Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lumo 16.2.2012

571 views

Published on

koulutuksen materiaalit.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lumo 16.2.2012

 1. 1. <ul><li>AISTIEN - avoimia </li></ul><ul><li>oppimis- </li></ul><ul><li>ympäristöjä kehittämässä 1.9.2011- 31.12.2013 </li></ul>
 2. 2. Ohjelma <ul><li>Esittäytyminen </li></ul><ul><li>Moniaistinen tila menetelmän esittelyä </li></ul><ul><li>Aistien hanke </li></ul><ul><li>Keskeiset käsitteet: </li></ul><ul><li>-moniaistisuus, </li></ul><ul><li>-muistelu, </li></ul><ul><li>-sosiokulttuurinen innostaminen, </li></ul><ul><li>-yhteisöllisyys </li></ul><ul><li>käytännön vinkkejä toteuttamiseen </li></ul>
 3. 4. What is Multisensory Space? <ul><li>Landscapes aren’t authentic after all, they are mostly suggestive, memories, feelings and thoughts provoking </li></ul><ul><li>To promote interaction and dialogue between </li></ul><ul><ul><li>Individuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Generations </li></ul></ul>
 4. 9. Hankkeen tavoitteet <ul><li>1) Hankkeen yhteisenä tavoitteena on avoimien oppimisympäristöjen kehittäminen . </li></ul><ul><li>2)Tutkitaan, millaiset tekniset toteutukset mahdollistavat elämyksellisen moniaistisen tilan -idean käyttämisen avoimena oppimisympäristönä. </li></ul><ul><li>3) Luodaan sähköinen ympäristö, joka tukee moniaististen avointen oppimisympäristöjen kehittämistä, hyödyntämistä ja sisällöntuotantoa yhteistyössä. </li></ul>
 5. 10. Hankkeen kaikille piloteille yhteistä <ul><li>Moniaistisuuden hyödyntäminen </li></ul><ul><li>Paikallinen yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa (oppilaitokset, museot, yhdistykset, kirjastot jne.) </li></ul><ul><li>Yhteistyössä luodaan avoin oppimisympäristö, jota voivat hyödyntää erilaiset asiakasryhmät </li></ul><ul><li>Asiakkaiden osallistaminen sekä moniaistista tilaa rakentaessa että ympäristön hyödyntämisessä. </li></ul>
 6. 11. Keskeiset käsitteet <ul><li>Moniaistisuus </li></ul><ul><ul><li>Hyvinvoinnin tuojana </li></ul></ul><ul><ul><li>Muistojen virittäjänä </li></ul></ul><ul><li>Muistelu </li></ul><ul><li>Kohtaaminen </li></ul><ul><ul><li>Erilaisuuden mutta myös samanlaisuuden löytäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhdessä tekeminen: prosessin tärkeys </li></ul></ul><ul><li>Sosiokulttuurinen innostaminen </li></ul><ul><li>Kulttuuri/ Identiteetti </li></ul><ul><ul><li>Identiteettineuvottelu </li></ul></ul><ul><ul><li>Arvot näkyväksi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulttuurin muutos/pysyvyys </li></ul></ul>
 7. 12. Moniaistisuus <ul><li>multisensorinen työ: aisteihin ja elämyksiin perustuva menetelmä </li></ul><ul><li>edistää miellyttävien elämysten kautta rentoutumista </li></ul><ul><li>eri aistit aktivoivat erilailla, kahden kanavan kautta tuleva aistiärsytys voimakkaampi kuin yhden aistin kautta </li></ul><ul><li>aistiherkkyyden vaihtelu huomioitava </li></ul>
 8. 13. Aistielämykset <ul><li>Näkö: valokuvat, lehtileikkeet, piirustukset ja maalaukset, symbolit, elokuvat </li></ul><ul><li>Laulut, musiikki, luonnonäänet (eläimet, sääilmiöt), kulkuneuvojen ja työn äänet </li></ul><ul><li>Sanat: runot, laulut, sananlaskut, nimet, henkilöiden nimet, tarinat, sadut </li></ul><ul><li>Maut: ruoka, juoma, lääkkeet, mausteet </li></ul><ul><li>Tuoksut: mausteet, lääkkeet, parfyymit, saippuat, kukat, terva, </li></ul><ul><li>Kosketus: kankaat, työkalut, erilaiset materiaalit, </li></ul><ul><li>Liike: pelit ja leikit, tanssiminen, neulominen, työhön liittyvät liikkeet: lypsäminen, kaivaminen, konekirjoitus </li></ul>
