Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas

Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos. Pranešėjas Dalius Krinickas

  1. 1. Atliekų tvarkymas: tikslai ir perspektyvos Aplinkos ministerija 2018 m. balandžio 5 d.
  2. 2. Esama situacija
  3. 3. Esama situacija
  4. 4. Laukiantys iššūkiai
  5. 5. Atliekų tvarkymas 2020–2035 2020 (perdirbimas ir panaudojimas) Rodiklių pasiekimas 2030–2035 (perdirbimas ir paruošimas pakartotinai panaudoti) Komunalinės – 65% Perdirbta/kompostuota – 48% (ES-45%) Sudeginta – 17% (ES-27%) Pašalinta – 29% (ES-24%) Komunalinės – 60%-65% (galimybė 5 m pareinamasis)Pakuotės – 60% 69,5% (ES-79,2%) Gamybinės – 90% 85,8% (be fosfogipso) Bioskaidžių šalinimas – 35% 27% Pakuotės – 70%Kg/1 gyv. – mažiau ES vidurkio 448 (ES-477) MBA įrenginiai – 10 vnt. 10 MBA/MA Paslauga gyventojams – 100% 98% Šalinimas – 10% Apskaitos sistema – 1 vnt. Pradžia – 2018-01-02
  6. 6. Būtini pokyčiai
  7. 7. Atliekų tvarkymas Atskiras maisto atliekų surinkimas, komposto kokybės kriterijai ir sertifikavimas Atliekų darytojo atsakomybės už atliekų galutinį sutvarkymą ir pavojingų atliekų identifikavimo tvarkos nustatymas Įgyvendinti Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos sistemą Atliekų kainodaros principų, taikomų teikiamoms komunalinių atliekų tvarkymo paslaugoms, patvirtinimas Atliekų nelaikymo atliekomis kriterijų patvirtinimasSąlygos steigtis pakartotinio naudojimo daiktų centrams Statybos atliekų panaudojimas statybos produktuoseMokesčių už aplinkos teršimą peržiūra, sąvartynas brangiausias, mokesčiai pagal pakuočių perdirbamumą
  8. 8. Ačiū

×