Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruby Crash Course

2,370 views

Published on

This is an introduction into the Ruby programming language. The presentation took place in Virgo as a crash course into Ruby.

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

Ruby Crash Course

  1. 1. Ruby Crash Course Bácsi László, Virgo Systems
  2. 2. Mi az a Ruby? Open Source programnyelv Egy japán csávó csinálja 1993 óta Objektum orientált Dinamikus Gyengén típusos
  3. 3. Objektum orientált Minden objektum Nincs többszörös öröklés, helyette Mix-in Singleton objektumok Metaprogramozás
  4. 4. Sajátosságok Beszédes metódusnevek (sort!, exists?) Könnyen olvasvató szintaxis Iterátorok ciklusok helyett Blokkok
  5. 5. Dinamikus Duck Typing aka Dynamic Typing Dynamic Dispatch Dinamikus viselkedés Reflekció scope újranyitás, nyílt osztályok eval

×