Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslan

515 views

Published on

Jelle Nauta

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslan

 1. 1. ConferentieErvaren is GoudSoepel doorstromennaar hboJelle Nauta7 maart 2013
 2. 2. Soepel doorstromen op niveau van:Leerlingen:  Wegwijsdagen havo 3 / vwo 3  Oriëntatiedag dig-it havo 4 / vwo 4/5  Meeloopdagen / Proefstuderen havo / vwo / mboDocenten:  Docent Ontwikkel Teams  Studiedagen voor vakdocenten vo en hboStaf/directies:  Jaarvergadering: vaststellen beleidsplannen vo-ho  Aansluitingsmonitor (5 hogescholen)  Terugkoppeling studieresultaten propedeuse
 3. 3. LOB laten ervaren werkt!Inhoudelijk aanbod:  Wegwijsdag havo 3  Dig-it oriëntatie voor havo 4  Proefstuderen / meelopen voor havo/vwo/mbo  Ook: pws ondersteuning, gastlessen, evenementen, excursies etc.Verder:  Lijst aanbevolen vakken havo3 / vwo3  Profielkeuzetest voor havo/vwo: www.profieltest.nlResultaat:  Minder studieuitval
 4. 4. Docent Ontwikkel Teams vo-ho Welke vakken?  Economie, Nederlands, Engels, scheikunde, NLT, O&O .... Doelen: 1. Vakinhoudelijke afstemming tussen vo en hbo 2. Uitwisseling van expertise 3. Verhoging kwaliteit onderwijs in vo en hbo 4. Professionalisering van docenten vo en hbo
 5. 5. Docent Ontwikkel Teams vo-hoErvaringen:  Docenten waarderen bijeenkomsten als zeer positief  Behoefte aan concrete, praktische samenwerking  Informeel en laagdrempelig overlegResultaten:  Aanbod gastcolleges NHL op scholen  Docenten vo beoordelen nieuwe propedeuse modules NHL  Uitwisseling programma’s reken- en taalvaardigheden
 6. 6. Docent studiedagenWelke?  14 maart 2013: Talenconferentie NHL  2 juli 2013: Bèta docentendag Van Hall Larenstein  Najaar 2013: vervolg EM conferentieOpbrengsten?  Uitwisselen expertise en ervaringen vo-ho  Uitrollen producten van DOTs  Uitwisseling ervaringen met vakvernieuwingen  Afstemming programma’s reken- en taalvaardigheden  Versterking ondersteuning / begeleiding profielwerkstuk
 7. 7. AansluitingsmonitorDe Aansluitingsmonitor is een samenwerkingsverbandvan 6 hogescholen in Noordoost Nederland.De studenttevredenheid over aansluiting havo/vwo/mbonaar hbo komt tweejaarlijks in beeld.Afname digitale vragenlijst onder propedeuse studentenin december 2012 /januari 2013.
 8. 8. AansluitingsmonitorFactoren die studieuitval verminderen:  Voldoende oriëntatie bij opleiding voor de poort  Ervaringen bij de opleiding  Contacten met studenten en docenten  Academische integratie  Goede contacten met docenten  Goede studieloopbaanbegeleiding  Manier van werken in propedeuse
 9. 9. Aansluiting eindniveau Ne, En en wisk Bron: Aansluitingsmonitor 2010 - 2011 Instroom propedeuse hbo totaal Eindniveau is goed havo vwo mbo Nederlands 86% 71% 69% Engels 75% 67% 62% Wiskunde 75% 60% 47% Eindniveau is te laag Nederlands 11% 5% 28% Engels 19% 10% 33% Wiskunde 11% 6% 48%
 10. 10. Conclusies1. (Verplichte) deelname van alle leerlingen aan LOB activiteiten op de hogeschool vermindert studieuitval.2. Uitwisseling van expertise en ervaringen tussen docenten vo en hbo verhoogt de kwaliteit van de aansluiting tussen vo en propedeuse.
 11. 11. Dank voor uw belangstelling!Contact: jelle.nauta@wur.nl w.veenvliet@sevenwolden.nl http://vo-ho.nl

×