Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Salko-tietokanta avuksi apteekeille ja lääkäreille

3,263 views

Published on

Asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki, Suomen Apteekkariliitto

Lääketietokeskus, Apteekkariliitto, Lääkäriliitto: Vale, virhe, väärennös – turvaa potilaalle -seminaari 4.–5. kesäkuuta 2012 Lappeenranta

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Salko-tietokanta avuksi apteekeille ja lääkäreille

 1. 1. SALKO-tietokanta avuksi apteekeille ja lääkäreilleUusi lääkityskokonaisuuksien riskinarviointityökalu lääkehoidon kokonaisarviointeihin ja tarkistuksiin 4.6.2012 Johanna Salimäki Asiantuntijaproviisori, FaL Suomen Apteekkariliitto
 2. 2. Mihin Salkoa tarvitaan?n  Rouva 85 v.   Nitrosid 5 mg 1 x 1, aamulla   Atenblock 50 mg 0,5 x 2, aamulla + illalla   Atorvastatin Orion 10 mg 1 x 1, aamulla   Emselex 15 mg 1 x 1, aamulla   Tramal Retard 100 mg 1 x 1, tarvittaessa yöksi   Tenox 20 mg 1 x 1, illalla   Seronil 10 mg 1 x 1, aamulla   Aricept 10 mg 1 x 1, illalla   Laxoberon 7,5 mg/ml tipat 20 tippaa iltaisinPotilastapaus: muokaten proviisori, LHKA Leena Ulvisen Apteekkari-lehdessä 4/2011julkaistusta lääkehoidon kokonaisarviointitapauksesta.
 3. 3. Lääkitysriskien taustaan  Lääkkeiden yhteisvaikutusten merkitys on kasvanut lääkkeiden käytön yleistyttyä viime vuosikymmeninän  Monilääkitys on tärkein itsenäinen yhteisvaikutusten esiintyvyyttä lisäävä tekijän  Kuopiossa tehdyn tutkimuksen mukaan lähes joka kolmannella 75 vuotta täyttäneellä on käytössään vähintään 10 lääkettän  Ikääntymismuutokset voimistavat samaan vaikutuskohtaan vaikuttavien lääkkeiden yhteisvaikutusten haitallisuuttan  Ns. farmakodynaamisten yhteisvaikutusten havaitsemisessa tarvitaan lääkkeiden vaikutusmekanismien ja haittavaikutusten hyvää tuntemistan  à Salko-tietokanta auttaa näiden, erityisesti iäkkäitä koskettavien lääkitysriskien tunnistamisessa
 4. 4. Lääkehoitojen ongelmakohtia (1)n  Lääkehoidon kokonaisarvioinneissa on havaittu, että antikolinergisen kuorman kasautuminen on yksi suurimmista lääkehoidon ongelmakohdista iäkkäillä Sekavuus, muistin heikkeneminen, dementian paheneminen, kaatumisriskin lisääntyminen, levottomuus Suun ja silmien kuivuminen, lähinäön heikkeneminen, puheen ja nielemisen vaikeutuminen Ummetus, virtsaamisvaikeudet Heikentynyt kyky selvitä arkiaskareista, lisääntynyt hoivan tarve, hoitokustannusten kasvu
 5. 5. Suomen Lääkärilehti 2009;48:4164-4166
 6. 6. Lääkehoitojen ongelmakohtia (2)n  Serotoniinioireyhtymä on alidiagnosoitu ongelma, joka voi seurata serotoniiniaktiivisuutta lisäävien lääkkeiden yhteiskäytöstä.n  ”Huolestuttavinta kuitenkin on se, että tramadolia ja masennuslääkettä samanaikaisesti käyttävien iäkkäiden ja vanhusten hypomaanisia oireita, levottomuutta, agitaatiota, tärinää, vapinaa, hikoilua ja kuumepiikkejä ei tunnisteta serotoniinisyndrooman oireiksi”. Prof. LKT Sirkka-Liisa Kivelä, Suomen Lääkärilehti1 - 2/2004, s. 75.n  ”Toinen ongelma, jonka olen kohdannut, liittyy tramadolin aihiolääkeominaisuuteen. Iäkkäät ja vanhukset yleisesti käyttävät useita lääkkeitä. Monella heistä on käytössään samanaikaisesti CYP2D6:n estäjä ja tramadoli. Tällöin tramadolin kivunlievitysteho on täysin olematon, mutta haittavaikutukset yleisiä. Potilas maksaa tehottoman lääkkeen haittavaikutuksista”.
