Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Què és la informàtica

305 views

Published on

Published in: Education
 • Gracias, me alegra saber que le haya complacido tanto.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Espectacular no me queda otro adjetivo para especificar de este trabajo :D
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Què és la informàtica

 1. 1. La informàtica
 2. 2. Què és linformàtica? ● La informàtica és la ciència que estudia el tractament automàtic i racional de la informació mitjançant els ordinadors. .
 3. 3. Quin és el seu origen? ● La paraula informàtica prové del francès, a partir de les paraules informació automàtica.
 4. 4. Terminologia ● Programa: Conjunt de ordres o instruccions que se li dona a un ordinador per realitzar un procés determinat. ● Aplicació informàtica: Conjunt de programes permeten la completa realització dun determinat tipus treball. ● Sistema informàtic: Conjunt delements necessaris per la realització i explotació daplicacions informàtiques.
 5. 5. ● Hardware: conjunt de material físics que compon el sistema informàtic, es a dir, el propi ordinador, els dispositius externs asi com tot el material físic relacionat amb ells.● Software: part lògica del sistema informàtic que dota al equip físic (Hardware) de la capacitat per realitzar els seus tasques. El software integraria el cojunt de programes junt amb les dades associades amb les mateixes sobre el hardware.
 6. 6. Cronologia ● 3500 A.c - Sinventa el àbac (en Babilònia), primera "màquina" per realitzar càlculs. ● 1639 - Blaise Pascal inventa i fabrica una sumadora mecànica anomenada la Pascalina. ● 1673 - Gottfried Wilhelm Leibniz dissenya i construeix una màquina mecànica per realitzar càlculs aritmètics. El sistema dissenyat per Leibniz es va usar en anys posteriors per fabricar calculadores mecàniques.
 7. 7. ● 1800 - Targetes perforades de Jacquard.● 1822 - Charles Babbage presenta el seu projecte de la màquina diferencial, per avaluar polinomis.
 8. 8. Primera Generació (1938-1949) ● 1938 - Konrad Zuse construeix la primera de les seves computadores: la Z1. ● 1943 - Un equip dirigit per Alan Turing construeix el Colossus per desxifrar els missatges de Enigma. ● 1942 - Atanasoff desenvolupa lABC, màquina electrònica digital per a la resolució de sistemes lineals.
 9. 9. ● 1944 - Zuse termina de construir la Z4.● 1946 - Neix una de les primeres computadores no dissenyades amb un propòsit militar: lUNIVAC.● 1949 - La companyia de Mauchly i Eckert va contruir una "petit" ordinador: la BINAC.
 10. 10. Segona Generació (1952-1960)● 1952 - John von Neumann fa realitat el seu somni: es ca posar en martxa l’ EDVAC.● 1952 - Shannon desenvolupa un ratolí elèctric capaç de sortir dun laberint. Primera xarxa neuronal.● 1952 - Comença la fabricació industrial i comercialització dordinadors.
 11. 11. ● 1956 - Conferència de Darthmouth, on neix la intel · ligència artificial.● 1960 - Neix el primer llenguatge de programació dintel · ligència artificial: el LISP.
 12. 12. Tercera Generació ( 1964-1972)● 1964 - IBM comença a comercialitzar els 360.● 1968 - Robert Noyce i Gordon Moore funden Intel Corporation● 1969 - Kenneth Thompson i Dennis Ritchie creen el sistema operatiu Unix, en els laboratoris AT & T.● 1971 - IBM crea el disquet de 8 polzades.
 13. 13. ● 1972 - Apareixen els disquets de 5.25 polzades.● 1972 - Seymour Cray consideren el programari pordría ser més potent en ordinadors monoprocesadores mitjançant el processament en paral · lel. Neix així el CRAY 1.
 14. 14. Quarta Generació (1975 – 1977)● 1975 - Es comercialitzen el Altair 8800, considerat el primer ordinador personal.● 1975 - Bill Gates i Paul Allen funden Microsoft.● 1976 - Steve Jobs i Steve Wozniac funden lApple Computer, Inc● 1977 - Es presenta lApple II, el segon ordinador personal de la història.
 15. 15. Cinquena Generació (1981-1995)● 1981 - Es comercialitza el IBM PC.● 1981 - Microsoft presenta el sistema operatiu MS- DOS (Microsoft Disk Operating System).● 1981 - Sony crea disquets de 3.5 polzades.● 1982 - Apareix el primer clònic de lIBM PC.● 1982 - Feynmann proposa la mecànica quàntica com a eina de computació
 16. 16. ● 1983 - Primer ordinador personal amb interfície gràfica, el Lisa dApple.● 1984 - Sony i Philips creen CD-Rom per als ordinadors.● 1985 - Microsoft anuncia Windows 1.0.● 1988 - W. H. Sim funda Creative Labs.● 1989 - Creative Labs presenta la targeta de so Sound Blaster.
 17. 17. ● 1994 - Shor descriu un algoritme quàntic que permetria factoritzar sencers en temps polinomial.● 1995 - Es supera el teraflop en computació en paral · lel.
 18. 18.

×