 9. 14. Muistelu <ul><li>Muistojen jakamista muiden kanssa toimii voimaantumisen välineenä </li></ul><ul><li>Miksi: </li></ul><ul><ul><li>yhteisöllisyyden rakentaminen muistoja jakamalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Kulttuurinen integraatio: erilaiset muistot, mutta myös yhteiset näkökulmat </li></ul></ul><ul><ul><li>mahdollisuus nähdä elämänkokemuksensa uudessa valossa, erilliset kokemukset rakentuvat mielekkääksi kokonaisuudeksi </li></ul></ul><ul><ul><li>historiallisen näkökulma omiin kokemuksiin, </li></ul></ul><ul><ul><li>voimaa omien kipeiden muistojen kantamiseen jakamalla niitä </li></ul></ul><ul><ul><li>Stimulaatio: muistojen jakaminen ryhmässä voi tuoda esiin kauan unohduksissa olleita aiioita </li></ul></ul>
 10. 15. Culture is like an iceberg Only its top is visible
 11. 16. Culture is like a seaside cliff It is stable, but in constant change formed by the water
 12. 17. Merinon mukaan innostamisen päätavoitteet ovat: <ul><li>” Herätetään henkiin elämää siellä missä sitä ei ole”… Tarkoituksena saada aikaan liikettä ja levottomuutta, tuetaan aloitteellisuutta , vastuunottamista ja itsenäistymisestä </li></ul><ul><li>” Tukea ja saada liikkeelle niitä kykyjä, jotka ovat jo olemassa.”… Tarkoituksena on motivoida, herättää ja vahvistaa, sekä suunnitella yksilöiden ja ryhmien kykyjä ja voimia sekä heidän osallistumistaan” </li></ul>
 13. 18. JULKINEN TILA – YKSITYINEN TILA <ul><li>Tila kulttuurisesti määriteltynä </li></ul><ul><li>Kuka määrittelee: </li></ul><ul><ul><li>Miltä tila näyttää? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millaisia toimintoja siellä on? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuka tilaa käyttää? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitkä ovat käyttäytymisnormit? </li></ul></ul><ul><li>MILLAINEN ON JULKIN TILA, JOTA VOI KÄYTTÄÄ YHDESSÄ? </li></ul>
 14. 19. MONIAISTISET TILAT HANKKEESSA <ul><li>YHTEINEN PROSESSI </li></ul><ul><li>TILA KOHTAAMISPAIKKANA </li></ul><ul><li>Ympäristö stimuloi kohtaamista </li></ul>
 15. 20. Ympäristöjen rakentaminen <ul><li>Työryhmät kokoontuvat 4-8 kertaa työstämään ajatuksiaan </li></ul><ul><ul><li>tavoitteet </li></ul></ul><ul><ul><li>Kohderyhmä </li></ul></ul><ul><ul><li>Aikataulutus / prosessi sovitaan yhdessä </li></ul></ul><ul><li>Ympäristöjen rakentaminen voimaannuttavana prosessina: positiivisten muistojen herättely, muistojen konkretisointi, itselle mieluisan ympäristön rakentaminen </li></ul><ul><li>Ympäristöä voidaan rakentaa henkilökohtaisia muistoja tukevaksi tai yleisölle, omaa yhteisöä/historiaa/ kulttuuria esitteleväksi </li></ul><ul><li>Tavoitteena arvojen/normien/muistojen näkyväksi tekeminen: </li></ul><ul><li>- miksi ajattelen, toimin näin? </li></ul><ul><li>- mitä haluan säilyttää, miksi? </li></ul><ul><li>- mikä on muuttunut? </li></ul><ul><li>- mikä on yleismaailmallista, kansallista, yhteisöön sidottua? </li></ul>
 16. 22. Creating the Space 02/23/12 Laurea University of Applied Sciences
 17. 25. Valmis ympäristö <ul><li>Viitteellinen, herättelee muistoja, elämyksellisyys tärkeätä </li></ul><ul><li>Tila,jossa voi kokea “olevansa kuin kotona jälleen” tai “käyvänsä kylässä” </li></ul><ul><li>Elämyksellinen ympäristö antaa uusia kokemuksia ja rohkaisee vuoropuheluun </li></ul><ul><li>Tila EI OLE NÄYTTELY, VAAN KOHTAAMISYMPÄRISTÖ </li></ul><ul><li>Kohtaaminen olennaista: eri ikäisten ihmisten kohtaaminen, tilassa kohtaaminen </li></ul><ul><li>Tilassa voidaan ”vain olla” , muistella, kertoa tarinoita, pitää toimintaa: tanssia, askartelua tai laulua, suunnitella uusia ympäristöjä, kertoa kulttuurista </li></ul><ul><li>Kerätä tarinoita, muokata tilaa kävijöiden mukaan </li></ul><ul><li>Yhteiset muistot, erilaiset näkökulmat näkyviin </li></ul><ul><li>Tämä tuttua, tämä erilaista, tämä outoa… </li></ul>
