Presentatie cpo inspiratiedag 31 mei 2010

1,250 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie cpo inspiratiedag 31 mei 2010

 1. 1. Welkom op de CPO Inspiratiedag 31 mei 2010
 2. 2. Programma <ul><li>Welkom, René Scherpenisse </li></ul><ul><li>Particulieren aan zet, Roelof Bleker </li></ul><ul><li>CPO in vogelvlucht, Hans Vos </li></ul><ul><li>CPO in Fryslân, project Easterlittens </li></ul><ul><li>Thema’s in interviews </li></ul><ul><li>Pauze </li></ul><ul><li>Workshops </li></ul><ul><li>Netwerkbuffet </li></ul>
 3. 3. Particulieren aan zet <ul><li>Roelof Bleker </li></ul><ul><li>Over trots van de bewoner, </li></ul><ul><li>Over betrokken burgers, </li></ul><ul><li>Over latente behoefte, </li></ul><ul><li>… en waarom niet? </li></ul>
 4. 7. Eigenbouw in hoge dichtheid 300 woningen sociale huur tot dure koop, kavels op collectieve parkeergarages, Nieuw Leyden
 5. 8. Stadskavels in de rij Particuliere en projectmatige herbouw Enschede-Roombeek
 6. 9. Starten in eigen dorp 34 starters-woningen in sociale koop Bladel - Casteren
 7. 10. Meer onder één dak appartementen, theater, café, zorgwoningen, crèche, Amsterdam-IJburg
 8. 11. ‘ gratis’ casco, collectieve renovatie <ul><li>39 appartementen, Rotterdam-Spangen </li></ul>
 9. 12. Als het kan in Almere, dan … CPO Inspiratiedag 31 mei 2010
 10. 13. Het Expertteam PO <ul><li>“ Hands on” </li></ul><ul><li>Op vraag van gemeenten </li></ul><ul><li>Expertise en overtuigingskracht </li></ul><ul><li>eigenbouw@agentschapnl.nl </li></ul>
 11. 14. Programma <ul><li>Welkom, René Scherpenisse </li></ul><ul><li>Particulieren aan zet, Roelof Bleker </li></ul><ul><li>CPO in vogelvlucht, Hans Vos </li></ul><ul><li>CPO in Fryslân, project Easterlittens </li></ul><ul><li>Thema’s in interviews </li></ul><ul><li>Pauze </li></ul><ul><li>Workshops </li></ul><ul><li>Netwerkbuffet </li></ul>
 12. 15. <ul><li>Hans Vos, Laagland’advies </li></ul>CPO in vogelvlucht wat & waarom
 13. 16. (C)PO in definitie <ul><li>Een burger, of een groep van burgers, organiseert zich in een rechtspersoon, zonder winstoogmerk, verwerft grond en bepaalt zelf als opdrachtgever met welke partijen de woning ontwikkeld wordt, voor eigen gebruik </li></ul>
 14. 17. Aandeel PO in nieuwbouw
 15. 18. Opgeleverde woningen
 16. 19. Projecten Totaal 2.180 woningen Gemiddeld 18 won/project Minimaal 3 Maximaal 60 2 3 46 6 11 15 12 5 1 2 2 13
 17. 20. Woningen Totaal 2.180 woningen Gemiddeld 18 won/project Minimaal 3 Maximaal 60 42 27 10 37 130 316 144 920 64 20 98 373
 18. 21. CPO vooral in Groningen <ul><li>Bloemsingel Groningen </li></ul><ul><li>Initiatief creatieven </li></ul>PO De Linie Initiatief bewoners
 19. 22. Waarom begin je aan CPO? <ul><li>kwaliteit als motief </li></ul><ul><li>woonwensen en leefthema’s </li></ul><ul><li>samen optrekken </li></ul><ul><li>geld als motief </li></ul><ul><li>samen betaalbaar </li></ul><ul><li>… ook dan kwaliteit en sociaal effect </li></ul>
 20. 23. Maatschappelijke trends <ul><li>Individualisering en globalisering </li></ul><ul><li>Tegentrend: gemeenschapszin en zingeving </li></ul><ul><li>Eenvoudiger krachten en groepen bundelen, horizontale verhouding overheid - omgeving </li></ul><ul><li>Trend: wonen met gelijkgestemden </li></ul><ul><li>Meer nadruk op thema’s, branding, gezamenlijk bouwen en wonen </li></ul><ul><li>(VROM raad ‘Wonen in ruimte en tijd’, juni 2009 ) </li></ul>
