Presentaties workshop 6 herover het vastgoed

759 views

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentaties workshop 6 herover het vastgoed

 1. 1. Workshop 6.Herover het vastgoed<br />
 2. 2.
 3. 3. Aanpak Velve-LindenhofEnschede-Oost<br />Den Bosch<br />1 april 2010<br />Gerrit Ansink burger en wijkraadvoorzitter<br />Bennie Beuvink burger en wijkagent<br />Paul Lohmann burger en wijkverbeteraar<br />
 4. 4. .<br />
 5. 5.
 6. 6. Van probleem naar aanpak….Hoe? <br />
 7. 7. De wijkgerichte aanpak 1996-2010Velve Lindenhof<br /> Een aanpak die door bewoners van onderuit opgestart is en nog steeds door hun werkzaamheden er voor zorg dragen dat we verder komen..<br /> een proces dat later geborgd raakte in de lokale democratie<br />
 8. 8. Velve-Lindenhof(Enschede-Oost)<br />Gelegen tussen centrum en Dolphia/Glanerbrug<br />Dicht bij de grens, directe verbinding met Duitse achterland (Ruhrgebied)<br />Wijk zoals vele probleemwijken elders<br />Ongeveer 4.500 inwoners<br />Wijk kent veel sociaal zwakkeren, maar kent ook de duurste huizen van Enschede<br />
 9. 9. Centraal in Europa…..<br />
 10. 10. Velve Lindenhof<br />
 11. 11. Problemen Velve-Lindenhof <br />Leefbaarheid/veiligheid:<br />overlast uit c.q rondom coffeeshops, theehuizen, (illegale) pensions<br />4 coffeeshops in straal van 200 meter<br />Criminaliteit<br />(illegale) gokactiviteiten<br />invloed van dit alles op de openbare ruimte<br />
 12. 12.
 13. 13. Sociale problemen<br />kamerbewoning waarvan 50% (!) door (sociale) probleemgroepen<br />concentratie van probleemgevallen (zwervers, junks, verslaafden, asielzoekers)<br />hoge werkeloosheid m.n. door slecht (opnieuw) inzetbare groepen<br />scheefgroei bij sociaal zwakkere gezinnen door hennep-kwekerijen zonder deelname aan maatschappelijke verkeer<br />door alsmaar groter wordende groep kamer-bewoners, steeds mindere betrokkenheid bij ‘t wel en wee van de wijk<br />
 14. 14. Economie<br />Slecht functionerende winkelstraten en buurtwinkel centra’s<br />Wegtrekkende winkeliers: leegstand<br />Weinig investeringen<br />Wel: zeer goed functionerende coffeeshops<br />met<br /> (bovengemeentelijke/internationale = Duitse functie)<br />
 15. 15. Veel leegstand en oneigenlijk gebruik<br />
 16. 16. Gevolg problemen:<br /> Situatie: 1995-1996<br />overlastmeldingen komen veelal terecht bij politie en justitie (geen integrale vervolgaanpak)<br />burgers in de straat worden moedeloos, zien geen verbetering <br />Gemeente heeft weinig ‘oor’ voor problemen van de bewoners & ondernemers.<br />Zelfs niet voor de actieve Wijkraad.<br /> Resultaat: knallende escalatie in de vorm van de landelijke bekende MIRO-rellen <br />
 17. 17. Miro rellen<br />
 18. 18. Waarom deze escalatie grote gevolgen had:<br />Opkomst SBS-6 en RTL-5<br /> (deze waren er als de kippen bij.....)<br />(... en bleven zich ook aan dit ‘nieuws-item’ vastkleven)<br />Slechte communicatie tussen partijen<br /> (gemeente & wijk) <br />
 19. 19. Kern probleem snel zichtbaar:<br />Regie veiligheidsvraagstuk ontbreekt<br />
 20. 20. De regie van het veiligheidsvraagstuk<br /> 1. de mensen zelf<br /> 2. de gemeente (grijs en groen)<br /> 3. de woningbouwcorporatie<br /> 4. het maatschappelijk midden<br /> 5. de vrijwilligers<br /> 6. de politie<br /> 7. het Openbaar Ministerie<br /> 8. de reclassering<br />
 21. 21. Afstemmingsoverleg <br /> Afstemming over:<br />problematiek in de wijk wordt beschreven vanuit betrokken uitvoerenden<br />regie van veiligheidsvraagstuk<br />wie doet wat/wanneer & wie doet vooral wanneer wat niet<br />
 22. 22. Handhaven…. Zonder afstemming<br />
 23. 23. Aanpak gemeente/politie (1996):<br />Afstemmingsoverleg (op initiatief van de politie)<br />Speciale ambtenaar voor het gebied<br />Politie zette extra mankracht in<br />Processen tegen coffeeshophouders;<br /> uitte zich in: - sluiting (burgemeester)<br /> - opheffing sluiting (rechter)<br /> - aanvullende maatregelen<br />