 7. 7. Suomen Lääkärilehti
 8. 8. Lääkehoitojen ongelmakohtia (3)n  Keskushermostoa lamaavat ns. kolmiolääkkeet voivat heikentää tasapainon hallintaa ja lisätä kaatumisen riskiä iäkkäillä à vaikutus korostuu, kun käytössä on useita keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä
 9. 9. Salko-tietokannan sisältö  Liikennevaarallisuus ü  viittaa keskushermostoa lamaavaan vaikutukseen ü  Lääkevalmistekohtainen  Antikolinergisyys ü  asteikolla 1-3 eli lievä-kohtalainen-vahva antikolinerginen vaikutus  Serotonergisyys ü  +: lääkeaineella on serotoniiniaktiivisuutta lisäävä vaikutus  Iäkkäiden lääkityksessä huomioitavaa ü  Beersin lista (L: riskin vakavuusaste matala ja H: riskin vakavuusaste korkea) ü  Larochen lista (1: epäedullinen hyöty/haittasuhde, 2: kyseenalainen teho, 3: epäedullinen hyöty/haittasuhde ja kyseenalainen teho) ü  Fimean iäkkäiden lääkityksen tietokanta (A: sopii iäkkäille, B: tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä, C: soveltuu varauksin iäkkäille, D: vältä käyttöä iäkkäillä + selitetekstit)  CYP-aktiivisuus ü  CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 ü  Substraatti (+), inhibiittori (+ tai ++), induktori (+ tai ++)
 10. 10. Salko-tietokantan  Apteekkariliitossa koostettu tietokanta (konsultoitu lääkehoidon kokonaisarviointiin pätevöityneitä)n  Sisältää lääkeaineiden ominaisuuksia helposti tarkasteltavassa muodossan  Tiedot luotettavista lähteistä, viitetiedot esillän  Lääkehoidon kokonaisarvioinnin työkalu, voidaan soveltaa myös lääkityksen tarkistuksissan  Lääkehoidon kokonaisarvioinneissa on havaittu, että antikolinergisen kuorman kasautuminen on yksi suurimmista lääkehoidon ongelmakohdista iäkkäillä   Salko-tietokanta on ensimmäinen tietokanta, joka mahdollistaa tämän ongelmakohdan havaitsemisen helposti.n  Alkuvaiheessa Apteekkiverkkoon kuuluvien apteekkien käytössä   https://salko.apteekkariliitto.fi
 11. 11. DarifenasiiniTematsepaamiFluoksetiini
 12. 12. AtorvastatiiniDarifenasiiniTramadoliFluoksetiiniDonepetsiili
 13. 13. Parannetaan  lääkitysturvallisuu�a  o�amalla  käy�öön  lääkehoitojen  riskinarvioin�in  tarkoite�uja  työkaluja    o  Otetaan Salko-tietokanta käyttöön apteekeissa o  Luodaan toimintatavat sen hyödyntämiseen o  Järjestetään koulutusta tietokannan käytöstä ja lääkityksen tarkistamisesta o  Integroidaan Salko-tietokanta apteekkijärjestelmiin, annosjakeluyksikön tietojärjestelmiin ja kokonaisarvioinnin työkaluuno  Kehitetään tietokantaa palvelemaan paremmin apteekkeja, terveydenhuoltoa ja potilaita
 14. 14. Kuva: Heidi Lahtinen Kiitos!

×