Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kafa ve Ajanda Karışıklığına Son_Lütfullah Kutlu_27 Mayıs 2013

1,387 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kafa ve Ajanda Karışıklığına Son_Lütfullah Kutlu_27 Mayıs 2013

 1. 1. KAFA VE AJANDA KARIŞIKLIĞINAKAFA VE AJANDA KARIŞIKLIĞINASON..!SON..!27 MAYIS 2013LÜTFULLAH KUTLU
 2. 2. “Yapılacak çok iş, yoğunlaşılacak çokkonu ve müthiş bir bilgi bombardımanıvar… Nereden başlasambilemiyorum..!”
 3. 3. “Back to the basics”Sadede gelelim, kaybolmayalımRotamız belli, konsantrasyonumuzukaybetmeyelim
 4. 4. VAZGEÇİLMEZ “BİRİNCİLKONSANTRASYON ALANLARI”
 5. 5.  SEKTÖRDEN VE BÜYÜKLÜKTEN BAĞIMSIZDÖRT TEMEL ODAKLANMA ALANIYol Haritası : Net bir şekilde ifade edilmiş,odaklanılmış ve sadık kalınacak bir stratejininoluşturulması ve korunması•Hedef kitle hakkındaki derinlikli bilgi•Şirketin kapasitesininin doğru ve gerçekçideğerlendirmesi•Şirket stratejisini çalışanlarla paylaşmak
 6. 6. İcra Kabiliyeti : Hatasız ve son derece verimlibir icra mekanizması kurmak ve devamettirebilmek•Sürekli kazanan bir yapı kurmak•Verimliliği sektör ortalamasının üstüne çıkarmak•Maliyetleri azaltıp, gelirleri arttırmaya yönelik yeniteknolojiler ve yönetim uygulamaları
 7. 7. Şirket Kültürü : Performans odaklı bir şirketkültürünün kurulması ve devam ettirilmesi•Çalışanın maksimumunu vermesinin sağlanması,performans odaklılık•Olağanüstü sonuçların sadece yöneticilerden değil herseviyedeki çalışandan beklenmesi•Ulaşılan maddi – manevi kazançların katkıları oranındatüm çalışanlarla paylaşılması•Her yıl hedefleri biraz daha yukarı çekerek, çalışanlarınkatkısını da sürekli azami seviyede tutmak
 8. 8. Şirketin Yapısı : Hızlı, esnek ve mümkünolduğunca az katmanlı bir organizasyonel veoperasyonel yapı kurmak ve devam ettirebilmek•Bürokrasi : Prosedür ve protokollerin aşırılığı gelişmeyedarbe vuruyor, çalışanların hevesini öldürüyor ve enerjilerinitüketiyor•Gereksiz bürokrasinin, organizasyon şemalarındaki gereksizkatmanların, modası geçmiş formalitelerin ortadankaldırılması•Bilginin istiflenmediği, birimler arasında paylaşıldığı vekurum kültürünü zenginleştirici bir silah olarak piyasaihtiyaçları doğrultusunda işlendiği yapılar
 9. 9. “İKİNCİL KONSANTRASYONALANLARI”
 10. 10.  SEKTÖRDEN VE BÜYÜKLÜKTENBAĞIMSIZ ÜÇ TALİ ODAKLANMA ALANIYetenek Yönetimi : Kalifiye insan gücüne sahipolma iradesi ve yeteneği•Boşalan üst düzey pozisyonları içeriden doldurabilmeyüzdesi ve yeteneği•Mevcut çalışanları daha üst pozisyon ve sorumluluklarahazırlayacak yatırımı yapabiliyorsanız, dışarıdan gelecekyeteneklerin de hedefinde olursunuz
 11. 11. İnovasyon : Sektörünüzü dönüştürebilecek 360derece inovasyon yeteneği•Üretim hattı•Yönetim felsefesi•Süreçler•İlişkiler
 12. 12. Ortaklıklar ve Satınalmalar : Bir büyümemotoru olarak, verimli, geri dönümü son dereceyüksek ortaklıklar kurabilmek, şirketler satınalabilmek yeteneği•Satış kanallarını ve mecraları çeşitlendirmek•Ölçek ekonomisinden yararlanabilmek•Pazar payını büyütebilmek•Ana iş alanını merkez alma hassasiyeti
 13. 13. Kafa karışıklığı, ajanda karmaşıklığı, öncelik sıralamasıkararsızlığı yaşanan her durumda, yeni yapılara adımatan, kendisinden çok şeyler beklenen profesyonelleraçısından da bir kontrol listesi fonksiyonu olarak( VAZGEÇİLMEZ ) ilk DÖRTLÜ+( OLURSA NE İYİ OLUR ) ikinciÜÇLÜ
 14. 14. TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER...http://lutfullahkutlu.wordpress.com/http://lutfullahkutlu.wordpress.com/

×