længstlevendes dødsår. § 70. Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden. Stk. 2. Retten til et fotografisk billede varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet. juni 2017
 14. 14. juni 2017
 15. 15. Elfelts stereofotografier / Ophavsret Droit moral (faderskabsret og respektret) § 3. Ophavsmanden har krav på at blive navngivet i overensstemmelse med, hvad god skik kræver, såvel på eksemplarer af værket som når dette gøres tilgængeligt for almenheden. Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, der er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse eller egenart. Stk. 3. Sin ret efter denne paragraf kan ophavsmanden ikke frafalde, medmindre det gælder en efter art og omfang afgrænset brug af værket. Der er ingen tidsbegrænsning på udløbet af disse rettigheder, jf. §75 i ophavsretsloven, hvis en krænkelse vedrører kulturelle rettigheder. juni 2017
 16. 16. juni 2017
 17. 17. Elfelts stereofotografier / Personlighedsret Straffeloven § 264. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person. Bestemmelsen omfatter ”billeder vedrørende en andens private forhold” eller ”i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden” juni 2017
 18. 18. juni 2017
 19. 19. Brugernes remix / Ophavsret Eksemplarfremstilling Brugerne kan frembringe værker, som beskyttes af ophavsret efter § 1, § 4 eller § 5. juni 2017
 20. 20. juni 2017
 21. 21. Brugernes anvendelse af andres billeder Ophavsret Droit moral (faderskabsret og respektret) Eksemplarfremstilling Personlighedsret juni 2017
 22. 22. juni 2017
 23. 23. juni 2017
 24. 24. juni 2017

×