Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Què és el coaching

805 views

Published on

Presentació breu sobre Coaching, realitzada per Lluís Vilalta. Per més informació: www.espaisistemic.net

 • Be the first to comment

Què és el coaching

 1. 1. www.espaisistemic.net
 2. 2. Etimologia: KOCS (poble hongarès on es fabricaven carruatges per atransportar persones durant els segles XV i XVI)  COACH (anglès): autocar  COTXE (català): vehicle motoritzat.Concepte fonamental: TRANSPORT, anar d’un lloc a un altre.El coaching és un procés de canvi, pertant dinàmic, en el que un coachprofessional, amb la menor intervenciópossible, acompanya al seu client(persona, equip o organització) des del’estat actual fins a l’estat desitjat. ESTAT ACTUAL ESTAT DESITJAT www.espaisistemic.net
 3. 3. Els antecedents ens remunten a la MAIÈUTICASOCRÀTICA.Sòcrates, explicava que, a través de la paraula iespecialment la pregunta, feia de partera d’homes,ajudant-los a donar a llum la veritat (=MAIEYTIKOE).Sòcrates podria ser, doncs, el primer coach documentatde la història. El coach fa servir l’art de la pregunta, per: • Centrar al client en els objectius. • Qüestionar creences limitadores. • Evidenciar les incongruències. • Reforçar recursos interns. • Plantejar alternatives. • Distingir entre fets i interpretacions. • Acompanyar al client sense compadir-lo. www.espaisistemic.net
 4. 4. Modernament, els orígens del coaching el trobemen la publicació del llibre “El joc interior deltennis”, de Timothy Gallwey (1974), on l’autorexplica que en tot partit de tennis, de fet, es jugacontra dos contrincats, l’exterior –l’adversari– il’interior –un mateix–.Les traves mentals són l’origen de la desconfiançaen les nostres capacitats, de les limitacionspercebudes i l’obstacle més gran per assolir elsnostres objectius.Pocs anys després, John Withmore aplica aquesta tècnica en l’àmbit de les empresesa Gran Bretanya, després de crear una escola d’entrenament esportiu. Aquest ésl’origen del que ara s’anomena coaching organitzacional. Posteriorment, el coachingtambé s’ha aplicat en l’àmbit del desenvolupament personal i el d’equips. www.espaisistemic.net
 5. 5. "El Coaching consiste en liberar el potencial de una persona paraincrementar al máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a aprenderen lugar de enseñarle“ (John Witemore) Habilitats del coach:L’èxit del procés de coaching depèn de la • Escoltarcapacitat del coach de romandre invisible. • Observar • Preguntar • Feedback El coach no és un consultor, ni un mentor, ni un terapeuta. Ni interpreta ni jutja. El que importa és l’experiència del client, no la del coach. www.espaisistemic.net
 6. 6. El coach no és un simple espectador. La seva tasca podríem és essencialperquè el client arribi a l’estat desitjat. Podríem dir que actua com uncatalitzador; és un element que provoca la reacció, sense aportar capelement personal en el resultat final del procés. Crea un espai on el client es veu a sí mateix, per descobrir els seus límitsi el seu potencial.  Confronta, quan cal, al client amb la seva responsabilitat.  Qüestiona els aprenentatges i les creences que limiten la capacitat d’acció del client.  Recolza, anima, estimula i provoca. www.espaisistemic.net
 7. 7.  El client és l’heroi de la sevahistòria personal i el que més sap delque li passa i el que vol. És l’element més important delprocés i, per tant, marca el ritme i elcoach l’acompanya. El client té la clau que encaixaperfectament en el pany quealliberarà els recursos necessaris queel duran a l’estat que desitja. www.espaisistemic.net
 8. 8. Habitualment el client es troba en l’anomenada zona de confort (allòconegut) i necessita passar a la zona potencial de desenvolupament(l’espai desconegut, que li permetrà l’accés a nous estats, novesexperiències, nous recursos...).  És més important la direcció que la velocitat.  Tots tenim la capacitat de construir futurs. L’autonomia i la responsabilitat són elements clau en l’elecció del camí.  El procés comporta un canvi de perspectiva, una ampliació de la consciència. www.espaisistemic.net
 9. 9. • El client parteix d’un estat actual i vol arribar a un estat desitjat. Per fer aquestcamí, necessita definir l’objectiu de forma concreta, mesurable i contextualitzada.• Per recórrer el camí necessitarà recursos que el capacitaran per arribar allà on volarribar.• La guia en el camí són les evidències (observables i/o sentides), que ens indiquen sila direcció que seguim és la que ens durà a l’objectiu proposat.• Probablement caldrà desaprendre coses i aprendre’n de noves. EVIDÈNCIES ESTAT ACTUAL ESTAT DESITJAT RECURSOS www.espaisistemic.net
 10. 10. Cada procés de coaching és diferent. El client estableix les prioritats.Segons Robert Dilts, especialista en Programació Neurolingüística 6 són elnivells neurològics que poden ser explorats i en els que pot ser necessariposar-hi consciència. • Un canvi en qualsevol d’aquest nivells, repercuteix en la totalitat de la persona. • Un procés de coaching pot suposar canvis molt importants per a la persona. Dependrà del que es plantegi assolir. www.espaisistemic.net
 11. 11. Encara que tant un com l’altra, busquen el benestar de la persona, el punt de partida en cada cas acostuma a ser diferent.La teràpia demana una certa “reparació” de la persona i parteix d’unasituació patològica o, si més no, d’un malestar psicològic. D’entrada no espretén altra cosa que alleugerar o eliminar el símptoma o la conducta queprovoca el malestar.En canvi, el coaching es projecta cap el En qualsevol cas, el coachfutur, s’adreça a trobar solucions. No mai es presenta com unaparteix necessàriament d’un autoritat, com el que sap quèmalestar, encara que també pot tenir li convé al client.efectes terapèutics. www.espaisistemic.net
 12. 12. 1. Canvi transaccional (coaching amb “c”)  accions, comportaments, objectius. 2. Canvi transformacional (Coaching amb “C”)  valors, creences, identitat.A banda d’aquesta diferenciació de fons, Tanmateix, hi ha diferentspodem distingir-ne diferents tipus en funció escoles de coaching :de l’àmbit d’aplicació. Bàsicament, quatre:  Ontològic-Coaching personal  Transformacional- Coaching directiu o executiu  Estructural- Coaching organitzacional  Sistèmic  Etc.- Coaching d’equips www.espaisistemic.net

×