Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

1,011 views

Published on

Published in: Health & Medicine
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Bravo, poštovani Prof Dr Podvinec, sve što OBI radi je jasno prezentirano:dosadašnji rad,budući projekti, anticipacija mogućih teškoća u saradnji sa dijasporom...Ipak, imam utisak, da sve ovo što radite još uvek nije dovoljno jasno prezentirano široj stručnoj javnosti što se ,naročito , odnosi na Beograd.Smatram da RLK -a Bgd-a tu može da odigra ključnu ulogu.Takodje LKS mora da ima veću ulogu u povezivanju RLK-a širom Srbije.Projekti koje Vi i Vaši saradnici radite su multidisciplinarni i imaju širi značaj i ne treba ih vezivati samo za oblast oto-rino-laringologije.S poštovanjem i željom da rad Vašeg tima bude još uspešniji-Dr Mihajlović, Beograd
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,011
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dijaspora i matica, Mihael Podvinec

 1. 1. Srpska medicinska dijaspora i matica zajedno: mogudnosti i izazovi Mihael Podvinec ORL-BAL International GZF Hospital Group Switzerland Okrugli sto Lekarske komore, Vrnjačka Banja 2011
 2. 2. Lična iskustva u toku 10 godina• Projekat Prijepolje Basler Förderverein für Medizinische Zusammenarbeitwww.globalmed.ch• Osnivanje vlastite specijalističke organizacije za razmenu znanja sa inostranstvom: savez 4 nastavne baze ORL severozapadne Švajcarske. Rad u Češkoj, Mađarskoj i Srbiji www.orl-bal.info
 3. 3. Bolnica i DZ Prijepolje, 2002 - 2010• 8 interdisciplinarnih seminara (4 – 5 dana)• 16 poseta lekara od više sedmica u Švajcarskoj• Donacije vedeg broja aparata (6x dijaliza, 2x ultrazvuk, mamograf, troja amb. kola, finansiranje arhitektonskih izmena i td.)• Težište na 1. Primeni modernih metoda lečenja, sastistici, kontroli itd 2. Pradenju literature i publikaciji vlastitog materijala 3. Negovanju kolegijalne atmosfere 4. Donacijama
 4. 4. Šta nam je pomoglo• Prihvatani su novi standardi kvaliteta u radu• Poboljšano je vođenje statistike o vlastitom radu• Rastao je interes za naučne pristupe terapiji• Velik interes za posete u Švajcarskoj i prenošenje iskustava, labroratorijskih metoda i td• Uvođenje KME• Entuzijazam kod mladih, rast samopouzdanja• Srdačno gostoprimstvo
 5. 5. Drvo prijateljstvaSimpozijum u Prijepolju 2009
 6. 6. Šta nas je opteredivalo• Nepoverenje u naše altruističke motive• Aktivna, ničim izazvana opstrukcija od strane pojedinaca i grupa• Intrige zbog loših međuljudskih odnosa• Neažurnost u implementaciji “poručenih”donacija, imobilizam i inercija• Nevoljnost da se otvoreno govori, daje i prima kritika, shvatanje KME kao formalizma• Često izmenjivanje vodedih kadrova• Mladi se ustežu da pitaju, diskutuju• Neuviđavnost o potrebi dezinfekcije ruku
 7. 7. Aktivnosti OBI od 2003• 29 kurseva, uglavnom dvodnevnih, iz preparacije temporalne kosti, timpanoplastike, endoskopske hirugije sinusa, laringomikroskopije, hirurgije vrata, pisanja naučnih radova i td.• 21 poseta ORL iz Srbije u Zapadnoj Evropi• 48 poseta stranih predavača u Srbiji (kursevi i kongresi)• Donacije manjeg obima
 8. 8. Statistika OBI• 29 kurseva• 564 polaznika• Sponzorska finansiranja (procena) 140.000 €• Investirano efektivnih radnih sati 4.800
 9. 9. Šta se pokazalo kao korisno• Jasna komunikacija namera, ciljeva i načina rada naših organizacija (pismeni projekti!)• Zajednička analiza potreba i definicija ciljeva saradnje (pismeno!)• Razumevanje za probleme strukture u Srbiji• Prijateljska, ali nedvosmislena kritika tamo gde je opravdana• Izbegavanje svakog ulaženja u postojede konflikte pojedinaca i grupa• Ohrabrivanje mladih na diskusiju i kritiku
 10. 10. Gde su problemi u Srbiji• Komplikovano zakonodavstvo u zdravstvu• Centralističko odlučivanje i finansiranje• Nedovoljna transparencija odlučivanja• Nedostatak saradnje i koordinacije među nastavnim bazama, fakultetima• Teško materijalno stanje svih ustanova• Radna preopteredenost svih aktera u Srbiji – izbegavanje novih zadataka
 11. 11. Kako se može sarađivati?• Pismeni projekti sa odgovornim licima, terminima, ciljem i opisom procesa. Manji projekti ad hoc.• Umrežavanje sa evropskim ustanovama i institucijama, kvalitetnim stručnjacima• Stalno organizovanje gostovanja u oba pravca• Intenziviranje komunikacije (Vebsajt sa Chatroom, Newsletter, Skype, galerija fotografija, literaturni servis i td)• Primena standarda evropskih organizacija, po mogudnosti učlaniti naše institucije u evropske, bar kao posmatrače• Osnivati organizacije sa istim ciljevima u dijaspori, dobrom internet-prezentacijom i vrednim entuzijastima• Pronadi izvore stipendija
 12. 12. Mogudni mehanizmi saradnje• Dijaspora mobiliše dobru volju pojedinaca, kontaktira sa institucijama i umrežava (“ambasadori”). Prenosi novosti u organizaciji zdravstvene službe, preporuke dobre prakse, šanse za stipendije i saradnju. Osniva udruženja.• Komora ima stalno telo (“MIP”) koje je u stalnom kontaktu sa svima iz dijaspore, elektronski. Brze reakcije i jasna komunikacija, zaduženja pojedinaca su jasno definisana• Jednom godišnje se donose odluke o planovima i vedim projektima, zadužuju pojedinci i određuje rok. Manji projekti se dogovaraju elektronski• Komunikacija međusobno i na spolja ide preko ažurnog, dobrog vebsajta sa atraktivnom prezentacijom• Obe strane obradaju pažnju na organizovanje finansijskih sredstava. Beneficirani pojedinci učestvuju materijalno
 13. 13. Važna pitanja• Koji je cilj Komore u radu sa dijasporom?• Koji resursi stoje na raspolaganju?• Može li dijaspora odgovoriti tim zadacima?

×