Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitalisering i Odense

132 views

Published on

Rasmus Willaing Lock, arkivar / Odense Bys Museer – Oprettelse af et digitaliseringsværksted – hvad skal vi prioritere at digitalisere?
I 2010 afsatte Odense Kommune midler til at støtte arbejdet med digitalisering af kommunens 15 lokalarkivers samlinger. Det fremgik af budgetforligsteksten, at arbejdet skulle foregå i et ”digitaliseringsværksted”, hvor arkivernes frivillige medarbejdere selv kunne stå for en del af arbejdet. Dette værksted blev efterfølgende placeret hos Odense Stadsarkiv. Rasmus fortæller om de overvejelser og prioriteringer, der blev gjort – hvad skal digitaliseres af bevaringshensyn og hvad skal digitaliseres af formidlingshensyn. Og hvad der sker, når man samtidig levere ydelser til andre ABM-institutioner.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitalisering i Odense

 1. 1. L F F 4 . 6 . 2 0 1 9 R A S M U S W I L L A I N G L O C K DIGITALISERING I ODENSE ODENSE
 2. 2. OPTAKTEN På budgettet for 2010 afsatte Odense Kommune penge til støtte af arbejdet med øget digitalisering af lokalarkivernes samlinger. Af budgetforligsteksten fremgik det også, at dette arbejde skulle foregå i et ”digitaliseringsværksted”. ODENSE
 3. 3. KORTLÆGNING AF MATERIALETYPER 1. Spørgeskema 2. Stadsarkivet gennemførte en besøgs- og registreringsrunde til samtlige odenseanske lokalarkiver med henblik på at kortlægge mængden og omfanget af de forskellige typer af arkivmaterialer, der skulle digitaliseres. ODENSE
 4. 4. KORTLÆGNINGENS RESULTATER • Billeder (dias, positiver, negativer, glasplader). • Kassettebånd • Lydbånd og spolebånd • 16 mm. film • Smalfilm, Super 8mm. • Smalfilm, Standard 8mm. • Videobånd (VHS, U-Matic, VHS-C, Betacam, Video2000, Video 8). • Elektroniske medier ODENSE
 5. 5. PRIORITERING Nogle af materialerne er mere nødlidende end andre Nogle materialer ligger i formater, der er hurtigt på vej mod forældelse. Samtidig har det faktiske indhold af de forskellige materialer en forskellig grad af bevaringsværdighed. Der foretages en afvejning af den rækkefølge, materialetyperne bør digitaliseres i. ODENSE
 6. 6. BEVARINGSSTRATEGIER Der udarbejdes bevaringsstrategier for hver materialetype. • Hvilket format og med hvilket udstyr skal det pågældende materiale digitaliseres? • Da materialet er under stadig nedbrydning og forældelse er det vigtigt, at kvaliteten i digitaliseringen er i orden, og de brugte digitale formater er tilstrækkeligt arkivbestandige. Det er ikke sikkert, at vi får en chance til. • Udarbejdelse af procedurer for den praktiske overspilning af materialet, således at digitaliseringen bliver ensartet. ODENSE
 7. 7. DIGITALISERINGSVÆRKSTEDET • Et ”digitaliseringsværksted”, hvor de mange frivillige kan hjælpe processen på vej. • Anskaffelsen af såvel ny hardware (pc'ere og kvalitetsudstyr til afspilning af de gamle medier) som redigeringssoftware ODENSE
 8. 8. DIGITALISERINGSVÆRKSTEDET Hvad kan lokalarkiverne selv håndtere og hvad skal stadsarkivet håndtere? a) Lokalarkiverne (VHS-bånd, kassettebånd, scanning af positiver, negativer, dias, glasplader) b) Stadsarkivet (smalfilm, U-matic, diverse videoformater, spolebånd, protokolscanner A2-format, strimmelscanner til negativer) ODENSE
 9. 9. DIGITALISERINGSVÆRKSTEDET Indkøbt til lokalarkiverne: a) 4 stk. LG Super Multi DVD Recorder RC389H til digitalisering af VHS video (U-matic og smalfilm) b) 2 stk. Tascam CC222SL Mk2 til digitalisering af kassettebånd (og spolebånd) c) 2 eksterne harddiske til hver af de 15 lokalarkiver på 2 TB. d) 15 stk. Epson Perfection V600 scanner plus Photoshop Elements ODENSE
 10. 10. DIGITALISERINGSVÆRKSTEDET Indkøbt til fælles digitaliseringsværksted: a) 2 stk. Epson Perfection V850 Pro til scanning af positiver og negativer af diverse formater. b) Ombyggede smalfilmfremviser med digitaliseringskamera (Super 8 mm, Standard 8mm og 16 mm) c) Spolebåndsafspillere til digitalisering af spolebånd. d) DVCAM, Super VHS og Betamax, Video 8, U-matic. ODENSE
 11. 11. FORMATER • Billeder lagres i vores arkivversion i Tiff. • Film lagres i MPE4 • Lyd lagres i MP3 • Arkivalier lagres i Tiff.
 12. 12. HVAD KAN VI KLARE • Billeder: Positiver, negativer, dias, glasplader • Film: 16mm film, Standard 8mm, Super 8mm, VHS, U-matic, Super VHS, Video 8, Betamax, DVCAM • Lyd: Kassettebånd, spolebånd • Papirarkivalier: Protokoller, mindre kort A2, stor folio.
 13. 13. HJÆLP TIL ANDRE ABM-INSTITUTIONER Odense Stadsarkiv hjælper gerne andre arkiver, biblioteker eller museer med at få digitaliseret deres samlinger. Både via rådgivning eller ved at forestå selve digitaliseringen af materialet.
 14. 14. DIGITALISERINGSRÅDGIVNING • Ud over ”digitaliseringsværkstedet” så rådgiver stadsarkivet løbende de 15 lokalarkiver om standarder og tips i digitalisering. • Stadsarkivet har som det eneste af sin slags på Fyn også vejledt lokalarkiver fra andre fynske kommuner i digitaliseringsspørgsmål og afholdt små kurser i scanning af fotos m.m. ODENSE
 15. 15. DIGITALISERING AF VHS OG U-MATIC ODENSE
 16. 16. DIGITALISERING AF SMALFILM ODENSE 16 mm overspiller Super 8 mm overspiller
 17. 17. PROTOKOLSCANNER

×