Udnyttelse af miljøgodkendelser, kontinuitetsbrug og tilsyn med ejendomme med miljøgodkendelse

667 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Udnyttelse af miljøgodkendelser, kontinuitetsbrug og tilsyn med ejendomme med miljøgodkendelse

 1. 1. Udnyttelse af miljøgodkendelser KontinuitetsbrudTilsyn på ejendomme med miljøgodkendelser Lene Alnor Agronom
 2. 2. Udnyttelse af miljøgodkendelser Godkendelser og tilladelser efter § 10, 11 og 12 1486 af 04/12 2009 Lov om miljøgodk. m.v. af husdyrbrug §33. I tilladelser efter §10 og godkendelser efter §11 eller §12 skal der fastsættes en frist for udnyttelse af disse. Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til senere end 2 år fra meddelelsens dato Stk. 2.Hvis en godkendelse omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. § 14, bør fristen til at udnytte denne del af godkendelsen ikke overstige 5 år fra godkendelsens meddelelse.
 3. 3. Udnyttelse af miljøgodkendelser Tilladelsen eller godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder Hvis der ikke bygges, anses godkendelsen for at være udnyttet ved udvidelse/ændring i dyreholdet Husk at søge om fristforlængelse inden godkendelsen udløber Delvis udnyttelse af godkendelser
 4. 4. Kontinuitetsbrud Godkendelser og tilladelser efter § 10, 11 og 12 1486 af 04/12 2009 Lov om miljøgodk. m.v. af husdyrbrug § 33. stk. 3. Hvis en tilladelse eller godkendelse meddelt efter denne lov ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Her menes større fravigelser eller ophør af udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse § 33 omfatter således ikke fravigelser, der kan henføres til almindelige produktionsudsving.
 5. 5. Kontinuitetsbrud De ”gamle” kapitel 5 godkendelser (§33 i Miljøbeskyttelsesloven) meddelt inden 2007: § 78 b: Hvis en godkendelse efter lovens § 33 til husdyrbrug ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de 3 år. Men hvad med alle de andre??
 6. 6. KontinuitetsbrudLandbrug uden tilladelse/godkendelse efter Husdyrloven:Fuldstændigt ophør: 879 af 26/06 2010 Miljøbeskyttelsesloven § 78a stk. 1.: En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov (husdyrgødningsbekendtgørelsen), bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år
 7. 7. Kontinuitetsbrud Før 2008 var der ikke noget i loven om kontinuitetsbrud Nedskrivninger i dyrehold er foretaget med udgangspunkt i ”Kontinuitetsbrudsprincippet” jf. notat fra Skov og Naturstyrelsen Hvis der ikke er foretaget en nedskrivning før 2008 med udgangspunkt i kontinuitetsbrudsprincippet gældende før 2008, er produktionsretten som udgangspunkt stadig intakt Fortabelsen af produktionsretten via kontinuitetsbrud, som reglerne er udformet i dag, kan kun ske ved den fuldstændige ikke-udnyttelse i 3 år jf. MBL § 78a.
 8. 8. Kontinuitetsbrud Eksempel 1: Tilladelse fra 2002 til 100 DE svin og 100 DE kvæg. Kvægproduktionen er stoppet i 2004. Tilladelsen gælder således kun de 100 DE svin. Eksempel 2: Tilladelse fra 2002 til 200 DE svin. Ved tilsyn i 2006 konstateres, at dyreholdet kun er 100 DE svin. Dyreholdet nedskrives til 100 DE – ok. Eksempel 3: Tilladelse fra 2006 til 200 DE svin. Ved tilsyn i 2009 konstateres, at dyreholdet kun er 100 DE svin. Dyreholdet nedskrives til 100 DE – IKKE ok, da § 78 a indført i 2008 i mellemtiden overtrumfer princippet.
 9. 9. Tilsyn på ejendomme medmiljøgodkendelser/tilladelser - anlæg Den generelle opbygning af en miljøgodkendelse/-tilladelse: Afgørelse og gyldighed Beskrivelser og vurderinger Klagevejledning Vilkår Bilag Omfang: 50-150 sider, afhængig af kompleksitet 50-100 vilkår
 10. 10. Tilsyn på ejendomme medmiljøgodkendelser/tilladelser - anlæg Typiske vilkår der kontrolleres ved første tilsyn: Eks. 1: Der skal installeres gyllekøling i staldafnit 4 og 7 Eks. 2: Der skal være delvis spaltegulv 25-49 % fast gulv i staldafsnit 1 og 2 Eks. 3: Den eksisterende kostald skal være en sengestald med fast gulv, 2 % hældning og skrabning hver 2. time Eks. 4: den nye gyllebeholder på 3.000 m3 skal etableres med fast overdækning Eks. 5: Der skal etableres et trerækket hegn langs med stald 19 mod syd og vest i forlængelse af det eksisterende hegn. Eks. 6: De nye haller skal opføres med mørkegrå tage
 11. 11. Tilsyn på ejendomme medmiljøgodkendelser/tilladelser - anlæg Eksempler på vilkår der kontrolleres ved hvert tilsyn: Foderkorrektionsvilkår Dyreholdets størrelse Egenkontrolvilkår til fx: Gyllekøling Forsuring/Luftrensning Dokumentation for fx: Vand, el-, diesel- og fyringsolieforbrug Indkøb og forbrug af foder Rengøring af ventilation Affaldshåndtering Opdateret beredskabsplan

×