Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SvingningerSvingninger
&&
BølgerBølger
Sidste ChanceSidste Chance
Svingninger 1Svingninger 1
► Definition;Definition;
► En svingning er når pendulet bevægerEn svingning er når pendulet bev...
Svingninger 2Svingninger 2
► FAQ for et pendulFAQ for et pendul
► Jo kortere pendulsnoren er, jo hurtigereJo kortere pendu...
Svingning og energi omsætning 1Svingning og energi omsætning 1
► Definition;Definition;
► I et svingende system vil energi...
Svingning og energi omsætning 2Svingning og energi omsætning 2
► Husk følgende;Husk følgende;
► Når et pendul tilføresNår ...
Frekvens – Hyppighed 1Frekvens – Hyppighed 1
►Definition;Definition;
►Frekvens,Frekvens,ff = Antal svingninger pr.= Antal ...
Frekvens – Hyppighed 2Frekvens – Hyppighed 2
► Derfor kan vi sige;Derfor kan vi sige;
► Når frekvensen gøres større,Når fr...
Resonans 1Resonans 1
►Definition;Definition;
►Et svingende system (pendul) har enEt svingende system (pendul) har en
egenf...
Resonans 2Resonans 2
► Grundliggende kan vi antage følgende;Grundliggende kan vi antage følgende;
► ””Det at svingning i é...
BølgerBølger
BølgerBølger
► 1.Definition;1.Definition;
► En bølge er transport af energi.En bølge er transport af energi.
► F.eks. Hvor...
Periodiske bølger 1Periodiske bølger 1
► 1.Definition;1.Definition;
► Afstanden mellem to bølge toppe eller dale kaldes fo...
Periodiske bølger 2Periodiske bølger 2
► Husk på Frekvens = HyppighedHusk på Frekvens = Hyppighed ..
► Hvis en svingning e...
Bølgers hastighed 1Bølgers hastighed 1
► Vi siger at periodiske bølger, er bølger somVi siger at periodiske bølger, er bøl...
Bølge formlen 1Bølge formlen 1
► Fart = Bølgelængde * FrekvensFart = Bølgelængde * Frekvens
► Vigtigt at tænke på omvendtV...
Bølger og stof 1Bølger og stof 1
► Når en bølge bevæger sig gennem forskelligeNår en bølge bevæger sig gennem forskellige
...
Bølger og stof 2Bølger og stof 2
► Dersom vi bevæger os igennem forskellige stoffer medDersom vi bevæger os igennem forske...
Bølge egenskaber 1Bølge egenskaber 1
► Definition(er);Definition(er);
► 1.1. Bølger kan gå igennemBølger kan gå igennem
hi...
Bølge formlen 2Bølge formlen 2
► Beregning afBeregning af
bølgellængden vha.bølgellængden vha.
Følgende formelFølgende for...
De to bølge typerDe to bølge typer
► Definition;Definition;
► 1. En tværbølges amplitude er på tværs af1. En tværbølges am...
Stående bølger/reflektion 1Stående bølger/reflektion 1
► Stående bølger dannes ved interferens mellem modsat rettedeStåend...
Stående bølger/reflektion 2Stående bølger/reflektion 2
► En stående bølge er ikkeEn stående bølge er ikke
en fremskridende...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bølger

