Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Güç Oyuncularından Azami Fayda Sağlamak_Lütfullah Kutlu_31 Mayıs 2013

1,586 views

Published on

Güçlü, yetkin, kişilik ve ahlak sahibi, kurumlarının kültür ve birikimlerini taşıyan, doğru örnek teşkil eden güç odaklarını oluşturmanın ve korumanın önemi ve yolları

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Güç Oyuncularından Azami Fayda Sağlamak_Lütfullah Kutlu_31 Mayıs 2013

 1. 1. GÜÇ OYUNCULARINDAN AZAMİGÜÇ OYUNCULARINDAN AZAMİFAYDA SAĞLAMAKFAYDA SAĞLAMAK31 MAYIS 2013LÜTFULLAH KUTLU
 2. 2. “Başkana en yakın şahıslar olmaimtiyazı”
 3. 3. Başkanın en yakınındaki “güç odağı”Şirketin gerçek sahipleri
 4. 4. “Klikler, Güç Odakları”Yok etmek değil, varlığını doğruyönlendirmek
 5. 5. Kurumun merkezinde “bir grup insan”Adeta sadece bu insanlardan müteşekkil görülür kurumlarFormal bir organizasyon şemasında “ayırt edilemezler”, güçleri debu “görünmezlikten” gelir “Varlıklarının sonuçları” çok etkilidirSayıları azdır, çok büyük yapılarda dahi “iki elin on parmağınıgeçmezler”Tüm karar mekanizmaları üzerinde kayıtsız şartsız bir“hakimiyetleri” vardırVarlıkları hakkında “genellikle kimse konuşmaz, bir tabudurvarlıkları ve varlık sebepleri”
 6. 6. Güç odaklarının doğru dizaynı veyönetimi ileOlabildiğince menfi sonuçlar alınabileceğigibi,Olabildiğince müspet noktalara da gelinebilir
 7. 7. Doğru yönde çalıştıklarında bu klikler,organizasyonlar “daha yüksek performans vesorumluluk seviyelerine doğru, doğal bir yönelişve hızla evriliyorlar”Yanlış yönde çalıştıklarında “mafyalaşıyor,kendileri şişman kedilere dönerken kurumlarıngeride kalan kısmı ya oldukları yerde sayıyor yada sürekli güç kaybediyorlar”
 8. 8. Neden bu kadar önemli bir güçodağının profili?Kurumların geri kalan kısmı sözkonusu birkaçkişiyi takip ediyor, onları rol-model alıyorlar,olumlu ya da olumsuzKurumların değerlerini ve tecrübelerinimuhafaza edip geliştirebilecek insanlardanmüteşekkil ise kurumlar büyük bir momentumyakalıyorlar
 9. 9. Faaliyetlerin odağı; güç odağını doğru oluşturmak vesürekli doğru bir şekilde güncellemekolmalı
 10. 10. Yetkin bir güç odağını, mümkün olduğuncageniş katılımlı olarak kurup yaşatmak şartHer tür kaynağa ve iletişim imkanına sahipkılmak ve pozisyonlarına uygun yetki vesorumlulukları vermek elzemSadece güç odağını dizayn ile sınırlı kalmayıpperformansları ve ahlaki yeterlilikleri paralelindebu odağa yeni üyelerin girmesini, gerekenkriterleri karşılayamayanların da tasfiyesinibaşarmak gerek
 11. 11. Şirketin “finansal durumu” ile ilgili“yeterli, güncel ve doyurucu bilgi”yönetim kadroları ile paylaşıldıkça güçodağının üyelerinin “şirketkaynaklarını şirket menfaatlerinerağmen kullanmalarının” ciddi orandaönüne geçiliyor
 12. 12. En önemli yatırımın yönü belli;“güçlü, yetkin, kişilik ve ahlak sahibi,kurumlarının kültür ve birikimlerinitaşıyan, doğru örnek teşkil eden güçodakları”nı oluşturma ve koruma yatırımı
 13. 13. TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER...http://lutfullahkutlu.wordpress.com/http://lutfullahkutlu.wordpress.com/

×