Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

More from LRATCA (16)

Advertisement

Komunalinių atliekų tvarkymas 2018 metais

 1. 1. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018 ALGIRDAS REIPAS LRATCA PREZIDENTAS
 2. 2. 2018 METAI SKAIČIAIS ATLIEKOS 1306104 tonų KA buvo sutvarkyta; 463,59 kg KA susidarė vienam gyventojui; 42,13793 % KA turėtojai išrūšiavo; 48,35 % visų KA buvo perdirbta. 154753 tonų KA atliekų tapo šiluma ir elektra; 23,47 % KA buvo pašalinta sąvartynuose. FINANSAI 89 942 409 € - tiek kainavo visas KA tvarkymas; 94,70 €/t – kainavo vienos t KA tvarkymas; 48,62 € - mokėjo už KA tvarkymą vidutinis namų ūkis arba 22,74 € vienas gyventojas ;
 3. 3. RATC PAJĖGOS IR ŪKINĖ VEIKLA IŠTEKLIAI 612 – tiek darbuotojų dirba RATC sistemoje; 240 326 911€ - toks turtas buvo naudojamas KA tvarkymo procesuose; 11 MBA įrenginių; 52 Kompostavimo aikštelės; 122 Didelių gabaritų surinkimo aikštelės; 10 Regioninių sąvartynų. PASLAUGOS 61 898 907 € - už tokią sumą atliekų tvarkymo paslaugų buvo suteikta KA turėtojams; 101 142 € - už tokią sumą atliekų tvarkymo paslaugų suteikė vienas RATC darbuotojas; 8,86 % buvo RATC grynasis pelningumas. 3,75 – toks buvo RATC vidutinis finansinio ir ekonominio pajėgumo rodiklis.
 4. 4. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 2018 METAIS LIETUVOJE Regionas Sutvarkyta komunalinių atliekų namų ūkiuose Sutvarkyta komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemoje Viso sutvarkyta komunalinių atliekųSukompostuota komunalinių atliekų namų ūkiuose 4 Kitaip panaudota komunalinių atliekų namų ūkiuose Atiduota perdirbti komunalinių atliekų, t.sk. saugojimas iki perdavimo Panaudota energijai gauti ir kitaip panaudota komunalinių atliekų Sukompostuota komunalinių atliekų 3 Pašalinta komunalinių atliekų Alytaus 9400 1023 18296 9783 23210 19934 81645 Kauno 24508 5717 34835 39202 65706 98280 268248 Klaipėdos 9100 1100 25349 109647 17647 13252 176095 Marijampolės 8700 960 10077 9781 23351 22009 74878 Panevėžio 9980 1460 12347 7101 32730 29013 92631 Šiaulių 8882 1505 21363 24896 41016 35730 133392 Tauragės 5429 659 5254 1338 11890 15854 40424 Telšių 8000 900 7658 9567 17736 14460 58321 Utenos 8768 1065 6047 16069 15079 8255 55283 Vilniaus 25500 1260 41767 125087 81815 49759 325188 Viso 118267 15649 182992 352471 330180 306546 1306104
 5. 5. ATIDUOTOS PERDIRBTI ATLIEKŲ RŪŠYS Regionas Atiduota perdirbti komunalinių atliekų, t.sk. saugojimas iki perdavimo Viso atiduota perdirbti komunalinių atliekų, t.sk. saugojimas iki perdavimo (1+2+3+4+5+6) Antrinės žaliavos tame tarpe ir pakuotės Užstato sistema Elektros ir elektronine iranga Padangos Pavojingos atliekos ) Kitos atliekos neįtrauktos į 1;2;3;4;5 skiltis Alytaus 12185,6 1262,4 965,2 777,5 70,3 3034,9 18295,9 Kauno 25696,1 4391,3 2291,8 1554,5 92,4 809,1 34835,1 Klaipėdos 17696,6 2841,0 351,1 968,9 307,4 3184,1 25349,0 Marijampolės 8183,9 950,6 527,7 302,3 17,1 95,1 10076,7 Panevėžio 10003,0 1537,6 193,7 577,7 12,0 23,0 12347,0 Šiaulių 17600,1 1989,9 899,7 837,6 7,6 27,8 21362,6 Tauragės 3994,1 625,4 109,0 244,9 25,3 255,0 5253,7 Telšių 5998,4 783,4 466,7 278,3 4,0 127,1 7657,9 Utenos 4291,4 999,7 439,0 315,5 1,0 0,0 6046,5 Vilniaus 22728,1 7449,1 289,4 923,7 31,2 10345,7 41767,1 Viso 128377,2 22830,3 6533,1 6780,8 568,4 17901,7 182991,5
