Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martin Lhoták - Projektový záměr ArcLib

1,135 views

Published on

Martin Lhoták ve své prezentaci shrnuje dosavadní aktivity Knihovny Akademie věd ČR v oblasti digitalizace, digitálních knihoven i LTP a představuje projekt ArcLib, který je podán do NAKI II a čeká na schválení. Tento projekt by měl propojit systém Archivematica spolu s dalšími open source nástroji do jednoho LTP systému.

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Martin Lhoták - Projektový záměr ArcLib

  1. 1. ProArc – proof of concept Projektový záměr ArcLib Martin Lhoták Knihovna AV ČR, v. v. i. Digitální archivace v ČR 1. 12. 2015, Praha
  2. 2.  Výzkumný projekt financovaný z programu MK ČR NAKI  2012-2015  20 mil. Kč  Spolupráce Knihovny AV ČR, Národní knihovny ČR a dalších partnerů  Hlavní cíl – Česká digitální knihovna  Agregace a zpřístupnění obsahu digitálních knihoven z území České republiky http://www.czechdigitallibrary.cz
  3. 3. Tři podcíle - systém pro zpřístupnění digitálních dokumentů - systém pro sledování digitalizačního workflow - produkční a archivační systém http://www.czechdigitallibrary.cz
  4. 4.  Produkční a archivační systém  Produkce digitálních dokumentů  Dodržování standardů NK ČR - kompletní PSP balíček NDK (METS, MODS, MIX, PREMIS, ALTO, Dublin Core)  Přebírání dat z externích systémů (Aleph, Registrdigitalizace.cz)  Kompatibilita se systémem Kramerius  Podpora identifikátorů URN:NBN, UUID  Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů – LTP  Dodržovaní standardů pro LTP - OAIS, ISO  Propojení s Archivematicou  Využíván v KNAV, SVKHK, MKP, …  Open source založený na Fedora Commons repository
  5. 5.  Propojení s Archivematicou  2014 – Analýza: ProArc s ohledem na OAIS a využití Archivemat.  2015 – Export NDK balíčku do Archivematiky, vlastní utilita  2015 – Export/Import kompletního XML dig.dokumenu  CSV + adresářová struktura s dig. objekty  SIP vytvořen v ProArcu  Metadatav v XML + obrazové soubory  Archivematica vytvoří AIP, který uloží do archivní části  DIP vytvořen v ProArcu po importu dat z Archivematiky
  6. 6. Projekt ArcLib  NAKI II – 2016-2020  Vývoj plnohodnotného open source řešení  Logická i bitová úroveň archivace  Návaznost na vývoj ProArcu a testování Archivematiky  Řešitelé: KNAV, MZK, MUNI, NK + individuálně zapojení odborníci (M. Melichar, A. Fojtů, J. Hutař)  Interoperabilita s LTP systémem NK ČR
  7. 7. Projekt ArcLib – výstupy  Vývoj komplexního LTP (Long Tem Preservation) open source řešení ARCLib s využitím open source systému Archivematica (nutno zvážit míru využití)  Vytvoření metodiky pro dlouhodobou logickou ochranu digitálních dat pro české prostředí s ohledem na mezinárodní standardy (zejména referenční model OAIS – ČSN ISO 14721 a ČSN ISO 16363)  Vytvoření metodiky a návrh řešení pro fyzické ukládání velkého množství dat a zajištění bit-level ochrany pro potřeby dlouhodobé archivace  Ověření v praxi formou poloprovozu
  8. 8. Martin Lhoták Lhotak@knav.cz http://www.knav.cz

×