Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De ideale schoonzoon

1,242 views

Published on

Studiedag Door de bomen terug het bos (2010) - lezing Peter Van den Brande

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De ideale schoonzoon

  1. 1. Vormingplus regio Antwerpen Frederik De Merodestraat 36, 2600 Berchem tel: 03 230 03 33 | fax: 03 218 95 65 info@vormingplusantwerpen.be www.vorminpplusantwerpen.be De ideale schoonzoon Bibliotheken zijn de ideale huisvaders. Niet? Dat is het beeld dat ik heb als buitenstaander.  Vergeef me de stereotypen, maar ik heb het beeld voor ogen van een gezellige vijftiger, die in de loop der jaren een mooi huishouden heeft opgebouwd. Je voelt dat, bibliotheken kennen hun stiel.  Ze hebben allemaal hun eigen plek, de ene al wat luxueuzer dan de ander, maar het straalt degelijkheid uit.  De ideale huisvader is heel gastvrij. Er komt voortdurend volk over de vloer: familie, vrienden en kennissen. Meestal bekend volk, maar af en toe ook een verre neef of gewoon, iemand die toevallig langs komt.  En ja, niet te vergeten. Elke ideale huisvader heeft een garage, vol met materiaal. Bij sommige vind je de nieuwste snufjes, bij anderen alleen oerdegelijk materiaal. En als je het vriendelijk vraagt, dan mag je het uitlenen.  Het enige verschil tussen een bibliotheek en een ideale huisvader, is de bak bier. Die is, spijtig genoeg voor jullie, vervangen door een bibliotheekpasje. Nu, recent heb ik van dichtbij kunnen ervaren dat bibliotheken naast ideale huisvader ook een andere rol kunnen vervullen. Ik werk vanuit Vormingplus nu een paar jaar samen met de bibliotheken van de Rupelstreek: Rupelbib. Recent is de Rupelbib geselecteerd als een van de pilootprojecten van Locus rond informatiegeletterdheid. Ik heb ook al over de andere 2 pilootprojecten mogen lezen: over de initiatieven van HaBoBIB en BIC Mariekerke. Ik heb gezien en gelezen dat bibliotheken naast ideale huisvader ook ideale schoonzonen kunnen zijn. Een ideàle schoonzoon Niet een schoonzoon die alleen maar met zichzelf bezig is en zich nooit laat zien. Ook niet een schoonzoon die alles beter weet.  Een ideale schoonzoon is iemand die aandachtig luistert naar zijn schoonouders, wat hebben ze echt nodig?  die het gevoel geeft altijd klaar te staan.  die niet per se zelf alles doet, maar die zijn weg kent en een breed netwerk kan inschakelen als het nodig is  een ideale schoonzoon houdt het evenwicht tussen af en toe iets zelf doen en ervoor zorgen dat de schoonouders vooral hun eigen plan kunnen trekken Ik ga direct verder op die rol van schoonzoon, maar ik ben een detail overgeslagen: In de drie pilootprojecten zijn de bibliotheken getrouwd! In een vlaag van blinde liefde of was het een gearrangeerd huwelijk, ik weet het niet, maar deze drie bibliotheken zijn een partnerschap aangegaan:  HaBoBiB met basiseducatie  BIC Mariekerke met de gemeente en  Rupelbib met basiseducatie, maar nog half in een liefdesaffaire met Vormingplus en een hoop vrijwilligers Zoals elk huwelijk, begin je iets met elkaar omdat je elkaar graag ziet
  2. 2. En ook omdat je met twee veel meer aan kan.  Je hebt steun aan elkaar en je vult elkaar aan. Dat is een goede optie in goede tijden, maar ook een goede keuze in moeilijkere tijden. Je bent niet meer alleen.  Naast je nieuwe partner heb je ook haar vrienden- en kennissenkring die je kan inschakelen én  je krijgt de schoonfamilie er gratis bij. De schoonfamilie zijn de bezoekers, deelnemers, cursisten,… die je daarvoor waarschijnlijk niet tegenkwam. Mensen die je nu ineens wel over de vloer kan krijgen. Dat zijn een heleboel mogelijke klanten. Dat klinkt allemaal wel mooi, zo’n huwelijk en schoonfamilie. Maar ik heb gemerkt dat de bibliotheken net de wittebroodsweken achter de rug hebben. De eerste verliefdheid is wat gekalmeerd en nu komen de uitdagingen van het dagelijkse leven.  Je moet aan elkaar wennen, elkaar nog beter leren kennen. Dat vergt tijd.  Bovendien wil je ook nog je eigen ding doen en wil je niet alles opgeven wat je daarvoor hebt gedaan. Als jonge kerel steek je dus nog veel tijd in je eigen huishouden. En hoe zit het dan met je schoonouders en je rol als ideale schoonzoon? Die is niet gemakkelijk, maar ik zie wel een paar mooie aanzetten: 1) Je schoonouders, die hebben vaak een heel andere cultuur en gewoonten. Gelukkig helpt je partner af en toe te vertalen. HaBoBIB wilde een extra aanbod organiseren voor een publiek dat traditioneel door basiseducatie wordt bereikt. Wel, basiseducatie heeft mee aan tafel gezeten om het aanbod uit te werken. 