Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Åk 8 Arbetsområde presentera sig själv och andra v 36-38

1,610 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Åk 8 Arbetsområde presentera sig själv och andra v 36-38

  1. 1. Presentera sig själv och andra<br />ProduktionSkriva<br />Kontaktannons <br />Eleven skall utforma en kontaktannons där hen ska beskriva sig själv; utseende, personlighet, vad hen gillar, är intresserad av och inte tycker om. Dessutom ska eleven beskriva vad för slags partner som söks (utseende, personlighet, intressen). <br />I uppgiften ska följande moment ingå; regelbundna verb, verb med dativ, ser. <br />Betygskriterier<br />E: Eleven skriver kortfattade meningar och använder till viss mån verb med dativobjekt t.ex. Soy rubio. Tengo 14 años. Me gustan coches. <br />C: Eleven skriver utvecklade meningar samt använder verb med dativobjekt tex Soy un chico rubio. Tengo casi 15 años. Me gustan coches mucho. <br />A: Eleven skriver utvecklade meningar med fler nyanser, samt verb med dativobjekt t.ex. Soy un chico de 14 años que tiene el pelo rubio. Me encantan los coches americanos. <br />InteraktionTalaLyssna<br />Speed- dejt<br />Eleverna går på en dejt med en okänd klasskamrat. <br />Eleven ska förbereda minst tre frågor angående den andra personens intressen, och vad de gillar och inte. <br />I uppgiften ska följande moment ingå; verb med dativ, frågeord. <br />Betygskriterier<br />E: Eleven ställer de förberedda frågorna, och kan svara kortfattat på frågor. <br />C: Eleven ställer de förberedda frågorna, svarar i hela meningar, och använder någon strategi för att förstå den andre talaren.<br />A: Eleven ställer de förberedda frågorna, kan ställa spontana följdfrågor, svarar och ställer nya motfrågor. <br />ReceptionLyssna<br />Eleven lyssnar på en person som beskriver vilken musik han gillar. <br />E: Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet, och svarar i enkel form på svarspappret. <br />C: Eleven förstår det huvudsakliga innehållet, och vissa detaljer. <br />A: Eleven förstår helheten och väsentliga detaljer i texten, och svarar detaljerat. <br />ReceptionLäsa<br />Kontaktannons eller personbeskrivning<br />Eleverna läser en text individuellt och svarar antingen på flervalsalternativ, frågor eller översätter texten till svenska.<br />E: Eleven svarar på flervalsalternativ till texten, och visar genom det att den förstått det huvuddragen av innehållet.<br />C: Eleven svarar på öppna frågor om texten, och visar på det viset att den har förstått huvuddragen av innehållet. <br />A: Eleven översätter fritt texten till god svenska, och visar därigenom att den har förstått den spanska textens innehåll och detaljer. <br />

×