Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. w 2012 roku - przegląd wydarzeń

920 views

Published on

Prezentacja "Przegląd wydarzeń Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2012 roku" jest elementem Raportu rocznego online LUG 2012 - pierwszego takiego raportu na rynku NewConnect. Stanowi skrót najważniejszych wydarzeń w 2012 roku wraz z komentarzem Prezesa Zarządu LUG S.A.

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Grupa Kapitałowa LUG S.A. w 2012 roku - przegląd wydarzeń

 1. 1. Grupa Kapitałowa LUG S.A. w 2012 roku – przegląd wydarzeo
 2. 2. LUG w 2012 STYCZEO01 W styczniu 2012 roku LUG Light Factory zakupił nieruchomośd o powierzchni 2,4 ha w Lubuskim Parku Przemysłowo - Technologicznym w Nowym Kisielinie, gdzie wybuduje fabrykę komponentów elektronicznych. Teren objęty jest Kostrzyosko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 01/2012 Zakup inwestycyjny pod budowę nowego zakładu - „W drodze przetargu, nasza spółka zależna nabyła działkę inwestycyjną o powierzchni 2,43 ha za kwotę 980 tys. złotych netto. Otrzymaliśmy już także pozwolenie na prowadzenie działalności w Kostrzyosko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, na terenie której znajduje się nieruchomośd. Wybudujemy zakład dedykowany produkcji urządzeo opartych na zaawansowanych technologiach LED, które dopiero zaczynają się rozwijad. Ponadto, w Polsce brakuje produktów wysokiej jakości, a rynek zalewany jest kiepskimi produktami z Azji. Chcemy tę niszę zagospodarowad i do kooca 2015 roku uruchomid nowy zakład.” – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 3. 3. LUG w 2012 LUTY02 Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakooczyła procedurę rejestracji biura handlowego LUG Light Factory Sp. z o.o. na terenie Ajman Free Zone. Biuro zlokalizowane jest strefie ekonomicznej w Ajmanie, obok Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 02/2012 Przedstawicielstwo handlowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - „Nasza ekspansja zagraniczna przybiera na sile. Otwieramy biura handlowe i przedstawicielstwa na rynkach, na których mamy już ugruntowaną pozycję i jesteśmy przekonani o sukcesie tych działao. Tak było z przedstawicielstwami w Londynie i Paryżu. Tak jest z nowym biurem handlowym w Ajman Free Zone w Zjednoczonych Emiratach Arabskich” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 4. 4. LUG w 2012 MARZEC03 Strona internetowa LUG S.A. oraz całokształt prowadzonych relacji inwestorskich został doceniony przez konkursowe jury, które wyłoniło spółkę spośród 54 emitentów obecnych w II etapie. W kategorii rynku NewConnect, w finale obok LUG znalazły się jeszcze dwie inne spółki. Wszystkie finałowe firmy zostały poddane analizie przez znakomitych fachowców rynku kapitałowego, w tym z takich dziedzin jak grafika, komunikacja marketingowa, ekonomia czy relacje inwestorskie. 03/2012 Finał konkursu Złota Strona Emitenta 2012 - „Cieszy nas pozytywna opinia Kapituły konkursu, a także głosy ze strony inwestorów, którzy doceniają zmiany wprowadzone w naszym serwisie internetowym, by był jeszcze bardziej przyjazny i odpowiadał na ich potrzeby informacyjne.” – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 5. 5. LUG w 2012 KWIECIEO04 W kwietniu 2012 roku, podczas największych targów branży oświetleniowej LIGHT+BUILDING we Frankfurcie nad Menem, firma LUG zaprezentowała nową markę ekskluzywnych opraw oświetleniowych. Flash DQ to nowe rozwiązania oświetleniowe dedykowane architektom i projektantom poszukującym synergii najwyższej jakości i wysmakowanego wzornictwa. Debiut marki okazał się wielkim sukcesem. 04/2012 Premiera marki Flash DQ - „Podczas tegorocznej edycji prestiżowych targów Light + Building zaprezentowaliśmy najnowsze kolekcje opraw w ramach nowej marki Flash DQ. Nasze stoisko odwiedziło niemal tysiąc osób, a każdy z gości podkreślał niestandardowe rozwiązania i interesujący design, zarówno w odniesieniu do stoiska jak i opraw.” – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 6. 6. LUG w 2012 MAJ05 Spółka LUG Light Factory, została wyróżniona Gospodarczą Nagrodą Prezydenta Zielonej Góry, której wyrazem jest statuetka Jaskółka Biznesu 2012. Firma została nagrodzona w uznaniu za to, iż swoją działalnością podbija nie tylko szerokie rynki, ale również przyczyniają się do rozwoju Zielonej Góry i społeczności lokalnych. 05/2012 Jaskółka Biznesu 2012 - „Zielona Góra to nasze miasto, dlatego fascynuje mnie obserwowanie jak staje się przyjaznym i dynamicznie rozwijającym się miejscem, które sprzyja zarówno biznesowi, jak i rozwojowi kultury czy sportu. Cieszę się, że LUG ma tu swoje korzenie i może wspierad te przemiany.” – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 7. 7. LUG w 2012 CZERWIEC06 W czerwcu 2012 roku został sfinalizowany proces rejestracji nowej spółki zależnej w Grupie Kapitałowej LUG S.A. Spółka LUG do Brazil - Artigos de Iluminação Ltda. (LUG do Brazil Ltda.) rozpoczęła program ekspansji na rynku brazylijskim oraz rozwoju działalności na terenie całej Ameryki Południowej. 06/2012 Ekspansja na rynek brazylijski - „Nasza nowa spółka zależna będzie nie tylko zatrudniała lokalnych specjalistów znających realia funkcjonowania w tak odmiennym kulturowo i ekonomicznie kraju, jakim jest Brazylia, ale także będzie zarządzana na miejscu, gdyż cały Zarząd rezyduje na stałe w São Paulo. Z Polski będzie pochodził cały know-how i doświadczenie techniczne, które budowaliśmy na przestrzeni ponad 20 lat istnienia. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z naszymi założeniami Brazylia stanie się naszą przepustką na inne obszary Ameryki Południowej.” – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A. http://lug.com.pl/Brazil/
