Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maisto atliekų surinkimo užduotis ir jos įgyvendinimas

Pranešimas, LR AM Atliekų departamentas

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Maisto atliekų surinkimo užduotis ir jos įgyvendinimas

  1. 1. MAISTO ATLIEKŲ TVARKYMO UŽDUOTIS Dalius Krinickas AM Atliekų departamento direktorius 2016 m. balandžio 8 d.
  2. 2. 2 Maisto atliekos – individualus klausimas (atsikratau, atsikratysiu, privalau atsikratyti) Su lupena ar be? Kas yra „maisto atliekos“? „maisto atliekos“ – maistas (įskaitant nevalgomas dalis), prarastas maisto tiekimo grandinėje, išskyrus medžiagoms, pvz., kaip biologinius produktus, naudoti, gyvūnams šerti nukreiptą arba perskirstyti išsiųstą maistą Sprendimas ES lygiu dar ieškomas
  3. 3. 3 Gyventojų išmetamas kiekis pastovus Maisto atliekų kiekiai: •2012 m. – 111 427 t •2013 m. – 89 923 t •2014 m. – 82 820 t Kiekis bendrame atliekų sraute (%): •2012 m. – 11,74 % •2013 m. – 11,98 % •2014 m. – 11,98 % Maisto atliekų kiekiai išlieka tokie pat Bendras kiekis 2011-2014 m. sumažėjo 18% Daugiau nei 50 kg / 1 asmeniui
  4. 4. 4 Maisto susidarymas Viešas maitinimas 2,4 tūkst. t Buitis 80 tūkst. t Maisto pramonė 104 tūkst. t
  5. 5. Mišrus srautas Viešas maitinimas Atskiras surinkimas Maisto pramonė Buitis S U R I N K I M A S Kompostavimas Biodujų gamyba Užduotis Prevencija (mažėjimas) – 30% 2017-01-01–2025-12-31 maisto atliekų gamybos, mažmeninės prekybos / platinimo, maisto paslaugų / apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ir namų ūkių sektoriuose 2020 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau 35% BSA 5
  6. 6. 6 Numatytos priemonės – iki 2019 m. įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą, įrengti pajėgumus apdorojimui, tam skiriant tikslinį finansavimą; – stiprinti apskaitos ir kontrolės reikalavimus; – tobulinti ir plėsti gamybos atliekų, viešojo maitinimo atliekų susidarymo ir tvarkymo kontrolę; – nustatyti reikalavimus kompostui, skatinti komposto rinkas (panaudojimą); – informuoti gyventojus apie maisto atliekų aplinkosauginę ir ekonominę reikšmę; – teikti finansinę paramą mažaatliekių technologijų diegimui; – organizuoti mokymus apie atliekų prevenciją įmonėms ir įstaigoms, kuriose susidaro viešojo maitinimo atliekos.
  7. 7. Ką darysime toliau - Sektoriaus problemos: - Per mažai tvarkytojų; - 2 leidimai, dubliuojami reikalavimai, ataskaitos; - Per aukšti reikalavimai rūšiavimui, transportavimui; - Trūksta reikalavimų kompostui; - 30 savivaldybių pateikė poreikį maisto atliekų konteineriams - ES paramos lėšomis regionams bus skiriamas finansavimas - Po konsultacijų su sektoriaus dalyviais: - Šalinti surinkimo, tvarkymo, rinkos kliūtis; - Parengti maisto atliekų tvarkymo rekomendacijas. 7
  8. 8. Ačiū

×