 21. 24. Waar ontstaat meerwaarde? initiatief nemen plannen uitwerken realiseren ontwikkelen en ontwerpen beheren
 22. 25. Voor wie ontstaat die meerwaarde? <ul><li>De bewoner is de winnaar </li></ul><ul><li>De buurt, gemeenschap, wint aan betrokkenheid en leefbaarheid </li></ul><ul><li>Output is een aantal woningen </li></ul><ul><li>Outcome is veel groter </li></ul>
 23. 26. 34 starterswoningen Casteren
 24. 27. Culemborg Het Kwarteel <ul><li>24 senioren appartementen </li></ul><ul><li>Uitgangspunt ‘samen oud worden’ </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke tuin, logeerkamer, wasserette </li></ul><ul><li>Oplevering 2003 </li></ul>
 25. 28. Purmerend Ecologisch Woonproject <ul><li>33 woningen </li></ul><ul><li>Duurzaam bouwen </li></ul><ul><li>Gemeenschappelijke tuin, </li></ul><ul><li>1992 - 1998 </li></ul>
 26. 29. <ul><li>casco als aanbod, met goede fundering </li></ul><ul><li>opknappen verplicht, termijn afgesproken </li></ul><ul><li>architect, begeleiding, vergunningen coach, banken </li></ul><ul><li>inmiddels ca 450 casco’s uitgegeven </li></ul>Rotterdam Klushuizen
 27. 30. Kansen <ul><li>gezamenlijke noemer is maatwerk </li></ul><ul><li>kracht van onderop </li></ul><ul><li>lokaal effect </li></ul><ul><li>particulieren zien kansen </li></ul><ul><li>lef en creativiteit nodig! </li></ul>
 28. 31. Programma <ul><li>Welkom, René Scherpenisse </li></ul><ul><li>Particulieren aan zet, Roelof Bleker </li></ul><ul><li>CPO in vogelvlucht, Hans Vos </li></ul><ul><li>CPO in Fryslân, project Easterlittens </li></ul><ul><li>Thema’s in interviews </li></ul><ul><li>Pauze </li></ul><ul><li>Workshops </li></ul><ul><li>Netwerkbuffet </li></ul>
 29. 32. Easterlittens
 30. 33. cpo een kans om in krimp gebieden te bouwen ??? <ul><li>ontwikkelen met kennis uit het dorp </li></ul><ul><li>gekoppeld aan bestaande voorraad </li></ul><ul><li>voor bewoners die nu klem zitten </li></ul>
 31. 34. De keten breekt. <ul><li>De belangengroep constateert dat veel oudere bewoners vast zitten in hun woning. </li></ul><ul><li>Een barrière in de keten van doorstromimg; ook voor starters </li></ul><ul><li>De wijkvernieuwingsaanpak is vast gelopen </li></ul>
 32. 35. Finsterwolde bouwt zelf een aanpak van onderop: <ul><li>doorstroming, herontwikkelen, </li></ul><ul><li>aankoop en woningtoewijzing </li></ul><ul><li>bouw van senioren woningen </li></ul><ul><li>die flexibel en aanpasbaar zijn </li></ul><ul><li>financiële bereikbaar voor </li></ul><ul><li>bewoners die nu klem zitten </li></ul>
 33. 36. Ongeloof over krimp <ul><li>Negatieve publiciteit over het krimpgebied, discussies over de Blauwe Stad en de voorgenomen sloop van Ganzedijk vormden de ideale mix voor ongeloof in oplossingen voor bewoners </li></ul><ul><li>De provincie wil in 2010 een </li></ul><ul><li>bewustwording strategie voor </li></ul><ul><li>het krimpgebied opstellen </li></ul>
 34. 37. ontwerpend onderzoek <ul><li>villa Finsterwolde </li></ul><ul><li>energie potenties </li></ul><ul><li>gebied benutten </li></ul><ul><li>vooroplopen in duurzaamheid door klimaatadaptatie en energietransitie. </li></ul>
