Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nafarroako ekonomia 2018 2019ko aurreikuspenak

47 views

Published on

Nafarroako ekonomia 2018 2019ko aurreikuspenak

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nafarroako ekonomia 2018 2019ko aurreikuspenak

 1. 1. Nafarroako ekonomia 2018-2019ko aurreikuspenak Ikerketa Departamentua Iruñea, 2018ko abendua Hizlariak: Xabier Egibar Negozio Garapen Zuzendaria Joseba Madariaga Ikerketa Zuzendaria
 2. 2. NAZIOARTEA 1
 3. 3. 1. NAZIOARTEA EKONOMIA POLITIKA Tentsio politiko eta ekonomikoak Diru-politika eta interes-tasak Petrolioaren prezioa Hazkundearen dezelerazioa Inflazioa balio normalizatuetara itzultzea Txina – AEB Gerra komertziala Brexita Europako populismoa Migrazioak
 4. 4. 1. Europa Dezelerazioa Iturria: Eurostat Euroguneko ekonomia dezeleratu egin da hiruhilekoan. Uneko faktoreek azaltzen dute Alemaniaren emaitza. Alemania Frantzia Italia Eurogunea 17-ira 0.6 0.6 0.4 0.7 17-abe 0.5 0.7 0.3 0.7 18-mart 0.4 0.2 0.3 0.4 18-eka 0.5 0.2 0.2 0.4 18-ira -0.2 0.4 -0.1 0.2 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 BPGd (hiruhilekoko %-a) 17-ira 17-abe 18-mart 18-eka 18-ira 17-ira 17-abe 18-mart 18-eka 18-ira Alemania 2.7 2.8 2 1.9 1.2 Frantzia 2.7 2.8 2.2 1.6 1.4 Italia 1.7 1.6 1.4 1.2 0.7 Eurogunea 2.8 2.7 2.4 2.2 1.7 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 BPGd (urteko %-a) Alemania Frantzia Italia Eurogunea
 5. 5. NAFARROA 2
 6. 6. 2. NAFARROA Nondik gatoz Iturria: IEN - Nafarroak 21 hilabete eman ditu dagoeneko etenik gabe hazten; izan ere, % 2,9ko hazkunde-tasa izan du 2016an eta % 3,2koa 2017an. - Lan-merkatuaren magnitudeak nabarmen hobetzea eragin du horrek. 0.6 3.3 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 I II III IV I II III IV I II III 2016 2017 2018 BPGdaren hazkundea I II III IV I II III IV I II III 2016 2017 2018 Langabezia-tasa 14.313.312.410.010.310.610.59.610.59.9 9.7 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 Langabezia-tasa
 7. 7. Non gaude: industria-sektorea Industria-ekoizpenak hazkunde-erritmo handiari eutsi dio, batez ere auto-ekoizpenaren ondorioz. Arlo bakarrak izan du bilakaera negatiboa hirugarren hiruhilekoan: energia-arloak. Industria-giroaren bilakaerak soilik hausten du giro on hori, agian kanpoko baldintzen narriaduraren adierazgarri. Iturria: IEN 2. NAFARROA Kontsumo-ond. Inbertsio-ond. Bitarteko ond. IPI INDUSTRIA GIROA 17-ira -2.8 -8.1 7.8 -2.6 -0.6 17-abe 1.5 -4.5 3.4 2.2 7.0 18-mart 3.6 -11.6 4.7 -2.3 5.4 18-eka 2.1 -5.5 11.8 3.1 -0.5 18-ira 2.1 7.2 9.7 4.1 -1.4 -15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 IPI 17-ira 17-abe 18-mart 18-eka 18-ira AUTO-PRODUKZIOA Garra. mat. 17-ira -71.8 -44.5 17-abe -15.7 -21.3 18-mart -14.7 -19.0 18-eka 5.9 -5.6 18-ira 189.5 41.4 -100.0 -50.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 Garraio-materiala eta manufakturak 17-ira 17-abe 18-mart 18-eka 18-ira
 8. 8. Non gaude: esportazioak Eurogunea da Nafarroako esportazioen helmuga nagusia (% 70 bideratzen da bertara). Europar Batasunerako esportazioek oso portaera dinamikoa dute. Gainerako eremu geografikoetarako esportazioei dagokienez, ordea, bultzada galtzen ari direla ikusten da. Iturria: IEN 2. NAFARROA % 0 % 50000 % 100000 % 150000 % 200000 % 250000 % 300000 17-abe 18-mart 18-eka 18-ira Esportazioak, eremu geografikoaren arabera EBrako esportazioak Gainerako esportazioak 17-ira 17-abe 18-mart 18-eka 18-ira Esportazioak guztira -15.5 0.4 6.7 12.7 17.4 EBrako esportazioak -22.3 -3.7 3.1 13.6 27.3 Gainerako esportazioak 0.5 9.7 17.3 10.2 -0.5 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 Hiruhilekoko esportazioak (urteko %-a) Esportazioak guztira EBrako esportazioak Gainerako esportazioak