 6. 6. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PANAUDOJIMO BŪDAI Regionas Panaudota energijai gauti ir kitaip panaudota komunalinių atliekų t.sk. saugojimas iki perdavimo Viso panaudota komunalinių atliekųKitaip panaudota komunaliniu atlieku Saugoma degių atliekų iki panaudojimo energijos gamybai Panaudota energijai gauti Alytaus 3417,9 0,0 6364,6 9782,5 Kauno 15220,8 4000,0 19981,0 39201,8 Klaipėdos 10961,0 739,0 97947,0 109647,0 Marijampolės 1281,0 2530,0 5970,0 9781,0 Panevėžio 2133,0 3995,0 973,0 7101,0 Šiaulių 10560,8 0,0 14335,0 24895,9 Tauragės 1140,0 198,0 0,0 1338,0 Telšių 5263,0 3969,0 335,0 9567,0 Utenos 5947,1 10122,0 0,0 16069,1 Vilniaus 13817,3 102422,2 8848,0 125087,5 Viso 69741,9 127975,2 154753,6 352470,8
 7. 7. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO BŪDAI 2018 METAIS Sukompostuota namų ūkiuose 9% Panaudota namų ūkiuose 1% Atiduota perdirbti 14% Panaudota 27% Sukompostuota 25% Pašalinta 24%
 8. 8. GALUTINIAI KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REZULTATAI LIETUVOJE 2018 METAIS Perdirbta 48% Panaudota 28% Pašalinta 24%
 9. 9. TVARKYMO BŪDAI REGIONUOSE Klaipėdos Utenos Vilniaus Viso Alytaus Telšių Šiaulių Marijampolės Panevėžio Kauno Tauragės 7.53 14.93 15.30 23.47 24.42 24.79 26.79 29.39 31.32 36.64 39.22 29.58 54.07 45.84 48.35 62.35 57.26 53.42 56.26 59.44 46.62 55.8462.89 30.99 38.85 28.18 13.23 17.95 19.79 14.34 9.24 16.75 4.94 Pašalinta Perdirbta
 10. 10. IŠRŪŠIUOTA KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KG/GYV. 0 20 40 60 80 100 120
 11. 11. ŠALINAMŲ SĄVARTYNUOSE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KIEKIS 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 2014 m 2015 m 2016 m 2017 m 2018 m
 12. 12. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KAŠTŲ STRUKTŪRA 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 Atliekų surinkimo, perkrovimo ir transportavimo kaštai MBA eksploatavimo kaštai Naudojimo energijos gamybai (deginimui) kaštai Sąvartyno eksploatavimo kaštai Senų sąvartynų ekspoatavimo ir atidėjinių sąvartyno uždarymui kaštai Didelių gabaritų aikštelių eksploatavimo kaštai Kompostavimo aikštelių eksploatavimo kaštai Rinkliavos ar kitos įmokos surinkimo administravimo kaštai Bendri administraciniai kaštai Mokesčiai ( sąvartyno mokestis, turto mokestis, kiti aplinkosauginia… PVM
 13. 13. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO IR ĮMOKOS DYDŽIO TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖ y = -0.1835x + 56.775 R² = 0.0614 35 40 45 50 55 60 65 29.00 34.00 39.00 44.00 49.00 54.00 59.00 64.00 RinkliavosdydisnamųūkiuiEurais/metus Komunalinių atliekų perdirbimo procentas
 14. 14. ATLIEKŲ TVARKYMO KAŠTŲ IR RINKLIAVŲ DYDŽIO TARPUSAVIO PRIKLAUSOMYBĖ 45.28 62.51 46.83 49.90 39.02 51.71 38.09 45.97 48.66 44.07 48.46 y = 0.2301x + 25.233 R² = 0.1824 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00 110.00 115.00 RinkliavosdydisnamųūkiuiEurais/metus Vienos tonos komunalinių atliekų tvarkymo kaštai Eurais/ tonai