 8. 8. LUG w 2012 LIPIEC07 Akcjonariusze LUG S.A. podczas Walnego Zgromadzenia podjęli uchwałę w sprawie wypłaty, pierwszej w giełdowej historii spółki, dywidendy. Zgodnie z uchwałą na jedną akcję przypadł 1 grosz dywidendy, który został wypłacony w dniu 11.10.2012r. 07/2012 Dywidenda dla Akcjonariuszy LUG S.A. - „W świetle naszego dynamicznego rozwoju oraz planów inwestycyjnych dotyczących wdrażania nowych opraw oraz budowy nowej fabryki dywidenda powinna satysfakcjonowad akcjonariuszy. Otrzymujemy wiele pozytywnych sygnałów od inwestorów, którzy doceniają fakt wywiązywania się z deklaracji i chęci podzielenia się wypracowanym zyskiem.” – mówi Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 9. 9. LUG w 2012 SIERPIEO08 Analitycy Infinity8, w drugim numerze autorskiego raportu „TOP PICK” wskazali LUG S.A. jako jedną z trzech najbardziej interesujących spółek w Alternatywnym Systemie Obrotu. W uzasadnieniu doceniono dużą dynamikę wyników, innowacyjnośd produktów oraz nasze plany budowy nowego zakładu produkcyjnego. 08/2012 TOP PICK rynku NewConnect Całkowity rating przyznany LUG to 5. Składają się na niego ratingi szczegółowe w następujących kategoriach: innowacyjnośd – 4,5; doświadczenie Zarządu – 5; płynnośd akcji – 5; wskaźnik Altmana – 4. Raport można znaleźd na stronie: http://www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie/Aktualnosci,year,2012,news_id,5 164
 10. 10. LUG w 2012 WRZESIEO09 W dniu 28 września 2012 roku, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki poddano pod głosowanie uchwałę w sprawie scalenia akcji Emitenta. Akcjonariusze jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez Zarząd LUG S.A. program scalenia. 09/2012 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. - „Niestety przeprowadzony przed dwoma laty split akcji nie przyniósł oczekiwanych efektów. Zaczęliśmy byd postrzegani jako spółka groszowa, co szkodziło naszej reputacji. Inwestorzy, z którymi odbywaliśmy spotkania podkreślali niedowartościowanie Spółki. Sam techniczny proces scalenia nie wystarczy, ale mam nadzieję, że w połączeniu z kolejnymi wynikami okresowymi, sukcesami spółki w Brazylii oraz planami rozwoju będzie pozytywnym bodźcem do poprawy naszej wyceny rynkowej.” – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 11. 11. LUG w 2012 PAŹDZIERNIK10 LUG Light Factory zakooczył procedurę rejestracji formalno-prawnej przedstawicielstwa handlowego w stolicy Francji – Paryżu. Tym samym nastąpiło prawne ukonstytuowanie działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową LUG S.A. w ramach realizacji strategii i ekspansji na poszczególnych rynkach w Europie. 10/2012 Przedstawicielstwo handlowe we Francji - „Do tej pory działaliśmy na rynku francuskim bez własnego przedstawicielstwa, bazując na kontaktach handlowych realizowanych przy użyciu narzędzi komunikacji na odległośd. Od dziś będziemy działad bezpośrednio w Paryżu, wykorzystując w tym celu własne biuro handlowe.” – komentuje Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 12. 12. LUG w 2012 LISTOPAD11 W listopadzie 2012 roku nastąpiło scalenie akcji LUG, w wyniku którego podwyższono wartośd nominalną jednej akcji przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości. Dla akcjonariuszy i inwestorów uruchomiono Centrum wiedzy z pełną informacją o szczegółach przeprowadzanego procesu. 11/2012 Scalenie akcji LUG S.A. Seria akcji Ilośd akcji przed scaleniem (wartośd nominalna 0,01 zł) Ilośd akcji po scaleniu (wartośd nominalna 0,25 zł) Seria A 108 000 000 4 320 000 Seria B 35 971 400 1 438 856 Seria C 35 992 850 1 439 714 Razem 179 964 250 7 198 570
 13. 13. LUG w 2012 GRUDZIEO12 W grudniu 2012 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. zakupiła nową linię produkcyjną do montażu SMD, która pozwoli rozpocząd produkcję własnych komponentów LED już w 2013 roku. W tym celu wiosną 2013 roku rozpoczęto rozbudowę dotychczasowej fabryki LUG o 700m2. 12/2012 Produkcja komponentów LED - „Postanowiliśmy nie zwlekad i już w 2013 roku rozpocząd produkcję komponentów elektronicznych, które będziemy wykorzystywad w oprawach LED. W Polsce brakuje komponentów ledowych wysokiej jakości, a rynek zalewany jest kiepskimi produktami z Azji. Chcemy tę niszę zagospodarowad i dzięki własnej produkcji dodatkowo zwiększyd nasze moce produkcyjne i możliwości dostosowania naszych komponentów do autorskich pomysłów projektantów.” – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG S.A.
 14. 14. LUG S.A. Ul. Gorzowska 11 65-127 Zielona Góra www.lug.com.pl/Relacje_inwestorskie Kontakt: relacje@lug.com.pl

×