Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

План методичної роботи 2017-2018рр.

151 views

Published on

План методичної роботи 2017-2018рр.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

План методичної роботи 2017-2018рр.

  1. 1. Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище харчових технологій» План методичної роботи училища на 2017 – 2018 н.р. Зміст роботи Термін проведення Відповідальний Організаційно- планова робота 1 Затвердити планування роботи над впровадженням Єдиної методичної теми:Формування професійної компетентності учнів через впровадження інноваційних технологій навчання: 1.створення умов для розвитку і самореалізації особистості в умовах використання нових педагогічних технологій; 2. Вдосконалення професійної майстерності педпрацівників щодо використання активних методів навчання і виховання До 1.09.17 Методист 2 Провести інструктивно-методичні наради з викладачами, майстрами в.н. Протягом року, згідно планування Заступники директора, методист, старший майстер, Організаційно- консультаційна робота 3 Ознайомити працівників педагогічного колективу з методичними рекомендаціями щодо ведення журналів теоретичного навчання вересень Заступники директора 4 Надати методичну та консультативну допомогу щодо розробки навчально-плануючої документації викладачів та майстрів виробничого навчання. До 10.09.17 Заступник директора з НВР, методист, голови методичних комісій. 5 Проводити заняття Школи молодого педагога Протягом року, згідно планування Корж Г.Г. 6 Ознайомлювати педагогів училища з нормативними документами Протягом року Заступник директора з НВР, методист Організаційно- методична робота 7 Провести засідання педагогічної ради Протягом року, згідно планування Директор, заступники директора 8 Провести засідання методичних комісій. Протягом року, згідно планування Голови методичних комісій. 9 Проводити засідання методкомісії класних керівників Протягом року, згідно планування Братина О.М. 10 Провести педагогічні читання Січень Директор, методист 11 Організувати роботу з обдарованими учнями,забезпечити участь в обласних олімпіадах, конкурсах професійної майстерності Протягом року Заступники директора, методист, викладачі та майстри в.н. Вивчення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників училища 12 Організувати роботу з вивчення перспективного передового досвіду педпрацівників училища Протягом року Методист
  2. 2. 13 Організувати постійно діючі виставки у методичному кабінеті і бібліотеці з метою поширення передового досвіду, новинок методичної літератури,психології, техніки і технології. Протягом року методист 14 Організувати підготовку матеріалів для друку у періодичній пресі Протягом року методист 15 Забезпечити умови для проведення самоосвітньої діяльності педагогів ПТНЗ, індивідуальної методичної роботи. Постійно Методист 16 Організувати діяльність творчих осередків в Науково- практичному центрі Протягом року Керівники НПП, методист 17 Організувати роботу щодо проведення відкритих уроків, взаємовідвідування уроків. Постійно за графіком Методист 18 Організувати роботу щодо проведення тижнів спецдисциплін Лютий-березень Голови та члени методичних комісій 19 Організувати конкурс комплексно-методично го забезпечення предметів та уроків Квітень Методист Підготовка та проведення атестації педагогічних працівників училища 20 Організувати і провести комплекс заходів щодо діагностики навчальних досягнень учнів з предметів загальноосвітньої підготовки. Вересень, грудень, квітень. Заступники директора 21 Вивчити та узагальнити досвід роботи викладачів (майстрів в. н.), що атестуються Протягом року Методист, голови методичних комісій 22 Створити умови для вивчення сучасних педагогічних і виробничих технологій, обладнання,техніки медпрацівниками Постійно Адміністрація, методист 23 Атестація педагогічних працівників ПТНЗ Березень-квітень Голова, секретар атестаційної комісії Методист С.А. Качан

×