 24. 24. Echter:<br />overlast voor bewoners bleef, en daarmee dus ook de frustratie<br />ondanks afstemming, bestuurlijke interventie extra toezicht, werden sommige problemen niet opgelost<br />politiek wordt vervolgens hierop aangesproken. (medio 1999)<br />
 25. 25. Begin 2000: <br />9 vragen VVD-raadslid aan Burgemeester Mans over de weinig verbeterde situatie in de wijk,<br />Politie, woningbouwvereniging en actieve buurtbewoners krijgen onderkomen in de wijkpost,<br />
 26. 26. Voorbeelden van zelfredzaamheid en meedoen op de participatieladder<br />Wijkpost Alex opgericht door bewoners, zelf beheerd en klachtenregistratie, eigen buurtbus, eigen tent, bike team politie, eigen website, wijkraadvergaderingen (60 personen gem.) enz..<br />Wijkschouw<br /> wijkschouw wordt gehouden onder leiding van de wijkraad…<br />
 27. 27. Wijkpost Alex<br />Centraal aanlooppunt voor bewoners<br />Meldpunt voor overlast, criminaliteit<br />Spreekuur politieke partijen(CDA,PvdA, Groen Links)<br />Kantoor wijkagent<br />Kantoor stadswachten(Melkert-banen)<br />Kantoor Wijkraad<br />Kantoor Wijkmeester woningbouwvereniging<br />Punt van waaruit de verbetering een eigen gezicht heeft <br /> gekregen<br />
 28. 28. Participatieladder<br />De treden;<br />
 29. 29. Wijkschouw bij de wijkpost<br />
 30. 30. Uitleg fysieke maatregel<br />
 31. 31. Veel voorkomend probleem<br />
 32. 32. Zo hoort het<br />
 33. 33. Ook de kleine details<br />
 34. 34. Zoals vermeld; hoe hou je de betrokkenheid vast..<br />De uitkomsten worden door buurtopbouwwerker in detail opgeschreven<br />Op internet is te zien wanneer en wie afgehandeld heeft. De uitkomsten krijgen de deelnemers thuis gestuurd<br />Het uitvoerdersoverleg gaat in vergadering mede door de vastgelegde feit in de schouws/klachten burgers<br />Er komt een jaaroverzicht en alle leidinggevenden krijgen een cc mbt opkomst deelnemers<br />4 x per jaar, 1 x avondschouw<br />
 35. 35.
 36. 36. Na overleg met de wijkraadvoorzitters werd ook in Glanerbrug olv van de dorpsraad met Duitse collega’s de schouw gehouden.<br />
 37. 37. Ook aan de andere kant wordt een begin gemaakt………….<br />
 38. 38. Structuur wijkraad <br />
 39. 39. …terug naar de grote problemende integrale aanpak Lipperkerkstraat<br />De wijkraadvoorzitter heeft de problemen van de wijk in kaart gebracht…letterlijk en figuurlijk<br /> deze kaart is nog steeds de grondslag voor de spraakmakende aanpak in de wijk Velve Lindenhof .<br />
 40. 40. Na afstemming, vragen raadslid werd dus door de wijkraad :<br />een kaart gemaakt(mei 2000)<br />Hierop aangegeven:<br />overlastpanden<br />aandachtspanden<br />probleempanden<br /> Kaart Wijkraad vormde het uitgangspunt<br />
 41. 41. Maart 2000: Task Force Velve-Lindenhof <br /> Aanpak gericht op integrale verbetering van situatie in de wijk. <br />bestuurlijk verankerd in College<br />
 42. 42. Brede aanpak:<br />Op sociaal vlak<br />Economisch <br />Bestrijding overlast middels vastgoedinterventie:<br />Pandgericht<br />in een kader<br />gericht op beëindiging van overlastsituaties<br />
 43. 43. Start:<br />Grootschalige controle- en handhavingacties:<br />signaal naar de wijk<br />periodiek en onaangekondigd<br />als onderdeel van een proceskader<br />combineren en optimaliseren van verschillende controlerende diensten en organisaties<br />resultaten leiden tot verdere acties<br />. Doel; controle geen opsporing<br />Regierol bij de politie<br />
 44. 44. RTV Oost<br />
 45. 45. enkele resultaten van de acties<br />1. GBA; 150 personen in onderzoek gezet<br />2. DMO; 4 uitkeringen stopgezet, 4 nog in onderzoek<br />3. DSOB bouw; 79 panden gecontroleerd, 15 panden hercontrole; overtredingen nagenoeg opgeheven<br />4. DSOB milieu; 52 inrichtingen bezocht, 44 hercontroles, 2 gesloten<br />5. Brandweer; 79 panden gecontroleerd, 12 panden hercontrole; hiervan 1 pand vooraanschrijving en 1 pand dwangsommen verbeurd<br />6. Milieupolitie; 35 a.h.w. verwijderd, kleine milieudelicten aangepakt, aantreffen voorbereidingshandelingen- na controle lokvogels en mistnet<br />Februari 2005: Sluiting van coffeeshop <br />Juli 2006 alle coffeeshops uit de wijk weg..conform raadsbesluit 2000<br />
