Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nasıl Bir CFO ?_ Lütfullah Kutlu_26 Temmuz 2013

1,242 views

Published on

Mali işlerin idaresi fonksiyonu, şirket yönetimi açısından bütüncül olmalıdır, dolayısı ile ideal bir CFO; şirketin tüm faaliyet alanları ve disiplinleri ile irtibatlı hayati bir işleve sahiptir

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nasıl Bir CFO ?_ Lütfullah Kutlu_26 Temmuz 2013

 1. 1. NASIL BİR CFO ?NASIL BİR CFO ? LÜTFULLAH KUTLU 26 TEMMUZ 2013
 2. 2. MALİ İŞLERİN YÖNETİMİ FONKSİYONU Bütüncül olmalıdır Şirketin tüm faaliyet alanları ve disiplinleri ile irtibatlıdır
 3. 3. BİR BAKIŞTA CFO Genelde CFO’ ya direkt bağlı fonksiyonlar : muhasebe, finansman, bütçe-planlama-raporlama, insan kaynakları, bilgi sistemleri, satınalma, idari işler Genellikle CFO’ lar aynı zamanda Yönetim Kurulu üyeleri olarak, asgaride de İcra Kurulu mensupları olarak hizmet verirler  Şirketin tüm fonksiyonları hakkındaki detaylı ve derin bilgi, yasal sorumlulukları açısından da hayati ve vazgeçilmezdir
 4. 4. İDEAL BİR CFO CEO’ luk pozisyonunun en güçlü yedeği ve adayıdır, tüm formasyonunu hemen CEO olarak göreve başlayacak şekilde kurgulamalı ve güncel tutmalıdır Sadece kitabi bilgilerle yetinmez, günlük problemlere de kreatif çözümler üretebilecek şekilde açık fikirli ve esnektir, şirketi yasal problemlerle karşı karşıya bırakmayacak çözümleri üretip, riski asgariye indirebilme yetkinliğindedir
 5. 5. Tüm mesaisini kapalı kapısının ardında, fildişi kulesinde geçirmez Herşeyi bildiğini iddia etmez, öğrenmeye sonuna kadar açıktır, kendi limitlerini ve kimlerden tavsiyeler alması gerektiğini çok iyi bilir Muhasebeyi çok iyi bildiği için kendisine CFO denilmediğinin farkındadır, o bir kontrolör değil bir stratejisttir
 6. 6. İşinin sadece rakamlarla değil, aslında olaylar ve insanlarla olduğunun farkındadır Projelerini üst yönetime kabul ettirme yeteneği kadar; ekibine anlatma, kabul ettirme ve uygulatma niteliğine sahip olması gerektiğinin farkındadır Zor soruları CEO’ da dahil herkese sorabilecek, cevaplarını eninde sonunda alabilecek medeni cesarete sahiptir
 7. 7. Liderdir ama takım oyununun olmazsa olmaz olduğunun da bilincindedir İyi bir eğitmen ve öğretmendir, öğrencileri sadece kendi ekibi değil, şirketin tüm üst düzey yöneticileridir Gerekiyorsa kolları sıvayarak işin nasıl yapılması gerektiği konusunda örnek teşkil eder Şirkette en çok şey bilen adam olmalıdır
 8. 8. Organizasyondaki diğer C-seviyesi yöneticilerin sahip olmadıkları bir imtiyaza sahiptir; veri ve enformasyon, bu CFO’ ya yeni stratejiler üretebilmek, yeni fırsatları görebilmek gücünü verir; CFO bu gücü iyi kullanmalı, diğer yöneticiler için de bir tetikleyici olmalıdır  Üçüncü partileri ihmal etmez, tedarikçiler ve müşteriler onun vazgeçilmez iş ortaklarıdır Organizasyon içerisinde odaklanmayı sağlar; masraf ve gelir kalemlerine, tasarruf tedbirlerine, yatırım fırsatlarına
 9. 9. Ekonomik büyüme veya küçülme zamanlarında öncelik sıralamasını iyi belirler Patronu yönetme sanatını, imkanlar dahilinde, en iyi şekilde icra etmek zorundadır Naktin kıymetini bilir, bilmeyenlere öğretir, finansal tabloları tüm C-seviyesi yöneticilerin anlayabileceği şekilde yorumlar, gerekli analizleri yapar ve maceraya izin vermez, özellikle bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu arasındaki bağlantıları yorumlar, tabir caizse gözleri açar
 10. 10. Şirketi temsil eder, sadece bu yetkiye değil bu yetkinliğe de her anlamda sahip olmalıdır, kendisini her konuda geliştirir
 11. 11. TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER... http://lutfullahkutlu.wordpress.com/http://lutfullahkutlu.wordpress.com/ http://www.lutfullahkutlu.com/http://www.lutfullahkutlu.com/

×