Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rudolf Vohnout - Integrita archivovaných objektů

1,043 views

Published on

Rudolf Vohnout se věnuje integritě archivovaných objektů z pohledu legislativy ČR, především zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, vyhlášky 645/2004 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., vyhlášky č. 259/2012 a její novely č. 283/2014 Sb.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rudolf Vohnout - Integrita archivovaných objektů

  1. 1. LTP-pilot Integrita archivovaných objektů Rudolf Vohnout Přírodovědecká fakulta JU Projekt LTP-pilot Masarykova univerzitaLTP-workshop, Praha 1.12.2015
  2. 2. Integrita archivovaných objektů Problémy (dlouhodobé) o Čas o Čas o Čas... Čas o Absolutní o Relativní o Systémová metedata o Sdružit čas a data a kdykoliv být schopen toto ověřit Hash o Integrita o Duplicita o Důvěryhodnost? 5/20
  3. 3. Legislativa a standardy Nebojte bude to rychlé…. o Audit archivu (je důvěryhodný, mohu se na to co v něm je spolehnout? o ISO: 16919 (Best Practices pro stanovení důvěryhodnosti); 16363 (1: Dokumentace změn, 2: správa digitálních objektů – zajištění přístupu ke všem prostředkům, které mohou mít vliv na původ a autenticitu archivovaných objektů, 3: Risk management). o ČR: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Ten dále doplňuje vyhláška 645/2004 Sb., resp. zákon č. 167/2012 Sb.: zajištění věrohodnosti, identifikátor, pravost, alternativy elektronického podpisu. Vyhláška č. 259/2012 Sb., resp. její novela č. 283/2014 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby 5/20
  4. 4. Formáty Diskuse? Měla by být! o Archivematica spoléhá na externí nástroje. o Dokumentace standardu. o Vyhláška č. 283/2014: Pro statické textové dokumenty Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A, ISO 19005). Pro obrazová data (statická) Tagged Image File Format (TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný). Portable Network Graphics (PNG, ISO/IEC 15948). Joint Photographic Experts Group File Interchange Format (JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918). Pro zvukové dokumenty MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2). MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3). Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (PCM). Pro obrazová data (dynamická) Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, ISO/IEC 13818). Moving Picture Experts Group Phase 1 (MPEG-1, ISO/IEC 11172). Graphics Interchange Format (GIF)5/20
  5. 5. Doporučení V rámci projektu se integrita objektu zajišťuje! • Při samotné archivaci je vypočítán a archivován kontrolní součet z právě archivovaného dokumentu a uložen jako součást nepřepisovatelných (systémových) metadat. • V rámci replikačních pravidel DÚ CESNET jsou kontrolovány kontrolní součty při transferu objektů z jedné lokality na jinou tak aby byla zaručena jejich integrita. Praxe z archivu: Pravost dokumentu v kontextu! • Reparace vs. prokazatelné členství v NSDAP. 5/20

×