 46. 46. Nieuw element bij bestrijding overlast:<br />Inzet gericht op het verkrijgen van grip op vastgoed,<br />Elimineren van overlastgevende functie<br />Beëindigen van de relatie <br />onderneming - eigenaar<br />
 47. 47. Proces: (7-mijls-laarsen)<br />Overeenstemming met (goedwillende) pandeigenaar,<br />Op basis van verkregen informatie,<br />Coachen eigenaar naar rechter,<br />Ter ontbinding huurcontract,<br />Pand vervolgens procesgericht inzetten<br />
 48. 48. Instrument hiervoor:<br /><ul><li>Oprichting </li></ul> Neighbourhood Corporation Enschede B.V.<br />
 49. 49. Aanpak:<br />Combineren publiekrechtelijke instrumenten<br />met privaatrechtelijke mogelijkheden,<br />Uitgangspunt: optimaal gebruik vastgoed<br />
 50. 50. NCE<br />Rechtsvorm: besloten vennootschap<br />Publiek-Private Samenwerking<br />Gemeente Enschede (33%) samen met<br />Private Partners: <br />Woningbouwcorporaties Volion & Ons Huis (elk 33%)<br />Rabobank Enschede<br />
 51. 51. Aankoop gericht op:<br />Elimineren overlastgevende functies<br />Pand neutraliseren<br />Renoveren c.q. aanpassen<br />Procesgericht inzetten; (optimaal gebruik vastgoed)<br /> en vooral op:<br />Langdurig beheer!<br />
 52. 52. Huidige situatie<br />
 53. 53. Modehuis MariBère<br />
 54. 54. Essentieel: Proceskader<br />Samenwerking:<br />bijvoorbeeld met Wijkraad<br />met politie (!!!!)<br />Duidelijke regierol<br />Afbakening werkvelden<br />Nakomen van afspraken<br />Behalve in vennootschap ondernemen partners<br /> ook eigen activiteiten:<br />gemeente<br />woningbouwcorporaties (herstructurering)<br />
 55. 55. wijkzorgteams<br />Pilot van mei 2004 tot oktober 2005<br />Samenwerking tussen instellingen<br />Samenwerking binnen politie<br />Aanbevelingrapport<br />Officieel beleid Gemeente Enschede (2004)<br />Integratie van subketens<br />
 56. 56. Wat gaat goed ?<br />Samenwerking tussen verschillende diensten; effectief en plezierig<br />Korte lijnen, goede terugkoppeling<br />Preventieve werking<br />Werken met kleinere groep handhavers<br />Door gezamenlijke aanpak, sneller resultaat<br />
 57. 57. Zelfredzaamheid bij burgers, politie en gemeente en instellingen vergroot<br /><ul><li>Controle beleving bij de burger en ondernemers is vergroot en ze voeren weer regie over eigen veiligheid
 58. 58. Er gaat een preventieve werking uit van de handhavingsacties omdat we tijdens de controle medewerking vroegen en niet opsporen
 59. 59. Vanuit Enschede is een samenwerkingsverband ontstaan met andere gemeentes.
 60. 60. Samenwerking met Universiteiten, Politieacademie, SMVP e.a. adviseurs, delen van opgedane kennis zoals vandaag hier bij jullie</li></li></ul><li>Wat ging niet goed..<br />Deze aanpak werd niet herkend vanwege de bottom up benadering<br />Hierdoor veel conflicten en veel werk voor de wijkraad om nieuwkomers bij te praten<br />Na oplossing hoofdproblemen van de wijk wordt bestuurlijk niet doorgezet.<br />Komt het door de persoonlijkheid van mensen of is het een proces dat opgewekt kan worden….dus onderzoek…<br />Vastgoed(her)ontwikkeling bleef achter..<br />
 61. 61. Velve Lindenhof/Vogelaarwijk/laatste 12 jr. samen werken met iedereen..<br />
 62. 62. Het bestuur neemt de aanbevelingen prachtwijken in ontvangst ..(toekomst..)<br />
 63. 63. Blik op de toekomst 2010<br />Regionale samenwerking via de veiligheidshuizen<br />Regionale afstemming preventieprojecten<br />Regionale sturing/regie via ivz platform<br />Bestrijding criminaliteit RIEC<br />Wijkagenten werken binnen het referentiekader gebiedsgebonden politie(landelijk)<br />Communicatie is erop gericht veiligheidsproblemen in Twente gericht aan te pakken<br />Verspreiding van kennis en ervaring in den lande<br />
 64. 64. Tom Poes; verzin een list…<br />
 65. 65. We hebben het vastgoed……..<br />Wat doen we ermee; <br /> - bedrijfsmatig; welke functie/branchering<br /> - renovatie/herontwikkeling?<br /> - wijkvisie noodzakelijk;welke richting willen we met de wijk op<br /> (wie is ‘we’ ?)<br />
 66. 66. volgorde?<br />
 67. 67. AFSLUITING CONGRES in grote theaterzaal<br />

×