Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.

LR AM Atliekų departamento direktoriaus Daliaus Krinicko pranešimas "Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m."

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pokyčiai atliekų sektoriuje iki 2020 m.

 1. 1. POKYČIAI ATLIEKŲ SEKTORIUJE IKI 2020 METŲ Dalius Krinickas AM Atliekų departamento direktorius 2017 m. birželio 2 d. Šiauliai
 2. 2. Lietuvos įsipareigojimai 2020–2030 2020 (perdirbimas ir panaudojimas) Rodiklių pasiekimas (2015) 2030 (perdirbimas ir paruošimas pakartotinai panaudoti) Komunalinės – 65% Perdirbta – 23% (ES-28%) Kompostuota – 10% (ES-16%) Sudeginta – 11% (ES-27%) Pašalinta – 54% (ES-26%) Komunalinės – 65% Pakuotės – 60% 60% (ES-79,2%) Gamybinės – 92% 86,5% (be fosfogipso) Bioskaidžių šalinimas – 35% 27% Pakuotės – 75%Kg/1 gyv. – mažiau ES vidurkio 448 (ES-477) MBA įrenginiai – 10 vnt. 10 MBA/MA Paslauga gyventojams – 100% 98% Šalinimas – 10% GPAIS sistema – 1 vnt. Pradžia 2018 m.
 3. 3. 4.1.4. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, diegiant atliekų prevencijos, pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo finansines paskatas ūkio subjektams Priemonės iki 2020 m.
 4. 4. Mokesčių už teršimą atliekomis priemonės LRV programos priemonės: •Didinti sąvartyno mokestį •Diferencijuoti mokesčius pagal pakuočių perdirbamumą •Įvesti deginimo mokestį Spręstini klausimai: •Sąvartynas – pigiausias tvarkymo būdas (šaliname 54%, ES 26%) •Perdirbama 33% komunalinių, 60% pakuočių (mažiau ES vid.) •Pakuotės ir antrinės žaliavos sąvartynuose – 28% •Neskatinamas perdirbamų gaminių teikimas rinkai Siekiamas rezultatas: •Investicijos į perdirbimą, pakartotinį panaudojimą •Didėjantis perdirbamų produktų skaičius rinkoje ir perdirbimas •Sąvartynas – brangiausia, perdirbimas – pigiausia alternatyva
 5. 5. Komunalinių atliekų sistemos priemonės LRV programos priemonės: •Įpareigoti gamintojus finansuoti pakuočių atliekas mišriame sraute •Nustatyti kainodaros principus, pavesti VKEKK regiono kainų sk. •Nustatyti savivaldos ir RATC funkcijas ir atsakomybę Spręstini klausimai: •2% neturi paslaugos, 10% nėra galimybės rūšiuoti, 18% nerūšiuoja •Gamintojo ir savivaldos atsakomybė nepakankama •Atliekos – vienintelė viešoji paslauga neturinti kainodaros principų •Konkursai surinkimui/paruošimui/perdirbimui neįvyksta 4 metai Siekiamas rezultatas: •100% paslauga, galimybė 100% rūšiuoti, didesnis surinkimas •Nepriklausoma kainodara, audituojama •Didesnės gamintojų investicijos pirminiam rūšiavimui •Savivaldos atsakomybė už komunalinių atliekų tvarkymą
 6. 6. Priemonės gamybai, perdirbimui, pakartotiniam naudojimui LRV programos priemonės: •Atliekų nelaikymo atliekomis kriterijai (nacionaliniai) •Sąlygos steigtis daiktų pakartotinio panaudojimo centrams •Maisto atliekų surinkimas, komposto kriterijai ir sertifikavimas •Darytojo dalinė atsakomybė už galutinį autvarkymą Spręstini klausimai: •Pakartotinis panaudojimas nedidelis •Antriniam panaudojimui reikalavimų nėra •Nėra komposto gamybos kriterijų ir sertifikavimo tvarkos •Atliekų darytojo už tvarkymą atsakomybės nėra Siekiamas rezultatas: •Gamintojų investicijos į pakartotinio panaudojimo verslą •Sumažėjęs atliekų kiekis, didesnė atliekų prevencija •Antrinių žaliavų didesnis panaudojimas gamyboje
 7. 7. Priemonės atliekų apskaitai LRV programos priemonė: •realiu laiku vykdoma apskaita •Integruota su IKS, ALIS, ASTA, VMI-2019 m. Spręstini klausimai: •apskaita 2 m senumo, šiandien neaktuali •popierinės ataskaitos, neįmanoma stebėsena ir kontrolė •neįmanomas rizikų vertinimas Siekiamas rezultatas: •realiu laiku pildoma, elektroninė apskaita, •automatinės ataskaitos, atliekų judėjimo atsekamumas •efektyvesnė atliekų kontrolė
 8. 8. Priemonės prisidės prie šių JT tikslų
 9. 9. Ačiū
 10. 10. Ačiū

×