185 views

Published on

Bølger
Fysik

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bølger

 1. 1. SvingningerSvingninger && BølgerBølger Sidste ChanceSidste Chance
 2. 2. Svingninger 1Svingninger 1 ► Definition;Definition; ► En svingning er når pendulet bevægerEn svingning er når pendulet bevæger sig fra den ene yderstilling over til densig fra den ene yderstilling over til den anden yderstilling og tilbage igen.anden yderstilling og tilbage igen. ► Afstanden mellem yderstilling ogAfstanden mellem yderstilling og hvilestilling klades forhvilestilling klades for AmplitudenAmplituden ► Vi siger at pendulet foretager enVi siger at pendulet foretager en dæmpet svingning, der som amplitudendæmpet svingning, der som amplituden aftager gradvis.aftager gradvis. ► Den tid som det tager pendulet at udføreDen tid som det tager pendulet at udføre en svingninger kaldes for;en svingninger kaldes for; ► Svingningstiden (T)Svingningstiden (T) og måles iog måles i sekunder.sekunder.
 3. 3. Svingninger 2Svingninger 2 ► FAQ for et pendulFAQ for et pendul ► Jo kortere pendulsnoren er, jo hurtigereJo kortere pendulsnoren er, jo hurtigere svinger pendulet.svinger pendulet. - Jo kortere er svingningstiden.- Jo kortere er svingningstiden. ► To penduler med sammen snorlængdeTo penduler med sammen snorlængde og forskellig masse svinger lige hurtigt.og forskellig masse svinger lige hurtigt.
 4. 4. Svingning og energi omsætning 1Svingning og energi omsætning 1 ► Definition;Definition; ► I et svingende system vil energienI et svingende system vil energien veksle mellem Kinetisk og Potentiel energi.veksle mellem Kinetisk og Potentiel energi. ► Kinetisk energi = BevægelseKinetisk energi = Bevægelse ► Potentiel energi = BeliggenhedPotentiel energi = Beliggenhed -30 -20 -10 0 10 20 30 0 2 4 Potentiel Kinetisk
 5. 5. Svingning og energi omsætning 2Svingning og energi omsætning 2 ► Husk følgende;Husk følgende; ► Når et pendul tilføresNår et pendul tilføres kinetisk energi, øgeskinetisk energi, øges både farten ogbåde farten og amplituden, - menamplituden, - men svingningstidensvingningstiden forbliver uforandret.forbliver uforandret.
 6. 6. Frekvens – Hyppighed 1Frekvens – Hyppighed 1 ►Definition;Definition; ►Frekvens,Frekvens,ff = Antal svingninger pr.= Antal svingninger pr. sekund.sekund. ►Hvor imod;Hvor imod; ►Svingnindstiden, T = Antal sekunder pr.Svingnindstiden, T = Antal sekunder pr. Svingning.Svingning.
 7. 7. Frekvens – Hyppighed 2Frekvens – Hyppighed 2 ► Derfor kan vi sige;Derfor kan vi sige; ► Når frekvensen gøres større,Når frekvensen gøres større, bliver svingningstiden samtidigbliver svingningstiden samtidig mindre – og omvendt.mindre – og omvendt. ff Omvendt proportionaleOmvendt proportionale TT T f 1 =
 8. 8. Resonans 1Resonans 1 ►Definition;Definition; ►Et svingende system (pendul) har enEt svingende system (pendul) har en egenfrekvensegenfrekvens ►Hvis vi overføre denne til et andet systemHvis vi overføre denne til et andet system siger vi;siger vi; ►At der er resonans mellem to svingendeAt der er resonans mellem to svingende systemer, hvis de svinger i takt medsystemer, hvis de svinger i takt med sammen frekvens, således at der kansammen frekvens, således at der kan overføres energi mellem dem.overføres energi mellem dem. ►(Vis lydoverførsel mellem to stemmejern)(Vis lydoverførsel mellem to stemmejern)
 9. 9. Resonans 2Resonans 2 ► Grundliggende kan vi antage følgende;Grundliggende kan vi antage følgende; ► ””Det at svingning i ét system kan fremkalde svingningerDet at svingning i ét system kan fremkalde svingninger hos et ligende system, hvis dette har omtrent sammehos et ligende system, hvis dette har omtrent samme egenfrekvens.”egenfrekvens.” ► I musik instrumenter udnyttes resonans til at forstærke ogI musik instrumenter udnyttes resonans til at forstærke og forfine lyden – tænk på stemme gaflen.forfine lyden – tænk på stemme gaflen. ► I Bygnings konstruktioner f.eks. broer skal resonansI Bygnings konstruktioner f.eks. broer skal resonans undgås idet svingningerne belaster og evt. Ødelæggerundgås idet svingningerne belaster og evt. Ødelægger konstruktionen – tænk på broen.konstruktionen – tænk på broen. ► Vis filmen Tacoma Bridge Collapse på YoutubeVis filmen Tacoma Bridge Collapse på Youtube
 10. 10. BølgerBølger
 11. 11. BølgerBølger ► 1.Definition;1.Definition; ► En bølge er transport af energi.En bølge er transport af energi. ► F.eks. Hvordan en bølge udbreder sig i et vandkar.F.eks. Hvordan en bølge udbreder sig i et vandkar. ► 2. Definition;2. Definition; ► En bølge er en svingning,En bølge er en svingning, som kan udbrede sig gennem et stof.som kan udbrede sig gennem et stof. ► 3. Definition;3. Definition; ► En bølge indeholder ernergiEn bølge indeholder ernergi –– svingningsenergi –svingningsenergi – som tranporteres afsted med bølgen.som tranporteres afsted med bølgen.