 15. 15. KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROJIMO KAŠTAI SKIRTINGUOSE OBJEKTUOSE EURAIS/TONAI 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 MBA Sąvartynas DGASA Kompostavimo aikštelės Mišrių atliekų surinkimas 24.50 21.43 45.42 23.48 34.16
 16. 16. MIŠRIŲ ATLIEKŲ MECHANINIS APDOROJIMAS Regionas Iš viso MA įrenginiuose apdorota atliekų t. Tame tarpe mišrių komunalinių atliekų t. Pagaminta produktų iš visų mechaniškai apdorotų atliekų t Antrinių žaliavų Biologiškai skaidžių atliekų Mineralinių atliekų sąvartyno perdengimui Kitos šalintinos sąvartyne atliekos Degios atliekos naudotinos energijos gamybai Sumažėjimai dėl drėgmės ir dujų emisijos Alytaus 42019 35390 574 11573 3333 11878 6312 1672 Kauno 150580 150580 1400 55896 0 73302 19981 0 Klaipėdos 104916 104623 3184 48915 8494 0 44324 0 Marijampolės 32054 32054 1696 19878 0 7951 2530 0 Panevėžio 50328 50328 1251 28238 0 18097 2715 27 Šiaulių 64688 64688 26 22849 26428 14335 1050 Tauragės 22206 22206 893 7549 0 13566 198 0 Telšių 32354 32354 1471 14510 0 11511 4305 557 Utenos 28129 28129 398 10641 1287 6650 10122 0 Vilniaus 228465 228465 10122 95955 0 43688 78700 0 Iš viso 755739 748817 21015 316004 13113 213072 183522 3306
 17. 17. KUO MECHANINIS RŪŠIAVIMAS BLOGESNIS NEI UŽSTATAS UŽSTATAS Užstato sistema sugeneravo 22 830 tonas; Visos užstato sistemos sąnaudos 26 155 000 €/t; Vienos tonos pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo kaina 1145,64 €/t. MECHANINIS RŪŠIAVIMAS Atskirta pakuočių ir antrinių žaliavų 21 015 tonos Visos mechaninio rūšiavimo sąnaudos 9 283 090 € Vienos tonos pakuočių ir antrinių žaliavų rūšiavimo kaina - 441,72 €/T
 18. 18. BIOLOGINIO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ VEIKLA Regionas Iš viso BA įrenginiuose apdorota atliekų, t Tame tarpe apdorota atliekų iš MA įrenginių, t Pagaminta energetinių išteklių ir produktų biologinio proceso metu Biodujų m³ Elektros energijos kwh. Komposto,t Stabilato,t Sumažėjimai dėl drėgmės ir dujų emisijų,t Kitos priemaišos ar degios atliekos Alytaus 19 667 11 573 1 507 996 3 054 659 1 129 2 027 16 511 Kauno 55 896 55 896 0 0 26 232 0 16 769 12 895 Klaipėdos 0 0 0 0 0 0 0 0 Marijampolės 17 085 17 085 0 0 0 13 311 3 774 0 Panevėžio 27 520 27 520 2 185 387 4 148 427 0 24 690 2 830 0 Šiaulių 22 849 22 849 0 0 9 865 11 884 1 099 0 Tauragės 7 549 7 549 0 0 0 3 891 3 658 0 Telšių 14 510 14 510 612 0 0 9 963 4 547 0 Utenos 10 641 10 641 84 730 21 200 0 5 947 4 694 0 Vilniaus 95 955 95 955 0 0 27 678 0 35 707 32 570 Iš viso 271 672 263 579 3 778 725 7 224 286 64 904 71 714 89 589 45 465
 19. 19. TEGUL TAI BŪNA MŪSŲ IR RATC GYVENIMO IR ŽIEDINĖS EKONOMIKOS RATAS Būkime socialiniai atsakingi Būkime maksimaliai draugiški aplinkai Būkime bendruome nių bendradarbi ai Būkime ekonomiški ir veikime pigiausiai Būkime aktyvūs ir efektyvūs organizatori ai Būkime, nes tai mūsų misija ir gyvenimo prasmė Mylėkime

×