 35. 38. Plan van aanpak de Regie <ul><li>Integrale aanpak leefbaarheid </li></ul><ul><li>Samen werken met alle betrokken partijen </li></ul><ul><li>Verhuisketens in beeld brengen </li></ul><ul><li>koppelen nieuwbouw aan verhuisketens </li></ul>
 36. 39. Samen werken met alle betrokken partijen Intentie overeenkomst <ul><li>• gemeente Oldambt • woningcorporatie Acantus • hypotheekverstrekkers • particuliere eigenaren </li></ul>
 37. 40. verhuisketens in beeld brengen <ul><li>het financiële voordeel van de cpo constructie inzetten </li></ul><ul><li>doorstroming zo organiseren dat er geen laatste woning onverkoopbaar of niet verhuurbaar achterblijft </li></ul><ul><li>uitruil van kavels tussen te slopen woningen en de nieuw te bouwen woningen </li></ul>
 38. 41. garanties naar bewoners <ul><li>een opkoopfonds voor woningen </li></ul><ul><li>die gesloopt moeten worden </li></ul><ul><li>een opkoopfonds voor woningen </li></ul><ul><li>met toekomstwaarde </li></ul><ul><li>een renovatiebijdrage </li></ul><ul><li>nieuwbouw plus de </li></ul><ul><li>verhuisketens begroten. </li></ul>
 39. 42. Krimpplan met minder woningen <ul><li>nieuwe “randen” vastleggen . </li></ul><ul><li>discussie waar het dorp het best kan krimpen met behoud / versterken van identiteit. </li></ul><ul><li>Leefbaarheid krimpgebieden. € 3 miljoen per jaar (2011-2020 </li></ul>
 40. 43. Plannen met bewoners <ul><li>Wat zijn de randvoorwaarden om met bewoners over een krimpplan met sloop te kunnen discussiëren </li></ul><ul><li>Het kost veel tijd om in een krimpgebied ongeloof in verbetering te doorbreken. Zijn ervaringen beschikbaar om tijd te winnen. </li></ul>
 41. 44. plan <ul><li>Is flexibel en aanpasbaar bouwen in een gebied met overruimte een goede strategie </li></ul><ul><li>Levering van duurzame energie is mogelijk een financieel middel om exploitatietekort te dekken, zijn hier voorbeelden van </li></ul>
 42. 45. financiën <ul><li>Wat is een eerlijke verdeling om financiële krimpverliezen te verevenen tussen particulieren, banken, korporatie en gemeente </li></ul><ul><li>Hoe ga je om met tekorten uit de wijkvernieuwingsaanpak in een krimpgebied </li></ul>
 43. 46. Integrale aanpak <ul><li>Integrale aanpak stagneert het broze cpo initiatief. Hoe kan dat worden opgelost </li></ul><ul><li>Is het koppelen van de financiële haalbaarheid van een cpo projekt aan verhuisketens de goede strategie </li></ul>
 44. 48. krimpplan <ul><li>Dit Provinciale Actieplan wil de omslag van groei naar krimp gebruiken </li></ul><ul><li>om een kwaliteitsslag te maken. Dit is het moment voor een nieuwe benadering van planning. Het </li></ul><ul><li>gaat niet langer om groei en uitbreidingen. Centraal staan de transformatie, de kwaliteit en het </li></ul><ul><li>hergebruik van vrijkomende ruimte en bebouwing. Het slopen van bebouwing en het eventueel </li></ul><ul><li>inpassen van kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw biedt mogelijkheden om bijzondere </li></ul><ul><li>cultuurhistorische kwaliteiten (wierden, linten) in het landschap te versterken. </li></ul>
 45. 49. pilots <ul><li>Particuliere woningverbetering in de Bomenbuurt in Winschoten </li></ul><ul><li>Leefstijlen onderzoek in Drieborg / Nieuw Beertha </li></ul><ul><li>Revolverend fonds particuliere woningverbetering Veendam </li></ul>