 9. 9. Non gaude: zerbitzu-sektorea Negozio-zifra sendo ageri da, urtetik urterako tasa % 4,7koa baita. Txikizkako merkataritzaren indizean dezelarazio txikia antzematen da, nahiz eta oraindik hein bateko dinamismoari eutsi. Iturria: IEN 2. NAFARROA 17-ira 17-abe 18-mart 18-eka 18-ira Orokorra 8.4 5.7 3.8 3.7 4.7 Beste zerbitzu batzuk 13.9 6.0 6.3 4.4 5.8 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 Negozio-zifraren indizea Orokorra Beste zerbitzu batzuk 17-ira 17-abe 18-mart 18-eka 18-ira Nafarroako TMIa 1.1 0.6 2.7 1.1 0.4 Espainiako TMIa 0.8 0.5 1.8 0.0 -0.4 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Txikizkako merkataritza-indizea Nafarroako TMIa Espainiako TMIa
 10. 10. Non gaude: kontsumo-sektorea Kontsumoak % 3 inguruko hazkunde-tasari eusten dio, baina pentsatzekoa da tasa horrek behera egingo duela, kontsumitzailearen konfiantzaren, lan-merkatuaren eta eskura dagoen errentaren bilakaerarekin bat. Fuente: IEN 2. NAVARRA I II III IV I II III 2017 2018 KKI -1.9 2.8 -2.5 -3.2 1.7 0.8 -10.5 FAMILIAREN EGOERA -0.6 -0.2 1.9 -1.0 -0.4 -2.1 -7.2 EKONOMIAREN EGOERA -2.3 2.2 -0.3 -1.0 3.6 -6.7 -9.5 LANGABEZIA ARRISKUA 6.1 21.9 1.6 6.8 16.4 30.2 -5.0 AURREZKI AURREIKUSPENA -11.0 -12.4 -13.2 -17.7 -12.8 -18.2 -20.4 -30.0 -15.0 0.0 15.0 30.0 45.0 Kontsumitzaileen konfiantza KKI FAMILIAREN EGOERA EKONOMIAREN EGOERA LANGABEZIA ARRISKUA AURREZKI AURREIKUSPENA I II III IV I II III IV I II 2016 2017 2018 Kontsumoa 3.6 3.6 3.1 2.9 3.0 3.5 3.5 3.3 3.3 3.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 Familien kontsumoa (urteko %-a)
 11. 11. AURREIKUSPENAK 3
 12. 12. Nazioartean Iturria: analisten batez bestekoa 3. AURREIKUSPENAK France Germany Italy Japan Spain United Kingdom United States European Union Euro zone Asia Pacific Eastern Europe Latin America Total 2018 1.6 1.8 1.0 1.0 2.6 1.3 2.9 2.0 2.0 4.8 3.1 1.5 3.2 2019 1.6 1.6 0.9 1.1 2.2 1.5 2.7 1.8 1.7 4.6 2.2 2.2 3.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 BPGd: eskualde bakoitzean espero diren batez besteko hazkunde-tasak (2019ko urria) France Germany Italy Japan Spain United Kingdom United States European Union Euro zone Asia Pacific Eastern Europe Latin America Total 2018 2.0 1.9 1.3 1.0 1.8 2.5 2.5 1.9 1.8 2.1 6.2 9.5 3.0 2019 1.7 1.9 1.4 1.1 1.6 2.2 2.3 1.9 1.7 2.3 7.0 6.9 2.9 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 KPI: eskualde bakoitzean espero diren batez besteko hazkunde-tasak (2019ko urria)
 13. 13. Espainia Iturria: analisten batez bestekoa 3. AURREIKUSPENAK 2.6 2.2 0.0 1.0 2.0 3.0 Espainia: BPGdaren hazkunde tasak (urteko batez bestekoa %-tan) 2018 2019 1.8 1.6 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Espainia: KPIaren hazkunde-tasak (urteko batez bestekoa %-tan) 2018 2019
 14. 14. 2018 Hazkunde-tasa handia; langabezia- eta prezio-tasak zuzendu egingo dira, lan-merkatuaren hobekuntzaren eta faktore exogenoen ondorioz. Iturria: guk geuk egina 3. AURREIKUSPENAK -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Espainia Nafarroa Espainia Nafarroa BPGd 2.5 3.2 2018: iragarpen-panela: BPGd 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 Espainia Nafarroa Espainia Nafarroa Langabezia-tasa 15.2 9.8 2018: iragarpen-panela: langabezia-tasa 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Espainia Nafarroa Espainia Nafarroa Prezioak (KPI) 1.8 1.8 2018: iragarpen-panela: KPI
 15. 15. 2019 Potentzial-mailarainoko dezelerazioa. Lan-merkatuaren hobekuntza. Iturria: guk geuk egina 3. AURREIKUSPENAK -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Espainia Nafarroa Espainia Nafarroa BPGd 2.3 2.8 2019: iragarpen-panela: BPGd 0 5 10 15 Espainia Nafarroa Espainia Nafarroa Langabezia-tasa 13.6 8.9 2019: iragarpen-panela: langabezia-tasa 0 0.5 1 1.5 2 Espainia Nafarroa Espainia Nafarroa Prezioak (KPI) 1.5 1.6 2019: iragarpen-panela: KPI
 16. 16. Eskerrik asko!!

×