 18. 26. VIELÄ KERTAUKSEKSI PROSESSISTA <ul><li>Ja pari käytännön esimerkkiä </li></ul>
 19. 27. Yhteinen prosessi, jossa päätetään yhdessä <ul><li>Teemat , joita halutaan käsitellä </li></ul><ul><li>Kenelle rakennetaan: itselle, läheisille, yleisölle </li></ul><ul><li>Mitkä ovat toiminnan tavoitteet: yhteisöllisyyden lisääminen, muistelutiedon jakaminen, erilaisten näkemysten käsittely, kasvatuksellinen / tiedotuksellinen </li></ul><ul><li>Tavoitteiden ja teemojen pohjalta määräytyy työskentelytapa </li></ul><ul><li>Tila voi olla esillä monta kertaa, sitä voidaan muokata erilaiseksi kävijöiden kokemusten mukaan TAI kohderyhmän vaatimusten mukaan </li></ul>
 20. 28. Mitä ja mistä materiaalia? <ul><li>- Valokuvat, filmit, äänitteet </li></ul><ul><li>haisteltava, maisteltava, tunnusteltava, </li></ul><ul><li>Ei tavoitteena näyttely, mutta eri aistien aktivointi merkityksellistä </li></ul><ul><li>tunnemuisti on tärkeä </li></ul><ul><li>KUVAT :sähköiset </li></ul><ul><li>ÄÄNIMAAILMA: </li></ul><ul><li>VIDEOT </li></ul><ul><li>ESINEITÄ, </li></ul><ul><li>VERHOJA, MATTOJA </li></ul>
 21. 29. Kuvista <ul><li>Tunne, että kuvien kautta tila jatkuu, ”käydään kylässä” </li></ul><ul><li>Sähköiset kuvat mahdollistavat nopeat ”maisemanvaihdot” </li></ul><ul><li>Mahdollista myös aikamatkailu </li></ul><ul><li>Kuvien manipulointi </li></ul><ul><li>Videot, elävä kuva vaikuttavia, mutta vievät huomion </li></ul><ul><li>->vuorovaikutus vaikeutuu </li></ul>
 22. 30. Hankkeen ensiaskeleet keväällä 2009 <ul><li>Rakennettiin 6 erilaista kulttuurista ympäristöä </li></ul><ul><li>Vierailijoita oli yli 400 </li></ul><ul><li>Tarjolla oli työpajoja maahanmuuttajille yms. </li></ul><ul><li>Hankkeella on pysyvä tila Tikkurilan Laureassa, mutta myös liikuteltava ”teltta”versio, joka on mahdollista pystyttää erilaisiin tapahtumiin.(Beyond the Dawn of Innovation, Tullaan tutuiksi) </li></ul>
 23. 32. Multisensory space as learning environment <ul><li>The students and immigrants building cultural environments together, </li></ul><ul><li>is an important learning process . </li></ul><ul><li>The completed space is used as a learning environment </li></ul><ul><li>Students from different years </li></ul><ul><li>can also use the multisensory space: </li></ul><ul><li>the project functions as a ”working </li></ul><ul><li>community”,where students act </li></ul><ul><li>as trainees, doing R&D </li></ul><ul><li>studies and theses. </li></ul>
 24. 33. 02/23/12 Laurea University of Applied Sciences
 25. 34. 02/23/12 Laurea University of Applied Sciences
 26. 35. Esr-säännökset <ul><li>Tiedottamisessa on käytettävä Euroopan sosiaalirahaston logoa sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen logoa </li></ul><ul><li>Osallistumisesta pidettävä tuntiseurantaa </li></ul>
 27. 36. Lähteet <ul><li>Katsomosta estradille. Ikäihmiset kulttuurin tuottajina. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A 4:2007. </li></ul><ul><li>Schweizer, Pam. About reminiscence work. Mapping Memories _ Reminiscence with ethnic minority elders. The Reminiscence centre, Lontoo, Age Exchange </li></ul><ul><li>Ala-Opas, T. &Sirkkola, M. (toim.) 2007. Sosiokulttuurinen multisensorinen työ – kokemuksia vammaistyöstä.Hämeen ammattikorkeakoulu </li></ul>

×