 12. 12. Periodiske bølger 1Periodiske bølger 1 ► 1.Definition;1.Definition; ► Afstanden mellem to bølge toppe eller dale kaldes forAfstanden mellem to bølge toppe eller dale kaldes for bølgelængdebølgelængde ► 2.Definition;2.Definition; ► Bølger med samme bølgelængde kaldes forBølger med samme bølgelængde kaldes for periodiskeperiodiske bølgerbølger
 13. 13. Periodiske bølger 2Periodiske bølger 2 ► Husk på Frekvens = HyppighedHusk på Frekvens = Hyppighed .. ► Hvis en svingning er lig med en bølgelængde. KanHvis en svingning er lig med en bølgelængde. Kan vi sige at en bølges frekvens angiver antallet afvi sige at en bølges frekvens angiver antallet af bølgelængder pr. sekund.bølgelængder pr. sekund.
 14. 14. Bølgers hastighed 1Bølgers hastighed 1 ► Vi siger at periodiske bølger, er bølger somVi siger at periodiske bølger, er bølger som udbreder sig med sammen bølgelængde.udbreder sig med sammen bølgelængde. ► Ergo må de have samme fart!Ergo må de have samme fart!
 15. 15. Bølge formlen 1Bølge formlen 1 ► Fart = Bølgelængde * FrekvensFart = Bølgelængde * Frekvens ► Vigtigt at tænke på omvendtVigtigt at tænke på omvendt proportionalitet.proportionalitet. ► Fordi når frekvensen fordobles, så halveresFordi når frekvensen fordobles, så halveres bølgelængden.bølgelængden. fV •= λ [ ]Hz T m s m 1 •=
 16. 16. Bølger og stof 1Bølger og stof 1 ► Når en bølge bevæger sig gennem forskelligeNår en bølge bevæger sig gennem forskellige stoffer, er frekvensen uforandret, mens fartenstoffer, er frekvensen uforandret, mens farten bliver en anden for hvert stof- og dermed bliverbliver en anden for hvert stof- og dermed bliver bølgelængden også en anden.bølgelængden også en anden.
 17. 17. Bølger og stof 2Bølger og stof 2 ► Dersom vi bevæger os igennem forskellige stoffer medDersom vi bevæger os igennem forskellige stoffer med forskellige molekyle tæthed.forskellige molekyle tæthed. ► Derfor husk følgende;Derfor husk følgende; ► En bølge fart påvirkes ikke af, at den mister eller får tilførtEn bølge fart påvirkes ikke af, at den mister eller får tilført energi – energien påvirker kun bølgens amplitude.energi – energien påvirker kun bølgens amplitude.
 18. 18. Bølge egenskaber 1Bølge egenskaber 1 ► Definition(er);Definition(er); ► 1.1. Bølger kan gå igennemBølger kan gå igennem hinanden.hinanden. ► 2.2. Når bølger går gennemNår bølger går gennem hinanden vil de enten forstærkehinanden vil de enten forstærke eller vække hinanden – Denneeller vække hinanden – Denne egenskab kaldes for interferens.egenskab kaldes for interferens. ► Fordi når bølger interfererer,Fordi når bølger interfererer, aflever de ikke deres energi tilaflever de ikke deres energi til hinanden – og de kan derforhinanden – og de kan derfor forsætte som om intet er hændt.forsætte som om intet er hændt. ► Derfor kan bølger med sammeDerfor kan bølger med samme frekvens danne interferensfrekvens danne interferens triber.triber. ► 3.3. Bølger kan bøje om hjørner.Bølger kan bøje om hjørner.
 19. 19. Bølge formlen 2Bølge formlen 2 ► Beregning afBeregning af bølgellængden vha.bølgellængden vha. Følgende formelFølgende formel L xd • =λ Hvor d er afstanden mellem bølgekilderne. Hvor x er afstanden de to nærmeste interferensstriber. Hvor L er afstanden mellem bølgekilderens forbindelseslinie og interferensstriberens forbindelseslinie
 20. 20. De to bølge typerDe to bølge typer ► Definition;Definition; ► 1. En tværbølges amplitude er på tværs af1. En tværbølges amplitude er på tværs af bevægelsesretningen.bevægelsesretningen. ► 2. En længdebølges amplitude er langs2. En længdebølges amplitude er langs bevægelsesretningen.bevægelsesretningen.
 21. 21. Stående bølger/reflektion 1Stående bølger/reflektion 1 ► Stående bølger dannes ved interferens mellem modsat rettedeStående bølger dannes ved interferens mellem modsat rettede periodiskebølger med samme amplitude og frekvens,periodiskebølger med samme amplitude og frekvens, ► Stående bølger kan kun dannes ved bestemte frekvenser, der kaldesStående bølger kan kun dannes ved bestemte frekvenser, der kaldes for resonans frekvenser – disse afhænger af stoffe som de udbrederfor resonans frekvenser – disse afhænger af stoffe som de udbreder sig i.sig i. ► Afstanden mellem to knudepunkter svare til en halv bølgelængde.Afstanden mellem to knudepunkter svare til en halv bølgelængde.
 22. 22. Stående bølger/reflektion 2Stående bølger/reflektion 2 ► En stående bølge er ikkeEn stående bølge er ikke en fremskridendeen fremskridende bevægelse – det harbevægelse – det har derimod de to modsatderimod de to modsat rettede bølger, somrettede bølger, som interfererer, og den vedinterfererer, og den ved danner en stående bølgedanner en stående bølge ► De stående bølger opstår,De stående bølger opstår, når de periodiske bølgernår de periodiske bølger fra vibratoren interferererfra vibratoren interfererer med de periodiske bølger,med de periodiske bølger, som bliver reflekteret.som bliver reflekteret.

×