Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energiomdannelse

3,065 views

Published on

Fysik
energiformer
energiomdannelse

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energiomdannelse

 1. 1. EnergiEnergi og energiomsætning
 2. 2. Energi - definition • Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. • Energi måles i Joule • 1 Joule : 1 kg*m2 /s2
 3. 3. Energi – hvor kommer den fra?
 4. 4. Energi - typer 1. Potentiel energi 2. Kinetisk energi 3. Mekanisk energi 4. Kemisk energi 5. Elektrisk energi 6. Termisk energi (varmeenergi) 7. Elektromagnetisk energi 8. Kerneenergi
 5. 5. Potentiel energi • Beliggenhedsenergi • Epot = m * g * h • m = vægten (i kg) • g = tyngdekraften (9,81 m/s2) • h = højden over jorden (i m)
 6. 6. Kinetisk energi • Bevægelsesenergi • Ekin = ½ * m * v2 • m = vægten (i kg) • v = hastighed (m/s)
 7. 7. Mekanisk energi • Emek = Epot + Ekin • Emek = m * g * h + ½ * m * v2
 8. 8. Rutsjebanen • Rutsjebanen starter ud med at have mest potentiel energi, men der er også en lille smule kinetisk energi. • Dernæst bliver den potentielle energi omdannet til kinetisk energi, men der bliver bevaret lidt potentiel energi. Sådan skifter det frem og tilbage hele tiden. • Jo højere rutsjebanen kommer op, jo mere potentiel energi - jo længere nede rutsjebanen kommer, jo mere kinetisk energi kommer der. • Energien bliver bevaret, men man skal huske, at der altid vil være en henfald af energi til varme.
 9. 9. Det gik galt!!
 10. 10. Kemisk energi • Kemisk energi er energi, der er bundet i et stof og som kan frigøres ved kemiske processer: • Fotosyntesen • 6CO2 + 6H2 O + solenergi → C6 H12 O6 + 6O2 • Forbrænding • C6 H12 O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2 O + energi
 11. 11. Elektrisk energi • Elektrisk energi er energien i et elektrisk system, som ændres ved bevægelse af elektrisk ladning.
 12. 12. Termisk energi • Varmeenergi eller termisk energi er en af de energiformer med lavest energikvalitet. Termisk energi afhænger af gennemsnitshastigheden af på stoffets molekyler. • Den termiske energi afhænger af den kinetiske energi, som er forbundet med atomers eller molekylers uordnede bevægelse i stoffet. Når atomernes eller molekylernes fart vokser, vokser temperaturen og dermed den termiske energi.
 13. 13. Elektromagnetisk energi • Elektromagnetisk stråling er overførsel af energi i form af bølger, der både har elektrisk og magnetisk karakter.
 14. 14. Kerneenergi Energi, der frigives ved kerneprocesser. •Fusion er en kernereaktion, hvor to lette atomkerner smeltes sammen til én atomkerne med større masse under frigivelse af energi. •Fission er en kernereaktion, hvor en tung atomkerne spaltes til lettere atomkerner under frigivelse af energi.
 15. 15. Energien omdannes • Energi kan ikke forsvinde! • Det bliver omdannet fra én form for energi til en anden form for energi. • Alt energi bliver i sidste ende omdannet til varme. Eksempler •Opvarmning af en kedel vand kræver energiomdannelse •At fremstille elektricitet kræver energiomdannelse
 16. 16. Definition: Energiomdannelse er når energien skifter form • fx fra potentiel til kinetisk energi. • fra kinetisk til elektromagnetisk • fra elektricitet til varme. • Fra potentiel til termisk til kinetisk til elektromagnetisk til elektricitet
 17. 17. Energien omdannes – hvordan?
 18. 18. Energien omdannes – uddybning
 19. 19. De termodynamiske love • Summen af energi i et lukket system er konstant. Energi kan ikke opstå eller gå til grunde. Energi kan kun omdannes fra en form for energi til en anden. • Temperaturforskelle udjævnes efter, som tiden går. Der bliver mere og mere rod i universet. Det kaldes med et flot ord: Entropi. Udjævnes varmeforskellene i universets betyder det et stop for alt liv. • Det absolutte nulpunkt er -273,16o C.
 20. 20. Der kan være tab af energiform, men ikke af energi, den bliver omdannet. • Solens energi (elektromagnetisk energi) bliver via fotosyntese lavet om til kemisk energi i planter. Energien går fra at være bundet i solens stråler til at være bundet i form af elektrisk potentiel energi i plantens molekyler. •Hvis man tager en bold op i en bestemt højde vil den falde hvor dens kinetiske energi vil stige indtil den rammer gulvet. Her ser vi et eksempel hvor noget potentiel energi bliver omdannet til kinetisk energi. (Det antages at bolden ikke hopper op igen.)

×