 46. 50. Transitiefonds 2010 <ul><li>• Rijk: Actieplan Bevolkingsdaling (gedeelte van de € 31 miljoen voor </li></ul><ul><li>sloop en sanering in gebieden met huishoudenkrimp); </li></ul><ul><li>• provincie: ISV-middelen (€ 3 miljoen per jaar ten behoeve van particuliere woningverbetering </li></ul><ul><li>periode 2010-2014 ); Projectsubsidies ISV (10,6 miljoen) Subsidie Energiebesparing </li></ul><ul><li>Bestaande Bouw particulieren 2009; </li></ul><ul><li>• gemeente: voor krimp geoormerkte middelen uit het Gemeentefonds (€ 22 miljoen Tijdelijke </li></ul><ul><li>Maatstaf Krimp); gemeentelijke middelen SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting </li></ul><ul><li>Nederlandse gemeenten); </li></ul><ul><li>• overige partijen: corporaties, financiële instellingen, ontwikkelaars; </li></ul><ul><li>• onderzoeken of middelen uit het 100.000 woningenplan kunnen worden ingezet voor het </li></ul><ul><li>energievriendelijk maken van particuliere woningen. </li></ul><ul><li>Programma Landelijke Gebied/LEADER per regio ongeveer € 15 miljoen </li></ul>
 47. 51. Wallisblok / Klushuizen (C)PO in bestaande gebouwen Frans van Hulten
 48. 52. Klushuizen <ul><li>Geuzennaam; Klushuis is nieuwbouw niveau </li></ul><ul><li>Woongebouwen, scholen bedrijfspanden </li></ul><ul><li>Collectief en individueel </li></ul>
 49. 53. Simpel principe <ul><li>Gemeente of woningcorporatie biedt woningen / locatie / meters aan met opknapverplichting en zelfbewoningsplicht </li></ul><ul><li>Prijs is lager dan marktwaarde </li></ul><ul><li>Zelfwerkzaamheid binnenpakket </li></ul><ul><li>Begeleiding is voorwaarde </li></ul>
 50. 54. Voor wie <ul><li>Iedereen die het kan betalen en het leuk vindt </li></ul><ul><li>Over het algemeen hoger opgeleiden en 30+ </li></ul><ul><li>Je moet van een uitdaging houden </li></ul><ul><li>Als je zelf je droomhuis wilt realiseren </li></ul>
 51. 55. Ingewikkeld? <ul><li>Ja, maar alle hobbels zijn al een keer genomen en er is een oplossing voor </li></ul><ul><li>Goed begeleidingsbureau is voorwaarde voor soepel proces </li></ul><ul><li>Uitgangspunten,randvoorwaarden goed vastleggen en commitment van betrokkenen </li></ul>
 52. 56. Extra’s <ul><li>Behoud interessante gebouwen </li></ul><ul><li>Sterke sociale structuur in een buurt gemotiveerde bewoners </li></ul><ul><li>Koopkracht </li></ul><ul><li>Geen doorsnee woningen </li></ul>
 53. 57. Gegevens wallisblok <ul><li>96 oude appartement, 39 nieuwe woningen </li></ul><ul><ul><li>Eigen voordeur aan straat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruime buitenruimte, tuin dakterras loggia en gemeenschappelijke tuin plus doorgang </li></ul></ul><ul><li>Gemiddeld opp ca. 165 m2 (45-325) </li></ul><ul><li>Gemiddelde investering ca. € 200.000,= </li></ul><ul><li>Doorlooptijd: </li></ul><ul><ul><li>initiatieffase 2 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectontwikkeling met kopers 1 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Renovatie 1 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Afbouw door kopers 1 jaar </li></ul></ul>
 54. 58. Foto’s wallisblok voor renovatie
 55. 65. De mensen
 56. 70. De renovatie
 57. 76. Wallisblok na renovatie
 58. 87. Klushuizen een optie voor Rotte kiezen of leegstaand particulier bezit?

×