Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Åk 9 Arbetsområde: Presentera sig själv och andra v 36-38

3,802 views

Published on

Arbetsområde: Presentera sig själv och andra

Published in: Education
  • Login to see the comments

Åk 9 Arbetsområde: Presentera sig själv och andra v 36-38

  1. 1. Arbetsområde; Presentera dig själv<br />Del 1; Produktion/Skriva<br />Eleven skriver ett eller flera dagboksinlägg, där eleven beskriver en vanlig eller ovanlig dag med rutiner och åsikter om vad som händer.<br />I dagboksinlägget ska följande finnas med;<br />Reflexiva verb, fraser och ord som beskriver åsikter om något som har hänt under dagen, en genomgående röd tråd, bestämt tempus. <br />Bedömningen gäller meningsbyggnad och användning av ord, om det finns en röd tråd.<br />G: Eleven skriver enkla meningar med reflexiva och oregelbundna verb t ex. Me levanto a las siete. Hago mis deberes.<br />VG: Eleven skriver enkelt men tydligt lite längre sammanhängande meningar med reflexiva och oregelbundna verb t ex. Me levanto temprano, a las siete. Hago mis deberes cada día.<br />MVG: Eleven kan tydligt förklara sin dag i en till syftet anpassad text, t ex. Hoy me he levantado a las siete. Siempre hago mis deberes por la tarde.<br />Del 2; Produktion/Tala<br />Eleven redovisar innehållet i det dagboksinlägget muntligt i en mindre grupp. <br />I presentationen ska följande vara med; <br />En dag i minst tio meningar, med reflexiva verb. <br />Bedömningen gäller uttal och meningsbyggnad.<br />G: Eleven uttalar vokalerna och de vanligaste ljudfällorna rätt, och säger enkla fraser med reflexiva verb. <br />VG: Eleven uttalar många uttalsfällor rätt, och använder förutom reflexiva verb även perfekt ibland. <br />MVG: Eleven uttalar de allra flesta uttalsfällorna rätt, använder en spansk ”röst”, använder reflexiva och oregelbundna verb. <br />Del 3; Reception/Lyssna<br />G: Eleven ska också kunna återberätta helheten på svenska av det någon annan presenterar på spanska, med hjälp av stödnoteringar, om så önskas. <br />Del 4; Reception/Läsa<br />Eleven läser en text på spanska som handlar om en dag i en persons liv. <br />I texten testas reflexiva verb och perfekt. <br />G: Eleven förstår huvuddragen av en text där reflexiva verb används, och visar det genom rätt markerade flervalsalternativ. <br />VG: Eleven kan återberätta huvuddragen skriftligt på svenska. <br />MVG: Eleven kan översätta texten skriftligt till god svenska. <br />

×