Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slovakia article (1)

436 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Slovakia article (1)

  1. 1. Projekt Comenius LOMT - Legends of my town. Každý národ má veľmi veľa legiend spojených s jeho históriou. Mystika týchto legiend vždy fascinovala ľudí: legendy môžu byť fascinujúce, desivé, alebo dokonca aj neskutočné. Môžeme ich vnímať ako krásne ľúbostné príbehy alebo ako zábavné príbehy pre malé deti. Či sa už v nich ľudia nájdu, legendy sú nepochybne súčasťou našej kultúry, histórie a identity. Sú zvyškom minulých dôb, keď bol život iný a jednoduchší ako dnes. Legendy inšpirovali jazyk, literatúru, umenie a ďalšie formy kultúrneho vyjadrenia. Preto sa Spojená škola Martin rozhodla realizovať Projekt Comenius –multilaterálne partnerstvá škôl Legends of my town. Proejkt realizujeme v spolupráci s partnerskými školami: Privatna jezično-informatička gimnazija Svijet, Croatia Spojená škola Martin, Slovensko İBN-İ KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU, Turecko IES "La Quintana", Španielsko Integrovana stredni skola polygraficka, Česká republika Liceul de Arte "Balasa Doamna" Targoviste, Rumunsko Gunta Plavina, Rigas 18. vakara (mainu) vidusskola, Lotyšsko ZKPiG 6, Poľsko Dnes je mladá generácia predovšetkým zameraná na technológie a "moderný" spôsob života a jej záujem o históriu a tradíciu sa znižuje. Chceme upozorniť našich študentov na malú časť histórie ich rodného mesta, na príbehy, legendy a rôzne obdobia. Chceme motivovať našich študentov k písaniu vlastných príbehov a vytváraniu iného a kreatívneho sveta fantázie. Príspevok, ktorý odvysielala TV TURIEC nájdete tu: http://youtu.be/qSzYTYI_2xk (publikované zo súhlasom TV TURIEC)
  2. 2. Certifikát projektu Etwinning. Projektové stretnutie Záhreb 19.-23.10.2011

×