2) Het is niet altijd zo duidelijk hoe je de schoonouders het beste van dienst kan zijn. Je moet hen alleszins niet op alle vlakken proberen te helpen, want dat willen ze ook niet. Schoonouders weten op sommige terreinen meer dan jij of hebben zo hun voorkeur van wat te vertrouwen is en wat niet. Het is dus een hele kunst om te achterhalen wat de vraag is achter hun verhalen en schoonmoeders zijn nu eenmaal niet gemakkelijk te ontcijferen. BIC heeft samen gezeten met de gemeentelijke diensten en de vragen in kaart gebracht die alle partners het vaakst werden gesteld. Dit draaiboek helpt je om de juiste vragen op te sporen en om de juiste antwoorden te formuleren. 3) Als jonge knaap heb je ook nog niet zo veel ervaring om allerlei nieuwe vragen een antwoord te bieden en heb je ook niet zo een breed netwerk die je kan inschakelen. Veel improviseren en al doende je ervaring opbouwen In de Rupelstreek wilde basiseducatie een workshop ontwikkelen voor ouders. Dan moesten de collega’s van Rupelbib improviseren: welke school spreken we aan. Uiteindelijk is het een basisschool geworden voor buitengewoon onderwijs. Het zal de eerste keer zijn dat de Rupelbib er mee samen werkt en hopelijk wordt het iets leuk. Versta me niet verkeerd. Een ideale schoonzoon is niet noodzakelijk een antwoordmachine. -2- Vormingplus regio Antwerpen
  3. 3. Een echte ideale schoonzoon is vooral iemand die je vertrouwt en die voor je klaar staat. Een ideale schoonzoon neemt je vragen serieus en probeert er iets mee te doen, ook al levert dat niet altijd iets op. Als je een dergelijk vertrouwen krijgt, dan is het op de duur niet meer zo erg als je de bal al eens de bal misslaat of met de mond vol tanden staat. Je schoonouders zullen je dat niet kwalijk nemen en maar goed ook, want dat is in het huidig informatielandschap onvermijdelijk. Dergelijke relatie tussen bibliotheken en klanten heb je niet van de ene dag op de andere. Dat vergt tijd en moet je bewust opbouwen. In de pilootprojecten zie ik strategieën die veel weg hebben van de aanpak van een ideale schoonzoon: 1) Ten eerste: zorg voor praktische hulp. Heel basis, laagdrempelig. Ik ga de lampjes vervangen bij mijn schoonouders, BIC Mariekerke biedt vuilzakken aan. Dat is alleen mogelijk doordat gemeentelijke diensten een deel van hun werking onder hetzelfde dak huisvesten. Habob en Rupelbib bieden dan weer computerruimte aan mét deskundige begeleiding. 2) doe af en toe iets extra, een geste waar schoonouders van staan te kijken: doen jullie dat ook?? BIC Mariekerke biedt niet alleen verschillende diensten aan onder 1 dak, ze kennen een deel van elkaars werking. Extra voordeel voor elke bezoeker. Habob ontwikkelt een extra aanbod voor de cursisten van basiseducatie Rupelbib stemt aanbod zodanig op elkaar af, dat deelnemers kunnen doorstromen. 3) veel luisteren en tijd vrijmaken voor persoonlijk contact. BIC permanentierooster, beurtrol: altijd iemand aanwezig Habobib: automatisch uitleensysteem om meer tijd vrij te krijgen Rupelbib bundelt de krachten van verschillende bibliotheken: een groter bereik en in totaal meer tijd ter beschikking dan wat een individuele bib aan zou kunnen. 4) spreek hen aan op hun expertise, schitter door de ander te laten schitteren, BIC: pc-club mag niet alleen gebruik maken van pc’s, maar mag ook eigen expertise omzetten in een vormingsavond voor een breder publiek Habobib laat cursisten van basiseducatie toe om zelf een bijdrage te leveren aan de collectie Rupelbib zet individuele burgers in als vrijwilligers. Als zij tevreden zijn en kunnen schitteren, nemen zij hun persoonlijk netwerk mee en verlagen zij de drempel. Ik noem hier een aantal zaken die voor mij het beeld oproepen van een ideale schoonzoon. -3- Vormingplus regio Antwerpen
  4. 4. Nog 2 bedenkingen. Geen twee huwelijken zijn hetzelfde, geen enkele schoonfamilie is hetzelfde en geen enkele schoonzoon zal zich kunnen meten met een andere. Iedere bib heeft met andere woorden carte blanche om zijn rol als ideale schoonzoon in te vullen. Als bib moet je natuurlijk wel beslissen om in het huwelijksbootje te stappen én om de rol van schoonzoon serieus te nemen. Dat wil zeggen, minder tijd voor persoonlijke dada’s, veel communiceren met je partner, tijd vrij maken voor je schoonfamilie en doorzetten. De pilootbibliotheken hebben alvast hun ja-woord gegeven, ik wens ze nog vele gelukkige jaren. Bijdrage studiedag Locus, Door de bomen terug het bos 26 oktober 2010 Peter Van den Brande Educatief medewerker Vormingplus Antwerpen Fred. De Merodestraat 36 - 2600 Berchem  tel. 03 230 03 33  www.vormingplusantwerpen.be Meer achtergrondinformatie www.informatiemachine.be -4- Vormingplus regio Antwerpen

×