Pico Whitening Soap GP4G

Pico Whitening Soap GP4G
(พิโก ไวท์เทนนิ่ง โซฟ จีพีโฟร์จี)
สะอาดหมดจด ลดสิวฝ้า...หน้าเด็ก
ปัญหาผิว...
• ล้างหน้าไม่สะอาดหมดจด
• มีริ้วรอยก่อนวัยและผิวแห้งกร้าน
• ผิวหน้าหมองคล้้าไม่เรียบเนียน
ผลลัพธ์
1. ท้ำควำมสะอำดล้ำลึก พร้อมซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ถูกท้ำลำย
2. เติมควำมชุ่มชืน ต่อต้ำนริวรอย เผยผิวใสเนียนนุ่ม อ่อนเยำว์
3. ยับยังกำรสร้ำงเม็ดสี ลดเลือนฝ้ำ กระ จุดด่ำงด้ำ
ท้าความสะอาดล้าลึก
พร้อมซ่อมแซมเซลล์ผิว
ที่ถูกท้าลาย
01
เติมความชุ่มชืน ต่อต้านริวรอย
เผยผิวใสเนียนนุ่ม อ่อนเยาว์
02
ยับยังการสร้างเม็ดสี
ลดเลือนฝ้า
กระ จุดด่างด้า
03
Pico Whitening Soap GP4G
สารสกัดส้าคัญ
Main Ingredients
GP4G Extract
สารสกัดจากแพลงก์ตอนทะเล (GP4G)
สายพันธุ์อาทิเมีย ซาลินา
หลั่งสารออกมาเคลือบไว้
เพื่อปกป้องการถูกท้าลายในช่วงมรสุม
ช่วยเพิ่มพลังานให้เซลล์ผิวได้ถึง 40 เท่า
Placenta Horse Oil Extract
สารสกัดจากรกม้าสายพันธุ์ชันเลิศ
อุดมไปด้วยกรดอะมิโน มีประโยชน์ต่อผิว
มากกว่าพลาเซนต้าอื่นๆ ถึง 300 เท่า
มีเซราไมด์ที่สามารถพาความชุ่มชืน
ไปสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว
Gigawhite Extract
สารสกัดจากกิก้าไวท์หรือพืชธรรมชาติ
7 ชนิด มีประสิทธิภาพสูงในการยับยัง
เม็ดสีเมลานิน ปลอบประโลมผิว
ช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่น
ช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใส
Hyaluronic acid
กรดไฮยาลูโรนิค ท้าให้ผิวเก็บ
ความชุ่มชืนได้มากกว่าปกติ
เสมือนการเติมฟิลเลอร์ให้ผิว
เผยผิวตึงกระชับ ยืดหยุ่นและ
ลดเลือนริวรอยก่อนวัย
สารสกัดส้าคัญอื่นๆ
Other Ingredients
Nano Coenzyme Q10
สารสกัดนาโน โคเอนไซม์ คิวเทน
สารต้านอนุมูลอิสระ ลดเลือนริวรอย-
ก่อนวัย บ้ารุงผิวให้เนียนนุ่ม
Nano
Vitamin B3
สารสกัดจากวิตามินบี 3
ลดเม็ดสีผิว ฝ้า กระ จุดด่างด้าจางลง
ขาวกระจ่างใส ลดเลือนริวรอยก่อนวัย
Argan oil Macadamia Seed Oil
สารสกัดจากน้ามันอาร์แกน มีกรดไขมัน
ที่เป็นประโยชน์ต่อผิว เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์
ช่วยเพิ่มความชุ่มชืนให้ผิวหน้า
สารสกัดจากน้ามันแมคคาเดเมีย
คุณสมบัติเป็นน้ามันใกล้เคียงผิว
ปรับสมดุลน้ามันในผิว ก้าจัดความมัน
ส่วนเกิน ไม่ก่อให้เกิดการแพ้และอุดตัน
ด้วยฟองโฟมจะช่วยท้ำควำมสะอำดสิ่งสกปรก
ผสำนสำรบ้ำรุงจำกน้ำมันม้ำ
ช่วยคืนควำมชุ่มชืนให้ผิว หน้ำดูอ่อนเยำว์
ทังช่วยฟื้นฟูสภำพผิวที่เสื่อมสภำพแห้งกร้ำน
Pico Whitening Soap GP4G
THANK YOU
Created by Kornrarak Chimkrod
1 of 17

Recommended

Pico Cleansing Milk by
Pico Cleansing MilkPico Cleansing Milk
Pico Cleansing MilkLachuleChannel
29 views34 slides
Pico Cleansing Toner Essence by
Pico Cleansing Toner EssencePico Cleansing Toner Essence
Pico Cleansing Toner EssenceLachuleChannel
26 views27 slides
6 nano moisturizer_cream_gp4_g_naaon_mysecchrairechr_khriim_cchiiphiiofrcchii by
6 nano moisturizer_cream_gp4_g_naaon_mysecchrairechr_khriim_cchiiphiiofrcchii6 nano moisturizer_cream_gp4_g_naaon_mysecchrairechr_khriim_cchiiphiiofrcchii
6 nano moisturizer_cream_gp4_g_naaon_mysecchrairechr_khriim_cchiiphiiofrcchiiLachuleChannel
17 views27 slides
Ionic Cotton Sheets by
Ionic Cotton SheetsIonic Cotton Sheets
Ionic Cotton SheetsLachuleChannel
19 views13 slides
Nano Whitening Soap GP4G by
Nano Whitening Soap GP4GNano Whitening Soap GP4G
Nano Whitening Soap GP4GLachuleChannel
64 views17 slides
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
24.3K views69 slides

More Related Content

Featured

How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.3K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K views27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K views21 slides
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides

Featured(20)

Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views

Pico Whitening Soap GP4G