Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Papildomos komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus finansavimo galimybės 2014-2020 m. ES fondų lėšomis. Pranešėjas Inesis Kiškis.

Papildomos komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus finansavimo galimybės 2014-2020 m. ES fondų lėšomis. Pranešėjas Inesis Kiškis.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Papildomos komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus finansavimo galimybės 2014-2020 m. ES fondų lėšomis. Pranešėjas Inesis Kiškis.

  1. 1. Papildomos komunalinių atliekų tvarkymo sektoriaus finansavimo galimybės 2014-2020 m. ES fondų lėšomis Inesis Kiškis Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktorius 2018 m. rugsėjo 13 d.
  2. 2. Status quo Priemonės: • Nr.05.2.1-APVA-V-010 „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“: 2 įgyvendinti projektai (atliekų tyrimų laboratorijos poreikio vertinimas ir GPAIS), 1 įgyvendinamas (Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos likvidavimas) • Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“: įgyvendinami 34 projektai už 70 mln. eurų • Nr. 05.2.1-APVA-K-009 „Komunalinių atliekų paruošimo perdirbti pajėgumų plėtra“: PFSA projektai nepatvirtinti po derinimo su Finmin; laukiama Maisto atliekų ekonominės analizės rezultatų (numatyta 12 mln. eurų)
  3. 3. Pageidavimų sąrašas Sutaupymai pasirašytose sutartyse 7.220.958 Eur Deklaruotas poreikis naudoti sutaupymus 4.340.685 Eur Likutis iš sutaupymų 2.892.329 Eur Rodiklis iš sutaupymų 7.670 t Papildomo finansavimo poreikis rodiklių pasiekimui 17.246.345 Eur Rodiklis iš papildomo finansavimo 54.386 t Regiono pavadinimas Sutaupytų ES lėšų suma, Eur Finansavimo poreikis ES lėšomis, Eur Likutis (trūkumas) Papildomas rodiklis, tonos Alytaus - 184.047 (184.047) 217 Kauno 2.067.072 1.860.370 206.702 1563 Klaipėdos 2.224.598 2.144.047 80.550 6026 Marijampolės - - - 0 Panevėžio 1.869.635 2.289.825 (420.190) 1769 Šiaulių - 2.630.878 (2.630.878) 8474 Tauragės - - - 0 Telšių 404.251 404.251 - ? Utenos 101.375 322.308 (220.933) 973 Vilniaus 554.027 11.751.305 (11.197.277) 43035 Iš viso: 7.220.957 21.587.030 (14.366.073) 62057
  4. 4. Pradinis matymas Iš sutaupymų remiamos Nr. 05.2.1-APVA-R- 008 veiklos: biologinių atliekų surinkimo konteinerių plėtra; konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas; didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas/ atnaujinimas. Papildomas finansavimas Nr. 05.2.1-APVA-R- 008 : Visos veiklos pagal PFSA; Intensyvumo padidinimas iki 85 proc.
  5. 5. MBA pritaikymas atskirai surinktų maisto atliekų apdorojimui Iš principo – taip • Klausimas – kokiu būdu? • Regioninis planavimas – nauja veikla 008 priemonėje? • Papildomos konsultacijos su Konkurencijos taryba, kaip tai padaryti
  6. 6. Sutaupymai pagal Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Prašymas APVA Derinimas su AM ir regiono plėtros taryba Sutarties keitimas
  7. 7. Papildomas finansavimas pagal Nr. 05.2.1- APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ Prašymai APVA Projektų finansavimo sąlygų aprašo (PFSA) keitimas Prašymai regionams Priemonių įgyvendinimo plano (PĮP) keitimas Pasitarimai su projektų vykdytojais rengiama APVA pateikia AM išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą Preliminarus sutikimas skirti papildomą finansavimą Nustatomi papildomi limitai regionams Skiriamos papildomos lėšos priemonės įgyvendinimui
  8. 8. www.esinvesticijos.lt

×